MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 6, 2012

US election 2012: Key Republicans sit out debate Bầu cử nước Mỹ 2012: Các đảng viên Cộng hòa chủ chốt đứng ngoài cuộc tranh luận
US election 2012: Key Republicans sit out debate

Bầu cử nước Mỹ 2012: Các đảng viên Cộng hòa chủ chốt đứng ngoài cuộc tranh luận

The first debate on the road to the Republican 2012 presidential nomination is being held with most major potential candidates absent from the stage.

Cuộc tranh luận đầu tiên trong quá trình chỉ định ứng viên tranh cử tổng tống năm 2012 của Đảng Cộng Hòa đang diễn ra không có sự tham gia của hầu hết các ứng viên tiềm năng quan trọng


In South Carolina on Thursday, five men were expected to debate the US economy, the budget and healthcare, and to take shots at President Barack Obama.

Tại Nam Carolina hôm thứ Năm, năm người sẽ phải tranh cãi về nền kinh tế, ngân sách và chính sách y tế của Hoa Kỳ, và chỉ trích Tổng thống Barack Obama


But only ex-Minnesota Governor Tim Pawlenty is seen as a credible candidate for the Republicans in 2012.

Nhưng chỉ có cựu thống đốc bang Minnesota Tim Pawlenty được xem là ứng cử viên đáng tin cậy của Phe Cộng Hòa vào năm 2012.


While Mr Obama is seen as vulnerable, the field is slow to take shape.

Trong khi Ông Obama được xem là dễ bị tổn thương, cuộc chơi đang từ từ hình thành.

The debate - hosted by the South Carolina Republican Party and broadcast on Fox News - includes Mr Pawlenty, former New Mexico Governor Gary Johnson, former Pennsylvania Senator Rick Santorum, Congressman Ron Paul and former pizza restaurant magnate Herman Cain.

Cuộc tranh luận – do Đảng Cộng Hòa tại Nam Carolina tổ chức và được phát sóng trên kênh Fox News – gồm có ông Pawlenty, cựu thống đốc New Mexico Gary Johnson, cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania Rick Santorum, hạ nghị sĩ Ron Paul và ông trùm hệ thống nhà hàng pizza trước đây Herman Cain

Tea Party role

A string of well-known potential contenders are sitting out the debate.
They include former Alaska Governor and 2008 vice-presidential candidate Sarah Palin, former Arkansas Governor Mike Huckabee and former Massachusetts Governor Mitt Romney.

Vai trò của Đảng Trà

Một loạt các đối thủ tiềm năng tên tuổi đứng ngoài cuộc tranh luận
Họ gồm có cựu thống đốc Alaska và ứng cử viên phó tổng thống 2008 Sarah Palin, cựu thống đốc Arkansas Mike huckabee và cựu thống đốc Massachusetts Mitt Romney.


Newt Gingrich, the former speaker of the House of Representatives, is also not attending, and none of Indiana Governor Mitch Daniels, Congresswoman Michele Bachmann, real estate magnate and reality television star Donald Trump and former Ambassador to China Jon Huntsman will take to the stage.

Newt Ginrich, cựu phát ngôn viên Hạ Nghị Viện, cũng không tham gia, và không ai trong số Thống Đốc Indiana Mitch Daniels, nữ nghị sĩ Michele Bachmann, trùm bất động sản và ngôi sao chương trình truyền hình thực tế Donald Trump và cựu Đại sứ tại Trung Quốc Jon Huntsman tham gia đăng đàn
Các số liệu thăm dò ý kiến dành cho ông Obama cho thấy ông bị yếu thế, phần lớn là do tình trạng yếu kém của nền kinh tế Mỹ.

Mr Obama's poll numbers indicate he is vulnerable, due in large part to the poor state of the US economy.

Nhưng hàng loạt các yếu tố khiến cho các đảng viên Cộng Hòa ngần ngại tham dự chiến dịch này, giới phân tích cho biết.

But a host of factors have left leading Republicans shy of jumping into the campaign, analysts say. They include the uncertain role of the populist Tea Party, the consolidation of power among hard-right conservative Republicans and the perceived weakness of would-be front-runner Mr Romney.

Họ tính đến vai trò không chắc chắn của Đảng Trà theo chủ nghĩa dân kiểm, sự hợp nhất quyền lực giữa các đảng viên Cộng Hòa bảo thủ theo đường lối cứng rắn của cánh hữu và sự yếu kém cảm nhận được của ông Romney có triển vọng dẫn đầu.

Mr Obama's fund-raising prowess is also seen as a factor dissuading potential opponents.

Khả năng gây quỹ của ông Obama cũng được xem là yếu tố làm nản lòng các đối thủ tìềm năng.


By contrast, in May 2007 - when both Republican and Democratic nominations were open - a South Carolina Republican debate included two sitting senators, four former governors, three US congressmen, and a former New York City mayor.

Ngược lại, vào tháng Năm 2007 – khi cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tiến hành chỉ định – một cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa ở Nam Carolina có sự tham gia của hai thượng nghị sĩ đương nhiệm, bốn cựu thống đốc, ba hạ nghị sĩ Mỹ, và một cựu thị trưởng thành phố New York.

The first balloting of the 2012 primary campaign will be the Iowa caucus on 6 February 2012.

Cuộc bỏ phiếu đầu tiên của chiến dịch sơ bộ 2012 sẽ là cuộc họp kín tổ chức tại bang Iowa vào 6 tháng Hai 2012.

Meanwhile, the Associated Press, America's most wide-reaching news agency, has said it is boycotting Thursday's debate to protest against the Fox News channel's restrictions on coverage by its photographers

Trong khi đó, Associated Press, hãng tin có tầm hoạt động lớn nhất của Mỹ, cho biết họ tẩy chay cuộc tranh luận vào hôm thứ Năm để phản đối kênh truyền hình Fox News đã hạn chế việc đưa tin của các phóng viên ảnh của họ.http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-13303719

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn