MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 8, 2012

Vietnamese protest over islands dispute with China Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc tranh chấp biển đảo


 
In this photo taken on June 26, 2012, the drilling rig West Aquarius is seen in the sunset as it executes exploration work for ExxonMobil less than 100 nautical miles off the coast of Danang, Vietnam. A rare protest took place Sunday, July 1, 2012, in Hanoi, Vietnam following China's recent announcement that it will open nine oil and gas lots to international bidders, even though the area overlaps with Vietnam’s current exploration contracts, including ExxonMobil. The spat is the latest territorial dispute between Vietnam and China involving contested areas of the South China Sea believed rich in oil and natural gas reserves.Trong bức ảnh chụp vào ngày 26 tháng 6 năm 2012, giàn khoan West Aquarius được nhìn thấy trong ánh hoàng hôn khi nó thực hiện công tác thăm dò cho ExxonMobil trong vòng 100 hải lý ngoài khơi bờ biển Đà Nẵng, Việt Nam. Một cuộc biểu tình hiếm hoi đã diễn ra Chủ nhật, ngày 1 tháng Bảy, năm 2012, tại Hà Nội, Việt Nam sau thông báo gần đây của Trung Quốc rằng nó sẽ mở thầu chín lô dầu khí cho các nhà thầu quốc tế, mặc dù khu vực đó chồng chéo với các hợp đồng thăm dò hiện tại của Việt Nam, bao gồm ExxonMobil. Hành vi chiếm đoạt này là tranh chấp lãnh thổ mới nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến khu vực tranh chấp chủ quyền trên biển Đông mà được tin rằng giàu dầu và khí đốt tự nhiên.
Vietnamese protest over islands dispute with China

Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc tranh chấp biển đảo

By MARGIE MASON
Associated Press

MARGIE MASON
Associated Press

Saturday, Jun. 30, 2012
30/6/2012


HANOI, Vietnam -- A group of Vietnamese marched through the capital's streets shouting "Down with China!" in a rare protest Sunday following growing tensions over disputed territory in the South China Sea.


HÀ NỘI, Việt Nam - Một nhóm người Việt Nam diễu hành qua đường phố của thủ đô hô vang: "Đả đảo Trung Quốc!" trong một cuộc biểu tình hiếm hoi vào hôm chủ nhật sau những căng thẳng ngày càng tăng về lãnh thổ tranh chấp trên Biển Đông.

About 200 people chanted in the rain, some waving flags and holding signs, as they walked through central Hanoi toward the Chinese Embassy. Police stopped traffic and did not attempt to quash the event, but the area near the embassy was cordoned off.


Khoảng 200 người hô vang trong mưa, một số vẫy cờ và giương các biểu ngữ, khi họ đi qua trung tâm Hà Nội tiến về phía Đại sứ quán Trung Quốc. Cảnh sát chặn giao thông nhưng không tìm cách chặn đoàn biểu tình, nhưng các khu vực gần đại sứ quán đã được phong tỏa.

The protest follows China's recent announcement that it will open nine oil and gas lots for development to international bidders, even though the area overlaps with Vietnam's current exploration contracts.


Cuộc biểu tình xảy ra sau khi có thông báo gần đây của Trung Quốc về việc mở thầu chin lô dầu khí cho cho các nhà thầu quốc tế phát triển khai thác, mặc dù khu vực này trùng lặp với các hợp đồng thăm dò hiện thời của Việt Nam.

"We are very angry with China's recent offer to look for oil inside Vietnam's territory," said Phuong Bich, 53, who was arrested three times last year during similar demonstrations that were broken up. "We urge the government to take action."

"Chúng tôi rất tức giận với hành vi gần đây của Trung Quốc nhằm tìm kiếm dầu bên trong lãnh thổ Việt Nam, cô Phương Bích, 53 tuổi, người đã bị bắt ba lần năm ngoái trong các cuộc biểu tình tương tự mà đã bị giải tán, nói:" Chúng tôi kêu gọi chính phủ phải có hành động.”


Hanoi says the area where the China National Offshore Oil Corp., or CNOOC, has identified lies within Vietnam's 200-nautical mile exclusive economic zone. State-owned PetroVietnam has encouraged foreign companies to ignore China's offer and says it will continue working on contracts signed with ExxonMobil, Russia's Gazprom, India's ONGC and PetroVietnam affiliate PVEP.

Hà Nội cho biết khu vực mà công ty dầu khí Đại  dương quốc gia Trung Quốc, CNOOC, xác định nằm trong khu vực độc quyền kinh tế 200-hải lý của Việt Nam. Công ty Dầu khí Nhà nước Việt Nam, PetroVietnam, đã động viên các công ty nước ngoài bỏ ngoài ta lời đề nghị của Trung Quốc và nói rằng PetroVietna sẽ tiếp tục làm việc theo các hợp đồng đã ký kết với ExxonMobil, Gazprom của Nga, ONGC của Ấn Độ và Tập đoàn Dầu khí liên kết Việt Nam PVEP.


Rhetoric between the two communist neighbors has become increasingly hostile in recent weeks. Beijing's Defense Ministry said it has "battle-ready" patrols protecting its interests in the South China Sea and warned Vietnam to back off its reported aerial patrols of the disputed Spratly Islands.

Tranh biện giữa 2 nước láng giềng này đã trở thành ngày càng thù địch trong những tuần gần đây. Bộ Quốc phòng của Bắc Kinh cho biết họ đã có lực lượng tuần tra "sẵn sàng chiến đấu" để bảo vệ lợi ích của họ ở Biển Đông và cảnh báo Việt Nam ngừng các hoạt động tuần tra trên không đã được ghi nhận tại quần đảo Trường Sa đang tranh chấp.


Contested areas of the South China Sea are a long-standing source of animosity among claimants from Vietnam, China, the Philippines, Taiwan, Malaysia and Brunei. Disputed territory straddles important international shipping lanes and is believed to be teeming with fish and rich in oil and gas reserves. Some fear the brewing tensions could result in violence.

Các khu vực tranh chấp trên Biển Đông là nguồn gốc của tình trạng thù địch lâu dài của giữa các nước yêu sách chủ quyền, từ Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei về các lãnh thổ tranh chấp nằm giữa tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng và được cho là đầy ắp cá và giàu dự trữ dầu và khí đốt. Một số lo ngại rằng những căng thẳng bùng phát có thể dẫn đến bạo lực.


http://www.sacbee.com/2012/06/30/4602839/vietnamese-protest-over-islands.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn