MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU


Thursday, June 11, 2015

WHAT IS MERITOCRACY? Chế độ nhân tài là gì?

WHAT IS MERITOCRACY?
Chế độ nhân tài là gì?
Wise Geek
Wise Geek


A meritocracy is a form of government or administration in which leaders and others are chosen and advance in position based on their merit or ability. There are relatively few governments in the world that are based on this ideology. A modern example of a meritocracy can be found in Singapore.

Một chế độ nhân tài là một hình thức chính phủ hoặc quản trị trong đó các nhà lãnh đạo và những người khác được lựa chọn và thăng tiến chức vụ dựa trên công lao hay năng lực của mình. Có rất ít chính phủ trên thế giới dựa trên hệ tư tưởng này. Một ví dụ hiện đại của chế độ nhân tài có thể được tìm thấy ở Singapore.

Wednesday, June 10, 2015

THE SOUTH CHINA SEA COULD BECOME A DANGEROUS CONTEST OF MILITARY MIGHT Biển Đông có thể trở thành cuộc chạy đua sức mạnh quân sự nguy hiểm

THE SOUTH CHINA SEA COULD BECOME A DANGEROUS CONTEST OF MILITARY MIGHT

Biển Đông có thể trở thành cuộc chạy đua sức mạnh quân sự nguy hiểm

Here’s how the United States can prevent that.
Sau đây là cách Hoa Kỳ có thể phòng tránh chuyện đó

by Howard W. French
Foreign Policy, JUNE 5, 2015
Howard W. French
Foreign Policy, 10/06/2015

2009, during the first go-round of China’s extended push to assert control over almost all of the South China Sea, Beijing staked its claim on a map that it submitted to the United Nations and soon published in every new passport it issued to its citizens.

Năm 2009, trong đợt đầu tiên của chiến dịch mở rộng của Trung Quốc để khẳng định quyền kiểm soát hầu hết vùng Biển Đông, Bắc Kinh ghim yêu sách của họ lên một bản đồ mà họ đệ trình lên Liên Hiệp Quốc và sau đó in [bản đồ] vào mỗi hộ chiếu mới để cấp cho công dân nước họ.

The map, formerly an obscure relic of Nationalist rule in the early 20th century, quickly became famous around the world for its most important feature, a loop in the form of nine dashes that droops hundreds of miles from China’s southernmost province, the island of Hainan, and approaches the shores of several Southeast Asian nations to enclose one of the world’s most important waterways. The map put China’s neighbors on notice that the region’s largest country was turning boldly revisionist as it grew in strength. For the time being, though, some may have been reassured by their belief that most of the world would scorn China’s attempt at cartographic fiat as fundamentally baseless.

Bản đồ này, trước đây là một di sản bí mật của chính phủ Quốc dân đảng vào đầu thế kỷ 20, đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì một điểm quan trọng nhất của nó, một vòng cung dưới hình thức chín gạch ngang, kéo dài hàng trăm dặm từ tỉnh cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam và tiếp cận bờ biển của một số nước Đông Nam Á, bao trùm một trong những thủy lộ quan trọng nhất thế giới. Bản đồ đã làm cho các nước láng giềng của Trung Quốc chú ý, đất nước lớn nhất khu vực đang trở nên xét lại khi họ tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, trong thời gian hiện nay, một số nước có thể được trấn an bởi sự tin tưởng rằng hầu hết thế giới sẽ khinh bỉ nỗ lực của Trung Quốc trong chuyện tán thành việc vẽ lại bản đồ mà trên cơ bản là vô căn cứ.

Tuesday, June 9, 2015

GETTING CHINA TO PLAY BY THE RULES Thúc đẩy Trung Quốc phải chơi theo quy tắc

GETTING CHINA TO PLAY BY THE RULES

Thúc đẩy Trung Quốc phải chơi theo quy tắc

The show in Singapore produced more than just rhetoric
Màn diễn tại Singapore tạo ra không chỉ lời biện thuyếtAshton Carter lays down the law

Ash Carter, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đang thiết luật

By David Brown
David Brown
Asia Sentinel, June 5, 2015

Asia Sentinel, 5/6/2015

Hopeful of a rhetorical rumble between the US and China, reporters flocked to cover the 2015 Shangri-La dialogue. Challenged to put things into context in a few short paragraphs that justified their business class flights all the way to Singapore, the journos were inclined to hype the drama.

Hy vọng có màn đấu khẩu ồn ào giữa Mỹ và Trung Quốc, các phóng viên đổ xô đến để đưa tin về Đối thoại Shangri-La năm 2015. Bị thúc bách phải đưa mọi thứ cô đọng trong một vài đoạn văn ngắn để lý giải tình hình Biển Đông, các nhà báo có khuynh hướng thổi phồng vở diễn này.

Preliminaries – well-publicized US overflights of China’s artificial south sea islets, China’s first-ever defense white paper, loosely confrontational talk in Beijing and Honolulu – seemed to promise more verbal fireworks at East Asia’s premier strategic chatfest.

Những điều dạo đầu (việc đã công bố rộng khắp về máy bay Mỹ bay bên trên các đảo nhân tạo của Trung Quốc, sách trắng quốc phòng của Trung Quốc, những nhận xét khá đối đầu ở Bắc Kinh và Honolulu) dường như hứa hẹn sẽ có nhiều màn đấu khẩu nảy lửa ở hội nghị chiến lược hàng đầu của Đông Á.

WILL SOUTH CHINA SEA DISPUTE LEAD TO WORLD WAR? Tranh chấp Biển Đông sẽ làm bùng nổ Thế chiến Thứ ba?

WILL SOUTH CHINA SEA DISPUTE LEAD TO WORLD WAR?

Tranh chấp Biển Đông sẽ làm bùng nổ Thế chiến Thứ ba?
Shen Hua

Shen Hua

VOA, June 03, 2015 10:17 PM

VOA, 03/5/2015 10:17 PMThis photo taken through a window of a military plane shows China's apparent reclamation of Mischief Reef in the Spratly Islands in the South China Sea, May 11, 2015.

Bức ảnh này được chụp qua cửa sổ của một chiếc máy bay quân sự cho thấy rõ ràng  Trung Quốc đang bồi đắp đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, 11 Tháng 5 năm 2015.
Will South China Sea issues trigger a third world war? While American scholars and New York investors are paying close attention to the political, military and economic aspects of the South China Sea conflict, others find the speculation unconvincing.

Vụ tranh chấp ở Biển Đông sẽ gây ra một trận đại chiến thế giới. Đó là một dự báo mà một số người tỏ ý nghi ngờ, trong lúc các học giả Mỹ và những nhà đầu tư ở New York ra sức tìm hiểu những ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế của vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo này giữa Trung Quốc với các nước vùng Đông Nam Á, một số khác cho rằng dự đoán này không thuyết phục.

Saturday, June 6, 2015

THE WORLD HAS CHINA WRONG, SAYS TOP PENTAGON ADVISER Cố vấn cấp cao Lầu Năm Góc: Thế giới đang sai lầm khi đánh giá Trung Quốc

THE WORLD HAS CHINA WRONG, SAYS TOP PENTAGON ADVISER

Cố vấn cấp cao Lầu Năm Góc: Thế giới đang sai lầm khi đánh giá Trung Quốc


Navy personnel on board the USS Makin Island look towards the ICC building (C) in Hong Kong on Aug. 20, 2014. Michael Pillsbury, a top adviser to the Pentagon, says the US needs to rethink its analysis on China. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Nhân viên hải quân trên tàu USS Makin Island nhìn về phía tòa nhà ICC tại Hồng Kông vào ngày 20/8/2014. Cố vấn cao cấp của Lầu Năm Góc – ông Michael Pillsbury cho biết, Mỹ cần phải xem lại các phân tích về Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

By Joshua Philipp,
Epoch Times | November 25, 2014

Joshua Philipp,
Epoch Times | November 25, 2014

Military leaders in China are known for their outlandish plots. Due to the nature of their strange proposals, which are often coupled with highly aggressive undertones, many China experts write their claims off as little more than internal propaganda to rally the Chinese people.

Các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc được biết đến với những âm mưu khó lường. Những đề xuất kỳ lạ trên giọng điệu hung hăng ít nhiều gây khó dễ đối với nhiều chuyên gia về Trung Quốc trong việc nhận diện chiến lược thực sự của Trung Quốc. Đâu là điều Trung Quốc sắp làm và sẽ làm?