MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, May 12, 2017

If I Had My Child to Raise Over Again Nếu tôi được nuôi dạy con lần nữa

If I Had My Child to Raise Over Again

Nếu tôi được nuôi dạy con lần nữa
If I had my child to raise over again,
Nếu tôi được nuôi dạy con lần nữa,
I’d fingerpaint more and point the finger less.
Tay tôi tô màu nhiều và chỉ trỏ ít hơn.
I’d do less correcting and more connecting.
Chỉnh sửa ít hơn và hòa nhập nhiều hơn.
I’d take my eyes off my watch, and watch with my eyes.
Thôi nhìn đồng hồ, và chú tâm nhìn con lớn.
I would care to know less and know to care more.
Biết quan tâm nhiều hơn là quan tâm để biết.
I’d take more hikes and fly more kites.
Nhiều thời gian hơn cho đi bộ, thả diều.
I’d stop playing serious, and seriously play.
Ngừng đóng vai nghiêm để nghiêm túc vui chơi.
I’d run through more fields and gaze at more stars.
Chạy qua nhiều ruộng đồng và cùng ngắm sao trời.
I’d do more hugging and less tugging.
Ôm con nhiều hơn và sẽ bớt lắm lời.
I would be firm less often, and affirm much more.
Ít khe khắt, và thêm nhiều đồng thuận.
I’d build self-esteem first, and the house later.
Xây nhà sau khi đã xây lòng tự trọng.
I’d teach less about the love of power, and more about the power of love.
Ít dạy con về yêu quyền lực, và dạy nhiều về quyền lực của tình yêu.

Diane Loomans

Diane Loomans
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn