MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Berlin police arrest man for torching 100 luxury cars Cảnh sát Berlin bắt giữ người đàn ông vì tội đốt cháy 100 chiếc xe hơi sang trọng.
Berlin police arrest man for torching 100 luxury cars

Cảnh sát Berlin bắt giữ người đàn ông vì tội đốt cháy 100 chiếc xe hơi sang trọng.

The BBC's Steve Evans says that police think other arsonists are still at large.

Phóng viên Steve Evans của BBC cho biết cảnh sát cho rằng những kẻ cố tình đốt phá khác vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

A man has reportedly admitted burning more than 100 luxury cars in the German capital Berlin, in attacks that raised fears of political extremism.

Police say the 27-year-old, who is unemployed and has debts, was motivated by social envy and frustration to set fire to 67 cars over three months.

A further 35 cars parked nearby also went up in flames.

Một người đàn ông thú nhận đã đốt hơn 100 chiếc xe ô tô sang trọng tại thủ đô Berlin của Đức, trong những cuộc tấn công làm gia tăng những lo ngại về chủ nghĩa cực đoan chính trị.

Cảnh sát cho hay, người đàn ông 27 tuổi nợ nần và thất nghiệp này vì ghen tị và thất vọng với xã hội mà đốt 67 chiếc ô tô trong hơn 3 tháng.

Thêm 35 chiếc xe ô tô đỗ gần đó cũng bị nổ tung.

Some 470 cars - mainly BMWs, Mercedes and Audis - have been burnt this year in the city.

Khoảng 470 chiếc xe, chủ yếu là xe BMW, Mercedes và Audis đã bị đốt cháy trong năm nay ở thành phố này.

Such was the extent of the problem this year, up to 500 police were deployed on the streets at night to look for suspects and a 150-member dedicated squad was set up.

Đó là quy mô của vấn đề này trong năm nay, hơn 500 cảnh sát đã được điều động trên đường phố vào buổi tối để tìm kiếm những kẻ tình nghi và một đội chuyên trách gồm150 thành viên đã được thành lập.

Berlin police also asked the federal authorities for high-tech equipment and helicopters with thermal image cameras.

Cảnh sát Berlin cũng yêu cầu chính quyền liên bang trang bị những thiết bị công nghệ cao và máy bay trực thăng với camera ghi hình nhiệt.

The suspect was arrested on Sunday and confessed he had torched 67 cars between June and August, admitting that on several occasions the fire had spread to neighbouring cars.

Kẻ tình nghi đã bị bắt giữ vào hôm chủ nhật và thú nhận rằng hắn đã đốt 67 ô tô vào thời điểm giữa tháng 6 và tháng 8, đồng thời cũng thừa nhận vào một vài lần ngọn lửa đã lan sang các ô tô bên cạnh.

"He wasn't motivated by politics but rather social envy," said senior police official Oliver Stepien. "He said in essence: 'I've got debts, my life stinks and others with fancy cars are better off and they deserve this.”

Quan chức cảnh sát cấp cao Oliver Stepien cho biết “ Hắn ta không có động cơ chính trị mà là ghen tị với xã hội” “Hắn nói với giọng thành thật: Tôi đang nợ nần, cuộc sống của tôi thì tồi tệ và những người khác với những chiếc xe đẹp thì khấm khá hơn và họ xứng đáng có được điều này”.

Earlier this month, the Berlin railway system was hit by arson attacks. Explosive devices were placed in a number of locations, including at least one on a high-speed rail track.

Đầu tháng này, hệ thống xe lửa Berlin đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công đốt phá. Các thiết phị phát nổ được đặt ở một vài địa điểm, bao gồm ít nhất một cái được đặt ở trên đường ray cao tốc.

A previously unknown left-wing group, calling itself the Hekla Reception Committee, said it had planted the devices.

Một nhóm cánh tả vô danh, tự gọi mình là ủy ban tiếp tân Hekla cho biết họ đã đặt các thiết bị đó.


Translated by Nguyen Thao

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn