MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 5, 2011

Al Qaeda Names New Leader-Al Qaeda chỉ định lãnh đạo mớiAl Qaeda Names New Leader

Al Qaeda chỉ định lãnh đạo mới

DUBAI—Al Qaeda has appointed its long-time number two, 59-year-old Ayman al Zawahiri, to succeed Osama bin Laden as leader of the international terrorist group, said a statement posted Thursday on an Islamist website.

DUBAI- Theo một thông báo được đăng trên website Hồi giáo hôm thứ năm, Al Qaeda đã chỉ định một thành viên lâu nay giữ vị trí số hai trong tổ chức, Ayman al Zawahiri 59 tuổi, kế nhiệm Osama bin Laden trở thành lãnh đạo của nhóm khủng bố trên toàn thế giới.

"The general command of al Qaeda, after completing consultations, announces the assumption of Sheikh Ayman al Zawahiri of responsibility for commanding the group," according to the announcement on the Ansar al-Mujahidin website, which has links to al Qaeda.

Theo thông báo trên trang web Ansar al-Mujahidin, có liên kết với al Qaeda: “Tổng tư lệnh của al Qaeda, sau khi những cuộc hội đàm kết thúc, thông báo rằng Sheikh Ayman al Zawahiri sẽ gánh vác trọng trách điều khiển tổ chức”.

The statement pledged that al Qaeda would continue its jihad against Western targets following the death of its leader, who enjoyed iconic status among Islamic extremists across the globe.

Thông báo trên cam kết rằng al Qaeda sẽ tiếp tục những cuộc chiến tranh Hồi giáo nhằm vào các nước phương Tây đứng đằng sau cái chết của lãnh đạo tổ chức, kẻ được suy tôn là biểu tượng cao quí trong thế giới của những phần tử Hồi giáo cực đoan trên toàn cầu.

As al Qaeda's new leader, Mr. Zawahiri may struggle to emulate bin Laden's influence, and will have to navigate a period of exceptional change for the terrorist group and for the Muslim world, its main theater of operations, according to analysts.

Là lãnh đạo mới của al Qaeda, Zawahiri có thể phải chiến đấu để cạnh tranh với tầm ảnh hưởng của bin Laden và sẽ phải trải qua một thời kì đầy những thay đổi bất thường đối với nhóm khủng bố và thế giới Hồi giáo, tại trung tâm của những hoạt động khủng bố, theo các nhà phân tích.

The Arab spring has brought down regimes in Tunisia and Egypt that suppressed their Islamist movements, and has led to open conflict in Libya, Yemen and Syria, where the authorities have long confronted Muslim extremists. Meanwhile, the emergence of the al Qaeda in the Arabian Peninsula group has shifted the focus from the organization's old leadership in Afghanistan and Pakistan, including Mr. Zawahiri, to its younger commanders in Yemen and Somalia, said analysts.

Các nhà phân tích cho biết nhà nước Ả Rập suy yếu thể chế tại Tuynidi và Ai Cập đã đàn áp những hoạt động của người Hồi, và dẫn tới những xung đột tại Libya, Yemen and Syria, nơi các nhà chức trách lâu nay vẫn phải đương đầu với những phần tử Hồi giáo cực đoan. Trong khi, sự trỗi dậy của tổ chức al Qaeda tại bán đảo Ả Rập chuyển trọng tâm quyền lực từ những lãnh đạo lớn tuổi tại Afghanistan và Pakistan, bao gồm Zawahiri, tới những người chỉ huy trẻ hơn tại Yemen và Somali.

Mr. Zawahiri had worked closely with bin Laden since the mid 1980s, when the pair fought the Soviet forces in Afghanistan, forging a partnership that resulted in the creation of the al Qaeda group, and spawned the Sept. 11 2001 attacks on the U.S.

Zawahiri hợp tác chặt chẽ với bin Laden từ giữa những năm 1980, khi cặp đôi này chống lại thế lực Soviet tại Afghanistan, họ tạo nên một mối liên minh dẫn tới việc thành lập al Qaeda, và tổ chức những vụ tấn công 11 tháng 9 vào Mĩ.

Over the years, the Egyptian surgeon developed a formidable reputation as a focused operational leader and radical theologian. However, a prickly character and a lack of personal charisma mean Mr. Zawahiri might struggle to gain the authority of bin Laden, who was shot dead by U.S. Navy Seals in his Pakistani hideout in May, according to experts on Islamic terrorism.

Theo các chuyên gia chủ nghĩa khủng bố hồi giáo, trong nhiều năm, nhà phẫu thuật người Ai Cập đã tạo nên danh tiếng đáng sợ của mình bằng cách trở thành một nhà lãnh đạo hoạt động tập trung và một nhà thần học cấp tiến. Tuy nhiên, theo những chuyên gia về khủng bố Hồi giáo, có một tính cách dễ nối nóng và thiếu uy tín cá nhân đồng nghĩa với việc Zawahiri phải đấu tranh để giành được quyền lực của bin Laden, kẻ đã bị bắn chết bởi lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mĩ đóng tại căn cứ bí mật ở Pakistan vào tháng năm.

"He does not project the calmness and command of bin Laden and he has in the past descended into vitriolic arguments with colleagues," said Magnus Ranstorp, research director at the Center for Asymmetric Threat Studies, at the Swedish National Defense College. "This will be a real challenge for him in maintaining that cohesion and maintaining control." He might also struggle to overcome a perception that he is focused too closely on his home country of Egypt, at the expense of other countries, said Mr. Ranstorp.

Magnus Ranstorp, viện trưởng viện nghiên cứu tại trung tâm phòng chống những Đe doạ bất đồng tại trường quốc phòng Thuỵ Điển cho biết: “Ông ta không điềm tĩnh và có tác phong lãnh đạo giống như Bin Laden, và từ trước tới nay ông ta có những xung đột nảy lửa với các đồng nghiệp, điều này thực sự là một thử thách để ông ta có thể duy trì sự đoàn kết và khả năng kiểm soát.” Ông ta có thể phải đấu tranh nhằm vượt qua định kiến cho rằng ông đã dành quá nhiều tâm huyết vào quê hương Ai Cập bằng nguồn kinh phí từ các quốc gia khác.

Born into a respectable Cairo family, the bespectacled Mr. Zawahiri formed a militant group while still at school, aiming to set up a radical Islamic state. As a founding member of Islamic Jihad, he reportedly pioneered the use of suicide bombing and was imprisoned for three years in an Egyptian jail.

Sinh ra trong một gia đình khá giả tại Cairo, chàng thanh niên đeo kính Zawahiri gia nhập một nhóm chiến đấu khi vẫn còn đi học, với mục đích thành lập một nhà nước Hồi giáo cấp tiến. Là một thành viên khởi xướng cuộc thánh chiến Hồi giáo, theo như tường trình, ông ta đã đi tiên phong trong phong trào đánh bom liều chết và đã bị tống vào ngục ba năm tại một nhà tù ở Ai Cập.

In announcing Mr. Zawahiri's accession, the al Qaeda general command confirmed several "principles", including "inciting the Muslim nation to ... perform jihad against the infidel invaders who have aggressed the Muslim nations," singling out Israel and the U.S., according to the statement on the Ansar al Mujahidin website.

Theo thông báo trên trang web Ansar al Mujahidin, nhằm thông báo về việc nhận chức của Zawahiri, tổng tư lệnh al Qaeda đã củng cố vài “nguyên tắc”, bao gồm “khuyến khích quốc gia Hồi giáo … tiến hành cuộc thánh chiến chống lại những kẻ gây hấn với các quốc gia Hồi giáo,” đặc biệt là Israel và Mĩ.

It also affirmed its support for the people of Afghanistan and Arab countries. "We assure our brothers in Afghanistan we are with them," said the statement. "We support the uprisings of our oppressed Muslim peoples that have risen in the face of dark, corrupt tyrants ... in Egypt and Tunisia and Libya and Yemen and Damascus and Morocco".

Thông báo cũng khẳng định sự ủng hộ cho người dân Afghanistan và các quốc gia Ả Rập. “Chúng tôi đảm bảo sẽ cùng chiến đấu với những người anh em tại Afghanistan. Chúng tôi ủng hộ cuộc nổi dậy đang gia tăng của những người Hồi giáo bị áp bức bất chấp kẻ cầm đầu đen tối, bạo ngược tại Ai Cập và Tuynidi, Libya, Yemen, Damascus và Morocco

Source: Wall Street Journal

Translated by Nguyen Hai Yen

Edited by Dinh Canh & PoohNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn