MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, February 17, 2022

心灵不自由 创新无从谈起 KHÔNG CÓ TỰ DO TƯ TƯỞNG THÌ KHÔNG THỂ CÓ SÁNG TẠO

 

心灵不自由 创新无从谈起

KHÔNG CÓ TỰ DO TƯ TƯỞNG THÌ KHÔNG THỂ CÓ SÁNG TẠO
张维迎

中国经济人论坛

20170704

Trương Duy Nghênh

Diễn đàn Kinh tế Trung Quốc

04/07/2017

本文作者介绍:张维迎 - 原北京大学光华管理学院院长,经济学教授;北京大学网络经济研究中心主任。

Giới thiệu về tác giả của bài viết này: Trương Duy Nghênh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Quản lý Quảng Hoa Đại học Bắc Kinh, Giáo sư Kinh tế; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Mạng Đại học Bắc Kinh.

 

中国体制的基本特点是限制人的自由,扼杀人的创造性,扼杀企业家精神。中国人最具创造力的时代是春秋战国时期和宋代,这不是偶然的。这两个时代也是中国人最自由的时代。

 

Các đặc điểm cơ bản của hệ thống Trung Quốc là nó hạn chế quyền tự do của con người, kìm hãm sự sáng tạo của con người và kìm hãm tinh thần kinh doanh. Không phải ngẫu nhiên mà các thời đại sáng tạo nhất của người Trung Quốc là thời Xuân Thu và nhà Tống. Hai thời đại này cũng là thời đại tự do nhất của người Trung Quốc.

Wednesday, February 16, 2022

TRIBUTE TO THICH NHAT HANH BY THE US EMBASSY, VIETNAM LỜI TƯỞNG NIỆM THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH CỦA SỨ QUÁN MỸ TẠI VIỆT NAM.

 

TRIBUTE TO THICH NHAT HANH BY THE US EMBASSY, VIETNAM

LỜI TƯỞNG NIỆM THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH CỦA SỨ QUÁN MỸ TẠI VIỆT NAM.
This tribute was delivered by Thomas Lyons, a diplomat and First Secretary from the U.S. Embassy in Hanoi, at Tu Hieu Temple, Jan 28, 2022.

 

Lời phân ưu này do Thomas Lyons, nhà ngoại giao và Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, đọc tại chùa Từ Hiếu, ngày 28 tháng 1 năm 2022.

Good evening, and thank you for inviting me here and allowing me the honor and privilege of sharing in the memorial service for the Venerable Thich Nhat Hanh.

Xin kính chào và cảm ơn các vị đã mời tôi đến đây và cho tôi niềm vinh dự và đặc ân được chia sẻ đôi điều trong lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

On behalf of the United States Mission in Vietnam, the American people, I would like to offer my sincere condolences to the Plum Village Communities and Tu Hieu Temple, all the disciples, and all of the followers of Master Thich Nhat Hanh on the event of his passing.  It is a truly sad occasion, but I am humbled by the opportunity to come and pay my respects on behalf of my government and my fellow citizens. 

 

Thay mặt cho Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam và người dân Hoa Kỳ, tôi xin được gửi lời chia buồn chân thành tới các Cộng đồng Làng Mai và chùa Từ Hiếu, tất cả các đệ tử và tín đồ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trước sự ra đi của Thầy. Đây quả thực là một thời khắc đau buồn, nhưng cho phép tôi được kính cẩn nhân dịp này thay mặt chính phủ và người dân Hoa Kỳ, đến đây bày tỏ lòng thành kính.

 

Monday, February 14, 2022

GOOD GOVERNMENT, BAD GOVERNMENT CHÍNH PHỦ TỐT CHÍNH PHỦ TỒI

GOOD GOVERNMENT, BAD GOVERNMENT

CHÍNH PHỦ TỐT CHÍNH PHỦ TỒI

Francis Fukuyama

The American Interest, 20 October 2014.

Francis Fukuyama

The American Interest, 20 October 2014.Fortuitous historical sequencing in political development is one of the keys to good government.

 

Trình tự lịch sử may mắn ngẫu nhiên trong quá trình phát triển chính trị là một trong những chìa khóa dẫn đến chính phủ tốt.

Why did the euro crisis start in Greece, which couldn’t control its public spending during the boom years prior to 2010, while Germany was able to maintain budget discipline? Careful comparative study of the dynamics of state building and public-sector modernization shows that while some developed countries (defined as those beyond a standard threshold of per capita income) managed to enter the 21st century with reasonably effective and uncorrupt governments, others continue to be plagued by clientelism, corruption, poor performance, and low levels of trust both in government and in society more broadly. If we can explain this variance, it may provide some insight regarding strategies that contemporary developing countries might use to deal with problems of corruption and patronage today.

 

Tại sao cuộc khủng hoảng đồng euro lại khởi đầu ở Hy Lạp – nước đã không thể kiểm soát chi tiêu công trong suốt giai đoạn bùng nổ tăng trưởng trước năm 2010 – trong khi Đức lại có khả năng giữ cho ngân sách nằm trong khuôn khổ? Những nghiên cứu so sánh kĩ lưỡng về những động lực của quá trình xây dựng nhà nước và hiện đại hóa khu vực công cho thấy rằng trong khi một số nước phát triển (được định nghĩa là các nước có thu nhập bình quân đầu người vượt một ngưỡng tiêu chuẩn) đã có thể bước vào thế khỉ 21 với một chính phủ khá hiệu quả và trong sạch, các quốc gia khác lại bị hủy hoại bởi chủ nghĩa bảo trợ, tham nhũng, vận hành kém, và mức độ tin tưởng vào chính phủ nói riêng và toàn xã hội nói chung rất thấp. Giải thích được sự khác biệt này có thể sẽ đem lại một số nhìn nhận thấu đáo về những chiến lược mà các nước đang phát triển hiện nay có thể dùng để đối phó với các vấn đề tham nhũng và chủ nghĩa bảo trợ.

 

Thursday, January 27, 2022

SURROGATE SCHOLARS ARE BIG BUSINESS IN VIETNAM GIAN LẬN HỌC THUẬT LÀ NGÀNH KINH DOANH LỚN Ở VIỆT NAM

SURROGATE SCHOLARS ARE BIG BUSINESS IN VIETNAM

GIAN LẬN HỌC THUẬT LÀ NGÀNH KINH DOANH LỚN Ở VIỆT NAM

 

Asia Sentinel

24-1-22

Asia Sentinel

24-1-22

Our Correspondent

Phóng viên của chúng tôi

Ghostwriters, plagiarism abound

Viết mướn, đạo vănAt 4 am recently in Ho Chi Minh City, a woman who identifies herself only by the name Nguyễn tried her best not to wake up her newborn son. She had an online exam on Business Fundamentals in an hour in Australia – not her own, but rather a final exam she had been paid to take. In an hour, a stranger would copy and paste all his exam questions onto a Google doc file and send them to her. Nguyễn would have two and a half hours to send back the answers.

 

Lúc bốn giờ sáng tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, một phụ nữ tự xưng là Nguyễn đã cố gắng để không đánh thức đứa con trai sơ sinh. Cô đang có một bài thi trực tuyến môn Kinh Doanh Căn Bản ở Úc, phải làm trong một giờ nữa - không phải buổi thi của cô, chỉ là bài kiểm tra cuối khóa mà cô được thuê làm. Trong một giờ, một người lạ sẽ sao chép các câu hỏi của đề thi vào một văn bản Google Doc và gửi cho cô. Nguyễn có hai tiếng rưỡi để làm bài và gửi lại câu trả lời.

 

Tuesday, July 28, 2020

HOW THE POSTMODERN ETHOS CHALLENGES MEDICAL PROFESSIONALISM - VÌ SAO TINH THẦN HẬU HIỆN ĐẠI LẠI THÁCH THƯC VỊ THẾ CHUYÊN NGHIỆP Y TỀ
HOW THE POSTMODERN ETHOS CHALLENGES MEDICAL PROFESSIONALISM

VÌ SAO TINH THẦN HẬU HIỆN ĐẠI LẠI THÁCH THƯC VỊ THẾ CHUYÊN NGHIP Y T

ARNOLD R. EISER, MD
APRIL 19, 2014

ARNOLD R. EISER, MD
NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2014

Postmodern cultural values have seriously impacted medical care and the patient-physician relationship. Corporate control of medical care, computerization of medical information and consumerism in the clinical encounter, plus the destruction of the myth of the physician are all embodiments of postmodern values.

Các giá trị văn hóa hậu hiện đại đã có tác động nghiêm trọng đến chăm sóc y tế và mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ. Sự kiểm soát của các doanh nghiệp về chăm sóc y tế, tin học hóa thông tin y tế và chủ nghĩa tiêu dùng trong tiếp xúc lâm sàng, cộng với sự hủy hoại huyền thoại về người thầy thuốc tất cả đều là các hiện thân của các giá trị hậu hiện đại.