MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU


Friday, January 15, 2016

BARACK OBAMA’S 2016 STATE OF THE UNION ADDRESS THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG 2016 CỦA TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA
BARACK OBAMA’S 2016 STATE OF THE UNION ADDRESS
THÔNG ĐIP LIÊN BANG 2016 CỦA TNG THNG M BARACK OBAMA

OBAMA: Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, my fellow Americans: tonight marks the eighth year that I’ve come here to report on the state of the Union. And for this final one, I’m going to try to make it a little shorter. (APPLAUSE)

OBAMA: Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện, Ngài Phó Tổng thống, các Nghị sĩ Quốc hội, và toàn thể người dân nước Mỹ: Đêm nay đánh dấu năm thứ 8 tôi đứng tại đây để tổng kết về tình hình nước Mỹ. Và trong Thông điệp Liên bang lần cuối này, tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn hơn.
(vỗ tay)
I know some of you are antsy to get back to Iowa.
(LAUGHTER)

Vì tôi biết rất nhiều người trong số các bạn đang nôn nóng muốn xong nhanh để trở lại Iowa* lắm rồi.
(cười)


*bang Iowa là địa điểm diễn ra đợt bầu cử sơ bộ đầu tiên của mùa tranh cử Tổng thống 2016

Monday, November 30, 2015

KINDNESS LÒNG TỬ TẾ

KINDNESS

LÒNG TỬ TẾ
Naomi Shihab Nye

Naomi Shihab NyeBefore you know what kindness really is
you must lose things,
feel the future dissolve in a moment
like salt in a weakened broth.
What you held in your hand,
what you counted and carefully saved,
all this must go so you know
how desolate the landscape can be
between the regions of kindness.
How you ride and ride
thinking the bus will never stop,
the passengers eating maize and chicken
will stare out the window forever.

Trước khi biết lòng tử tế là gì
Bạn phải mất đi nhiều thứ
Cả tương lai bỗng chốc hóa thành không
Như muối tan trong bọt nước.
Điều gì trước đây bạn nắm được trong tay,
Đếm lui đếm tới mỗi ngày, nâng niu gìn giữ:
Tất cả đều phải ra đi
Nhờ thế, may ra bạn biết
Cảnh đời đơn chiếc ra sao
Giữa những miền đất xôn xao hạnh phúc
Bạn đi cuộc đi vô cùng tận
Cứ tưởng rằng chuyến xe chẳng bao giờ ngừng hẳn
Bạn tưởng những hành khách ngồi kia
Đang ăn thịt gà và bắp
Sẽ suốt đời ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời.

Saturday, November 28, 2015

VOCA 1

GAP FILL 1

GAP FILL 1

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
What is the word for each description?
The first letter is already there. There is one space for each other letter in the word.

1. You need this to travel to some foreign countries.

P
2. You need to buy this before you get on a plane.

T
3. This is where you go to get a plane.

A
4. You put your clothes in this when you travel.

S
5. This person likes visiting different places.

T
6. You can take photos of your holiday with this.

C
7. You can take the train from here.

S
8. A mechanic will repair your car here.

G
9. If you are ill, you may stay here.

H
10. You can cross a river here.

B
11. You buy a ticket and watch a football match here with hundreds of other people.

S
12. You go here to see a play.

T

AUDIO (Open link in new tab, please)

Saturday, November 21, 2015

THE DISTURBING PSEUDO-INTELLECTUALISM OF CHINA'S XI JINPING Tập tung hỏa mù bằng những trò thông thái giả

THE DISTURBING PSEUDO-INTELLECTUALISM OF CHINA'S XI JINPING

Tập tung hỏa mù bằng những trò thông thái giả

By David Volodzko
The Diplomat
July 17, 2015

David Volodzko
The Diplomat
17-7-2015

The day before the opening ceremony of the 2014 Winter Olympics in Sochi, President Xi gave an interview with Russian television, in which he remarked on one of his hobbies: reading.

Một ngày trước khi khai mạc Olympic Mùa đông 2014 tại Sochi, Tập Cận Bình trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga. Ông kể về một trong những đam mê của mình là đọc sách.

IT’S OFFICIAL: THE PHILIPPINES CAN SUE OVER CHINA’S SOUTH CHINA SEA CLAIMS Chính thức: Philippines có thể kiện những yêu sách Biển Đông của Trung Quốc

IT’S OFFICIAL: THE PHILIPPINES CAN SUE OVER CHINA’S SOUTH CHINA SEA CLAIMS
Chính thức: Philippines có thể kiện những yêu sách Biển Đông của Trung Quốc

Quartz
Heather Timmons
29-Oct-2015


Quartz
Heather Timmons
29-10-2015
An international arbitration court ruled last night (Oct. 29) that it has the authority to decide whether China is violating international law with its claims in the South China Sea, two years after the Philippines first lodged a complaint. The decision paves the way for a trial that could force some conclusion to the long simmering conflict in the resource-rich waters—although China has already said it won’t participate.

Một tòa án trọng tài quốc tế đã phán quyết tối qua (29 tháng 10) rằng tòa có thẩm quyền quyết định liệu Trung Quốc có vi phạm luật pháp quốc tế với yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông hay không, sau hai năm Philippines bắt đầu đệ trình đơn khiếu nại. Quyết định này mở đường cho một phiên xử có thể đưa tới phán quyết kết luận cho cuộc xung đột âm ỉ lâu dài trong vùng biển giàu tài nguyên – mặc dù Trung Quốc đã từng nói họ sẽ không tham gia.