MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, June 9, 2015

WILL SOUTH CHINA SEA DISPUTE LEAD TO WORLD WAR? Tranh chấp Biển Đông sẽ làm bùng nổ Thế chiến Thứ ba?

WILL SOUTH CHINA SEA DISPUTE LEAD TO WORLD WAR?

Tranh chấp Biển Đông sẽ làm bùng nổ Thế chiến Thứ ba?
Shen Hua

Shen Hua

VOA, June 03, 2015 10:17 PM

VOA, 03/5/2015 10:17 PMThis photo taken through a window of a military plane shows China's apparent reclamation of Mischief Reef in the Spratly Islands in the South China Sea, May 11, 2015.

Bức ảnh này được chụp qua cửa sổ của một chiếc máy bay quân sự cho thấy rõ ràng  Trung Quốc đang bồi đắp đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, 11 Tháng 5 năm 2015.
Will South China Sea issues trigger a third world war? While American scholars and New York investors are paying close attention to the political, military and economic aspects of the South China Sea conflict, others find the speculation unconvincing.

Vụ tranh chấp ở Biển Đông sẽ gây ra một trận đại chiến thế giới. Đó là một dự báo mà một số người tỏ ý nghi ngờ, trong lúc các học giả Mỹ và những nhà đầu tư ở New York ra sức tìm hiểu những ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế của vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo này giữa Trung Quốc với các nước vùng Đông Nam Á, một số khác cho rằng dự đoán này không thuyết phục.


The U.S. and China have increasingly argued in recent days over Beijing's artificial island building, turning underwater land into airfields, in the South China Sea. U.S. Defense Secretary Ash Carter said on Saturday that the U.S. opposes “any further militarization” of the disputed lands, while one of China’s top ranking military officials has defended building artificial islands in contested waters, saying the land reclamation is “justified, legitimate and reasonable.”


Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không ngớt đả kích lẫn nhau vì những hoạt động xây dựng qui mô lớn mà Bắc Kinh thực hiện để biến những bãi cạn có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thành những sân bay. Hôm thứ bảy vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter cho biết Washington chống đối “việc quân sự hoá thêm nữa” những nơi có tranh chấp. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc, Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, đã lên tiếng bênh vực cho việc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông mà ông cho là “hợp tình, hợp lý và hợp pháp.”

Gordon Chang, author of The Coming Collapse of China, recently claimed that the South China Sea could become the next “Great War Zone.”

Ông Gordon Chang, tác giả cuốn “Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc”, cho rằng Biển Đông có thể sắp sửa trở thành “Vùng Đại Chiến.”

Chang said last week at a panel discussion held by the U.S. Air Force Association that it will not be long before the U.S. takes initiatives to respond to China’s unyielding attitude and behavior in the South China Sea. He said the time frame is now.

Phát biểu hồi tuần trước tại một cuộc hội thảo của Hiệp hội Không quân Mỹ, ông Chang nói rằng Hoa Kỳ sẽ có những hành động mới để đáp lại thái độ và cách hành xử hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, và khung thời gian của những hành động mới đó là ngay lúc này.

“The U.S. Navy is clearly going to test China’s claims of exclusion of the South China Sea,” Chang said. “We have to do that, because if there has been any consistent American foreign policy over the course of two centuries, it has been the defense of freedom of navigation.” “Now China is infringing on that notion at this time,” Chang added. “I think we probably will act in a very short time frame.”


Ông nói “Hải quân Mỹ rõ ràng là đang trắc nghiệm những tuyên bố độc quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.” “Chúng ta phải làm như vậy, bởi vì nếu có một chính sách đối ngoại nhất quán của Mỹ trong vòng hai thế kỷ, thì đó chính là sự bảo vệ quyền tự do hàng hải,” ông Chang nhận định như vậy, và cho biết tiếp “Giờ đây Trung Quốc đang xâm phạm điều đó, nên tôi nghĩ rằng chúng ta có lẽ sẽ hành động trong một khung thời gian rất ngắn.”

Chang called it “a classic zero-sum game” for China to challenge the U.S. in the South China Sea. He said China sees the South China Sea as one of its core interests with no room for negotiation, while the U.S. has been the influential maritime power for the past two centuries. Both could concede on the South China Sea issues, Chang said, but they will not abandon their long-held positions.

Theo ông Gordon Chang, việc Trung Quốc thách thức Hoa Kỳ ở Biển Đông là “một trò chơi kẻ thắng người thua có tính chất kinh điển”, vì Trung Quốc xem Biển Đông là một trong những lợi ích cốt lõi, những lợi ích không thể mang ra thương lượng, trong khi Hoa Kỳ là một cường quốc hải dương trong hai thế kỷ nay. Ông cho rằng đôi bên có thể sẽ nhượng bộ đối với các vấn đề ở Biển Đông, nhưng không bên nào từ bỏ lập trường cố hữu của mình.

Rick Fisher, senior research fellow at the International Assessment and Strategy Center, told VOA that attention should also be paid to the development of nuclear weapons in China and North Korea. He said that although North Korea stays quiet for now, it is likely to take advantage of the South China Sea disputes in the foreseeable future.

Ông Rick Fisher, một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Thẩm định Chiến lược Quốc tế (IASC) cho đài VOA biết rằng mọi người cũng nên lưu ý tới những hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân ở Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng tuy Bắc Triều Tiên giữ yên lặng vào lúc này, nhưng có phần chắc Bình Nhưỡng sẽ tìm cách lợi dụng vụ tranh chấp ở Biển Đông trong tương lai gần.

“As soon as North Korea can demonstrate that it can fire a nuclear missile, then North Korea becomes a factor because North Korea itself can decide to take a period of high confrontation in the South China Sea and put greater pressure on the United States in order to obtain concessions from South Korea or the U.S. itself.” So, Fisher said, “as soon as there is a crisis, North Korea could become a very dangerous element.”

“Khi nào Bắc Triều Tiên có thể chứng tỏ là họ có thể bắn một phi đạn hạt nhân thì khi đó Bắc Triều Tiên sẽ trở thành một yếu tố, bởi vì Bắc Triều Tiên có thể quyết định theo đuổi sự đối đầu ở mức cao trong một thời gian ở Biển Đông và gây thêm sức ép đối với Hoa Kỳ để nhận được những sự nhượng bộ từ Nam Triều Tiên hoặc từ chính Hoa Kỳ,” ông Fisher nói. Ông nói tiếp “Khi nào có một vụ khủng hoảng thì khi đó Bắc Triều Tiên có thể trở thành một yếu tố rất nguy hiểm.”

Fisher said although Kim Jong Un has rifts with the Chinese government, both share and act by the same communist ideology.

Ông Fisher cho rằng tuy lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên có xích mích với chính phủ Trung Quốc, cả hai đều theo chủ nghĩa Cộng Sản và hành động dựa trên ý thức hệ đó.

Well-known American investor George Soros also expressed concerns about the Chinese aggression in the South China Sea in recent months. He said at a recent World Bank forum that if China suffers economically, it is likely to initiate a third world war in order to achieve national solidarity and to get itself out of the economic difficulties. Even if China and the U.S. do not engage in a war directly, Soros said, there is a high possibility of military conflicts between China and one of the U.S. security partners, Japan. World War III could follow as a result, Soros said.

Ông George Soros, một tỉ phú Mỹ nổi tiếng về những hoạt động tài trợ chính trị, cũng bày tỏ sự lo ngại về sự hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian qua. Phát biểu tại một cuộc hội thảo mới đây của Ngân hàng Thế giới, ông Soros cho rằng nếu Trung Quốc gặp phải những khó khăn lớn trong lãnh vực kinh tế, có phần chắc họ sẽ khởi động một cuộc chiến tranh thế giới để duy trì sự đoàn kết dân tộc và để thoát khỏi những khó khăn kinh tế. Ông Soros cho rằng ngay cả trong trường hợp Trung Quốc và Mỹ không trực tiếp giao chiến với nhau, cũng có nhiều khả năng là xung đột quân sự sẽ xảy ra giữa Trung Quốc với một trong những đối tác an ninh của Mỹ là Nhật Bản; và như thế, Thế chiến Thứ ba có thể bùng nổ.Tad Daley, director of the project on abolishing war at the Center for War/Peace Studies, disagrees with the notion that the South China Sea issues are having a strong impact on Chinese nuclear weapon strategies. He said China seems to only want to maintain nuclear deterrence, keeping its second-strike capability without taking the pre-emptive strike, or the first strike.

Ông Tad Daley là giám đốc của dự án tiêu diệt chiến tranh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh và Hoà bình. Ông không tán đồng ý kiến cho rằng các vấn đề ở Biển Đông là kết quả của những chiến lược vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Ông nói rằng Trung Quốc dường như chỉ muốn duy trì khả năng răn đe hạt nhân, với mục tiêu là bảo vệ khả năng tấn công thứ nhì mà không phải tấn công phủ đầu hoặc tấn công trước.

Daley said China achieved its second-strike capability many decades ago. “Maybe in 1975, when China said you’d better not launch nuclear strikes on us, because probably a few nuclear warheads would remain, and we could take out Los Angeles and San Francisco,” Daley said. “That situation existed for many decades.”
All these Chinese nuclear developments, he said, have not changed that “in any kind of meaningful way.”

Ông Daley cho biết Trung Quốc đã có được khả năng tấn công đợt nhì cách nay nhiều thập niên. “Có lẽ là vào năm 1975, khi Trung Quốc cảnh báo Mỹ chớ nên phát động những vụ tấn công hạt nhân nhắm vào Trung Quốc, bởi vì có phần chắc là một vài đầu đạn hạt nhân vẫn tồn tại và chúng tôi có thể tiêu diệt Los Angles và San Francisco,” ông Daley nói. Ông nói tiếp “Tình hình đó đã tồn tại trong nhiều thập niên…”, và những hoạt động phát triển hạt nhân của Trung Quốc trong thời gian qua không làm thay đổi điều đó “với một cách thức có ý nghĩa.”

President Barack Obama on Monday also sternly warned China that its land reclamation projects in the South China Sea are counterproductive and a threat to Southeast Asian prosperity.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ hai vừa qua cũng đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Trung Quốc là những hoạt động của Trung Quốc để tôn tạo đất đai ở Biển Đông là phản tác dụng và là một mối đe dọa cho sự thịnh vượng của Đông Nam Á.http://m.voanews.com/a/will-south-china-sea-dispute-lead-to-world-war/2806950.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn