MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 26, 2012

China wealth gap yawns wider as Beijing pours money into tourist towns Cách biệt giàu nghèo gia tăng khi Bắc Kinh đổ tiền vào các thành phố du lịch
A surfer rides a wave in the waters of the South China Sea at Houhai Beach outside of Sanya.

Một người lướt sóng đang cưỡi một con sóng trong vùng biển của Biển Nam Trung Hoa tại Bãi biển Houhai bên ngoài của Tam Á.

China wealth gap yawns wider as Beijing pours money into tourist towns

Cách biệt giàu nghèo gia tăng khi Bắc Kinh đổ tiền vào các thành phố du lịch
Aileen Wang and Nick Edwards, Reuters  May 7, 2012
Aileen Wang and Nick Edwards, Reuters 7/5/2012


SANYA, China – A central government plan to create a high end tourist industry on the tropical Hainan island has delivered a much-anticipated surge in economic growth, but it has also widened the wealth gap between rich and poor that Beijing was trying to close.

TAM Á, TQ - Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.


Money has poured into prime seafront property to build five-star hotels, lush golf courses and marinas for private yachts, generating an investment-led boom that has seen the island’s economy grow an average 35% faster than the rest of the country in the three years since the government campaign began.

Tiền của đổ không tiếc tay vào những khu vực bất động sản ven biển để xây dựng khách sạn năm sao, sân golf xa hoa đẳng cấp, bến đậu cho các du thuyền tư nhân, tạo ra một làn sóng đầu tư bùng nổ. Kết quả là, tăng trưởng kinh tế của hòn đảo đạt mức trung bình 35% - lớn và nhanh hơn nhiều so với những nơi còn lại của Trung Quốc trong vòng ba năm trở lại đây kể từ khi chiến dịch của chính quyền bắt đầu đi vào thực thi.


But, for the 8.6 million population, the outcome has been inflation and yawning income disparity as family farms that once generated earnings of about 20,000 yuan (US$3,174) a year are sold off for luxury homes that cost 150,000 yuan per square metre.


Tuy nhiên, với 8,6 triệu dân, kết quả của chiến dịch ấy là lạm phát và chênh lệch thu nhập trở nên quá lớn khi một hộ nông dân chỉ kiếm được chừng 20.000 nhân dân tệ (3.174 USD)/năm, nhưng nếu họ bán đất để xây dựng các toà nhà sang trọng thì sẽ thu lại được chừng 150.000 nhân dân tệ/mét vuông.


“It is more like a hometown of rich outlanders, instead of ours, though we were born here and lived on this land for generations,” said 26-year-old Zhang Xia, leaning against the door of a small, scruffy, sparsely-stocked grocery store, the only source of income for his family.


"Nó giống như quê hương của những người xa lạ nhưng giàu có, thay vì là của chúng tôi, dù chúng tôi sinh ra nơi dây, sống ở mảnh đất này trong nhiều thế hệ", Trương Hạ, 26 tuổi, dựa lưng vào cánh cửa một cửa hàng tạp hoá nhỏ - nguồn thu nhập duy nhất của gia đình anh - và nói.


‘It is more like a hometown of rich outlanders, instead of ours, though we were born here and lived on this land for generations’


"Nó giống như một quê hương của những kẻ bên ngoài giàu có, thay vì quê hương chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã sinh ra ở đây và sống trên mảnh đất này qua nhiều thế hệ '

Zhang’s parents used to grow mangoes on farmland, from where the family was relocated to clear land for construction of a tourist resort.


Cha mẹ của Trương đã trồng xoài trên mảnh đất nông nghiệp họ có, nhưng sau đó phải tái định cư, nhường đất cho một công trình xây dựng khu du lịch sinh thái.


“We were moved to a place far from the sea and there is no more land for planting. What can we make a living on?” said Zhang, who now lives in the outskirts of Sanya, Hainan’s second-biggest city.


"Chúng tôi tới một nơi xa biển, không có nhiều đất đai trồng trọg. Vậy chúng tôi có thể kiếm sống bằng gì trên đó?", Trương nói. Hiện tại, anh sống ở vùng ngoại ô Tam Á - thành phố lớn thứ hai của Hải Nam.
This is a problem China has nationally — how to promote growth and investment that spreads wealth to local residents, not the already rich, or returns it to local government coffers.

Và đây là một vấn đề lớn tầm quốc gia đối với Trung Quốc - làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư, đưa sự giàu có tới cộng đồng cư dân địa phương chứ không phải người đã giàu có hay đảm bảo dồi dào nguồn thu ngân sách địa phương.


A widening wealth gap is a critical risk for China’s Communist government which stakes its claim to single party power on the promise of social stability and steady economic growth. Fail in that and the government risks triggering unrest.


Khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn là thách thức không nhỏ với chính quyền Trung Quốc - khi họ luôn đưa ra cam kết ổn định xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững. Không thực thi được cam kết ấy, chính phủ sẽ đối mặt với nguy cơ bất ổn.
Official data show that annual personal disposable income in Sanya averaged at 20,472 yuan in 2011, up 9.4% from a year earlier, but well below the city’s economic growth and fiscal revenue, at 14.2% and 18.5% respectively.

Dữ liệu thống kê chính thức cho thấy, thu nhập cá nhân sau thuế hàng năm đạt mức trung bình 20.472 nhân dân tệ năm 2011, tăng 9,4% so với năm trước nhưng vẫn còn thấp hơn tăng trưởng kinh tế và doanh thu tài chính của thành phố đạt 14,2% và 18,5% tương ứng.


Chinese Premier Wen Jiabao told the annual meeting of parliament in March that Beijing would pin down details of reforming the national income distribution system this year to “quickly reverse” the trend of a widening income disparity.


Tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói trong kỳ họp quốc hội hàng năm rằng, Bắc Kinh xác định rõ rằng, phải cải cách hệ thống phân phối thu nhập quốc gia năm nay để "đảo ngược nhanh chóng" xu hướng chênh lệch thu nhập đang ngày càng mở rộng.

Meanwhile, the central government has also vowed to increase the share of individual income as a proportion of GDP to boost domestic consumption and shift towards a more balanced economy.


Trong khi khi đó, chính phủ trung ương cũng tuyên bố sẽ gia tăng tỉ lệ thu nhập cá nhân cân xứng với GDP để thúc đẩy tiêu dùng nội địa và chuyển đổi hướng tới một nền kinh tế cân bằng hơn.

“A widening income gap has become a main factor that constrains the expansion of domestic demand and could also undermine the sustainable growth of the economy,” said Du Zhengzheng, an analyst at the China Development Bank Securities.

"Chênh lệch thu nhập ngày một lớn đã trở thành nhân tố chính hạn chế việc mở rộng nhu cầu trong nước và có thể xói mòn sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế", Đỗ Trịnh Trịnh - một nhà phân tích Trung Quốc cho biết.


Average consumer prices in Sanya surged 5.4% in 2011 from a year earlier — well above the government’s 4% target — with the annual food inflation speeding to as high as 13.7%, according to the city’s statistics bureau.

Giá tiêu dùng bình quân tại Tam Á tăng 5,4% trong năm 2011 so với cùng kỳ năm trước - và cũng cao hơn khi mục tiêu chính phủ đặt ra là 4% - với tốc độ lạm phát lương thực hàng năm tăng tới mức 13,7%, theo cục thống kê thành phố.


The Sanya government is not oblivious to the problem. “We notice that the rising consumer prices are exerting a deeper and deeper influence on local residents. Some of them have to cut consumption on food to counter high inflation,” it said in a report on its website.

Chính quyền Tam Á không phải không nhận thức ra vấn đề. "Chúng tôi để ý rằng, giá tiêu dùng tăng cao đang ngày càng ảnh hưởng sâu sắc tới người dân địa phương. Một số người đã buộc phải cắt giảm chi tiêu cho lương thực thực phẩm để đối phó với tỉ lệ lạm phát cao", báo cáo đưa ra trên trang web của chính quyền thành phố nhấn mạnh.

Speculative funds have not only priced local people out of the real estate market but are fuelling home prices in some cities

Các quỹ đầu cơ đã không chỉ đẩy người dân địa phương ra khỏi thị trường bất động sản vì giá quá cao mà còn thúc đẩy giá nhà ở một số thành phố nữa.


In the first half of last year, with inflation then near three-year peaks, average personal consumption of beef sank 13.3% year on year, egg consumption dropped 29.7% while fish fell 5.4%, according to Sanya statistics bureau.

Trong nửa đầu năm ngoái, khi lạm phát lên gần mức đỉnh nhất trong 3 năm, tỉ lệ tiêu dùng cá nhân với sản phẩm thịt bò giảm 13,3%, với trứng giảm 29,7% trong khi cá giảm 5,4%.

In 2011, the Sanya government gave each urban resident 42 yuan a month to subsidise food consumption.


Trong năm 2011, chính quyền Tam Á đã trợ cấp cho mỗi người dân thành phố 42 nhân dân tệ/tháng cho tiêu dùng lương thực thực phẩm.“The subsidy is only a one-off measure to tackle inflation. A therapy for a permanent cure is to largely increase the salaries of low-income groups and narrow the gap between rich and poor,” said Qiao Yongyuan, an analyst at CEBM, a research and advisory firm in Shanghai.

"Trợ cấp chỉ là biện pháp tạm thời đối phó với lạm phát. Biện pháp lâu dài là tăng lương cho các nhóm có thu nhập thấp và thu hẹp khoảng cách giữa người giàu - người nghèo", Kiều Dũng Nguyên - nhà phân tích của CEBM, hãng nghiên cứu và tư vấn ở Thượng Hải - cho biết.


The central government is also stepping up efforts to bridge the income gap.


Chính phủ trung ương Trung Quốc cũng đang tăng cường nỗ lực khắc phục chêch lệnh thu nhập.

Beijing has pledged to raise the annual average minimum wages by at least 13% in the five years to 2015 and it wants the local authorities to set the lowest wages at at least 40% of average local salaries.

Bắc Kinh đã cam kết tăng mức lương tối thiểu trung bình hàng năm lên ít nhất 13% trong năm năm tính tới 2015 và muốn các chính quyền địa phương đặt ra mức lương thấp nhất ở mức ít nhất bằng 40% lương trung bình của địa phương.


Minimum wages in China range from 1,500 yuan per month in Shenzhen to 870 yuan in Chongqing.


Lương tối thiểu ở Trung Quốc khá khác nhau dao động từ 1.500 nhân dân tệ tại Thâm Quyến hay 870 nhân dân tệ ở Trùng Khánh.


Sanya is a potent example of how speculative funds have not only priced local people out of the real estate market but are fuelling home prices in some cities even as Beijing’s property tightening policies help cool prices elsewhere.


Tam Á là ví dụ điển hình của việc đầu cơ bất động sản không chỉ khiến thị trường bất động sản địa phương tăng vọt mà còn ảnh hưởng tới giá nhà đất tại một số thành phố khác kể cả khi Bắc Kinh có những chính sách thắt chặt thị trường này để "làm nguội" giá cả.


Dong Yutang, a businessman from Harbin, one of the country’s coldest cities in the northeastern Heilongjiang province, has just bought an 8-million yuan villa in Sanya, about 15 minutes drive from the seaside.


Đổng Vũ Đường - một doanh nhân từ Cáp Nhĩ Tân - một trong những thành phố lạnh nhất Trung Quốc ở tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc, đã dành 8 triệu nhân dân tệ mua vila ở Tam Á - cách bờ biển khoảng 15 phút đi xe.

“It is worth buying. I like spending winter here. And I don’t quite worry about a price drop, given the prime location,” he said.


"Thật đáng giá để mua nó. Tôi thích đến đây vào mùa đông. Và tôi không lo lắng về việc giá cả giảm sút khi nó ở vị trí đắc địa thế này", ông nói.

Property investment in Sanya grew 34.6% last year, way above the national average rate of 27.9%.


Đầu tư bất động sản ở Tam Á tăng 34,6% năm ngoái, cao hơn tỉ lệ trung bình của toàn bộ Trung Quốc là 27,9%.


Sanya’s market outperforms many others across the country with the price of residential properties up nearly 50% over the past two years.

Thị trường của Tam Á hoạt động tốt hơn rất nhiều nơi khác ở nước này với giá nhà ở tăng gần 50% trong hai năm qua.


But the provincial government has started to think about cutting reliance on land sales and prepare for a shift to more balanced growth.

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh đã bắt đầu tính tới việc cắt giảm sự phụ thuộc vào mua bán đất và chuẩn bị cho một sự chuyển đổi hướng tới tăng trưởng cân bằng hơn.


“The development of one city should not overly rely on the property sector and we must attach particular attention to protecting the precious land resources of Hainan province to seek sustainable growth,” Jiang Dingzhi, the governor of Hainan province, said late last year.

"Sự phát triển của một thành phố không nên chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào lĩnh vực bất động sản và chúng ta phải đặc biệt chú ý tới việc bảo tệ vài nguyên đất đai quý giá của tỉnh Hải Nam để hướng tới tăng trưởng bền vững", Jiang Dingzhi, đứng đầu tỉnh Hải Nam tuyên bố cuối năm ngoái.

Translated by Nguyễn Huy


http://business.financialpost.com/2012/05/07/china-wealth-gap-yawns-wider-as-beijing-pours-money-into-tourist-town/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn