MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 9, 2011

Bank of China halts FX swaps with some European banks Ngân hàng Trung Quốc ngừng giao dịch hối đoái hoán đổi với một số ngân hàng châu Âu


Bank of China halts FX swaps with some European banks

Ngân hàng Trung Quốc ngừng giao dịch hối đoái hoán đổi với một số ngân hàng châu Âu

BEIJING/HONG KONG (Reuters) - Bank of China, a big market-maker in China's onshore foreign exchange market, has stopped foreign exchange forwards and swaps trading with several European banks due to the unfolding debt crisis in Europe, three sources with direct knowledge of the matter told Reuters on Tuesday.

Hôm nay, hãng tin Reuters thường trú tại Bắc Kinh và Hong Kong dẫn lời ba nguồn tin thân cận cho biết, Ngân hàng Trung Quốc, một ngân hàng đại gia trong lĩnh vực thị trường ngoại hối của Trung Quốc, đã ngừng tiến hành các giao hối đoái kỳ hạn và hối đoái hoán đổi cũng như ngừng kinh doanh với một số ngân hàng châu Âu do cuộc khủng hoảng nợ đang diễn ra ở châu Âu.

The European banks include French lenders Societe Generale , Credit Agricole and BNP Paribas , and Bank of China halted trading with them partly because of the downgrading from Moody's, the sources said.

Một số ngân hàng châu Âu bao gồm ba hãng của Pháp là Societe Generale, Credit Agricole và BNP Paribas. Ngân hàng Trung Quốc ngừng giao dịch với các hãng trên một phần còn bởi vì định mức tín nhiệm của họ theo theo đánh giá của Moody bị xuống thấp.

Another Chinese bank said it had stopped trading yuan interest rate swaps with European banks.

Một ngân hàng khác của Trung Quốc cho biết họ đã ngừng kinh doanh nhân dân tệ giao dịch hoán đổi lãi suất với các ngân hàng châu Âu.

The sources declined to be identified because they were not authorized to speak with the media.

Các nguồn tin từ chối cung cấp danh tính bởi họ chưa có thẩm quyền thông báo cho các phương tiện truyền thông.

Contacted about this move by the Chinese banks, spokespeople for Societe Generale, UBS and BNP Paribas declined comment. Credit Agricole was not reachable for comment.

Được hỏi về động thái của các ngân hàng Trung Quốc, phát ngôn viên hai hãng Pháp Societe Generale, BNP Paribas và hãng Thụy Sĩ UBS đã từ chối bình luận. Riêng Credit Agricole vẫn chưa tiếp xúc được để có thể biết có đưa ra bình luận gì hay không.

One of the sources said that Bank of China's decision may apply across its branches, including the onshore foreign exchange market.

Một trong những nguồn tin nói rằng quyết định của Ngân hàng Trung Quốc có thể được áp dụng thông qua các chi nhánh, bao gồm cả thị trường hối đoái trong nước.

"Apart from spot trading, all swaps and forwards trading (with the European banks) have been stopped," one source who is familiar with the matter told Reuters.

"Trừ giao dịch giao ngay, tất cả các giao dịch hoán đổi và giao dịch kỳ hạn (với các ngân hàng châu Âu) đã được dừng lại," theo nguồn tin.

A public relations official with Bank of China declined comment.

Nhân viên quan hệ công chúng của Ngân hàng Trung Quốc từ chối bình luận.

Bank of China has also stopped trading with UBS AG in the wake of that bank's $2.3 billion loss from a rogue trading scandal.

Ngân hàng Trung Quốc cũng đã ngừng giao dịch với hãng UBS AG sau khi hãng này mất 2,3 tỷ USD vì những bê bối lừa đảo trong giao dịch.

"With so much bad news coming from Europe, I think more banks will follow suit," said one dealer, who declined to be named, when asked about the FX swaps.

“Quá nhiều thông tin không hay từ châu Âu, tôi nghĩ rằng nhiều ngân hàng sẽ thực hiện như vậy." một đại lý giấu tên trả lời khi được hỏi về các giao dịch ngoại hối.

Banks in Asia and elsewhere have been cutting credit lines and exposures to European banks through the past few months, unwilling to take on the risk of a default by Greece or any other peripheral European country.

Nhiều ngân hàng ở châu Á và các nơi khác đang cắt các luồng tín dụng và tiếp xúc cho các ngân hàng châu Âu từ vài tháng trước, không muốn gặp nguy cơ kiểu Hy Lạp hay bất kỳ quốc gia ngoài châu Âu nào khác.

European banks too have increasingly tapped swap lines offered by the European Central Bank to get around high funding costs for dollars and a broader unease about counterparty risk in interbank lending markets.

Các ngân hàng châu Âu cũng đang tăng cường khai thác các phương tiện trao đổi do Ngân hàng Trung ương châu Âu cung cấp để có được chi phí tài trợ cao đối với đô la và mở rộng thắt chặt những rủi ro từ các đối tác trong thị trường cho vay liên ngân hàng.

Other Chinese banks, including the Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, and Agricultural Bank of China , told Reuters that they are conducting business as usual.

Theo Reuters, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết rằng họ vẫn đang tiến hành kinh doanh như thường lệ.

(Reporting by China news team; Editing by Ken Wills and Vidya Ranganathan) (news.yahoo.com)

Translated by Vũ HoaNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn