MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 8, 2017

On Love and Marriage Về Tình yêu và Hôn nhânOn Love and Marriage

Về Tình yêu và Hôn nhân
Khalil Gibran, The Prophet
Khalil Gibran, Nhà tiên tri


You were born together, and together you shall be forevermore.
Các ngươi sinh ra bên nhau và sẽ mãi cùng nhau.
You shall be together when the white wings of death scatter your days.
Các ngươi sẽ còn ở bên nhau khi đôi cánh trắng thiên thần đến lấy đi năm tháng của mình.
Ay, you shall be together even in the silent memory of God.
Các ngươi sẽ thậm chí cùng nhau trong ký ức câm lặng của Tạo hoá.
But let there be spaces in your togetherness, and let the winds of the heavens dance between you.

Nhưng hãy để những khoảng trống giữa chỗ cùng nhau và hãy để cho những ngọn gió trời uốn lượn giữa hai người.


Love one another, but make not a bond of love:
Hãy yêu nhau, nhưng chớ đem dây tình buộc chặt:
Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.
Hãy để tình yêu là mặt biển động giữa hai bờ linh hồn các ngươi.
Fill each other's cup but drink not from one cup.
Rót đầy ly nhau mà không nên uống chỉ từ một cốc.
Give one another of your bread but eat not from the same loaf.
Trao cho nhau bánh mì nhưng chớ ăn chỉ từ một ổ bánh.
Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone;
Hãy hân hoan múa hát cùng nhau mà để mỗi người vẫn được một mình;
Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.
Ngay cả những sợi dây đàn luýt cũng ở một mình dù cùng rung lên chung một điệu nhạc.


Give your hearts, but not into each other’s keeping,
For only the hand of Life can contain your hearts.
Hãy trao nhau con tim, nhưng không phải để cất giữ, Bởi chỉ bàn tay Cuộc Đời mới có thể giữ được trái tim các ngươi.
Stand together yet not too near together,
For the pillars of the temple stand apart,

Hãy đứng cùng nhau mà chẳng quá gần nhau:
Như những chiếc cột của ngôi đền vẫn đứng riêng rẽ,
and the oak tree and the cypress grow not in each other’s shadow.

như những cây sồi, cây bách cùng vươn cao mà không che bóng lên nhau.
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn