MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Sinochem plans $5.5bn China share flotation Sinochem dự định phát hành 5,5 tỷ USD cổ phiếu ở Trung Quốc


Sinochem plans $5.5bn China share flotation

Sinochem dự định phát hành 5,5 tỷ USD cổ phiếu ở Trung Quốc

China's Sinochem plans to raise up to 35bn yuan ($5.5bn) from a share sale in Shanghai, which would make it the biggest in China this year.

Công ty Sinochem của Trung Quốc dự kiến huy động thêm 35 tỷ nhân dân tệ (5,5 tỷ USD) từ việc bán cổ phiếu ở Thượng Hải, sự kiện này có thể sẽ là đợt phát hành lớn nhất của Trung Quốc trong năm nay.

The firm would use the money to fund an oil-refining project in Quanzhou, it said in a statement to China's ministry of environment.

Sinochem is the fourth largest energy company in China.

Một báo cáo gởi Bộ Môi trường Trung Quốc cho biết, công ty này sẽ sử dụng tiền thu được để tài trợ cho một dự án lọc dầu ở Tuyền Châu.

Sinochem là công ty năng lượng lớn thứ tư ở Trung Quốc.

China's largest hydroelectric dam builder, Sinohydro, raised 13.5bn yuan in a share sale last month.

Analysts said Sinochem's sale may struggle to wet investors' appetites.

Tháng trước, công ty xây dựng thủy điện lớn nhất của Trung Quốc Sinohydro đã huy động 13,5 tỷ nhân dân tệ qua việc bán cổ phiếu.

Các nhà phân tích nói rằng việc bán cổ phiếu này của Sinochem có thể phải vất vả mới thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư.

"The market may not get very excited about a listing," said Ao Chao Wang at UOB Kay Hian in Shanghai.

Ao Chao Wang ở công ty UOB Kay Hian ở Thượng Hải phát biểu “Thị trường có thể sẽ không hào hứng cho lắm với vụ phát hành này.”

"Additionally the market demand is not that strong at the moment."

“Thêm nữa nhu cầu của thị trường không lớn lắm ở thời điểm này”.

http://www.bbc.co.uk/news/business-15687661

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn