MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 14, 2018

MY TIME WITH THE COFFEE KING OF VIETNAM TÔI VÀ VUA CAFÉ VIỆT NAM

MY TIME WITH THE COFFEE KING OF VIETNAM

TÔI VÀ VUA CAFÉ VIT NAM


By Catherine Karnow

Catherine Karnow
I have been photographing Vietnam for 21 years, and returned last fall to see what had changed. I was especially interested in new wealth as there haven’t been millionaires there until the last few years. I wondered what wealth looked like in a Communist country.
Tôi đã chụp ảnh Việt Nam suốt 21 năm và đã quay lại đây mùa thu năm ngoái*. Lần này tôi đặc biệt quan tâm đến người giàu. Vì mãi cho đến cách đây mấy năm, vẫn còn chưa triệu phú nào. Tôi muốn biết giới giàu có trong một đất nước cộng sản trông như thế nào.

*2011

Tuesday, August 7, 2018

SYLVANUS THAYER AWARD ACCEPTANCE ADDRESS
DIỄN TỪ NHÂN NHẬN GIẢI THƯỞNG SYLVANUS THAYERBy General Douglas MacArthur

Tướng Douglas MacArthur

delivered 12 May 1962, West Point, NY
Đọc ngày 12 tháng 5 năm 1962, tại West Point, NY


General Westmoreland, General Grove, distinguished guests, and gentlemen of the Corps!

Xin chào tướng Westmoreland, tướng Grove, các vị khánh mời danh dự, cùng toàn thể các quý ông trong Quân đoàn!

As I was leaving the hotel this morning, a doorman asked me, "Where are you bound for, General?"
And when I replied, "West Point," he remarked, "Beautiful place. Have you ever been there before?"

Khi tôi rời khỏi khách sạn sáng nay, nhân viên mở cửa đã hỏi tôi, “Ông sẽ tới đâu, thưa Tướng quân?” Và khi tôi trả lời, “West Point*,” anh ấy nhận xét, “Một nơi tuyệt vời. Ngài đã từng đến đó chưa?”


* Học viện quân sự Hoa Kỳ – United States Military Academy

No human being could fail to be deeply moved by such a tribute as this [Thayer Award]. Coming from a profession I have served so long, and a people I have loved so well, it fills me with an emotion I cannot express. But this award is not intended primarily to honor a personality, but to symbolize a great moral code -- the code of conduct and chivalry of those who guard this beloved land of culture and ancient descent. That is the animation of this medallion. For all eyes and for all time, it is an expression of the ethics of the American soldier. That I should be integrated in this way with so noble an ideal arouses a sense of pride and yet of humility which will be with me always.

Không một người nào có thể không cảm động khi nhận được vinh dự [là Giải Thayer] này. Hơn nữa nó còn đến từ sự nghiệp quân nhân mà tôi đã phụng sự trong nhiều năm, và được một người tôi yêu quý trao tặng, điều đó làm tôi cảm động không thể nói nên lời. Nhưng giải thường này không nhằm để vinh danh một nhân cách, mà để hình tượng hóa một quy tắc đạo đức cao cả — quy tắc của sự chỉ huy và của những người hiệp sĩ đã bảo vệ mảnh đất thân yêu của văn hóa và của những giá trị ngàn xưa này. Đó chính là ý nghĩa của chiếc huy chương [mà tôi được trao đây]. Đối với bất kỳ ai và ở bất kỳ thời điểm nào, chiếc huy chương này đều là biểu tượng đạo đức của người lính Mỹ, điều mà tôi sẽ luôn ấp ủ trong mình như một lý tưởng cao quý, với một cảm giác tự hào nhưng khiêm tốn.


Tuesday, July 17, 2018

WI-FI: COULD IT BE KILLING US SLOWLY? WI-FI GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG?

WI-FI: COULD IT BE KILLING US SLOWLY?
WI-FI GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG?
Global Healing Center
Global Healing Center

Contributes to the Development of Insomnia
It’s been suggested that sleeping near a phone, in a home with Wi-Fi, or in an apartment building with many Wi-Fi signals can create chronic sleep problems as the constant bombardment of Wi-Fi pollution interferes with falling asleep and sleep patterns. For many, sleep deprivation is just the start for larger problems. The development of depression and hypertension have also been linked to inadequate sleep.
Gia tăng sự trầm trọng của chứng mất ngủ
Người ta cho rằng ngủ gần điện thoại, ở trong nhà hoặc toà nhà có nhiều sóng Wifi có thể gây ra các vấn đề mãn tính về giấc ngủ do việc phát sóng liên tục ảnh hưởng tới việc đi ngủ và ngủ sâu giấc. Đối với nhiều người, thiếu ngủ chỉ là khởi đầu của những vấn đề lớn hơn. Sự gia tăng vấn đề của bệnh trầm cảm và tăng huyết áp cũng có liên quan tới việc ngủ không đủ.

Friday, June 22, 2018

BEIJING USES INFRASTRUCTURE AS FRIENDLY FORERUNNER OF POLITICAL POWER Bắc Kinh sử dụng cơ sở hạ tầng như tiền trạm hữu nghị cho quyền lực chính trị

BEIJING USES INFRASTRUCTURE AS FRIENDLY FORERUNNER OF POLITICAL POWER

Bắc Kinh sử dụng cơ sở hạ tầng như tiền trạm hữu nghị cho quyền lực chính trị


By Peter Hartcher
The Sydney Morning Herald
18 June 2018

Peter Hartcher
The Sydney Morning Herald
18/6/2018
Do you see a pattern here?

Bạn có thấy một mô hình ở đây không?

The Chinese Communist Party built a road into Tibet and the Tibetans were excited - it was their first highway: "We were promised peace and prosperity with the highway, and our parents and grandparents joined in building the road," as the president of Tibet's government in exile, Lobsang Sangay, tells the story.


Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng một con đường vào Tây Tạng và người Tây Tạng rất hứng thú - đó là đường cao tốc đầu tiên của họ: "Chúng tôi được hứa là với đường cao tốc chúng tôi sẽ có hòa bình và thịnh vượng, và cha mẹ và ông bà của chúng tôi đã tham gia xây dựng con đường đó". Lobsang Sangay, Chủ tịch của chính phủ lưu vong Tây Tạng, kể.

"In fact, they were paid silver coins to help them build the road. So there was a popular song during those days, it goes like this: Chinese are like our parents; when they come, they shower you with silver coins," the Harvard-educated lawyer recounted at the National Press Club in Canberra last year.

"Trong thực tế, họ đã được trả bằng đồng tiền bạc để giúp họ xây dựng con đường đó. Vì vậy, trong thời gian ấy có một bài hát phổ biến, và nó như thế này: người Trung Quốc giống như cha mẹ của chúng tôi; khi họ đến, họ trút xuống tiền bạc như mưa lên chúng tôi," người luật sư được đào tạo tại Harvard kể lại tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia (National Press Club) ở Canberra năm ngoái.

Thursday, June 21, 2018

THE BOOK OF TEA TRÀ THƯ (TRÀ ĐẠO)THE BOOK OF TEA
TRÀ THƯ (TRÀ ĐẠO)
Okakura Kakuzo
Okakura Kakuzo


I. THE CUP OF HUMANITY
Tea began as a medicine and grew into a beverage. In China, in the eighth century, it entered the realm of poetry as one of the polite amusements. The fifteenth century saw Japan ennoble it into a religion of aestheticism – Teaism. Teaism is a cult founded on the adoration of the beautiful among the sordid facts of everyday existence. It inculcates purity and harmony, the mystery of mutual charity, the romanticism of the social order. It is essentially a worship of the Imperfect, as it is a tender attempt to accomplish something possible in this impossible thing we know as life.

I. Chén trà nhân loại
Trà khởi đầu là một thứ thuốc, sau nâng lên thành món nước uống giải khát. Vào thế kỷ thứ tám, tại Trung Quốc, trà thâm nhp vào giới thi nhân như là là một trong những thú tiêu khiển của giới này. Qua thế kỷ mười lăm, nước Nhật nâng cao giá trị trà lên thành một thứ tôn giáo duy mỹ – gọi là Trà Đạo. Trà đạo là một thứ đạo đặt nền tảng trên sự tôn thờ cái đẹp xen lẫn giữa muôn vàn điều nhớp nhúa của cuộc sống đời thường. Ăn sâu vào trong trà ý niệm về sự thanh khiết và hòa điệu, sự huyền nhiệm của lòng nhân ái tương hỗ, tính lãng mạn của trật tự xã hội. Then chốt của trà đạo là tôn thờ sự Bất toàn, như là một nỗ lực dịu dàng hoàn thành điều có thể nào đó trong điều không thể mà ta biết rõ đang hiện hữu trong cuộc sống.