MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

What is in a country's name? Trong tên nước có gì?H.O.L.L.A.N.D

Hope our love last and never dies
Hi vọng rằng tình yêu của chúng ta sống mãi

I.T.A.L.Y
I trust and love you
Em tin tưởng và yêu anh

L.I.B.Y.A
Love is beautiful, you also
Tình yêu thật nên thơ và em cũng thế

F.R.A.N.C.E
Friend ships remain and never can end
Tình bạn luôn bền vững và bất tử

C.H.I.N.A
Come here. I need affection
Hãy đến với em. Em rất cần tình cảm của anh

I.N.D.I.A
I nearly died in adoration
Em vô cùng ngưỡng mộ anh

K.O.R.E.A
Keep optimistic regardless of every adversity
Hãy luôn lạc quan trước mọi tai họa

B.U.R.M.A
Between Us, Remember Me Always.
Chỉ có đôi ta, Hãy kuôn nhớ

N.E.P.A.L
Never Ever Part As Lovers.
Không bao giờ ngăn cách đâu em

K.E.N.Y.A
Keep Everything Nice, Yet Arousing.
Hãy giữ mọi điều tốt đẹp nhưng phấn khởi

C.A.N.A.D.A
Cute And Naughty Action that developed into attraction.
Hành động nghich ngợm dễ thương khiến bạn hấp dẫn

K.O.R.E.A
Keep Optimistic Regardless of Every Adversity.
Hãy lạc quan bất chấp trở lực

E.G.Y.P.T
Everything’s Great, You Pretty Thing!
Mọi thứ đều tuyệt. Hỡi em xinh đẹp

M.A.N.I.L.A
May All Nights Inspire Love Always.
Xin đêm đêm tình yêu luôn dâng trào

P.E.R.U
Phorget (Forget) Everyone… Remember Us.
Hãy quên tất cả, chỉ nhớ đôi ta

T.H.A.I.L.A.N.D
Totally Happy Always In Love And Never Dull.
Luôn luôn hoàn toàn hạnh phúc trong tình yêu và chẳng bao giờ sầu

P.O.L.A.N.D.
Polska Our Love, A New Dream
Hãy nhảy điệu Polska cho tình yêu đôi ta, một giấc mơ mới mẻ


V.I.E.T.N.A.M.
Very Intimate Emotions Towards Non Appreciative Males.
Tình cảm thân mật dành cho nam giới chưa biết thưởng thức

And do you know What FAMILY means to you?
Bạn có biết FAMILY có nghĩa là gì không?

FAMILY
Father and morther. I love you
Bố và mẹ. Con yêu bố mẹ

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn