MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, June 7, 2013

10 most beautiful American country 10 Nông thôn xinh đẹp nhất nước Mỹ
10 most beautiful American country

10 Nông thôn xinh đẹp nhất nước Mỹ
1. The district Red Rock Red Rock Country in Sedona, Arizona

Almost a routine for the film, when Hollywood wants to have beautiful shots of the American West were selected Sedona, a place where there is not. Starting from the film "The Call of the Canyon" in 1923, there were hundreds of films and television shows around town.

1. Hạt Đá Đỏ Red Rock Country ở Sedona, bang Arizona

Hầu như đã thành thông lệ cho các bộ phim, khi Hollywood muốn có những cảnh quay tuyệt mỹ về miền Tây nước Mỹ thì đều chọn Sedona, một địa danh mà không nơi nào có được. Bắt đầu từ bộ phim "The Call of the Canyon" vào năm 1923, đã có hàng trăm bộ phim và các chương trình truyền hình xoay quanh thị trấn này.

The reason why Hollywood chose Sedona because this area has many very beautiful canyons, the sandstone mountains of sand downwind changes per hour, creating a very unique characteristic of the West. About 11,000 years before the lens cameras discovered Sedona, American Indian tribes who settled here.

Lý do tại sao Hollywood lại chọn Sedona, vì vùng này có nhiều hẻm núi cực đẹp, những núi cát sa thạch thay đổi theo hướng gió thổi mỗi giờ, tạo nên nét đặc trưng rất riêng của miền Tây. Khoảng 11.000 năm, trước khi ống kính máy quay camera khám phá ra Sedona, người bộ lạc Indian ở Mỹ đã định cư ở đây.But today, this place is home to artists and legal residents, present all the cultures and the agenda but there is only a matter always of concern: the definition of landscape flowers natural as the wind through the canyons, magnificent landscape at sunset, golden brown cliffs jutting up from the desert.
Nhưng ngày nay, nơi này là vùng đất của những nghệ sĩ và dân cư hợp pháp, hiện diện đủ các nền văn hóa và các chương trình nghị sự nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề luôn được quan tâm: nét hoa lệ của cảnh quan thiên nhiên như tiếng gió thổi qua các hẻm núi, phong cảnh huy hoàng lúc hoàng hôn, những vách đá màu vàng nâu nhô mình lên từ nền sa mạc.

2. The picture of Washington at night in Pittsburgh

In a country with many urban prosperity as the United States, Pittsburgh is probably the second beautiful landscapes. Standing on the tip of Mount Washington, up the steep hillside to the south of Pittsbusgh, unforgettable impression on the Allegheny and Monongahela rivers form a mighty Ohio.

2. Bức tranh Washington về đêm ở Pittsburgh

Trong một đất nước có nhiều đô thị thịnh vượng như Mỹ thì Pittsburgh có lẽ là thắng cảnh đẹp đứng thứ hai. Đứng trên chóp núi Washington, khu sườn đồi dốc hiện lên ở phía nam của Pittsbusgh, ấn tượng không thể nào quên về những dòng sông Allegheny và Monongahela tạo nên một Ohio hùng mạnh.

The river in vibrant Golden Triangle, where the convergence of numerous skyscrapers. At night, the scene of no less than 15 trees shimmering under the light of electricity demand.

Những dòng sông tại vùng Tam Giác Vàng rực rỡ, là nơi tụ hội của vô số tòa nhà chọc trời. Vào ban đêm, khung cảnh của không dưới 15 cây cầu lung linh dưới ánh điện.A century ago, Pittsburgh was a thick smoke screen to cover, so one has to light up street lights all day and night. As momentum grows, Pittsburgh has become a "young giant" Goliath of the industry.

Cách đây một thế kỷ, Pittsburgh bị một màn khói dày đặc bao trùm, vì vậy người ta phải bật sáng những ngọn đèn đường cả ngày lẫn đêm. Theo đà lớn mạnh, Pittsburgh đã trở thành một "chàng khổng lồ" Goliath về lĩnh vực công nghiệp.

3. Upper Mississippi River

As beautiful landscapes in the United States ranked third. This is one of the most beautiful country roads, with the wind blowing through the hills, pass the tower across town was formed in the nineteenth century. These places were mentioned much less in American history.

3. Thượng sông Mississippi

Là thắng cảnh xinh đẹp đứng hàng thứ 3 ở Mỹ. Đây là một trong những tuyến đường đẹp nhất nước Mỹ, với những làn gió thổi qua các vùng đồi, vượt qua các tòa tháp băng qua thị trấn đã được hình thành vào thế kỷ XIX. Những nơi này ít nhiều đã được đề cập trong lịch sử nước Mỹ.


This area also has the graves of ancient Indian people are in the parks, the riverside village of two motifs with the gothic architecture, an architecture formed the heyday of activities River trade.

Khu vực này còn có những ngôi mộ của người Indian cổ đại nằm trong các công viên, những ngôi làng hai bên bờ sông với các mô típ kiến trúc kiểu Gô-tích, một kiểu kiến trúc hình thành từ thời hoàng kim của hoạt động thương mại trên sông.At Galena, up to 85% of listed buildings to the list of America's historic. At Trempealeau, Wisconsin, Trempealeau Hotel was a haven for fishermen from the field in 1888...
Ở Galena, có đến 85% các tòa nhà được liệt kê vào danh sách các di tích lịch sử của Mỹ. Tại Trempealeau, Wisconsin, khách sạn Trempealeau từng là thiên đường cho cánh ngư phủ kể từ năm 1888...

4. Na Pali coast of Hawaii

Located between the coral reefs, beautiful beaches and volcanic peaks with fog obscuring the oldest on the island of Hawaii is what many people may feel about a paradise. Along the Kalalau Trail on Na Pali coast of Hawaii, the lush green mountains that looks straight out of the Pacific Ocean.
4. Vùng duyên hải Na Pali của Hawaii

Nằm giữa những rặng san hô, những bãi biển xinh đẹp và đỉnh núi lửa bị sương mù che khuất trên hòn đảo cổ nhất Hawaii là những gì mà nhiều người có thể cảm nhận về một thiên đường. Dọc theo con đường mòn Kalalau trên vùng duyên hải Na Pali của Hawaii, là những rặng núi xanh mát trông thẳng ra biển Thái Bình Dương.Make a trip to the island, will encounter waterfalls pouring down Hanakapi'ai a crystal lake and romantic landscape of tropical flowers along the hillside, a combination of color and light that create a picture masterpiece…
Làm một chuyến đi bộ trên đảo, sẽ bắt gặp ngọn thác Hanakapiai đổ nước xuống một cái hồ pha lê và phong cảnh nên thơ của những loài hoa nhiệt đới ven sườn đồi, sự phối hợp của màu sắc và ánh sáng đã tạo nên một bức tranh tuyệt tác...

5. Golden Gate Bridge in San Francisco

Is a magnificent work, and art deco icon, monument of progress: the Golden Gate Bridge connecting San Francisco and the Pacific, this bridge is a majestic symbol of one of the leading cities world.

5. Cầu Cổng Vàng ở San Francisco

Là một công trình kỳ vĩ, thần tượng nghệ thuật trang trí, tượng đài của sự tiến bộ: cầu Cổng Vàng nối liền San Francisco và Thái Bình Dương, cây cầu này là biểu tượng hoành tráng của một trong những thành phố hàng đầu thế giới.The bridge completed in 1937, at a cost of USD 35 million. The bridge has two 750 foot high towers, and is supported by a dense network of cable cars look like strings, the Golden Gate Bridge is not like any building does. With a length of 4,200 feet, this is the longest suspension bridge in the world 70 years. (Currently, the Golden Gate Bridge stands at number seven).

Cây cầu hoàn thiện vào năm 1937, với chi phí là 35 triệu USD. Cầu có 2 tòa tháp đôi cao 750 foot, và được nâng đỡ bởi một mạng lưới cáp treo dày đặc trông như dây đàn, cầu Cổng Vàng không giống với bất kỳ công trình xây dựng nào. Với chiều dài 4.200 foot, đây là cây cầu treo dài nhất thế giới trong 70 năm. (Hiện nay, cầu Cổng Vàng đứng ở vị trí thứ 7).

6. Grafton Village in Vermont

Among the most popular sights in the art of Grafton is natural, since this is one of the most beautiful village of the country, and thanks to the tireless efforts of nonprofit organizations Windham Foundation that this village is preserved almost intact.

6. Ngôi làng Grafton ở Vermont
       
Trong số những thắng cảnh được ưa chuộng nhất trong các tác phẩm nghệ thuật về thiên nhiên là Grafton, vì đây là một trong những ngôi làng xinh đẹp nhất nước Mỹ, và nhờ có những nỗ lực không mệt mỏi của tổ chức phi lợi nhuận Windham Foundation mà ngôi làng này được bảo toàn hầu như nguyên vẹn.This organization has over 50 restored historical buildings, including a neck inn in Grafton, where the route stop to visit the horse. One other famous works of the cheese processing plant Grafton village, in addition to two spectacular Episcopalians, a nature museum, the small gallery.

Tổ chức này đã phục hồi hơn 50 công trình lịch sử, bao gồm có Quán trọ cổ tại Grafton, nơi có tuyến xe ngựa dừng để tham quan. Một công trình nổi tiếng khác là xưởng chế biến phomát của làng Grafton, ngoài ra còn có hai nhà thờ Tân giáo hoành tráng, một bảo tàng thiên nhiên, các phòng trưng bày nhỏ.

7. Jenny Lake in Grand Teton National Park, Wyoming

America has many high mountains and older Teton mountains, but there is nowhere to be causing more emotional range. The jagged mountains are formed from about 6 to 9 million years. With dozens of 12,000-foot mountain, formed from the eruption of granite blocks. Jenny Lake is located on the left.

7. Hồ Jenny ở Vườn Quốc Gia Grand Teton, bang Wyoming

Nước Mỹ có nhiều dãy núi cao và lâu đời hơn núi Teton, song không có nơi nào gây được cảm xúc hơn dãy núi này. Những triền núi lởm chởm được hình thành từ cách đây 6 đến 9 triệu năm. Với hàng tá ngọn núi cao 12.000 foot, hình thành từ các đợt phun trào các khối đá granite. Hồ Jenny nằm ở phía trái.Title is the name of a nineteenth-century trappers. Ho is quite deserted, 2.5 miles long, flat surface like a mirror. This is the preferred location of the hand canoeing, hiking and the pair went their honeymoon. Jenny Lake is famous for deer and elk trumpet swans. This swan is one of the jewels of the national parks system here.

Tên hồ là tên một người bẫy thú vào thế kỷ XIX. Hồ khá hoang sơ, dài 2,5 dặm, mặt nước phẳng lặng như gương. Đây là nơi ưa thích của các tay bơi xuồng, đi bộ và các cặp đi hưởng tuần trăng mật. Hồ Jenny nổi tiếng với các loài nai sừng tấm và loài thiên nga thổi kèn. Loài thiên nga này là một trong những viên ngọc quý của hệ thống vườn quốc gia nơi đây.

8. From Key Largo to Key West in Florida

Although this is only a small area but there is much worth watching, it's coral reefs, deer, manatees, silver palms. Florida is a place where tourists can feel this place is not like other places in America.

8. Từ Key Largo đến Key West ở Florida

Mặc dù đây chỉ là một vùng đất nhỏ song có nhiều thứ đáng để xem, đó là những rặng san hô, hươu, lợn biển, những cây cọ bạc. Florida là một địa danh mà khách du lịch có thể cảm nhận nơi này không giống như các nơi khác trên đất Mỹ.With the warm sunny beach sunsets and warm attitude of local residents has fascinated tourists coming here. Appalachian Trail in Great Smoky National Park.

Với những vùng bãi biển nhiều nắng ấm cảnh hoàng hôn và thái độ nồng hậu của cư dân địa phương đã quyến rũ du khách tới đây. Đường mòn Appalachian ở vườn quốc gia Great Smoky.
Crossing 14 states from Georgia to Maine, the entire Appalachian trail is rated as the crown jewels. This trail is walking by a proposed Benton Mackaye in 1921, used for trade with other states in the eastern United States in 1937.

Vượt qua 14 tiểu bang từ Georgia đến Maine, toàn bộ tuyến đường mòn Appalachian được đánh giá cao như là những viên ngọc quý. Con đường mòn này do một nhà đi bộ là Benton Mackaye đề xuất vào năm 1921, dùng cho mục đích giao thương với các tiểu bang miền Đông nước Mỹ vào năm 1937.

9. Clingmans Dome Dome

Located at the eastern edge of Tennessee, high 6,643 feet, Clingmans Dome is the highest point along the trail is 2,172 miles. Wrapped in the Smoky National Park is more than 4,000 plant species, 230 bird species and about 65 species of mammals.
9. Mái vòm Clingmans Dome

Nằm tại rìa phía đông của bang Tennessee, cao 6.643 foot, Clingmans Dome cũng là điểm cao nhất dọc theo tuyến đường mòn dài 2.172 dặm này. Bao bọc trong khu Vườn quốc gia Smoky là hơn 4.000 loài thực vật, 230 loài chim và khoảng 65 loài thú có vú.From atop Clingmans Dome, the hand can be seen walking the wild landscape below as it was 100 years ago, the jungle ties interwoven, creating a mysterious look and inspire the curious discovery of man.


Từ trên đỉnh Clingmans Dome, những tay đi bộ có thể quan sát toàn cảnh thế giới hoang dã bên dưới như nó đã có từ cách đây 100 năm, những vạt rừng rậm đan xen nhau, tạo nên một vẻ bí hiểm và thôi thúc sự tò mò khám phá của con người.


10. The square in Savannah

Nestled inside the oak, and sweet scent of magnolia are the historical works, there are 22 squares to create a secret garden. This is the place of the meeting, and is one of the major tourist attractions by Pulaski Square, names of national heroes Gen.


10. Quảng trường ở Savannah

Ẩn mình bên những cây sồi, và mùi thơm dịu của hoa mộc lan là những công trình mang tính lịch sử, có đến 22 quảng trường tạo nên những khu vườn bí mật. Đây là nơi diễn ra các buổi họp mặt, và là một trong những điểm du lịch thu hút khách bởi quảng trường Pulaski, tên gọi của anh hùng dân tộc Gen.
Casimir Pulaski. At Chippewa Square, the statue of the founder of the Georgia and James Oglethorpe, who expressed his respect during a ceremony celebrating the victory on the streets of Savannah in the eighteenth century.
Tại quảng trường Chippewa, có bức tượng của các nhà sáng lập là Georgia và James Oglethorpe, những người đã bày tỏ lòng kính trọng trong một buổi lễ ăn mừng chiến thắng Savannah trên đường phố vào thế kỷ XVIII.http://newsworldtop.blogspot.com/2011/09/10-most-beautiful-country.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn