MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU


Friday, May 27, 2016

REMARKS BY PRESIDENT OBAMA AFTER MEETING WITH VIETNAMESE CIVIL SOCIETY LEADERS Phát biểu của Tổng thống Obama sau cuộc gặp gỡ các Nhà lãnh đạo xã hội dân sự Việt Nam
REMARKS BY PRESIDENT OBAMA AFTER MEETING WITH VIETNAMESE CIVIL SOCIETY LEADERS

Phát biểu của Tổng thống Obama sau cuộc gặp gỡ các Nhà lãnh đạo xã hội dân sự Việt Nam

The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
May 24, 2016
JW Marriott Hotel Hanoi
Hanoi, Vietnam
11:45 A.M. ICT

Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
Ngày 24 tháng 5 năm 2016
Khách sạn JW Marriott Hà Nội
Hà Nội, Việt Nam
11:45 A.M. ICT

PRESIDENT OBAMA:  I just had a wonderful conversation with some preeminent civil society activists here in Vietnam.  And I just want to thank them for taking the time to meet with me and discussing with me some of the important work that they’re doing, and the progress that’s being made here in Vietnam.

TỔNG THỐNG OBAMA: Tôi vừa có cuộc trao đổi tuyệt vời với một số nhà hoạt động xã hội dân sự ưu tú của Việt Nam. Tôi trân trọng cảm ơn họ đã dành thời gian tới đây gặp tôi và cùng trao đổi với tôi về những công việc quan trọng mà họ đang làm, và những tiến bộ đang diễn ra tại Việt Nam.

Wednesday, May 25, 2016

JOINT STATEMENT: BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Tuyên bố chung Hoa Kỳ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamJOINT STATEMENT: BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Tuyên bố chung Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
The White House
Office of the Press Secretary
May 23, 2016
For Immediate Release

Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
23/5/2016


At the invitation of the President of the Socialist Republic of Vietnam Tran Dai Quang, President of the United States of America Barack Obama paid an historic visit to Vietnam to celebrate the Comprehensive Partnership between the two countries and to advance their shared vision for the future. On the occasion of the visit and the May 23, 2016 meeting between the two leaders, the United States and Vietnam adopted this Joint Statement.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam để chào mừng sự hợp tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy tầm nhìn chung hướng tới tương lai. Nhân dịp chuyến thăm và cuộc họp ngày 23 tháng năm 2016 giữa hai nhà lãnh đạo, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thông qua Tuyên bố chung này.

Tuesday, May 24, 2016REMARKS BY PRESIDENT OBAMA IN ADDRESS TO THE PEOPLE OF VIETNAM
Phát biểu của Tổng thống Obama với nhân dân Việt Nam
National Convention Center
Hanoi, Vietnam
Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Hà Nội, Việt Nam


PRESIDENT OBAMA:  Xin chào!  (Applause.)  Xin chào Vietnam!  (Applause.)  Thank you.  Thank you so much.  To the government and the people of Vietnam, thank you for this very warm welcome and the hospitality that you have shown to me on this visit.  And thank all of you for being here today.  (Applause.)   We have Vietnamese from across this great country, including so many young people who represent the dynamism, and the talent and the hope of Vietnam.

Tổng thống Obama: Xin chào! (Vỗ tay.) Xin chào Việt Nam! (Vỗ tay). Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi xin gởi tới chính phủ và nhân dân Việt Nam lời cảm ơn về sự chào đón rất nồng nhiệt và lòng hiếu khách mà bạn đã thể hiện với tôi trong chuyến viếng thăm này. Và cảm ơn tất cả các bạn có mặt tại đây ngày hôm nay. (Vỗ tay). Chúng ta có người Việt khắp nơi trên đất nước tuyệt vời này, bao gồm rất nhiều người trẻ, những người đại diện cho sự năng động, tài năng và niềm hy vọng của Việt Nam.

Wednesday, May 18, 2016

CAN QUICKSAND REALLY SUCK YOU TO YOUR DEATH? Cát lún nuốt chửng được người không?

CAN QUICKSAND REALLY SUCK YOU TO YOUR DEATH?
Cát lún nuốt chửng được người không?

By Claudia Hammond
BBC future
29 March 2016

By Claudia Hammond
BBC future
29/3/2016We’ve all seen the films.  A man is caught in quicksand, begging onlookers for help, but the more he struggles, the further down into the sand he is sucked until eventually he disappears. All that’s left is sinister sand, and maybe his hat. There are so many films featuring death by quicksand that Slate journalist Daniel Engbar has even tracked the peak quicksand years in film. In the 1960s, one in 35 films featured quicksands. They were in everything from Lawrence of Arabia to The Monkees.

Chúng ta có lẽ đều đã từng xem qua các bộ phim trong đó có cảnh người đàn ông bị tụt nhanh xuống cát, cầu khẩn những người đứng gần cứu giúp nhưng càng vùng vẫy anh ta càng bị cát nuốt xuống nhanh, và cuối cùng biến mất. Những gì còn lại chỉ là cát và cát, và may ra thì còn lại chiếc mũ của nạn nhân nữa. Có rất nhiều bộ phim mô tả những cái chết do cát lún, khiến phóng viên của tạp chí Slate là Dniel Engbar thậm chí đã lần theo dấu vết những năm có hiện tượng cát lún trong phim. Hồi thập niên 1960, cứ 35 phim lại có một nói về cát lún. Hiện tượng người bị cát nuốt chửng xuất hiện trong mọi thứ, từ Lawrence of Arabia cho tới The Monkees.

Saturday, May 7, 2016

SEX, DRUGS AND MAO ZEDONG TÌNH DỤC, THUỐC PHIỆN VÀ MAO TRẠCH ĐÔNG

SEX, DRUGS AND MAO ZEDONG
TÌNH DỤC, THUỐC PHIỆN VÀ MAO TRẠCH ĐÔNG
By Bruce W. Nelan        Monday, Mar. 09, 1992

Two new books show that Beijing's leaders were more ruthless - and corrupt - than even their enemies imagined

Hai cuốn sách mới cho thấy rằng các nhà lãnh đạo Bắc Kinh là tàn nhẫn hơn - và tha hóa - hơn cả kẻ thù họ tưởng tượng ra.
In Moscow the crimes of Stalin have been reported and officially confirmed for years. The unrepentant Chinese government is still much more secretive and reluctant to provide ammunition for its critics. But two new books — The New Emperors: China in the Era of Mao and Deng by Harrison E. Salisbury (Little, Brown; 544 pages; $24.95) and The Claws of the Dragon: Kang Sheng by John Byron and Robert Pack (Simon & Schuster; 560 pages; $27.50) — indicate that glasnost is coming, inexorably, to Beijing. They provide the most detailed and personal accounts so far of the chaos, cruelty and corruption that Mao Zedong's reign inflicted on the nation.

Ở Mat xcơ va, những tội ác của Stalin đã được báo cáo và xác nhận chính thức từ rất nhiều năm nay. Thế nhưng, chính phủ Trung Quốc – không hề hối tiếc về những gì đã xảy ra, vẫn còn cố gắng giữ bí mật cũng như miễn cưỡng trong việc cung cấp những lí do bào chữa cho những điều thế giới phê phán về họ. Hai cuốn sách “Đế chế mới: Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình” của Harrison E. Salisbury (Little, Brown; 544 trang; $24,95) và cuốn “Móng vuốt  Rồng: Khang Sinh” của John Byron and Robert Pack (Simon & Schuster; 560 trang; $27,50) - chỉ ra rằng chính sách thảo luận cởi mở hơn, chắc chắn sẽ tới với Bắc Kinh. Họ cung cấp những thông tin chi tiết nhất và cá nhân nhất về sự hỗn loạn, sụ tàn bạo và tham nhũng mà chế độ của Mao Trạch Đông đã giáng xuống đất nước Trung Hoa.