MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU


A PASSAGE TO INDIA - CHUYẾN ĐI TỚI ẤN ĐỘThursday, April 3, 2014

Angela Merkel's historical China map flap Vụ xôn xao về bản đồ Trung Quốc cổ của Thủ tướng Đức Angela Merkel


German Chancellor Angela Merkel presents Chinese President Xi Jinping with a map of China from the 18th century in Berlin, Germany. Photo: Getty
Thủ tướng Đức Angela Merkel trao tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một bản đồ Trung Quốc thế kỷ 18 tại Berlin, Đức.

Angela Merkel's historical China map flap

Vụ xôn xao về bản đồ Trung Quốc cổ của Thủ tướng Đức Angela Merkel

Rachel Lu,
SMH, April 2, 2014
Rachel Lu,
SMH, 2/4/ 2014


Hong Kong: Last week German Chancellor Angela Merkel hosted visiting Chinese President Xi Jinping at a dinner where they exchanged gifts. Merkel presented to Xi a 1735 map of China made by prolific French cartographer Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville and printed by a German publishing house.

Hồng Kông: Tuần rồi Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ăn tối và hai người đã trao tặng quà cho nhau trong buổi ăn này. Merkel tặng Tập Cận Bình một bản đồ TQ năm 1735 do nhà vẽ bản đồ Pháp Jean-Baptiste Bourguignon d’ Anville vẽ và được in bởi nhà xuất bản Đức.

Saturday, March 15, 2014

TOEIC LISTENING TESTS 1-10


TEST 1 (LISTENING)
TEST 2 (LISTENING)
01
10
ABACC BCDAC
01
10
DADBD
CBAAC
11
20
CCABC ABBAB
11
20
CBCAC
BCCAB
21
30
ACCBB BABAB
21
30
CACBA
ACBCA
31
40
BCCAB CCCAA
31
40
BCBAB
CBACA
41
50
BADCA BDCCB
41
50
DABBA
ACBCB
51
60
BABCB ACCAC
51
60
ABBDD
DBBDC
61
70
BCDDB DDCBD
61
70
BCDAB
CADAC
71
80
DBBDC ACBCD
71
80
CABBA
CABBB
81
90
CCBCC BADAA
81
90
DCADB
BACCD
91
00
CDACB BBBDA
91
00
BCBAC
DAADC

Friday, January 31, 2014

What the State of the Union Address Means for 2014 Thông điệp Liên bang có ý nghĩa gì với năm 2014What the State of the Union Address Means for 2014

Thông điệp Liên bang có ý nghĩa gì với năm 2014

What President Obama’s speech means for the midterms, his agenda and his relationship with Congress.
Bài phát biểu của Tổng thống Obama có nghĩa là những gì đối với bầu cử giữa kỳ, chương trình nghị sự của Tổng thống và mối quan hệ của ông với Quốc hội.

The New York Times
JAN. 28, 2014
The New York Times
Tháng một 28, 2014


Obama’s Agenda

Chương trình nghị sự của Tổng thống Obama

“Let’s make this a year of action. That’s what most Americans want, for all of us in this chamber to focus on their lives, their hopes, their aspirations.”

"Chúng ta hãy biến năm này thành một năm hành động. Đó là điều mà hầu hết người Mỹ mong muốn - tất cả chúng ta trong khán phòng này phải tập trung vào cuộc sống của họ, hy vọng của họ, và nguyện vọng của họ. "

Wednesday, January 29, 2014

State of the Union address 2014 Thông điệp Liên Bang 2014

State of the Union address 2014
Thông điệp Liên Bang 2014
Full text of President Obama's remarks
Toàn văn diễn từ của Tổng thống Obama

The complete text of President Barack Obama's State of the Union address as prepared for delivery to the House chamber

Văn bản Thông điệp Liên Bang Tổng thống Barack Obama chuẩn bị để phát biểu tại Hạ viện
Mr. Speaker, Mr. Vice President, Members of Congress, my fellow Americans:

Today in America, a teacher spent extra time with a student who needed it, and did her part to lift America’s graduation rate to its highest level in more than three decades.

Thưa ông Chủ tịch Hạ viện, ông phó Tổng thống, các thành viên Quốc hội, và nhân dân Mỹ :

Hôm nay ở nước Mỹ, một giáo viên đã dành thêm thời gian cho một sinh viên cần giúp đỡ, và đã làm phần việc của mình để nâng tỷ lệ tốt nghiệp của Mỹ lên mức cao nhất trong hơn ba thập kỷ.

Monday, January 27, 2014

A Dying Teacher’s Unique Journey to See if He Made a Difference Chuyến đi độc đáo của một thầy giáo sắp qua đời để tìm hiểu liệu mình có tạo nên khác biệt


A file photo of students listening. Miami teacher David Menasche stopped cancer treatment to travel cross-country, visiting former students to see what impact he had on their lives. (Shutterstock*)

Một bức ảnh lưu trữ của các học sinh đang nghe giảng. Giáo viên David Menasche tại Miami ngừng điều trị ung thư để đi du lịch xuyên quốc gia, thăm cựu học sinh để xem ông đã tác động được gì đến cuộc sống của họ. (Shutterstock *)

A Dying Teacher’s Unique Journey to See if He Made a Difference

Chuyến đi độc đáo của một thầy giáo sắp qua đời để tìm hiểu liệu mình có tạo nên khác biệt
By Associated Press
January 25, 2014

Associated Press
25/1/ 2014

MIAMI — Six years into his no-holds-barred brawl with terminal brain cancer, David Menasche was partially blind and crippled. He couldn’t drive and he could barely read. Huge swaths of his memory had been wiped clean. His marriage was falling apart.

MIAMI – Sáu năm ròng rã không ngừng chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, David Menasche đã bị mù một phần và bị liệt bán thân. Ông không thể lái xe và gần như không thể đọc được. Phần lớn trí nhớ của ông đã bị xóa sạch. Hôn nhân đang tan vỡ.