MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, September 29, 2011

Индия создала подводную лодку из двух советских Ấn Độ đã chế tạo tàu ngầm từ hai hạm tàu của Liên Xô


К-43 (проекта 670) в составе флота Индии под именем Chakra, фото: U.S. Navy
К-43 (project) trong biên chế của hải quân Ấn Độ với tên gọi Chakra. Photo: U.S. Navy

Индия создала подводную лодку из двух советских
Ấn Độ đã chế tạo tàu ngầm từ hai hạm tàu của Liên Xô


Ilya Kramnik - izvestia.ru

Что именно ракетоносец «Арихант» позаимствовал у российских «Ската» и «Варшавянки»
Tàu ngầm mang tên tàu “Arihant” mang tên lửa vay mượn kiểu mẫu các hạm tàu Nga “Skat” và Varshivyanka”
Индия объявила о готовности ввести в строй в 2012 году свою первую атомную субмарину с баллистическими ракетами. До этого подводный флот Индии состоял из российских, немецких и французских дизельных лодок. По мнению специалистов, конструкция лодки основана на советском проекте 670 «Скат». Как выяснили «Известия», при создании «Ариханта» индийские инженеры использовали также и элементы конструкции более современного дизельного проекта 877 «Варшавянка». С обоими проектами индийские моряки хорошо знакомы.
Ấn Độ tuyên bố sẵn sàng đưa vào sử dụng tàu ngầm nguyên tử đầu tiên mang tên lửa đạn đạo của mình vào năm 2012. Trước đó hạm đội tàu ngầm của Ấn Độ bao gồm các tàu ngầm chạy diezel của Nga, Đức và Pháp. Theo ý kiến của các chuyên gia, cấu trúc của tàu ngầm dựa trên dự án 670 “Skat” của Liên Xô. Theo “Izvestia” giải thích, khi xây dựng “Arihant” các kỹ sư Ấn Độ đã sử dụng cả những yếu tố của thiết kế dự án 877 “Varshyanka”. Các thủy thủ Ân Độ rất quen thuộc cả hai mô hình này.


Сочетание двух знакомых проектов позволило Индии создать собственную лодку довольно быстро и без больших проблем, — сообщил «Известиям» российский судостроитель, видевший новую субмарину.

Việc kết hợp hai project quen thuộc cho phép Ấn Độ xây dựng tàu ngầm tương đối nhanh chóng và không gặp những vấn đề lớn – một nhà đóng tàu Nga thông tin cho “Izvestia” sau khi nhìn thấy con tàu mới.
Новая подлодка, оснащенная баллистическими ракетами, должна войти в строй в 2012 году. Она серьезно изменит баланс сил в регионе, став первым ракетоносцем ВМС Индии. Россия активно способствует усилению индийского флота: известно, что экипажи для «Ариханта» и следующих индийских АПЛ будут готовиться на борту российской субмарины «Нерпа», которую планируется передать в лизинг Индии в конце 2011 года.

Tàu ngầm mới được trang bị tên lửa đạn đạo sẽ hạ thủy vào năm 2012. Nó sẽ thay đổi đáng kể cán cân lực lượng trong khu vực và trở thành chiến hạm mang tên lửa đầu tiên của Hải quân Ấn Độ. Nga tích cực tăng cường cho hạm đội của Ấn Độ: biết rằng binh sỹ phục vụ hạm tàu “Arihant” và các tàu ngầm nguyên tử tiếp theo của Ấn Độ sẽ được đào tạo tại tàu ngầm “Nerpa” của Nga, hiện nó đang được dự kiến đưa vào Ấn Độ vào cuối năm 2011.
Родовые черты как «Ската», так и «Варшавянки» прослеживаются очень четко. По той информации, которой мы располагаем, индийская лодка имеет такую же, как у «Ската», конструкцию: двойной корпус (прочный корпус внутри и легкий снаружи) в кормовой части и полуторный (прочный корпус, частично закрытый легким) — в носовой. Схожа и силовая установка: один реактор, одна турбина, один гребной вал, — сказал собеседник «Известий».

Những đặc điểm chủng loại của “Skat” cũng như của “Varshavyanka” được tuân thủ rất rõ nét. Theo thông tin mà chúng tôi có được, tàu ngầm của Ấn Độ: cấu trúc kép (khung vững chắc bên trong và nhẹ ở bên ngoài) ở phần đuôi và phần tải (khung vững chắc, và được phủ lớp vỏ nhẹ từng phần) - ở mũi. Kết cấu cũng giống nhau: một lò phản ứng, một turbin, một trục chân vịt, - nguồn tin “Izvestia” cho hay.
Заимствования от «Варшавянки» — очертания носовой части, где размещена гидроакустическая антенна и шесть торпедных аппаратов: здесь индийская лодка в точности повторяет советскую архитектуру, — добавил он.

Sự vay mượn từ “Varshavyanka” – những nét phần mũi, nơi bố trí anten thủy âm và sáu bệ phóng ngư lôi: ở đây tàu ngầm Ấn Độ mô phỏng chính xác tàu ngầm của Liên Xô, - ông bổ sung.
Вместе с тем в конструкции лодки есть и новые элементы. Для того чтобы разместить основное вооружение — баллистические ракеты средней дальности К-15 «Саргарика», — индийским инженерам потребовалось врезать в корпус дополнительный отсек с четырьмя пусковыми шахтами. В каждой из этих шахт можно установить три ракеты К-15 дальностью до 700 км.

Đồng thời, trong cấu trúc của tàu ngầm có những yếu tố mới. Để bố trí hỏa lực chủ chốt – các tên lửa đạn đạo tầm trung K-15 “Sargarika”, - các kỹ sư Ấn Độ đã phải lắp vào khung khoang bổ sung với bốn hầm phóng. Ở mỗi hầm phóng có thể lắp ba tên lửa K-15 có tầm bắn đến 700 km.
Изменена и конструкция рубки, которую подводники часто называют парусом. В отличие от названных советских подлодок, у которых рули глубины были установлены на корпусе, индийская лодка несет рули на рубке — некоторые конструкторы считают, что такая конструкция улучшает маневренность субмарины.

Tuy nhiên không thể gọi tàu ngầm của Ấn Độ là sự bắt chước giản đơn các mẫu của Liên Xô, chuyên gia hải quân, tác giả của sách hướng dẫn “Các tàu chiến và tàu của hạm đội Nga” Alexander Mozgovoi nói.
Однако индийскую лодку нельзя считать простым повторением советских прототипов, полагает военно-морской эксперт, автор справочника «Корабли и суда российского флота» Александр Мозговой. Конечно, индийцы использовали хорошо изученные ими проекты, ведь атомная лодка К-43 проекта 670 с 1988 по 1991 год была в аренде у ВМФ Индии, а 10 «Варшавянок» сейчас составляют основу индийского подводного флота. Но она серьезно отличается по назначению и основному вооружению: «Арихант» — это своеобразный аналог российских и американских «стратегов», — отметил эксперт.

Tuy nhiên, những người Ấn Độ đã sử dụng những mô hình mà họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng, chính tàu ngầm K-43 mô hình 670 từ năm 1988 đến 1991 đã được Hải quân Ấn Độ thuê, và 10 “Varshavyanka” hiện là hạt nhân của hạm đội tàu ngầm Ấn Độ. Nhưng nó khác đáng kể ở chức năng và vũ khí”: “Arihant” – đã mô phỏng độc đáo các “tàu chiến lược” của Nga và Mỹ, - chuyên gia nói.
По его словам, сейчас Индии нужна лодка, способная при необходимости нанести ядерный удар по территории Пакистана или Китая. И «Арихант» вполне для этого подходит.
Theo lời ông, hiện tại Ấn Độ cần tàu ngầm có khả năng khi cần thiết sẽ đánh đòn hạt nhân vào lãnh thổ của Pakistan hoặc Trung Quốc. Và “Arihant” hoàn toàn thích hợp với điều này.


Translated by kichbu

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn