MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 8, 2017

TO STOP KIM JONG-UN, CHINA NEEDS A BIG PRIZE: THE SOUTH CHINA SEA Để chặn đứng tham vọng của Kim Jong-Un, Trung Quốc cần một phần thưởng lớn: Biển ĐôngTO STOP KIM JONG-UN, CHINA NEEDS A BIG PRIZE: THE SOUTH CHINA SEA

Để chặn đứng tham vọng của Kim Jong-Un, Trung Quốc cần một phần thưởng lớn: Biển Đông

Panos Mourdoukoutas , CONTRIBUTOR
Panos Mourdoukoutas , CỘNG TÁC VIÊN
Forbes, 09/09/2017
Forbes, 09/09/2017

I’m Professor and Chair of the Department of Economics at LIU Post in New York. I also teach at Columbia University. I’ve published several articles in professional journals and magazines, including Barron’s, The New York Times, Japan Times, Newsday, Plain Dealer, Edge Singapore, European Management Review, Management International Review, and Journal of Risk and Insurance. I’ve have also published several books, including Collective Entrepreneurship, The Ten Golden Rules, WOM and Buzz Marketing, Business Strategy in a Semiglobal Economy, China’s Challenge: Imitation or Innovation in International Business, and New Emerging Japanese Economy: Opportunity and Strategy for World Business. I’ve traveled extensively throughout the world giving lectures and seminars for private and government organizations, including Beijing Academy of Social Science, Nagoya University, Tokyo Science University, Keimung University, University of Adelaide, Saint Gallen University, Duisburg University, University of Edinburgh, and Athens University of Economics and Business. Interests: Global markets, business, investment strategy, personal success.
Tôi là Giáo sư và Chủ nhiệm Khoa Kinh tế tại LIU Post ở New York. Tôi cũng giảng dạy tại Đại học Columbia. Tôi đã xuất bản nhiều bài viết trong các tạp chí và tạp chí chuyên nghành, bao gồm Barron's, The New York Times, Japan Times, Newsday, Plain Dealer, Edge Singapore, European Management Review, Management International Review, Journal of Risk and Insurance. Tôi cũng đã xuất bản một số sách, bao gồm cả Tinh thần doanh nhân tập thể, Mười quy tắc vàng, Tiếp thị WOM và Buzz, Chiến lược kinh doanh trong một nền kinh tế bán toàn cầu, Thách thức của Trung Quốc: Bắt chước hoặc Đổi mới trong kinh doanh quốc tế và nền kinh tế mới nổi của Nhật Bản: Cơ hội và Chiến lược cho Kinh doanh Thế giới. Tôi đã đi khắp thế giới để tham dự các buổi thuyết trình và hội thảo cho các tổ chức tư nhân và chính phủ, bao gồm Học viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, Đại học Nagoya, Đại học Khoa học Tokyo, Đại học Keimung, Đại học Adelaide, Đại học Saint Gallen, Đại học Duisburg, Đại học Edinburgh, và Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Athens. Lãnh vực quan tâm: Thị trường toàn cầu, kinh doanh, chiến lược đầu tư, thành công cá nhân.


Opinions expressed by Forbes Contributors are their own.

Đây là ý kiến riêng của Cộng tác viên của tạp chí Forbes
Without any doubt, China can stop Kim Jong-un’s missile tests.  Once and for all, and save a lot of trouble for America and its allies—and for Asian market investors.

Rõ ràng là, Trung Quốc (TQ) có thể chặn đứng việc Kim Jong-un tiếp tục thử tên lửa. Một lần dứt khoát và tránh phiền phức cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ -- và cho cả các nhà đầu tư vào thị trường châu Á.


But to do that, China needs a big prize, the South China Sea. All of it, so Beijing can write its own navigation rules, exploit all the riches that are hidden beneath, and satisfy the nationalistic sentiment it has nurtured.

Nhưng để làm việc này, TQ cần đến một phần thưởng to lớn, Biển Hoa Nam [Biển Đông Việt Nam]. Phải là toàn bộ Biển Hoa Nam, để Bắc Kinh có thể chính mình viết ra các luật lệ thông thương trên biển, khai thác toàn bộ các tài nguyên bên dưới và thỏa mãn tình cảm dân tộc mà TQ nuôi dưỡng từ trước đến nay.

The Korean Peninsula is far away from the South China Sea. But the on-going crisis in the Korean Peninsula isn’t independent from what’s going on in the South China Sea, as there is a key player behind each conflict: China.

Bán đảo Triều Tiên nằm cách xa Biển Hoa Nam. Nhưng cuộc khủng hoảng Bán đảo Triều Tiên hiện nay không tách rời với những gì đang diễn ra tại Biển Hoa Nam, vì có một diễn viên quan trọng đằng sau mỗi cuộc xung đột: đó là Trung Quốc.

In fact, Kim Jong-un has emerged as China’s decoy in South China Sea disputes. As the world is fixated on Kim’s nuclear tests and missiles launches, China continues the building of artificial islands in the South China Sea, bullying every neighboring country that dares to challenge its ambitions to dominate the vast waterway. Like threatening the Philippines with all-out war should it enforce an international arbitration ruling, which confirmed that China has no historic title over the waters of the South China Sea.

Trên thực tế, Kim Jong-un dần dần lộ diện là một cò mồi của TQ trong các cuộc tranh chấp tại Biển Hoa Nam. Trong khi cả thế giới đang tập trung sự chú ý vào các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa của Kim, thì TQ vẫn tiếp tục xây các đảo nhân tạo tại Biển Hoa Nam, bắt nạt mọi nước láng giềng dám thách thức tham vọng của TQ muốn thống trị hải lộ bao la này. Tương tự như việc đe dọa Philippines bằng một cuộc chiến tranh thực sự nếu nước này thực thi phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế, một phán quyết khẳng định rằng TQ không có chủ quyền lịch sử trên hải phận Biển Hoa Nam.

China also told Vietnam and India to stop searching for oil in the region, or else risk an attack on the oil and gas bases. And it has demanded that Indonesia rescind its decision to rename its maritime region in the southwest part of the South China Sea as the “North Natuna Sea,” asserting its own sovereignty in the area.

TQ cũng đòi Việt Nam và Ấn Độ ngưng tìm kiếm dầu lửa trong khu vực này; nếu không, họ sẽ đối đầu nguy cơ bị tấn công vào các căn cứ dầu khí đang được khai thác. Ngoài ra, TQ còn đòi hỏi Indonesia hủy bỏ quyết định đặt lại tên vùng biển của Indonesia trong khu vực Tây Nam của Biển Hoa Nam là “Biển Bắc Natuna.” Đòi hỏi này là cách TQ quyết đoán chủ quyền của mình tại vùng biển nói trên.

But it hasn’t stopped there. It further demanded that America’s close Asian ally, Japan, stay away from its “own” South China Sea.

Nhưng TQ không dừng lại ở đó. Bắc Kinh còn đòi hỏi một đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Á là Nhật Bản phải tránh xa Biển Hoa Nam “của mình”.

Meanwhile, bilateral trade between China and North Korea has increased by nearly 20% last year, as Apostolos Pittas, adjunct professor of economics at Long Island University Post notes.

Trong khi đó, thương mại song phương của TQ và Bắc Hàn đã gia tăng gần 20% năm ngoái, như Apostolos Pittas, giáo sư trợ giảng tại Học viện Post của Đại học Long Island, nhận xét.

So far, Asian markets have been responding more to the Korean Peninsula crisis, losing a couple of percentage points any time Kim fires a missile and less on China’s South China Sea bullying.

Fund      
5-day Performance
1-Month Performance
iShares MSCI Philippines (EPHE)
1.80%
-0.99%
iShares MSCI Indonesia (EIDO)
-.80        
-0.34
Market Vectors Vietnam ETF (VN               
1.0
-1.32
Source: Finance.yahoo.com 9/6/2017

Cho đến nay, các thị trường châu Á thường dao động nhiều hơn trước cuộc khủng hoảng Bán đảo Triều Tiên, mất khoảng 2% chỉ số mỗi khi Kim bắn một tên lửa và mất ít hơn mỗi khi TQ lên tiếng hù dọa tại Biển Hoa Nam.

Tài chính              
Tình hình 5-ngày
Tình hình 1 tháng
iShares MSCI Philippines (EPHE)
1.80%
-0.99%
iShares MSCI Indonesia (EIDO)
-.80        
-0.34
Market Vectors Vietnam ETF (VN                )
1.0
-1.32
Nguồn: Finance.yahoo.com 9/6/2017

That’s why China has no real intention of taming Kim’s ambitions -- unless America and its allies are prepared to let Beijing take control over the entire South China Sea, and step up its bullying tactics.

Are they prepared to pay this big a price?
Đấy là lý do tại sao TQ không có thực tâm kiềm hãm tham vọng của Kim Yong-un – trừ phi Mỹ và các đồng minh sẵn sàng để Bắc Kinh kiểm soát toàn bộ Biển Hoa Nam và gia tăng các chiến thuật bắt nạt các nước láng giềng.

Mỹ và đồng minh có sẵn sàng trả một giá to lớn như thế không?


Translated by Trần Ngọc Cư

https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2017/09/07/to-stop-kim-jong-un-china-needs-a-big-prize-the-south-china-sea/#63ad7e946df1

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn