MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU


Saturday, November 28, 2015

VOCA 1

GAP FILL 1

GAP FILL 1

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
What is the word for each description?
The first letter is already there. There is one space for each other letter in the word.

1. You need this to travel to some foreign countries.

P
2. You need to buy this before you get on a plane.

T
3. This is where you go to get a plane.

A
4. You put your clothes in this when you travel.

S
5. This person likes visiting different places.

T
6. You can take photos of your holiday with this.

C
7. You can take the train from here.

S
8. A mechanic will repair your car here.

G
9. If you are ill, you may stay here.

H
10. You can cross a river here.

B
11. You buy a ticket and watch a football match here with hundreds of other people.

S
12. You go here to see a play.

T

AUDIO (Open link in new tab, please)

Saturday, November 21, 2015

THE DISTURBING PSEUDO-INTELLECTUALISM OF CHINA'S XI JINPING Tập tung hỏa mù bằng những trò thông thái giả

THE DISTURBING PSEUDO-INTELLECTUALISM OF CHINA'S XI JINPING

Tập tung hỏa mù bằng những trò thông thái giả

By David Volodzko
The Diplomat
July 17, 2015

David Volodzko
The Diplomat
17-7-2015

The day before the opening ceremony of the 2014 Winter Olympics in Sochi, President Xi gave an interview with Russian television, in which he remarked on one of his hobbies: reading.

Một ngày trước khi khai mạc Olympic Mùa đông 2014 tại Sochi, Tập Cận Bình trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga. Ông kể về một trong những đam mê của mình là đọc sách.

IT’S OFFICIAL: THE PHILIPPINES CAN SUE OVER CHINA’S SOUTH CHINA SEA CLAIMS Chính thức: Philippines có thể kiện những yêu sách Biển Đông của Trung Quốc

IT’S OFFICIAL: THE PHILIPPINES CAN SUE OVER CHINA’S SOUTH CHINA SEA CLAIMS
Chính thức: Philippines có thể kiện những yêu sách Biển Đông của Trung Quốc

Quartz
Heather Timmons
29-Oct-2015


Quartz
Heather Timmons
29-10-2015
An international arbitration court ruled last night (Oct. 29) that it has the authority to decide whether China is violating international law with its claims in the South China Sea, two years after the Philippines first lodged a complaint. The decision paves the way for a trial that could force some conclusion to the long simmering conflict in the resource-rich waters—although China has already said it won’t participate.

Một tòa án trọng tài quốc tế đã phán quyết tối qua (29 tháng 10) rằng tòa có thẩm quyền quyết định liệu Trung Quốc có vi phạm luật pháp quốc tế với yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông hay không, sau hai năm Philippines bắt đầu đệ trình đơn khiếu nại. Quyết định này mở đường cho một phiên xử có thể đưa tới phán quyết kết luận cho cuộc xung đột âm ỉ lâu dài trong vùng biển giàu tài nguyên – mặc dù Trung Quốc đã từng nói họ sẽ không tham gia.


HOT WATER: AS AMERICA CHALLENGES CHINA, THE TEMPERATURE RISES IN THE SOUTH CHINA SEA Biển nóng: Khi Mỹ thách thức Trung Quốc, nhiệt độ ở Biển Đông tăng lên

HOT WATER: AS AMERICA CHALLENGES CHINA, THE TEMPERATURE RISES IN THE SOUTH CHINA SEA

Biển nóng: Khi Mỹ thách thức Trung Quốc, nhiệt độ ở Biển Đông tăng lên

The Economist
Oct 31st 2015
The Economist
31-10-15YOU might have thought an American invasion of China was under way. A warship had “illegally entered” waters in the South China Sea threatening “China’s sovereignty and security interest”, declared Lu Kang, a Chinese spokesman. In fact, all that had happened was that a destroyer, USS Lassen, had peacefully sailed within 12 nautical miles of Subi Reef, one of seven specks of rock and coral in the much-disputed Spratly archipelago where China has been engaged in frenetic construction over the past two years, creating artificial islands.

Có thể bạn nghĩ rằng việc Mỹ xâm lược Trung Quốc đang diễn ra. Người phát ngôn của Trung Quốc, Lục Khảng tuyên bố một tàu chiến đã “đi vào bất hợp pháp” vùng Biển Đông, đe dọa “chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc”. Thật ra, tất cả sự việc xảy ra là một tàu khu trục, USS Lassen, đã di chuyển một cách hòa bình trong vòng 12 hải lý của Đá Subi, một trong bảy đảo đá và san hô trong quần đảo Trường Sa có nhiều-tranh chấp mà Trung Quốc đã ráo riết xây đắp hơn hai năm qua, tạo ra các đảo nhân tạo.


U.S. NAVY TESTS CHINA OVER SEA CLAIMS Hải quân Hoa Kỳ thử nghiệm tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc

U.S. NAVY TESTS CHINA OVER SEA CLAIMS

Hải quân Hoa Kỳ thử nghiệm tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc

By GORDON LUBOLD and  ADAM ENTOUS in Washington, and JEREMY PAGE in Beijing
WSJ
Oct. 27, 2015
Gordon Lubold, Adam Entous ở Washington và Jeremy Pagein ở Bắc Kinh
WSJ
27-10- 2015U.S. officials say operation was first of several to assert ‘freedom of navigation’ around the Spratlys islands.


Các viên chức quốc phòng Mỹ nói rằng hoạt động này là đợt đầu tiên của một những đợt tiếp theo để khẳng định ‘tự do hàng hải’ xung quanh quần đảo Trường Sa.

A U.S. Navy patrol off artificial islands in the South China Sea was the strongest challenge yet to Beijing’s ambitions to enforce its territorial claims, but the maneuver was carefully calibrated by the White House to try to minimize provocation.
Một cuộc tuần tra của hải quân Mỹ ngoài khơi các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông là thách thức mạnh mẽ nhất đối với tham vọng của Bắc Kinh để áp đặt các yêu sách lãnh thổ, nhưng hoạt động đã được Tòa Bạch Ốc hiệu chỉnh cẩn thận để giảm thiểu tính khiêu khích.