MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 13, 2012

Vietnam, Philippines 'bullying' ASEAN over sea conflict: Cambodian sources Việt Nam, Philippines 'bắt nạt' khối ASEAN trong xung đột biển Đông: nguồn tin CampuchiaVietnam, Philippines 'bullying' ASEAN over sea conflict: Cambodian sources

Việt Nam, Philippines 'bắt nạt' khối ASEAN trong xung đột biển Đông: nguồn tin Campuchia

By Puy Kea
PHNOM PENH, July 12, Kyodo

Puy Kea
PHNOM PENH, 12 Tháng Bảy, Kyodo

Vietnam and the Philippines have demanded that ASEAN adopt strong language to reflect their positions in territorial disputes with China in the South China Sea, leaving the 10-member grouping unable to adopt a communique three days after an ASEAN foreign ministers meeting, Cambodian diplomatic sources said Thursday.

Việt Nam và Philippines đã yêu cầu rằng ASEAN thông qua ngôn ngữ mạnh mẽ để phản ánh lập trường của của họ trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, nhóm 10 thành viên không thể thông qua một thông cáo sau một cuộc họp các Ngoại trưởng ASEAN, các nguồn tin ngoại giao Campuchia hôm thứ Năm cho  hay.


One Cambodian diplomatic source described the positions taken by Vietnamese and Philippine officials as "bullying."

Một nguồn tin ngoại giao Campuchia mô tả các lập trường được đưa ra bởi các quan chức Việt Nam và Philippines là "bắt nạt".


Vietnam has demanded that the communique includes a reference to "the maritime boundary of exclusive economic zone and continental shelves disputes between the Philippines, Vietnam and China," while the Philippines wants the mention of "Scarborough Shoal" in the document, the sources said.

Việt Nam đã yêu cầu thông cáo bao gồm một tham chiếu đến "ranh giới biển của các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa tranh chấp giữa Philippines, Việt Nam và Trung Quốc", trong khi Philippines muốn đề cập đến "Scarborough Shoal" trong tài liệu, các nguồn tin cho biết.


Cambodia, as chair of the ASEAN meetings and a close friend of China, is not happy with the demands put up by Vietnam and the Philippines, the sources said.

Cam-pu-chia, chủ tịch của các cuộc họp ASEAN và là người bạn thân thiết của Trung Quốc, không hài lòng với các yêu cầu Việt Nam và Philippines nêu ra, các nguồn tin cho biết.


The sources said Cambodia has warned that if the deadlock continues, a joint communique that is usually released soon after the annual meeting would be scrapped altogether.


Các nguồn tin cũng cho biết Campuchia đã cảnh báo rằng nếu tiếp tục bế tắc, một thông cáo chung thường được phát hành ngay sau khi cuộc họp thường niên sẽ được loại bỏ hoàn toàn.


The controversy over the language in the communique for the ASEAN foreign ministers' meeting spilled over to a meeting between the Chinese and ASEAN foreign ministers on Wednesday.


Các tranh cãi về ngôn ngữ trong thông cáo của cuộc họp ngoại trưởng các nước ASEAN đã tràn qua một cuộc họp giữa Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm thứ Tư.

Speaking at the meeting, Chinese Foreign Minister Yang Jiechi said "some ASEAN member states have taken unilateral provocative action on the issues of South China Sea," diplomatic sources said.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết "một số thành viên các nước ASEAN đã đơn phương hành động khiêu khích về các vấn đề của Biển Đông", nguồn tin ngoại giao cho biết.


Yang effectively put on hold an agreement reached earlier by senior ASEAN and Chinese officials to open negotiations for a legally binding "code of conduct" in the South China Sea, saying the talks would have to wait until "the condition is ripe," the sources said.


Yang đã thành công khi trì hoãn một thỏa thuận đạt được trước đó của cấp cao ASEAN và các quan chức Trung Quốc để mở các cuộc đàm phán cho một "quy tắc ứng xử" có tính ràng buộc pháp lý ở Biển Đông, ông nói rằng các cuộc đàm phán sẽ phải chờ đợi cho đến khi "điều kiện đã chín muồi", các nguồn tin cho hay.


The Scarborough Shoal was the scene of a stand-off between Chinese and Philippine government vessels earlier this year. Both the Philippines and China claim sovereignty of the shoal.


Bãi đá ngầm Scarborough là hiện trường của một sự đối đầu bế tắc giữa các tàu của chính phủ Trung Quốc và Philippines vào đầu năm nay. Cả Philippines và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của bãi này.


Vietnam, which disputes China's claims to the Spratly and Paracel island groups, has decried recent Chinese "patrolling" of the contested seas and a recent announcement by the Chinese National Offshore Oil Corp. that it will invite international bids for oil and gas exploration in an area of the Paracels.
Việt Nam, tranh chấp với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với nhóm đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đã chỉ trích Trung Quốc gần đây đã "tuần tra" vùng biển tranh chấp và việc Tập đoàn Dầu khí Đại Dương Quốc gia Trung Quốc công bố gần đây về mở hồ sơ dự thầu quốc tế và thăm dò dầu khí trong một khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa.http://english.kyodonews.jp/news/2012/07/169301.html


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn