MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Saturday, July 22, 2017

DID LIU XIAOBO DIE FOR NOTHING? Lưu Hiểu Ba có chết vô ích?DID LIU XIAOBO DIE FOR NOTHING?

Lưu Hiểu Ba có chết vô ích?

Minxin Pei
JUL 16, 2017 12

Bùi Mẫn Hân
16/7/2017
HONG KONG – The relatively sudden death of Liu Xiaobo, the imprisoned Chinese dissident and Nobel Peace Prize laureate, amounted to a great loss. It also sent a strong message: the Chinese Communist Party (CCP) leadership is committed to defending its political monopoly by any means and at any cost.

HONG KONG – Cái chết tương đối đột ngột của Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đang bị giam cầm và cũng là người đoạt giải Nobel Hoà bình, là một tổn thất lớn. Nó cũng đưa ra một thông điệp mạnh mẽ: Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quyết tâm bảo vệ độc quyền chính trị của mình bằng bất kỳ phương tiện nào và với bất cứ giá nào.

The 61-year-old Liu, a former literary critic and high-profile champion of human rights and non-violent resistance, spent the last eight years of his life behind bars on trumped-up charges of “subversion.” His real offense was to call for democracy in China. Even before his imprisonment, he faced constant police surveillance and harassment. When he was awarded the Nobel in 2010, the Chinese authorities not only prevented his family from traveling to Oslo to accept the prize; they placed his wife under house arrest.

Lưu Hiểu Ba, 61 tuổi, từng là nhà phê bình văn học và người bảo vệ nhân quyền và phản kháng bất bạo động, đã sống 8 năm cuối cùng của cuộc đời mình trong tù ngục vì những cáo buộc về “họat động lật đổ”. Tội thật sự của ông là kêu gọi thiết lập chế độ dân chủ ở Trung Quốc. Ngay cả trước khi bị giam cầm, ông đã thường xuyên bị cảnh sát giám sát và quấy rầy. Năm 2010, khi ông được trao giải Nobel, nhà cầm quyền Trung Quốc không chỉ cản trở, không cho gia đình ông đến Oslo nhận giải; mà còn giam lỏng vợ ông.

KARELA - GIANT CANCER SLAYER Mướp đắng - kẻ tiêu diệt ung thư tuyệt vờiKARELA - GIANT CANCER SLAYER
Mướp đắng - kẻ tiêu diệt ung thư tuyệt vời

It stops breast cancer growth in its tracks & prevents disease from spreading, finds US Study.

Mướp đắng ngăn chặn ung thư vú đang tiến triển và ngăn ngừa bệnh di căn, US Study phát hiện.

The humble Indian ‘karela’ has now been found to be a giant slayer of breast cancer cells. Scientists from Saint Louis University have for the first time found that an extract from bitter melon or bitter gourd (karela) not only killed human breast cancer cells but also prevented them from multiplying.

Người ta phát hiện trái mướp đắng khiêm tốn 'karela' một khổng lồ tiêu diệt các tế bào ung thư vú. Các nhà khoa học từ Đại học Saint Louis lần đầu tiên phát hiện ra rằng một chất chiết xuất từ  trái​​dưa đắng” hay trái mướp đắng (karela) không chỉ giết chết tế bào ung thư vú người mà còn ngăn không cho chúng tăng sinh.

Karela has been known to be highly rich in all essential minerals and vitamins, including vitamin A, B1, B2 and C, besides iron. Till now, the bitter vegetable was known to be highly beneficial against diabetes, high blood pressure, heartburn, cholesterol levels and ulcers. Ratna Ray, professor in the department of pathology and lead researcher, said she was surprised that the extract from karela she stir fries inhibits the growth of breast cancer cells.

Karela được biết đến là có nhiều chất khoáng và vitamin cần thiết, bao gồm vitamin A, B1, B2 và C, sắt. Cho đến nay, người ta biết rằng loại rau đắng này có nhiều lợi ích đối với bệnh nhân tiểu đường, huyết áp cao, ợ nóng, cholesterol cao và loét. Ratna Ray, giáo sư bệnh học và nhà nghiên cứu hàng đầu, cho biết đã rất ngạc rằng chiết xuất từ ​​mướp đằng mà thường rưới lên khoai tây chiên lại ức chế được sự phát triển của tế bào ung thư vú.

Thursday, July 20, 2017

只有持续提升中国人享有的自由,方能迎来创新 Tiếp tục cải thiện tự do hưởng của người dân Trung Quốc để mở ra sự đổi mới只有持续提升中国人享有的自由,方能迎来创新

Tiếp tục cải thiện tự do của người dân Trung Quốc để mở ra sự đổi mới
张维迎 (Zhang Weiying)
2017-07-01
Trương Duy Nghênh
01- 07- 2017


本文来自张维迎教授71日上午在2017年北大国家发展研究院毕业典礼上的演讲。
Bài viết này từ từ bài phát biểu của giáo sư Trương Duy Nghênh
(Zhang Weiying) vào sáng ngày 01 tháng 7 năm 2017, tại lễ tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia Đại học Bắc Kinh.


动和捍卫自由,是每一个关心中国命运的人的责任

"Thúc đẩy và bảo vệ tự dotrách nhiệm của mỗi người Trung Quốc quan tâm tới vận mệnh của đất nước."
同学们好!首先祝贺大家毕业!
北大人是一种光环,也是意味着责任,特别是对我们这个苦难深重、饱受蹂躏的民族的责任。
华文明是世界最古老的文明之一,并且是唯一延续至今的古老文明。古代中国有过辉煌的发明创造,为人类进步做出了重要贡献。
Chào các em sinh viên! Đầu tiên xin chúc mừng các em đã tốt nghiệp!
“Người Bắc Đại” là một vầng sáng, kèm theo đó là trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm đối với dân tộc chịu bao khổ nạn chịu bao chà đạp của chúng ta.
Văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh cổ xưa trên thế giới, đồng thời cũng là nền văn minh cổ xưa duy nhất được duy trì cho đến ngày nay. Trung Quốc thời cổ đại có sự phát minh sáng tạo đầy huy hoàng, có đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ của nhân loại.

FIVE QUESTIONS NO ONE CAN ANSWER Năm câu hỏi không ai có thể trả lờiFIVE QUESTIONS NO ONE CAN ANSWER
Năm câu hỏi không ai có thể trả lời


Science doesn't have all the answers. But it has the ones you can trust.
It's worth remembering that no science claims to be the definitive answer to anything. Proclaiming the 'one truth' is the hallmark of faith, not evidence based reasoning.
Any scientific study, or reasoning, is only the answer based on what's known so far.

Khoa học không có tất cả các câu trả lời. Nhưng nó có những câu trả lời bạn có thể tin cậy.
Cần nhớ rằng khoa học không tuyên bố câu trả lời dứt khoát cho bất cứ điều gì. Việc tuyên bố chỉ có 'một sự thật' là dấu ấn của đức tin, không phải bằng chứng dựa trên luận lý.
Bất kỳ nghiên cứu khoa học, hoặc luận lý nào, chỉ là câu trả lời dựa trên những gì đã được biết đến cho đến nay.

1. Are we alone in the universe?
The odds are, given the vast size of the universe, and the infinite number of celestial bodies flying around and infinite number of solar systems, we are not alone.
Yet so far we've not found any.
It's possible that Earth is the first life in the universe, after all it has to began somewhere.
Or we could be the last.
It has been covered, sort of, by the Fermi paradox.

1. Chúng ta có một mình trong vũ trụ không?
Thật lạ là, với kích thước rộng lớn của vũ trụ, và với vô số các thiên thể bay quanh và vô số hệ mặt trời, chúng tôi không đơn độc một mình.
Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy bất kỳ ai khác.
Có thể Trái đất là sự sống đầu tiên trong vũ trụ, nhưng dù sao đi nữa thì nó đã bắt đầu ở nơi nào đó.
Hoặc chúng ta có thể là những người cuối cùng.
Nó đã bị che phủ mooth phần bởi một nghịch lý của Fermi.

Tuesday, July 18, 2017

A THEORY OF TEN UNIVERSAL VALUES Lý thuyết về mười giá trị phổ quát

A THEORY OF TEN UNIVERSAL VALUES

Lý thuyết về mười giá trị phổ quát

Gregg Henriques Ph.D.
Oct 19, 2014
Tiến sĩ Gregg Henriques
19 tháng 10 năm 2014

Matching ten universal values with the unified approach.

Kết hợp 10 giá trị phổ quát với cách tiếp cận thống nhất.

I have been reading up a lot on values and theories of values lately. One particularly interesting and prominent theory is from Shalom Schwartz who proposes that there are ten broad value domains that are universal and fairly comprehensive. The values he advocates for are as follows.

Thời gian gần đây, tôi đã đọc rất nhiều về các giá trị và lý thuyết về các giá trị. Một lý thuyết đặc biệt thú vị và nổi bật là của Shalom Schwartz, người đã đề xuất rằng có mười lĩnh vực giá trị rộng có tính phổ quát và khá toàn diện. Các giá trị ông ủng hộ như sau.