MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, June 13, 2020

THE STORY OF MIMI-NASHI-HÔÏCHI - TRUYỆN CHÀNG HÔICHI CỤT TAI - Lafcadio Hearn

THE STORY OF MIMI-NASHI-HÔÏCHI
By Lafcadio Hearn
From Kwaidan,
March 25, 1904

TRUYN CHÀNG HÔICHI CT TAI
Lafcadio Hearn
Trong Truyện Kinh Dị
25/3/1904


MORE THAN SEVEN HUNDRED YEARS AGO, at Dan-no-ura, in the straits of Shimonoséki, was fought the last battle of the long contest between the Heiké, or Taira clan, and the Genji, or Minamoto clan. There the Heiké perished utterly, with their women and children, and their infant emperor likewise--now remembered as Antoku Tennô. And that sea and shore have been haunted for seven hundred years Elsewhere I told you about the strange crabs found there, called Heiké crabs, which have human faces on their backs, and are said to be the spirits of Heiké warriors. But there are many strange things to be seen and heard along that coast. On dark nights thousands of ghostly fires hover about the beach, or flit above the waves--pale lights which the fishermen call Oni-bi, or demon-fires; and, whenever the winds are up, a sound of great shouting comes from that sea, like a clamor of battle.

Cách đây hơn bảy trăm năm, vùng Dan no Ura ngang eo biển Shimonoseki là nơi xảy ra trận quyết chiến giữa hai giòng họ Minamoto và Taira. Ở Dan no Ura, một nhà Taira từ đàn bà con nít đến cả vị ấu chúa mà ngày nay người ta còn nhớ đến qua cái tên Thiên Hoàng Antoku (An Đức) đều bị tuyệt diệt. Từ đó đến nay bao nhiêu nước đã chảy qua cầu mà một vùng biển Dan no Ura vẫn còn xì xào về những chuyện kinh dị về hồn ma vất vưởng của dòng họ Taira. Đừng nói chi đến những con cua Heike (một tên khác của Taira) trên lưng mang hình mặt người như muốn giữ lại dấu tích oán hờn của các chiến sĩ Taira, (lũ cua mà người kể truyện đã có lần nhắc đến trong một tác phẩm khác), trên một vùng biển đó, người ta đã nghe, đã thấy bao nhiêu là sự kiện kỳ quái. Ví dụ cái cảnh hàng nghìn ánh lửa ma trơi không biết đâu ra, lướt trên ngọn sóng trong những đêm tối đen. Dân chài thường gọi đó là "quỉ hỏa", loại ánh sáng xanh lè lạnh lẽo. Nào đã thôi đâu, những ngày gió lớn, lúc đó từ ngoài khơi lại vọng về những tiếng thét gào cuồng nộ như âm thanh sát phạt trên bãi chiến trường.

Wednesday, May 27, 2020

ШУТОЧКА Антон Чехов Một chuyện đùa nho nhỏ Anton Chekhov A Little Joke


ШУТОЧКА
Антон Чехов
Một chuyện đùa nho nhỏ
Anton Chekhov

A Little Joke
By Anton Chekhov
Ясный, зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

Một buổi trưa mùa đông trong sáng… Trời giá lạnh, rét cóng. Nađia khoác tay tôi. Những hạt bụi tuyết nhỏ trắng xóa bám lên mấy món tóc xoắn vòng rủ hai bên thái dương nàng, lên hàng lông tơ mịn phía bên trên môi. Nàng và tôi đứng trên một ngọn đồi cao. Từ chỗ chúng tôi đứng, sườn đồi đổ dài thoai thoải xuống lấp loáng dưới ánh nắng, như một tấm gương. Bên cạnh chúng tôi là một chiếc xe trượt tuyết nhỏ bọc một lớp dạ màu đỏ tươi.


IT was noon of a bright winter's day. The air was crisp with frost, and Nadia, who was walking beside me, found her curls and the delicate down on her upper lip silvered with her own breath. We stood at the summit of a high hill. The ground fell away at our feet in a steep incline which reflected the sun s rays like a mirror. Near us lay a little sled brightly upholstered with red.

Tuesday, February 18, 2020

WHY PHILOSOPHY IS SO IMPORTANT IN SCIENCE EDUCATION Tại sao triết học lại quan trọng đối với giáo dục khoa học

WHY PHILOSOPHY IS SO IMPORTANT IN SCIENCE EDUCATION

Tại sao triết học lại quan trọng đối với giáo dục khoa học


Subrena E Smith
Assistant professor in philosophy at the University of New Hampshire.
Edited by Pam Weintraub

Subrena E Smith
Trợ lý giáo sư triết học tại Đại học New Hampshire.
Biên tập:  Pam Weintraub
13 November, 2017
13/11/2017


Each semester, I teach courses on the philosophy of science to undergraduates at the University of New Hampshire. Most of the students take my courses to satisfy general education requirements, and most of them have never taken a philosophy class before.

Mỗi học kỳ, tôi dạy các khóa học về triết lý trong khoa học cho sinh viên tại Đại học New Hampshire. Hầu hết các sinh viên học khóa học của tôi để đáp ứng yêu cầu về các môn học đại cương và đa phần sinh viên chưa bao giờ học một lớp triết học nào trước đây.

On the first day of the semester, I try to give them an impression of what the philosophy of science is about. I begin by explaining to them that philosophy addresses issues that can’t be settled by facts alone, and that the philosophy of science is the application of this approach to the domain of science. After this, I explain some concepts that will be central to the course: induction, evidence, and method in scientific enquiry. I tell them that science proceeds by induction, the practices of drawing on past observations to make general claims about what has not yet been observed, but that philosophers see induction as inadequately justified, and therefore problematic for science. I then touch on the difficulty of deciding which evidence fits which hypothesis uniquely, and why getting this right is vital for any scientific research. I let them know that ‘the scientific method’ is not singular and straightforward, and that there are basic disputes about what scientific methodology should look like. Lastly, I stress that although these issues are ‘philosophical’, they nevertheless have real consequences for how science is done.

Vào ngày đầu tiên của học kỳ, tôi cố gắng tạo cho học viên ấn tượng: triết học khoa học là gì? Tôi bắt đầu bằng cách giải thích rằng triết học đề cập các vấn đề mà không thể giải quyết được chỉ bằng các sự kiện và triết học khoa học là ứng dụng phương hướng này vào lĩnh vực khoa học. Tiếp theo, tôi giải thích một số khái niệm sẽ là trọng tâm của môn học: suy diễn, bằng chứng và phương pháp nghiên cứu khoa học. Tôi nói với họ rằng khoa học tiến hành bằng suy diễn, thực hành tiếp cận những quan sát trong quá khứ để đưa ra những đoán định khái quát về những gì chưa được quan sát, nhưng các triết gia coi suy diễn là không hội đủ lý do chính đáng và do đó có vấn đề đối với khoa học. Sau đó, tôi đề cập đến những khó khăn trong việc quyết định bằng chứng nào phù hợp đặc biệt với giả thuyết nào và tại sao việc hiểu đúng điều này lại hệ trọng đối với bất kỳ nghiên cứu khoa học nào. Tôi nói với sinh viên rằng “phương pháp khoa học” không phải chỉ có mộtkhông hề thẳng tuột mà luôn có những tranh cãi cốt yếu về việc phương pháp khoa học nên như thế nào là tốt. Cuối cùng, tôi nhấn mạnh rằng dù những vấn đề này mang tính “triết học”, nhưng chúng vẫn có những tác động thực sự đối với việc nên làm khoa học như thế nào.

Wednesday, December 25, 2019

LETTER FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP TO THE SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES THƯ CỦA TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP GỬI CHO BÀ CHỦ TỊCH HẠ VIỆN NANCY PELOSI

LETTER FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP TO THE SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

THƯ CỦA TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP GỬI CHO BÀ CHỦ TỊCH HẠ VIỆN NANCY PELOSI


THE WHITE HOUSE, WASHINGTON
Issued on: December 17, 2019

NHÀ TRẮNG, WASHINGTON
Phát hành ngày: 17/12/2019
The Honorable Nancy Pelosi
Speaker of the House of Representatives
Washington, D.C. 20515


Kính gửi: Bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi,
Washington, D.C. 20515

Dear Madam Speaker:
I write to express my strongest and most powerful protest against the partisan impeachment crusade being pursued by the Democrats in the House of Representatives.  This impeachment represents an unprecedented and unconstitutional abuse of power by Democrat Lawmakers, unequaled in nearly two and a half centuries of American legislative history.

Thưa bà Chủ tịch:
Tôi viết thư này để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và quyết liệt nhất đối với chiến dịch luận tội tổng thống với óc đảng phái đang được theo đuổi bởi những đảng viên Đảng Dân chủ thuộc Hạ Viện. Sự luận tội này thể hiện một sự lạm dụng quyền lực chưa từng có tiền lệ và trái hiến pháp bởi những nhà làm luật Đảng Dân chủ, chưa từng thấy trong gần hai thế kỷ rưỡi của lịch sử lập pháp Hoa Kỳ.

The Articles of Impeachment introduced by the House Judiciary Committee are not recognizable under any standard of Constitutional theory, interpretation, or jurisprudence.  They include no crimes, no misdemeanors, and no offenses whatsoever.  You have cheapened the importance of the very ugly word, impeachment!

Các Điều khoản Luận tội đưa ra bởi Ủy ban Tư pháp Hạ Viện là không thể chấp nhận được dưới bất kỳ tiêu chuẩn nào của học thuyết, cách diễn giải, hay khoa học về Hiến pháp. Chúng không chứa các vi phạm, các tội nhẹ, và không có bất cứ sự phạm tội nào. Bà/các vị đã làm s ụt giảm tầm quan trọng của cái từ rất xấu, là luận tội!

By proceeding with your invalid impeachment, you are violating your oaths of office, you are breaking your allegiance to the Constitution, and you are declaring open war on American Democracy.  You dare to invoke the Founding Fathers in pursuit of this election-nullification scheme—yet your spiteful actions display unfettered contempt for America’s founding and your egregious conduct threatens to destroy that which our Founders pledged their very lives to build.  Even worse than offending the Founding Fathers, you are offending Americans of faith by continually saying “I pray for the President,” when you know this statement is not true, unless it is meant in a negative sense.  It is a terrible thing you are doing, but you will have to live with it, not I!

Bằng cách xúc tiến sự luận tội phi căn cứ của mình, các vị đang vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức, các vị đang phá bỏ sự trung thành của mình với Hiến pháp, và các vị đang tuyên bố chiến tranh công khai với Nền dân chủ Mỹ. Các vị dám viện dẫn các Vị cha Lập quốc để thực hiện kế hoạch vô hiệu hóa bầu cử này – nhưng chính các hành động hằn học của quý vị lại thể hiện sự coi khinh vô hạn đối với nền tảng của nước Mỹ, và hành vi quá xá của các vị lại đang đe dọa phá hủy cái mà các Nhà lập quốc của chúng ta đã cam kết bằng chính mạng sống của họ để xây đắp nên. Tệ hơn cả việc xúc phạm các Kiến quốc Phụ, các vị lại còn đang xúc phạm những người dân lương thiện Mỹ bằng cách liên tục nói “Tôi cầu nguyện cho Tổng thống”, trong khi các vị biết rằng câu này là không thật, mà thực ra nó chỉ có hàm nghĩa tiêu cực mà thôi. Các vị đang làm một điều tệ hại kinh khủng, nhưng chính các vị sẽ phải sống với nó, chứ không phải tôi!