MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 4, 2012

Xi Jinping Millionaire Relations Reveal Fortunes of Elite Thân nhân triệu phú của Tập Cận Bình tiết lộ sự giàu có bên trong tầng lớp cao cấp ở Trung Quốc


Xi Jinping Millionaire Relations Reveal Fortunes of Elite

Thân nhân triệu phú của Tập Cận Bình tiết lộ sự giàu có bên trong tầng lớp cao cấp ở Trung Quốc


Michael Forsythe; Shai Oster; Natasha Khan; Dune Lawrence; Amanda Bennett; Peter Hirschberg; Ben Richardson

Bloomberg News, Jun 29, 2012
Bloomberg News, 29/6/2012


Xi Jinping, the man in line to be China’s next president, warned officials on a 2004 anti-graft conference call: “Rein in your spouses, children, relatives, friends and staff, and vow not to use power for personal gain.”


Ông Tập Cận Bình, người đang chuẩn bị trở thành chủ tịch kế tiếp của Trung Quốc, đã cảnh báo các quan chức tại một hội nghị chống tham nhũng năm 2004: “Hãy kiểm soát vợ chồng, con cái, người thân, bạn bè và thuộc cấp của các đồng chí, và nguyện không sử dụng quyền lực để trục lợi cá nhân“.

As Xi climbed the Communist Party ranks, his extended family expanded their business interests to include minerals, real estate and mobile-phone equipment, according to public documents compiled by Bloomberg.

Khi ông Tập thăng tiến trong hàng ngũ Đảng Cộng sản, gia đình mở rộng của ông đã phát triển lợi ích kinh doanh của họ gồm khoáng sản, bất động sản và thiết bị điện thoại di động, theo tài liệu công khai do Bloomberg biên soạn.Xi Jinping, vice president of China, visits the China Shipping terminal at the Port of Los Angeles in Los Angeles, California, U.S., on Thursday, Feb. 16, 2012.
Tập Cận Bình, phó chủ tịch của Trung Quốc, thăm trạm đầu cuối của công ty vận tải biển Trung Quốc tại cảng Los Angeles ở Los Angeles, California, Mỹ, vào ngày Thứ Năm 16 Tháng Hai, năm 2012.

Those interests include investments in companies with total assets of $376 million; an 18 percent indirect stake in a rare- earths company with $1.73 billion in assets; and a $20.2 million holding in a publicly traded technology company. The figures don’t account for liabilities and thus don’t reflect the family’s net worth.


Các lợi ích này bao gồm đầu tư vào các công ty với tổng trị giá là 376 triệu đô la, 18% cổ phần đầu tư gián tiếp trong một công ty đất hiếm có trị giá 1,73 tỉ đô la, nắm giữ cổ phần 20,2 triệu đô la trong một công ty công nghệ có trong giao dịch chứng khoán. Các con số này không hạch toán các khoản nợ và do đó không phản ánh giá trị tài sản thực của gia đình.


No assets were traced to Xi, who turns 59 this month; his wife Peng Liyuan, 49, a famous People’s Liberation Army singer; or their daughter, the documents show. There is no indication Xi intervened to advance his relatives’ business transactions, or of any wrongdoing by Xi or his extended family.


Tài liệu cho thấy, không có tài sản nào có nguồn gốc từ ông Tập, sẽ bước sang tuổi 59 trong tháng này, hay vợ của ông là bà Bành Lệ Viên, 49 tuổi, một ca sĩ nổi tiếng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hoặc cô con gái của họ. Không có dấu hiệu ông Tập can thiệp để thúc đẩy các giao dịch kinh doanh cho người thân của ông, hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào của ông Tập, hoặc gia đình mở rộng của ông.

While the investments are obscured from public view by multiple holding companies, government restrictions on access to company documents and in some cases online censorship, they are identified in thousands of pages of regulatory filings.


Trong khi các khoản đầu tư được nhiều công ty che giấu khỏi ánh mắt công chúng, chính phủ hạn chế việc tiếp cận các tài liệu của công ty và trong một số trường hợp bị kiểm duyệt trên mạng, các khoản đầu tư đó được xác định trong hàng ngàn trang hồ sơ lưu trữ.


The trail also leads to a hillside villa overlooking the South China Sea in Hong Kong, with an estimated value of $31.5 million. The doorbell ringer dangles from its wires, and neighbors say the house has been empty for years. The family owns at least six other Hong Kong properties with a combined estimated value of $24.1 million.

Manh mối này cũng dẫn đến một ngôi biệt thự trên sườn đồi nhìn ra biển Đông (Nguyên văn: biển Hoa Nam) ở Hong Kong, với trị giá ước tính khoảng 31,5 triệu đô la. Công tắc chuông cửa lủng lẳng nối với dây điện, và hàng xóm ở đó cho biết nhiều năm qua không có ai ở trong căn nhà này. Gia đình này sở hữu ít nhất sáu tài sản khác ở Hồng Kông với tổng giá trị ước tính 24,1 triệu đô la.
Standing Committee
Xi has risen through the party over the past three decades, holding leadership positions in several provinces and joining the ruling Politburo Standing Committee in 2007. Along the way, he built a reputation for clean government.Ban Thường vụ

Ông Tập được thăng tiến trong đảng ba thập niên qua, đã giữ các chức vụ lãnh đạo ở một vài tỉnh và vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị hồi năm 2007. Trên đường thăng tiến, ông đã xây dựng uy tín cho một chính phủ trong sạch.


He led an anti-graft campaign in the rich coastal province of Zhejiang, where he issued the “rein in” warning to officials in 2004, according to a People’s Daily publication. In Shanghai, he was brought in as party chief after a 3.7 billion- yuan ($582 million) scandal.


Ông dẫn đầu chiến dịch chống tham nhũng ở Chiết Giang, một tỉnh duyên hải giàu có, nơi ông đã đưa ra cảnh báo “kiểm soát” nói trên cho các quan chức trong năm 2004, theo một tài liệu do Nhân Dân Nhật báo công bố. Ở Thượng Hải, ông được đưa lên nắm giữ chức bí thư thành ủy sau vụ bê bối 3,7 tỉ nhân dân tệ (khoảng 582 triệu đô la).


A 2009 cable from the U.S. Embassy in Beijing cited an acquaintance of Xi’s saying he wasn’t corrupt or driven by money. Xi was “repulsed by the all-encompassing commercialization of Chinese society, with its attendant nouveau riche, official corruption, loss of values, dignity, and self- respect,” the cable disclosed by Wikileaks said, citing the friend. Wikileaks publishes secret government documents online.

Một bức điện tín hồi năm 2009 của Đại Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, dẫn lời một người quen của ông Tập nói rằng, ông không bị mua chuộc, cũng không bị tiền bạc chi phối. Ông Tập đã “đánh bại xã hội thương mại hóa Trung Quốc, với những kẻ mới phất, quan chức tham nhũng, đánh mất giá trị, phẩm giá và lòng tự trọng”, bức điện của Wikileaks tiết lộ như thế, dẫn lời người bạn này. Wikileaks là trang công bố các tài liệu mật về chính phủ trên mạng.


A U.S. government spokesman declined to comment on the document.

Một phát ngôn viên của chính phủ Mỹ từ chối bình luận về tài liệu này.

Carving Economy


Chia chát kinh tế

Increasing resentment over China’s most powerful families carving up the spoils of economic growth poses a challenge for the Communist Party. The income gap in urban China has widened more than in any other country in Asia over the past 20 years, according to the International Monetary Fund.


Bất mãn gia tăng do các gia đình có thế lực nhất của Trung Quốc phân chia lợi lộc trong tăng trưởng kinh tế, đặt ra thử thách cho Đảng Cộng sản. Khoảng cách thu nhập ở thành thị Trung Quốc lớn hơn so với bất kỳ nước nào khác ở châu Á trong 20 năm qua, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế .


“The average Chinese person gets angry when he hears about deals where people make hundreds of millions, or even billions of dollars, by trading on political influence,” said Barry Naughton, professor of Chinese economy at the University of California, San Diego, who wasn’t referring to the Xi family specifically.

“Một người Trung Quốc bình thường sẽ tức giận khi biết được các giao dịch làm ăn mà người ta kiếm được hàng trăm triệu đô la, hay thậm chí hàng tỷ đô la, bằng cách kinh doanh ảnh hưởng chính trị“, ông Barry Naughton, giáo sư về kinh tế Trung Quốc, thuộc trường Đại học San Diego (UCSD), đã không đề cập cụ thể đến gia đình ông Tập.

Scrutiny of officials’ wealth is intensifying before a once-in-a-decade transition of power later this year, when Xi and the next generation of leaders are set to be promoted. The ouster in March of Bo Xilai as party chief of China’s biggest municipality in an alleged graft and murder scandal fueled public anger over cronyism and corruption. It also spurred demands that top officials disclose their wealth in editorials in two Chinese financial publications and from microbloggers. Bo’s family accumulated at least $136 million in assets, Bloomberg News reported in April.

Giám sát của sự giàu có của các quan chức đang gia tăng, trước sự chuyển giao quyền lực 10 năm một lần vào cuối năm nay, khi ông Tập và các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ kế tiếp chuẩn bị được thăng chức. Bạc Hy Lai bị lật đổ hồi tháng 3, ông Bạc là người nắm giữ chức vụ hàng đầu của đảng ở thành phố lớn nhất Trung Quốc, bị cáo buộc tham nhũng và liên quan đến vụ bê bối giết người, đã làm gia tăng sự tức giận của công chúng về chủ nghĩa thân hữu và tham nhũng. Nó cũng thúc đẩy việc đòi hỏi các quan chức hàng đầu tiết lộ tài sản của họ trong các bài xã luận trên hai ấn phẩm tài chính Trung Quốc và từ các blogger. Gia đình ông Bạc đã tích lũy tài sản ít nhất là 136 triệu đô la, Bloomberg News đưa tin hồi tháng 4.
Revolutionary Leader

Lãnh đạo cách mạng

Xi and his siblings are the children of the late Xi Zhongxun, a revolutionary fighter who helped Mao Zedong win control of China in 1949 with a pledge to end centuries of inequality and abuse of power for personal gain. That makes them “princelings,” scions of top officials and party figures whose lineages can help them wield influence in politics and business.


Ông Tập và những người anh em của ông là con của ông Tập Trọng Huân, một chiến binh cách mạng đã giúp Mao Trạch Đông giành chiến thắng trong việc kiểm soát Trung Quốc vào năm 1949, với cam kết chấm dứt hàng thế kỷ bất bình đẳng và sự lạm quyền để trục lợi cá nhân. Điều đó đã làm cho họ trở thành “những Thái tử Đảng” con dòng cháu giống của các quan chức hàng đầu và các nhân vật trong đảng, những người mà dòng dõi của họ có thể giúp họ sử dụng ảnh hưởng trong chính trị và kinh doanh.


Most of the extended Xi family’s assets traced by Bloomberg were owned by Xi’s older sister,Qi Qiaoqiao, 63; her husband Deng Jiagui, 61; and Qi’s daughter Zhang Yannan, 33, according to public records compiled by Bloomberg.Hầu hết các tài sản của gia đình mở rộng của ông Tập do Bloomberg tìm thấy đều thuộc sở hữu của người chị ông là bà Tề Kiều Kiều, 63 tuổi, và chồng bà là ông Đặng Gia Quý, 61 tuổi, với con gái bà Tề là Trương Yến Nam, 33 tuổi, theo hồ sơ công khai do Bloomberg sưu tập.

Deng held an indirect 18 percent stake as recently as June 8 in Jiangxi Rare Earth & Rare Metals Tungsten Group Corp. Prices of the minerals used in wind turbines and U.S. smart bombs have surged as China tightened supply.

Ông Đặng nắm giữ 18% cổ phần gián tiếp trong công ty Tungsten Group Corp, một công ty sản xuất đất hiếm và kim loại hiếm ở tỉnh Giang Tây, tính đến thời điểm gần đây nhất là ngày 8 tháng 6. Đất hiếm được sử dụng trong các tua-bin gió và các loại bom thông minh của Mỹ, giá cả đất hiếm tăng vọt khi Trung Quốc thắt chặt nguồn cung cấp.

Yuanwei Group

Qi and Deng’s share of the assets of Shenzhen Yuanwei Investment Co., a real-estate and diversified holding company, totaled 1.83 billion yuan ($288 million), a December 2011 filing shows. Other companies in the Yuanwei group wholly owned by the couple have combined assets of at least 539.3 million yuan ($84.8 million).

Tập đoàn Yuanwei

Bà Tề và ông Đặng đã nắm giữ số tài sản tại Công ty Đầu tư Yuanwei ở Thẩm Quyến, một công ty kinh doanh bất động sản và nhiều ngành nghề khác, với tổng trị giá 1,83 tỉ nhân dân tệ (khoảng 288 triệu đô la), theo hồ sơ tháng 12 năm 2011 cho thấy. Các công ty khác trong Tập đoàn Yuanwei hoàn toàn thuộc sở hữu của vợ chồng này, với tổng số tài sản trị giá ít nhất là 539,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 84,8 triệu đô la).Qi Qiaoqiao leads Tsinghua University EMBA students in a drum performance on Sept 18, 2010.

Qi Qiaoqiao dẫn đầu sinh viên EMBA Đại học Thanh Hoa trong một buổi biểu diễn trống ngày 18 Tháng Chín 2010.

A 3.17 million-yuan investment by Zhang in Beijing-based Hiconics Drive Technology Co. (300048) has increased 40-fold since 2009 to 128.4 million yuan ($20.2 million) as of yesterday’s close in Shenzhen.


Một khoản đầu tư trị giá 3,17 triệu nhân dân tệ của cô Trương tại công ty Hiconics Drive Technology Co., có trụ sở ở Bắc Kinh, đã tăng 40 lần kể từ năm 2009, hiện lên tới 128,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 20,3 triệu đô la) theo trị giá khi đóng cửa hôm qua ở Thâm Quyến.

Deng, reached on his mobile phone, said he was retired. When asked about his wife, Zhang and their businesses across the country, he said: “It’s not convenient for me to talk to you about this too much.” Attempts to reach Qi and Zhang directly or through their companies by phone and fax, as well as visits to addresses found on filings, were unsuccessful.

Liên lạc với ông Đặng bằng điện thoại di động, ông cho biết ông đã nghỉ hưu. Khi hỏi về người vợ của ông, về cô Trương và chuyện kinh doanh của họ trên khắp đất nước, ông nói: “Không thuận tiện cho tôi để nói với quý vị nhiều thứ về chuyện này“. Cố gắng liên lạc trực tiếp với bà Tề và cô Trương hoặc gọi điện thoại cho họ ở công ty và fax, cũng như đến các địa chỉ tìm thấy trong hồ sơ, cũng đã không thành công.
New Postcom

Another brother-in-law of Xi Jinping, Wu Long, ran a telecommunications company named New Postcom Equipment Co. The company was owned as of May 28 by relatives three times removed from Wu -- the family of his younger brother’s wife, according to public documents and an interview with one of the company’s registered owners.


Công ty New Postcom

Người anh rể của ông Tập Cận Bình, ông Ngô Long, điều hành một công ty viễn thông có tên New Postcom Equipment Co. Tính đến ngày 28 tháng 5, công ty này do những người bà con – phía gia đình vợ của em trai ông – sở hữu, theo tài liệu công khai và một cuộc phỏng vấn với một trong những người chủ đăng ký công ty.


New Postcom won hundreds of millions of yuan in contracts from state-owned China Mobile Communications Corp., the world’s biggest phone company by number of users, according to analysts at BDA China Ltd., a Beijing-based consulting firm that advises technology companies.


New Postcom đã thắng các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ từ công ty chính phủ, China Mobile Communications Corp., là công ty điện thoại có số người sử dụng đông nhất thế giới, theo các nhà phân tích ở công ty tư vấn BDA China Ltd., có trụ sở tại Bắc Kinh, tư vấn cho các công ty công nghệ.


Dozens of people contacted over the past two months wouldn’t comment about the Xi family on the record because of the sensitivity of the issue. Details from Web pages profiling one of Xi Jinping’s nieces and her British husband were deleted after the two people were contacted.


Đã liên lạc với hàng chục người trong hai tháng qua nhưng không ai bình luận về tài liệu công bố liên quan đến gia đình ông Tập do sự nhạy cảm của vấn đề. Các thông tin chi tiết từ những trang Web mô tả một trong những người cháu gái của ông Tập Cận Bình và ông chồng người Anh của cô này cũng đã bị xóa sau khi liên lạc được với hai người.


The total assets of companies owned by the Xi family gives the breadth of their businesses and isn’t an indication of profitability. Hong Kong property values were based on recent transactions involving comparable homes.

Tổng số tài sản từ các công ty mà gia đình ông Tập sở hữu chỉ cho thấy quy mô của các doanh nghiệp của họ, chứ không cho thấy lợi nhuận. Giá trị tài sản ở Hồng Kông được tính bằng cách dựa trên các giao dịch gần đây của những căn nhà tương tự để so sánh.
Identity Cards

Bloomberg’s accounting included only assets, property and shareholdings in which there was documentation of ownership by a family member and an amount could be clearly assigned. Assets were traced using public and business records, interviews with acquaintances and Hong Kong and Chinese identity-card numbers.


Chứng minh thư

Sự tính toán của Bloomberg chỉ bao gồm tài sản, bất động sản và các cổ phần, trong đó có tài liệu về quyền sở hữu của một thành viên trong gia đình và số tiền có thể đã được ấn định rõ ràng. Tài sản đã được truy tìm bằng cách sử dụng hồ sơ công khai và hồ sơ kinh doanh, các cuộc phỏng vấn những người quen và số chứng minh thư ở Hồng Kông và Trung Quốc.


In cases where family members use different names in mainland China and in Hong Kong, Bloomberg verified identities by speaking to people who had met them and through multiple company documents that show the same names together and shared addresses.


Trường hợp các thành viên trong gia đình sử dụng các tên gọi khác nhau ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, thì Bloomberg xác minh danh tính bằng cách nói chuyện với những người đã gặp họ và thông qua nhiều tài liệu của công ty cho thấy có cùng tên và dùng chung địa chỉ.

Bloomberg provided a list showing the Xi family’s holdings to China’s Foreign Ministry. The government declined to comment.

Bloomberg cung cấp một danh sách các cổ phần do gia đình của ông Tập sở hữu cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhưng chính phủ đã từ chối bình luận.

In October 2000, Xi Zhongxun’s family gathered on his 87th birthday for a photograph at a state guest house in Shenzhen, two years before the patriarch’s death. The southern metropolis bordering Hong Kong is now one of China’s richest, thanks in part to the elder Xi. He persuaded former leader Deng Xiaoping to pioneer China’s experiment with open markets in what was a fishing village.

Tháng 10 năm 2000, gia đình ông Tập Trọng Huân họp mặt vào dịp sinh nhật lần thứ 87 của ông để chụp ảnh tại một nhà khách chính phủ ở Thâm Quyến, hai năm trước khi lão trượng (tức Tập Trọng Huân) qua đời. Thành phố lớn phía Nam này có biên giới giáp Hồng Kông hiện là một thành phố giàu nhất Trung Quốc, một phần là nhờ ông Tập Trọng Huân. Ông thuyết phục cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình tiên phong để thử nghiệm Trung Quốc mở cửa thị trường, ở nơi trước đây là một ngôi làng đánh cá.A screen grab shows the website of Hiconics Drive Technology Co.

Chụp màn hình trang web của Hiconics Drive Technology Co.Xi Zhongxun's family photograph taken in 2000. Front, from left: daughter Xi Qianping, wife Qi Xin, grandson Mingzheng, Xi Zhongxun, daughter Qi Qiaoqiao. Second row, from left: grandson Zannong, son-in-law Wu Long, daughter Qi An'an, son Xi Jinping, son Xi Yuanping, son-in-law Deng Jiagui, grandson Dongdong.

Bức ảnh gia đình của Xi Zhongxun chụp năm 2000. Trước, từ trái sang: con gái Xi Qianping, vợ Qi Xin, cháu trai Mingzheng, Xi Zhongxun, con gái Qi Qiaoqiao. Phía sau, từ trái sang phải: Zannong cháu trai, con rể Wu Long, con gái Qi An'an, con trai Tập Cận Bình, con trai Xi Yuanping, con rểt Deng Jiagui, cháu Dongdong.
Family Photo

In the photo, Xi Zhongxun, dressed in a red sweater and holding a cane, is seated in an overstuffed armchair. To his left sits daughter Qi Qiaoqiao. On his right, a young grandson perches on doily-covered armrests next to the elder Xi’s wife, Qi Xin. Lined up behind are Qiaoqiao’s husband, Deng Jiagui; her brothers Xi Yuanping and presidential heir Xi Jinping; and sister Qi An’an alongside her husband Wu Long.

Ảnh gia đình

Trong ảnh, ông Tập Trọng Huân, mặc một chiếc áo len màu đỏ và cầm một cây gậy, đang ngồi trong một chiếc ghế bành nhồi nhiều bông. Ngồi bên trái là con gái Qiaoqiao. Bên phải ông là một cháu trai nhỏ để tay lên chỗ để tay trên ghế bành phủ vải bên cạnh người vợ cả, Qi Xin. Hàng phía sau là chồng của Qiaoqiao, Deng Jiagui, anh em cô Xi Yuanping và người thừa kế Chủ tịch nước Tập Cận Bình, và cô em gái Qi An'an cùng với chồng cô Wu Long

Xi Zhongxun worked to imbue his children with the revolutionary spirit, according to accounts in state media that portray him as a principled and moral leader. Family members have recounted in interviews how he dressed them in patched hand-me-downs.

Ông Tập Trọng Huân đã dạy dỗ con cái thấm nhuần tinh thần cách mạng, theo các bài tường thuật từ các phương tiện truyền thông nhà nước, mô tả ông là một nhà lãnh đạo có nguyên tắc và đạo đức. Các thành viên trong gia đình kể lại trong các cuộc phỏng vấn về cách mà ông cho con cái ăn mặc quần áo cũ, vá víu như thế nào.


He also made Qiaoqiao turn down her top-choice middle school in Beijing, which offered her a slot despite her falling half a point short of the required grade, according to a memorial book about him. Instead, she attended another school under her mother’s family name, Qi, so classmates wouldn’t know her background. Qiaoqiao and her sister An’an also sometimes use their father’s family name, Xi.

Theo một cuốn sách tưởng niệm Tập Trọng Huân, ông cũng đã không cho phép cô Kiều Kiều học trường cấp hai ở Bắc Kinh theo lựa chọn hàng đầu của con gái mình, ngôi trường này đã nhận cô vào học, mặc dù cô thiếu nửa điểm mới đạt yêu cầu. Thay vào đó, cô học ở một trường khác, lấy họ Tề của người mẹ, để các bạn cùng lớp không biết lý lịch của cô. Kiều Kiều và em gái An An đôi khi cũng sử dụng họ Tập của người cha.


Party School

In a speech on March 1 this year before about 2,200 cadres at the central party school in Beijing where members are trained, Xi Jinping said that some were joining because they believed it was a ticket to wealth. “It is more difficult, yet more vital than ever to keep the party pure,” he said, according to a transcript of his speech in an official magazine.

Trường Đảng

Trong một bài phát biểu ngày 1 tháng 3 năm nay trước khoảng 2.200 cán bộ tại trường Trung ương Đảng ở Bắc Kinh, nơi các đảng viên được đào tạo, ông Tập Cận Bình nói rằng, một số người gia nhập đảng bởi vì họ tin rằng đó là cái vé để làm giàu. Theo một bản ghi lại bài phát biểu của ông trong một tạp chí chính thức, ông nói: “Bây giờ khó khăn hơn, nhưng quan trọng hơn bao giờ hết để giữ cho đảng trong sạch“.


His daughter, Xi Mingze, has avoided the spotlight. She studies at Harvard University in Cambridge, Massachusetts, under an assumed name.

Tập Minh Trạch, con gái ông, tránh sự quan tâm của công chúng. Cô học tại trường Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts, với cái tên giả.


Xi’s elevation to replace Hu Jintao as China’s top leader isn’t yet formalized. He must be picked as the Communist Party’s general secretary in a meeting later this year and then be selected by the country’s legislature as president next March.

Việc thăng chức của ông Tập lên thay thế ông Hồ Cẩm Đào làm lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc vẫn chưa chính thức. Ông phải được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản lựa chọn trong một cuộc họp vào cuối năm nay và sau đó phải được cơ quan lập pháp của đất nước chọn làm chủ tịch vào tháng 3 năm tới.
Xi Mingze, center, pictured as a young girl with her family. Her father, Xi Jinping, is on the right.

Xi Mingze, ở giữa, được chụp khi còn là một bé gái với gia đình. Cha cô, ông Tập Cận Bình, ở bên phải.


Deng Xiaoping

Disgruntlement over how members of the ruling elite translate political power into personal fortunes has existed since Deng Xiaoping’s economic reforms began three decades ago, when he said some people could get rich first and help others get wealthy later.

Đặng Tiểu Bình

Sự bất bình về việc các đảng viên cao cấp cầm quyền, biến quyền lực chính trị thành tài sản cá nhân như thế nào, đã tồn tại từ khi các cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình bắt đầu cách đây ba thập niên, khi ông nói rằng một số người có thể làm giàu trước, rồi giúp đỡ những người khác làm giàu sau đó.


The relatives of other top officials have forged business careers. Premier Wen Jiabao’s son co-founded a private-equity company. The son of Wen’s predecessor, Zhu Rongji, heads a Chinese investment bank.

Thân nhân của các quan chức hàng đầu khác đã ngụy tạo sự nghiệp kinh doanh. Con trai của Thủ tướng Ôn Gia Bảo là người đồng sáng lập một công ty tư nhân. Con trai của ông Chu Dung Cơ, người tiền nhiệm ông Ôn Gia Bảo, đứng đầu một ngân hàng đầu tư của Trung Quốc.


“What I’m really concerned about is the alliance between the rich and powerful,” said Wan Guanghua, principal economist at the Asian Development Bank. “It makes corruption and inequality self-reinforcing and persistent.”

Ông Wan Guanghua, trưởng kinh tế gia tại Ngân hàng Phát triển Châu Á, nói: “Điều mà tôi thực sự lo ngại là liên minh giữa những người giàu có và những người có thế lực lớn. Điều này đẻ ra tham nhũng, và bất bình đẳng tự củng cố và duy trì“.


Public criticism is mounting against ostentatious displays of wealth by officials. Microbloggers tracking designer labels sported by cadres expressed disgust last year at a gold Rolex watch worn by a former customs minister. They castigated the daughter of former Premier Li Peng for wearing a pink Emilio Pucci suit to the nation’s annual legislative meeting this March. Some complained that the 12,000 yuan they said it cost would pay for warm clothes for 200 poor children.


Những lời chỉ trích công khai gia tăng, chống lại các màn phô trương sự giàu có của các quan chức. Các bloggers theo dõi các hiệu thiết kế mà các cán bộ chưng diện khoe khoang, bày tỏ sự ghê tởm đối với một cựu bộ trưởng đã đeo chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng hồi năm ngoái. Họ đã trừng trị con gái của cựu Thủ tướng Lý Bằng về việc bà diện một bộ cánh màu hồng, hiệu Emilio Pucci, đi dự hội nghị lập pháp hàng năm của quốc gia hồi tháng 3. Một số người than phiền rằng, bộ đồ trị giá 12.000 nhân dân tệ có thể mua quần áo ấm cho 200 trẻ em nghèo.


‘Unequal Access’

“People are angry because there’s unequal access to money- making, and the rewards that get reaped appear to the populace to be undeserved,” said Perry Link, a China scholar at the University of California, Riverside. “There’s no question in the Chinese public mind that this is wrong.”
‘Tiếp cận bất bình đẳng’

Ông Perry Link, một học giả Trung Quốc tại Đại học Riverside (UCR) nói: “Người dân tức giận bởi vì sự tiếp cận bất bình đẳng trong việc kiếm tiền, và những phần họ được hưởng cho thấy, đối với dân chúng là không công bằng. Rõ ràng là trong suy nghĩ của công chúng Trung Quốc, điều này là sai” .


Premier Wen told a meeting of China’s State Council on March 26 that power must be exercised “under the sun” to combat corruption.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo phát biểu tại một cuộc họp của Quốc Vụ viện Trung Quốc hôm 26 tháng 3 rằng, quyền lực phải được thực thi “dưới ánh sáng mặt trời” để chiến đấu chống tham nhũng.


While officials in China must report their income and assets to authorities, as well as personal information about their immediate family, the disclosures aren’t public.


Trong khi các quan chức Trung Quốc phải báo cáo thu nhập và tài sản của họ cho các cơ quan, cũng như thông tin cá nhân về gia đình trực tiếp của họ, những sự tiết lộ này không được công khai.

The lack of transparency fuels a belief that the route to wealth depends on what Chinese call “guanxi,” a catch-all word for the connections considered crucial for doing business in the country. It helps explain why princelings with no official posts wield influence. Or, as a Chinese proverb puts it: When a man gets power, even his chickens and dogs rise to heaven.

Sự thiếu minh bạch càng làm tăng thêm niềm tin rằng, con đường đi tới sự giàu có tùy thuộc vào điều mà Trung Quốc gọi là “guanxi” (các mối quan hệ), một từ gồm tất cả các mối quan hệ được xem như rất quan trọng trong việc làm ăn ở Trung Quốc. Điều này giúp giải thích lý do vì sao các thái tử đảng mặc dù không giữ các chức vụ chính thức nhưng vẫn có ảnh hưởng. Hay như một câu tục ngữ Trung Quốc nói rằng: Khi một người có quyền hành, ngay cả gà và chó của ông ta cũng lên hương.


‘Bigwig Relative’

“If you are a sibling of someone who is very important in China, automatically people will see you as a potential agent of influence and will treat you well in the hope of gaining guanxi with the bigwig relative,” said Roderick MacFarquhar, a professor of government at Harvard who focuses on Chinese elite politics.


‘Người thân của các quan to’

“Nếu bạn là anh, chị, em ruột của một nhân vật rất quan trọng ở Trung Quốc, tự động mọi người sẽ xem bạn như là một người có tiềm năng ảnh hưởng và sẽ cư xử tốt với bạn, với hy vọng có được các mối quan hệ (guanxi) với người thân của vị quan to“, ông Roderick MacFarquhar, một giáo sư ngành chính phủ học tại Đại học Harvard, chuyên về chính trị của giới cao cấp ở Trung Quốc cho biết.


The link between political power and wealth isn’t unique to China. Lyndon B. Johnson was so poor starting out in life that he borrowed $75 to enroll in Southwest Texas State Teachers College in 1927, according to his presidential library. After almost three decades of elective office, he and his family had media and real-estate holdings worth $14 million in 1964, his first full year as president, according to an August 1964 article in Life Magazine.

Sự liên kết giữa quyền lực chính trị và sự giàu có không phải chỉ xảy ra ở Trung Quốc. Lyndon B. Johnson rất nghèo khi bắt đầu cuộc sống mà ông ấy đã vay 75 đô la để học ở Trường Sư phạm Southwest Texas State Teachers College hồi năm 1927, theo thư viện tổng thống của ông. Sau gần ba thập niên nắm giữ các chức vụ do dân bầu chọn, ông và gia đình ông có các cổ phần trong ngành bất động sản và truyền thông trị giá 14 triệu đô la năm 1964, sau đúng một năm đầu mà ông làm tổng thống, theo một bài viết số tháng 8 năm 1964 đăng trên Life Magazine (Tạp chí Đời Sống).


Orville Schell, director of the Center on U.S.-China Relations at the Asia Society in New York, said the nexus of power and wealth can be found in any country. “But there is no country where this is more true than China,” he said. “There’s a huge passive advantage to just being in one of these family trees.”


Orville Schell, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung, thuộc Hiệp hội Châu Á ở New York, nói rằng, mối liên hệ giữa quyền lực và sự giàu có có thể tìm thấy ở bất kỳ nước nào. Ông nói: “Nhưng không có một nước nào mà điều này đúng hơn là ở Trung Quốc. Chỉ cần làm một thành viên trong họ hàng của những gia đình này, cũng có một lợi thế rất lớn“.


Unfair to Xi

Yao Jianfu, a retired government researcher who has called for greater disclosure of assets by leaders, said it wouldn’t be right to tie Xi Jinping to the businesses of his family.

Không công bằng đối với ông Tập

Yao Jianfu, một nhà nghiên cứu làm việc cho chính phủ đã nghỉ hưu, là người đã kêu gọi công bố tài sản của các lãnh đạo, nói rằng, sẽ không đúng khi gán ông Tập Cận Bình vào những chuyện làm ăn của gia đình ông.


“If other members of the family are independent business representatives, I think it’s unfair to describe it as a family clan and count it as Xi Jinping’s,” Yao said in a telephone interview.


“Nếu các thành viên khác trong gia đình là những người đại diện kinh doanh độc lập, tôi nghĩ rằng, không công bằng khi mô tả điều này như là một phe cánh gia đình và xem nó như là của ông Tập Cận Bình“, ông Yao nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

The lineage of Xi’s siblings hasn’t always been an advantage. Xi Zhongxun, the father, was purged by Mao in 1962. Like many other princelings, the children were scattered to the countryside during the Cultural Revolution. The 5-yuan payment Qiaoqiao received for working in a corps with 500 other youths in Inner Mongolia made her feel rich, she recalled in an interview on the website of Beijing-based
Thế hệ các anh, chị, em của ông Tập không phải luôn có lợi thế. Người cha Tập Trọng Huân đã bị Mao Trạch Đông thanh trừng hồi năm 1962. Cũng giống như nhiều thái tử đảng khác, những người con đã bị phân tán đến các vùng nông thôn thời Cách mạng Văn hóa. Số tiền 5 nhân dân tệ mà bà Tề Kiều Kiều nhận được khi làm việc trong một đội cùng với 500 thanh niên khác ở vùng Nội Mông khiến bà cảm thấy giàu có, Kiều Kiều hồi tưởng lại trong một cuộc phỏng vấn đăng tải trên trang web của Đại học


Tsinghua University.

After Mao’s death in 1976, the family was rehabilitated and Xi’s sister Qiaoqiao pursued a career with the military and as a director with the People’s Armed Police. She resigned to care for her father, who had retired in 1990, Qiaoqiao said in the Tsinghua interview.

Thanh Hoa, có trụ sở ở Bắc Kinh.

Sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976, gia đình ông Tập đã được phục hồi và bà Kiều Kiều, chị của ông Tập Cận Bình theo đuổi nghề nghiệp trong quân đội và là giám đốc [một bộ phận thuộc] Cảnh sát Vũ trang Nhân dân [Trung Quốc]. Bà đã từ chức để chăm sóc cho cha của bà, ông [Tập Trọng Huân] đã nghỉ hưu năm 1990, bà Kiều Kiều cho biết trong cuộc phỏng vấn của trường Đại học Thanh Hoa.


Property Purchase

A year later, she bought an apartment in what was then the British colony of Hong Kong for HK$3 million ($387,000) -- at the time, equivalent to almost 900 times the average Chinese worker’s annual salary. She still owns the property, in the Pacific Palisades complex in Braemar Hill on Hong Kong island, land registry records show.


Mua bất động sản

Một năm sau, bà đã mua một chung cư ở Hong Kong, lúc đó còn là thuộc địa của Anh, với giá 3 triệu đô Hong Kong (khoảng 387.000 đô Mỹ) vào thời điểm đó, tương đương 900 lần số tiền kiếm được hàng năm của một người lao động trung bình ở Trung Quốc. Bà vẫn sở hữu tài sản này, trong khu phức hợp Pacific Palisades, ở Braemar Hill, Hồng Kông, theo hồ sơ đăng ký đất đai.


By 1997, Qi and Deng had recorded an investment of 15.3 million yuan in a company that later became Shenzhen Yuanwei Industries Co., a holding group, documents show. The assets of that company aren’t publicly available. However, one of its subsidiaries, Shenzhen Yuanwei Investment, had assets of 1.85 billion yuan ($291 million) at the end of 2010. It is 99 percent owned by the couple, according to a December 2011 filing by a securities firm.


Đến năm 1997, bà Tề Kiều Kiều và ông Đặng Gia Quý đã đăng ký một khoản đầu tư 15,3 triệu nhân dân tệ trong một công ty mà sau này trở thành công ty Shenzhen Yuanwei Industries Co., một tập đoàn công ty, theo các tài liệu. Tài sản của công ty này không được công bố công khai. Tuy nhiên, một trong những công ty con là, ShenzhenYuanwei Investment, có tài sản trị giá 1,85 tỉ nhân dân tệ (khoảng 291 triệu đô la) vào thời điểm cuối năm 2010. 99% công ty này thuộc sở hữu của vợ chồng bà Tề và ông Đặng, theo tài liệu do một công ty chứng khoán nộp hồi tháng 12 năm 2011.


It was after her father’s death in 2002 that Qi said she decided to go into business, according to the Tsinghua interview. She graduated from Tsinghua’s executive master’s degree in business administration program in 2006 and founded its folk-drumming team. It plays in the style of Shaanxi province, where Xi Zhongxun was born.

Sau cái chết của người cha năm 2002, bà Tề cho biết, bà quyết định tham gia kinh doanh, cuộc phỏng vấn của trường Thanh Hoa cho biết. Bà tốt nghiệp từ trường Thanh Hoa, có bằng thạc sĩ quản trị, chương trình quản trị kinh doanh năm 2006 và thành lập đội trống dân gian. Trình diễn theo phong cách của tỉnh Thiểm Tây, nơi ông Tập Trọng Huân được sinh ra.


Paper Trail

The names Qi Qiaoqiao, Deng Jiagui or Zhang Yannan appear on the filings of at least 25 companies over the past two decades in China and Hong Kong, either as shareholders, directors or legal representatives -- a term that denotes the person responsible for a company, such as its chairman.


Manh mối hồ sơ

Các tên Tề Kiều Kiều, Đặng Gia Quý hay Trương Yến Nam xuất hiện trong hồ sơ của ít nhất 25 công ty trong hai thập niên qua ở Trung Quốc và Hồng Kông, hoặc là cổ đông, giám đốc hay những người đại diện pháp lý – một thuật ngữ có nghĩa là người chịu trách nhiệm trong một công ty như là chủ tịch.

In some filings, Qi used the name Chai Lin-hing. The alias was linked to her because of biographical details in a Chinese company document that match those in two published interviews with Qi Qiaoqiao. Chai Lin-hing has owned multiple companies and a property in Hong Kong with Deng Jiagui.


Trong một số hồ sơ, bà Tề sử dụng tên Chai Lin-hing. Bí danh này có liên quan đến bà ấy bởi vì các chi tiết về tiểu sử trong một tài liệu công ty Trung Quốc phù hợp với những chi tiết trong hai cuộc phỏng vấn bà Tề Kiều Kiều đã được công bố. Chai Lin-hing sở hữu nhiều công ty và tài sản ở Hồng Kông với Đặng Gia Quý.


In 2005, Zhang Yannan started appearing on Hong Kong documents, when Qi and Deng transferred to her 99.98 percent of a property-holding company that owns one apartment, a unit in the Regent on the Park development with an estimated value of HK$54 million ($6.96 million).

Năm 2005, Trương Yến Nam bắt đầu xuất hiện trong một số tài liệu Hồng Kông, khi bà Tề và ông Đặng chuyển 99,98% sở hữu của một công ty, có một căn chung cư, một đơn vị trong khu chung cư Regent on the Park, với trị giá ước tính là 54 triệu đô la Hong Kong (khoảng 6,96 triệu đô la Mỹ).
The Belleview Drive property is viewed along with other residential buildings in Repulse Bay, Hong Kong.

Dinh cơ ở Belleview Drive nằm cùng với các tòa nhà dân cư khác trong Repulse Bay, Hong Kong.
Repulse Bay Villa

Land registry records show Zhang paid HK$150 million ($19 million) in 2009 for the villa on Belleview Drive in Repulse Bay, one of Hong Kong’s most exclusive neighborhoods. Property prices have since jumped about 60 percent in the area.


Biệt thự ở Vịnh Nước Cạn

Sổ đăng ký hồ sơ địa chính cho thấy Zhang trả HK$ 150.000.000 (19.000.000 $) trong năm 2009 cho các biệt thự trên đường Belleview Drive tại Vịnh Nước Cạn, một trong những khu vực độc quyền của Hong Kong. Giá bất động sản đã tăng khoảng 60% trong khu vực.
Her Hong Kong identity card number, written on one of the sale documents, matches that found on the company she owns with her mother and Deng Jiagui, Special Joy Investments Ltd. All three people share the same Hong Kong address in a May 12 filing.


Số thẻ căn cước của cô ở Hong Kong được ghi trong các tài liệu mua bán, trùng với số đã được tìm thấy ở công ty Special Joy Investments Ltd., công ty mà cô sở hữu cùng với mẹ cô và ông Đặng Gia Quý. Cả ba người có cùng địa chỉ ở Hồng Kông trong hồ sơ ngày 12 tháng 5.


Zhang owns four other luxury units in the Convention Plaza Apartments residential tower with panoramic harbor views adjoining the Grand Hyatt hotel.

Cô Trương sở hữu bốn căn chung cư cao cấp khác trong khu tháp Convention Plaza Apartments có cảnh quang nhìn ra bến cảng, tiếp giáp với khách sạn Grand Hyatt.
The entrance to the Belleview Drive property is seen in Repulse Bay, Hong Kong.
Lối vào căn biệt thự ở Belleview Drive, Repulse Bay, Hong Kong


Since its 1997 return by Britain to Chinese rule, Hong Kong has been governed autonomously, with its own legal and banking systems. About a third of all purchases of new luxury homes in the territory are by mainland Chinese buyers, according to Centaline Property Agency Ltd.

Kể từ khi Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997, Hong Kong được tự quản, với hệ thống pháp luật và ngân hàng riêng. Khoảng một phần ba tổng số các ngôi nhà sang trọng mới ở trong lãnh thổ Hồng Kông do người Trung Quốc đại lục mua, theo công ty Centaline Property Agency Ltd.


In mainland China, Qi and Deng’s marquee project is a luxury housing complex called Guanyuan near Beijing’s financial district, boasting manicured gardens and a gray-brick exterior reminiscent of the city’s historic courtyard homes. Financial details on the developer aren’t available because of restrictions on company searches in Beijing.

Ở Trung Quốc đại lục, dự án của bà Tề và ông Đặng là một căn nhà phức hợp cao cấp, được gọi là Guanyuan, gần khu tài chính của Bắc Kinh, tự hào với vườn tược được cắt tỉa cẩn thận và bên ngoài của ngôi nhà làm bằng gạch màu xám, gợi nhớ đến những căn nhà kiến trúc lịch sử của thành phố. Chi tiết tài chính về nhà đầu tư [của căn nhà này] là không có, do công ty tìm kiếm ở Bắc Kinh bị áp đặt hạn chế.

Beijing Complex

To finance the development, the couple borrowed from friends and banks, and aimed to attract officials and executives at state-owned companies, they told V Marketing China magazine in a 2006 interview. Property prices in the capital rose 79 percent in the following four years, government data show.


Khu liên hợp Bắc Kinh

Để có tiền đầu tư, vợ chồng bà Tề và ông Đặng đã vay mượn từ bạn bè và ngân hàng, với mục đích thu hút các quan chức, giám đốc điều hành các công ty nhà nước, họ nói với tạp chí V Marketing China trong một cuộc phỏng vấn năm 2006. Giá bất động sản ở thủ đô đã tăng 79% trong bốn năm sau đó, theo dữ liệu của chính phủ.


The site’s developer -- 70 percent owned by Qi and Deng’s Yuanwei Investment -- acquired more than 10,000 square meters of land for 95.6 million yuan in 2004 to build Guanyuan, according to the Beijing Municipal Bureau of Land and Resources.

Chủ đầu tư địa điểm này – 70% thuộc sở hữu công ty Yuanwei Investment của bà Tề và ông Đặng – đã mua hơn 10.000 mét vuông đất với giá 95,6 triệu nhân dân tệ hồi năm 2004 để xây dựng khu Guanyuan, theo Sở Đất đai và Tài nguyên thành phố Bắc Kinh.


A 189-square-meter (2,034-square-foot) three-bedroom apartment in Guanyuan listed online in June for 15 million yuan. One square meter sells for 79,365 yuan -- more than double China’s annual per capita gross domestic product.


Một căn hộ chung cư ở Guanyuan, rộng 189 m vuông (khoảng 2.034 bộ vuông) có ba phòng ngủ, được ra giá trên mạng hồi tháng 6 là 15 triệu nhân dân tệ. Một mét vuông được bán với giá 79.365 nhân dân tệ – nhiều hơn gấp đôi số tiền bình quân mỗi người kiếm được hàng năm.


Public anger at soaring housing costs has made real estate an especially sensitive issue for leaders in China. Property prices were “far from a reasonable level,” Premier Wen said in March.

Công chúng tức giận với chi phí nhà ở tăng cao đã làm cho bất động sản trở thành một vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với các nhà lãnh đạo ở Trung Quốc. Giá bất động sản “vượt quá xa mức giá hợp lý”, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói hồi tháng 3.


‘Playing Field’

The lack of a level playing field and unaffordable home prices mean “you can be cut out of the China dream,” said Joseph Fewsmith, director of the Center for the Study of Asia at Boston University, who focuses on Chinese politics. “Is the rise of China going to last if you build it around these sorts of unequal opportunities?”

Sân chơi

Việc thiếu một sân chơi bình đẳng và giá nhà vượt quá khả năng, có nghĩa là “bạn có thể bị cắt bỏ giấc mơ Trung Quốc”, ông Joseph Fewsmith đã nói. Ông là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á tại Đại học Boston, tập trung nghiên cứu về chính trị Trung Quốc. “Sự trỗi dậy của Trung Quốc liệu có bền không nếu xung quanh bạn có các loại cơ hội bất bình đẳng như thế này?“


Those with the right connections are able to gain access to assets that are controlled by the government, according to Bo Zhiyue, a senior research fellow at the National University of Singapore’s East Asian Institute.


Những người có mối quan hệ thích hợp có thể được quyền tiếp cận tài sản do chính phủ kiểm soát, theo ông Bo Zhiyue, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Đông Á, thuộc Đại học Quốc gia Singapore.

“All they need is to get into the game one small step ahead of the others and they can make a huge gain,” he said. Bo wasn’t discussing the specific investments of Xi’s family members.

“Tất cả những điều họ cần là bước vào trò chơi, một bước nhỏ trước những người khác, và họ có thể kiếm được lợi rất lớn“, ông nói. Ông Bo đã không bàn luận về các khoản đầu tư cụ thể của các thành viên gia đình ông Tập.

One of Deng’s well-timed acquisitions was in a state-owned company with investments in rare-earth metals.

Một trong những khoản lợi nhuận kiếm được đúng lúc của ông Đặng là đầu tư vào một công ty nhà nước trong lĩnh vực kim loại đất hiếm.

Rare Earths

Deng’s Shanghai Wangchao Investment Co. bought a 30 percent stake in Jiangxi Rare Earth for 450 million yuan ($71 million) in 2008, according to a bond prospectus.


Đất hiếm

Công ty Đầu tư Wangchao của ông Đặng ở Thượng Hải đã mua 30% cổ phần của [công ty] Đất hiếm Giang Tây với giá 450 triệu nhân dân tệ (71 triệu Mỹ kim) hồi năm 2008, theo một bản cáo bạch trái phiếu.


Deng owned 60 percent of Shanghai Wangchao. A copy of Deng’s Chinese identity card found in company registry documents matches one found in filings of a Yuanwei subsidiary. Yuanwei group-linked executives held the posts of vice chairman and chief financial officer in Jiangxi Rare Earth, the filings show.


Ông Đặng sở hữu 60% công ty Wangchao Thượng Hải. Một bản copy chứng minh nhân dân Trung Quốc của ông Đặng được tìm thấy trong các tài liệu đăng ký của công ty, phù hợp với bản tìm thấy trong hồ sơ một công ty con của Yuanwei. Các viên chức điều hành của nhóm liên kết công ty Yuanwei giữ các chức vụ phó chủ tịch và giám đốc tài chính trong công ty Đất hiếm Giang Tây, hồ sơ cho biết.


The investment came as China, which has a near monopoly on production of the metals, was tightening control over production and exports, a policy that led to a more than fourfold surge in prices for some rare earths in 2011.


Việc đầu tư xảy ra khi Trung Quốc gần như độc quyền về sản xuất kim loại [hiếm], đã thắt chặt kiểm soát sản xuất và xuất khẩu, một chính sách đã làm cho giá cả một số loại đất hiếm tăng hơn gấp bốn lần trong năm 2011.


A woman who answered the phone at Jiangxi Rare Earth’s head office in Nanchang said she was unable to provide financial information because the company wasn’t listed on the stock exchange. She declined to discuss Shanghai Wangchao’s investment, saying it was too sensitive.

Một người phụ nữ trả lời điện thoại tại trụ sở chính của công ty Đất hiếm Giang Tây ở Nam Xương, cho biết, cô không thể cung cấp thông tin tài chính vì công ty không được liệt kê trên thị trường chứng khoán. Cô từ chối thảo luận về việc đầu tư của công ty Wangchao Thượng Hải, nói rằng điều này quá nhạy cảm.


Hiconics Drive

Qi Qiaoqiao’s daughter Zhang made her 3.17 million-yuan investment in Hiconics in the three years before the Beijing- based manufacturer of electronic devices sold shares to the public in 2010. Hiconics founder Liu Jincheng was in the same executive MBA class as Qi Qiaoqiao, according to his profile on Tsinghua’s website.


Công ty Hiconics Drive

Cô Trương, con gái của bà Tề Kiều Kiều đã đầu tư 3,17 triệu nhân dân tệ vào Hiconics, một công ty sản xuất các thiết bị điện tử, có trụ sở ở Bắc Kinh, ba năm trước khi công ty này bán cổ phiếu bán ngoài thị trường hồi năm 2010. Người sáng lập Hiconics, ông Liu Jincheng học cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) với bà Tề Kiều Kiều, theo hồ sơ trên trang web [Đại học] Thanh Hoa.
Wang Dong, the company’s board secretary, didn’t respond to faxed questions or phone calls seeking comment.


Wang Dong, thư ký hội đồng quản trị của công ty đã không trả lời các câu hỏi được fax đến hoặc các cuộc điện thoại gọi tới để biết ý kiến bình luận [của Wang].

The business interests of Qi and Deng may be more extensive still: The names appear as the legal representative of at least 11 companies in Beijing and Shenzhen, cities where restrictions on access to filings make it difficult to determine ownership of companies or asset values.

Các lợi ích kinh doanh của bà Tề và ông Đặng có thể vẫn còn mở rộng thêm: các tên xuất hiện như là người đại diện pháp lý của ít nhất 11 công ty ở Bắc Kinh và Thâm Quyến, các thành phố hạn chế việc tiếp cận hồ sơ, gây khó khăn trong việc xác định quyền sở hữu các công ty hoặc giá trị tài sản.


Dalian Wanda

For example, Deng was the legal representative of a Beijing-based company that bought a 0.8 percent stake in one of China’s biggest developers, Dalian Wanda Commercial Properties Co., for 30 million yuan in a 2009 private placement. Dalian Wanda Commercial had sales of 95.3 billion yuan ($15 billion) last year.


Tập đoàn Dalian Wanda

Ví dụ, ông Đặng là người đại diện pháp lý của một công ty có trụ sở ở Bắc Kinh, đã mua 0,8% cổ phần của một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc, công ty Dalian Wanda Commercial Properties Co., với giá 30 triệu nhân dân tệ hồi năm 2009, cho cổ phần tư nhân. Dalian Wanda Commercial có doanh số bán hàng hồi năm ngoái là 95,3 tỉ nhân dân tệ (khoảng 15 tỉ đô la).

Dalian Wanda Commercial “doesn’t comment on private transactions,” it said in an e-mailed statement.

Dalian Wanda Commercial “không bình luận về giao dịch tư nhân,” công ty cho biết trong một thông báo bằng e-mail.


Deng also served as legal representative of a company that won a government contract to help build a 1 billion-yuan ($157 million) bridge in central China’s Hubei province, according to an official website and corporate records.


Ông Đặng cũng từng là đại diện theo pháp lý của một công ty đã giành được một hợp đồng trị giá 1 tỷ nhân dân tệ (157 triệu đô la) của chính phủ để giúp xây một cây cầu ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, theo một trang web chính thức và hồ sơ của công ty.


Complex ownership structures are common in China, according to Victor Shih, a professor at Northwestern University in Evanston, Illinois, who studies the link between finance and politics in the country. Princelings engage people they trust, often members of their extended families, to open companies on their behalf that bid for contracts from state-owned enterprises, said Shih, who wasn’t referring specifically to Xi’s family.

Cơ cấu sở hữu phức tạp thì phổ biến ở Trung Quốc, theo Victor Shih, giáo sư tại Đại học Northwestern ở Evanston, bang Illinois, ông nghiên cứu mối liên hệ giữa tài chính và chính trị ở trong nước (Trung Quốc). Các thái tử đảng làm ăn với những người mà họ tin tưởng, thường là các thành viên trong gia đình mở rộng của họ, để mở các công ty đại diện cho họ, đấu thầu các hợp đồng từ doanh nghiệp nhà nước, ông Shih nói, nhưng đã không đề cập cụ thể trường hợp gia đình của ông Tập.A screen grab shows the website of New Postcom Equipment Co.

Chụp màn hình trang web của Công ty TNHH Thiết bị New Postcom
New Postcom

In the case of Xi Jinping’s brother-in-law, Wu Long, he’s identified as chairman of New Postcom in two reports on the website of the Guangzhou Development District, one in 2009 and the other a year later.

Công ty New Postcom

Trường hợp ông Ngô Long, người anh rể của ông Tập Cận Bình, được xác định là chủ tịch công ty New Postcom trong hai bản tin trên trang web của Guangzhou Development District , một tin hồi năm 2009 và tin kia đăng một năm sau đó.


New Postcom doesn’t provide a list of management on its website. Searches in Chinese on Baidu Inc.’s search engine using the name “Wu Long” and “New Postcom” trigger a warning, also in Chinese: “The search results may not be in accordance with relevant laws, regulations and policies, and cannot display.”

New Postcom không không cung cấp danh sách ban quản lý trên trang web. Dùng công cụ tìm kiếm của Baidu Inc. bằng tiếng Trung  để tìm, sử dụng tên “Wu Long” (Ngô Long) và “New Postcom” thì cho ra lời cảnh báo cũng bằng tiếng Trung: “Các kết quả tìm kiếm có thể không phù hợp với luật pháp, các quy định và chính sách có liên quan, và có thể không hiển thị“.


New Postcom is owned by two people named Geng Minhua and Hua Feng, filings show. Their address in the company documents leads to the ninth floor of a decades-old concrete tower in Beijing where Geng’s elderly mother lives. Tacked to the wall of her living room was the mobile-phone number of her daughter.

Hồ sơ cho thấy, New Postcom do hai người có tên là Geng Minhua và Hua Feng làm chủ sở hữu. Địa chỉ của họ trong các tài liệu của công ty dẫn đến tầng thứ chín của một tòa tháp bằng bê tông được xây vài chục năm trước ở Bắc Kinh, nơi người mẹ già của bà Geng đang sống. Trên bức tường trong phòng khách của bà là số điện thoại di động của người con gái bà.


When contacted by phone June 6, Geng confirmed she owned New Postcom with her son Hua Feng -- and that her daughter was married to Wu Ming, Wu Long’s younger brother. Geng said Wu Long headed the company and she wasn’t involved in the management.


Khi liên lạc bằng điện thoại hôm 6 tháng 6, bà Geng xác nhận bà là chủ công ty New Postcom với Feng Hua, con trai của bà, và người con gái của bà đã kết hôn với Ngô Minh, em trai của Ngô Long. Bà Geng cho biết, Ngô Long đứng đầu công ty và bà không tham gia vào công việc quản lý.

Different Owners

New Postcom identified two different people -- Hong Ying and Ma Wenbiao -- as its owners in a six-page, June 27 statement and said the head of the company was a person named Liu Ran. The company didn’t respond to repeated requests to explain the discrepancies. Wu Long and his wife, Qi An’an, couldn’t be reached for comment.

Các chủ sở hữu khác

New Postcom xác định được hai người khác nhau – Hong Ying và Ma Wenbiao – là chủ sở hữu, theo một tuyên bố hôm 27 tháng 6, dài 6 trang và cho biết người đứng đầu của công ty là một người tên là Liu Ran. Công ty đã không trả lời các yêu cầu đã được hỏi nhiều lần để giải thích sự khác nhau. Không thể liên lạc với Ngô Long và vợ của ông, bà Tề An An, để họ đưa ra bình luận.

New Postcom was an upstart company that benefited from state contracts. It specialized in the government-mandated home- grown 3G mobile-phone standard deployed by China Mobile. In 2007, it won a share of a tender to supply handsets, beating out more established competitors such as Motorola Inc., according to BDA China.


New Postcom là một công ty mới phất, được hưởng lợi từ các hợp đồng chính phủ. Công ty này chuyên về mẫu điện thoại di động 3G sản xuất nội địa được chính phủ ủy nhiệm, do China Mobile triển khai. Năm 2007, công ty đã giành được một phần đấu thầu cung cấp thiết bị cầm tay, đánh bại các đối thủ cạnh tranh vững mạnh hơn như Motorola Inc., theo BDA Trung Quốc.


“They were an unknown that suddenly appeared,” said Duncan Clark, chairman of BDA. “People were expecting Motorola to get a big part of that device contract, and then a no-name company just appeared at the top of the list.”


Ông Duncan Clark, Chủ tịch BDA nói: “Họ không biết rằng đột nhiên [công ty đó] xuất hiện. Mọi người đang đợi Motorola nhận được phần lớn hợp đồng sản xuất thiết bị đó, thế rồi một công ty vô danh tiểu tốt đột nhiên xuất hiện ở đầu danh sách“.


In 2007, the domestic mobile standard was still being developed, and many of the bigger players were sitting on the sidelines, allowing New Postcom a bigger share of the market, the company said in the statement.

Năm 2007, điện thoại di động trong nước vẫn đang phát triển, và nhiều công ty lớn hơn đang đứng bên lề, cho phép New Postcom có một thị phần lớn hơn trong thị trường, công ty cho biết trong một tuyên bố.


Xi Yuanping

William Moss, the Beijing-based spokesman of the Motorola Mobility unit that was split off from Motorola last year and purchased by Google Inc. (GOOG), declined to comment on details of any individual bids. China Mobile “has always insisted on the principle of open, fair, just and credible bidding” to select vendors, company spokesman Zhang Xuan said by e-mail.
Tập Viễn Bình

William Moss, phát ngôn viên ở Bắc Kinh, đại diện cho đơn vị công ty Motorola Mobility đã tách khỏi Motorola năm ngoái và được Google Inc mua lại, đã từ chối bình luận chi tiết về bất kỳ hồ sơ đấu thầu cá nhân nào. China Mobile “luôn nhấn mạnh nguyên tắc: công khai, công bằng, hợp lẽ phải và đáng tin cậy” để chọn các nhà cung cấp, Trương Xuân, phát ngôn viên của công ty cho biết qua e-mail.


Xi Jinping’s younger brother, Xi Yuanping, is the founding chairman of an energy advisory body called the International Energy Conservation Environmental Protection Association. He doesn’t play an active role in the organization, according to an employee who declined to be identified.


Em trai Tập Cận Bình, ông Tập Viễn Bình, là chủ tịch sáng lập bộ phận tư vấn năng lượng, có tên: Hiệp hội Bảo tồn Năng lượng và Bảo vệ Môi trường Quốc tế (International Energy Conservation Environmental Protection Association). Theo một nhân viên từ chối tiết lộ danh tính thì ông Tập Viễn Bình không đóng một vai trò chủ động trong tổ chức này.
Hiu Ng, center, attends the Boao Forum for Asia Conference 2011, 'Young Leaders Roundtable: Charting Growth - Include the Excluded', in Hainan, China, on April 14, 2011.

Hiu Ng, ở giữa, tham dự Diễn đàn Boao về Hội nghị châu Á 2011, Hội nghị bàn tròn lãnh đạo trẻ: Tăng trưởng ngoạn mục – Không để ai bị loại ', Hải Nam, Trung Quốc, vào ngày 14 Tháng Tư, 2011.
One of Xi’s nieces has a higher profile. Hiu Ng, the daughter of Qi An’an and Wu Long, and her husband Daniel Foa, 35, last year were listed as speakers at a networking symposium in the Maldives on sustainable tourism with the likes of the U.K. billionaire Richard Branson and the actress Daryl Hannah.

Một trong những đứa cháu gái của ông Tập thì nổi tiếng hơn. Cô Hiu Ng, con gái của bà Tề An An và Ngô Long, và chồng của cô, Daniel Foa, 35 tuổi, năm ngoái đã được liệt kê là những người phát biểu tại một hội nghị chuyên đề mạng lưới liên kết ở Maldives về du lịch bền vững với những người nổi tiếng như tỷ phú Anh Richard Branson và nữ diễn viên Daryl Hannah.

Hudson Clean Energy

Ng recently began working with Hudson Clean Energy Partners LP, which manages a fund of more than $1 billion in the U.S., to help identify investments in China. Details about the couple were removed from Internet profiles after Bloomberg reporters contacted them. Foa said by phone he couldn’t comment about FairKlima Capital, a clean- energy fund they set up in 2007. Ng didn’t respond to e-mails asking for an interview.


Công ty năng lượng sạch Hudson

Các thông tin chi tiết về cặp vợ chồng này đã bị gỡ bỏ khỏi hồ sơ trên mạng sau khi các phóng viên Bloomberg liên lạc với họ. Foa nói qua điện thoại rằng ông không thể bình luận về công ty FairKlima Capital, một quỹ năng lượng sạch mà họ đã thành lập hồi năm 2007. Còn cô Ng thì không trả lời e-mail yêu cầu cô cho một cuộc phỏng vấn.


The two are no longer mentioned on the FairKlima website. A June 3 cache of the “Contact Us” webpage includes short biographies of Ng and Foa under the headline “Senior Management Team.”Cả hai người không còn được nhắc đến trên trang web FairKlima. Ngày 3 tháng 6, bộ nhớ cache ở trang “liên hệ”, có tiểu sử ngắn của cô Ng và ông Foa dưới tiêu đề: “Đội ngũ quản lý cao cấp”.


A reference on Ng’s LinkedIn profile that said on June 8 that she worked at New Postcom has since been removed, along with her designation as “Vice Chair Hudson Clean Energy Partners China.”


Tham khảo lý lịch của cô Ng trên trang LinkedIn hôm 8 tháng 6, trang này cho biết, cô làm việc tại New Postcom, cũng đã bị gỡ bỏ [thông tin này] kể từ hôm đó, cùng với chức vụ là “Phó Chủ tịch công ty Clean Energy Partners China”.


Neil Auerbach, the Teaneck, New Jersey-based private-equity firm’s founder, said he was working with Ng because of her longstanding passion for sustainability.

Ông Neil Auerbach là người sáng lập công ty vốn tư nhân, “the Teaneck”, có trụ sở ở New Jersey, cho biết, ông đã làm việc với cô Ng vì cô ấy có niềm đam mê làm việc lâu dài trong việc [đầu tư] bền vững.

“We are aware of her political connections, but her focus is on sustainable investing, and that’s the purpose,” he said in a June 13 interview. “We’re delighted to be working with her.”

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 13 tháng 6: “Chúng tôi hiểu các mối quan hệ chính trị của cô ấy, nhưng cô ấy tập trung vào đầu tư bền vững, và đó là mục đích. Chúng tôi rất vui khi làm việc với cô ấy“.


Daniel Foa, founder of 51Sim, right, and Chinese actress Li Bingbing at the Sustainable Innovation Student Competition in Beijing, China, on Nov. 2, 2009.

Daniel Foa, người sáng lập của 51Sim, bên phải, và nữ diễn viên Trung Quốc Li Băng Băng tại cuộc thi Sinh viên Đổi mới bền vững ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 2 tháng 11 năm 2009.Translated by Dương Lệ Chihttp://www.bloomberg.com/news/2012-06-29/xi-jinping-millionaire-relations-reveal-fortunes-of-elite.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn