MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, January 16, 2014

Teaching The Cinderella Fairytale: China vs. America Dạy chuyện Cô bé Lọ Lem: Kiểu Mỹ và kiểu Trung Quốc
Teaching The Cinderella Fairytale: China vs. America

Dạy chuyện Cô bé Lọ Lem: Kiểu Mỹ và kiểu Trung Quốc


How an American teacher would tell the story of Cinderella

Người Mỹ dạy bài học Cô bé Lọ Lem như thế nào
The bell rings, and students run into the classroom. This class, they’re discussing Cinderella. The teacher asks one student to come up to the front and summarize the story. The student quickly finishes, the teacher thanks him, and starts to ask the class questions.

Chuông reo, và học sinh chạy vào lớp học. Tiết học này sẽ thảo luận về Cô bé Lọ Lem. Giáo viên hỏi một học sinh ra phía trước và kể tóm tắt câu chuyện. Học sinh nhanh chóng kết thúc, giáo viên cảm ơn, và bắt đầu hỏi cả lớp một số câu hỏi.


Teacher: Which characters did you like in the story? Disliked? Why?
Student: I like Cinderella, and the Prince. I don’t like Cinderella’s step-mother and her step-sisters. Cinderella is kind, adorable, and beautiful. Her step-mother and step-sisters were mean to her.
Teacher: If at midnight, Cinderella didn’t get into her pumpkin carriage in time, what would happen?
Student: She would turn back into a servant with dirty clothes. Aiya, that would be horrible.
Teacher: Therefore, you must be punctual, otherwise you might land yourself in trouble. Also, look around, all of you are very clean and pretty, you need to make sure to be clean or your friends will be scared of you. Girls, you need to be extra careful. When you grow up and go out on a date, if you’re not careful and your boyfriend sees you when you’re very ugly, he might be so scared that he faints. (The teacher pretends to faint, class laughs).

Giáo viên: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh: Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Em không hông thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Giáo viên: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
Học sinh: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm ! Giáo viên: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Giáo viên làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ).

Teacher: Alright, next question: If you were Cinderella’s stepmother, would you stop Cinderella from attending the ball? You have to be honest!
(After a while, a student raised his hand and answers): Yes, if I were Cinderella’s stepmother, I would stop her from attending the ball too.
Teacher: Why?
Student: Because, because I love my own daughter, I want her to be queen.
Teacher: Yes. The stepmothers we see all seem to be evil, they don’t treat others well enough, but they treat their own children very well. Do you understand? They’re not evil, they just can’t love other children like they love their own.

Giáo viên: Được rồi. Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy!
(Một lát sau có em học sinh giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Giáo viên: Vì sao thế?
Học sinh: Vì… vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Giáo viên: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người độc ác, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.

Teacher: Children, next question. Cinderella’s stepmother forbade her to go to the ball and even locked her in. But why was she able to go and become the most beautiful girl there?
Student: Because her fairy godmother helped her, gave her beautiful clothes, turned a pumpkin into a carriage and dogs and mice into servants.
Teacher: You’re right! Think, if Cinderella didn’t have her fairy godmother’s help, she couldn’t have attend the ball, right?
Students: Yes!
Teacher: If the dogs and mice weren’t willing to help her, could she have successfully returned home at the last minute?
Student: No, then she would have successfully scared the prince (the class laughs).
Teacher: Cinderella had the help of her fairy godmother, but just the godmother’s help wasn’t enough. So children, no matter where you are, we all need friends. Our friends might not be fairies, but we need them. I hope you all have many, many friends.

Giáo viên: Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
Học sinh: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
Giáo viên: Đúng, các em nói rất đúng! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không? Học sinh: Đúng ạ! Giáo viên: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
Học sinh: Không ạ!
Giáo viên: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.

Teacher: Now, please think about this, if Cinderella gave up because her stepmother wouldn’t allow her to go to the ball, would she have become the the prince’s bride?
Student: No! If that were case, she wouldn’t have been at the ball. The prince wouldn’t have met her, got to know her, and fell in love with her.
Teacher: That’s right! If Cinderella didn’t want to go to the ball, even if her stepmother didn’t stop her, or even supported her, it would’ve been useless. Who decided whether she was going to attend the ball?
Student: Herself.
Teacher: Therefore, children, even though Cinderella didn’t have her mother to love her, had a stepmother that didn’t love her, she still loved herself. Because she loved herself, she went to look for what she wanted. If you feel as if you’re not loved, or like Cinderella has a stepmother that doesn’t love you, what should you do?
Students: Love ourselves!
Teacher: That’s right, nobody can stop you from loving yourself. If you feel that others don’t love you, you need to love yourself; if nobody gives you opportunities, you should create opportunities for yourself. If you really love yourself, then you will find what you need. Nobody could stop Cinderella from attending the ball, nobody could stop her from becoming the queen, except herself, right?
Student: Yes!!!

Giáo viên: Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
Học sinh: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Giáo viên: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
Học sinh: Chính là Cinderella ạ. Giáo viên: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
Học sinh: Phải biết yêu chính mình ạ!
Giáo viên: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không ? Học sinh: Đúng ạ, đúng ạ!

Teacher: Last question, what’s illogical about this story?
(After a long time) Student: After midnight everything would transform back, but Cinderella’s glass slippers didn’t.
Teacher: Wow, you’re so smart! See, even great authors make mistakes. Therefore, making mistakes isn’t something to be afraid of. I guarantee, if one of you became an author in the future, you’ll be better than this one! Do you believe me?

The children cheer.

Giáo viên: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
Học sinh: (sau một lát im lặng) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ. Giáo viên: Trời ơi ! Các em thật giỏi quá ! Các em thấy chưa, ngay cả các nhà văn vĩ đại mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem ! Các em có tin như thế không?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.A Chinese teacher tells the story of Cinderella

Một giáo viên Trung Quốc kể chuyện Cô bé Lọ Lem

Bell rings, students and teacher walk into the classroom.

Chuông nhẫn, học sinhvà giáo viên bước vào lớp học.

Teacher: Greetings classmates.
Students: Greeeee—tiiiinngs—teeeeeacher—(elongated vowels)

Giáo viên: Chào các bạn trong lớp.
Học sinh viên: Chào cô ô ô ô ô  ạ ạ ạ ạ (kéo dài nguyên âm)
Teacher: Today’s class, we’re discussing the story of Cinderella. Did everybody study in advance?
Student: Study? Who doesn’t know the story.
Teacher: Is Cinderella a story from the Grimm Brothers or Hans Andersen? Who was the author? When was the author born? What were the major events in the author’s life?
Student: …..(In whispers) It’s all in the book, can’t you read it yourself?
Teacher: What is the theme of the story?
Student: This must be an exam question.

Giáo viên: Tiết này, chúng ta sẽ thảo luận về chuyện Cô bé Lọ Lem . Các em đã học bài trước rồi chứ?
Học sinh: Học à? Ai mà chẳng biết chuyện này chứ.
Giáo viên: Cô bé Lọ Lem là câu chuyện của anh em Grimm hay Hans Andersen? Tác giả là ai? Tác giả sinh ra lúc nào? Những sự kiện lớn trong cuộc đời của tác giả là gì ?
Học sinh: …(nói tiếng thì thầm) Tất cả có hết trong sách rồi. Cô không tự đọc được à?
Giáo viên: Chủ đề của câu chuyện là gì?
Học sinh: Chắc câu này câu hỏi thi đây.

Teacher: Alright, let’s start. Who can divide the story into segments, and tell me why you would divide it this way?
Student: The beginning and ending segments include…the body segment…in total…
Teacher: This segment has very vivid descriptions and precise wording. Everybody copy it 5 times for homework, then recite it. I will check next class.
Student: More recitations!?
Teacher: Not long, just that segment.
Student: So many recitations from other classes already…

Giáo viên: Được rồi , chúng ta hãy bắt đầu. Bạn nào có thể phân đoạn câu chuyện, và cho cô biết tại sao bạn lại phân chia theo cách đó?
Học sinh: Đoạn đầu và đoạn kết thúc bao gồm... phần thân bài ... toàn bộ gồm có ...
Giáo viên: Đoạn này của câu chuyện này có các mô tả rất sinh động và từ ngữ chính xác. Tất cả các em hãy chép lại 5 lần thay bài tập về nhà, sau đó đọc thuộc lòng. Cô sẽ kiểm tra ở buổi học tiếp theo.
Học sinh: Lại tụng kinh nữa rồi?
Giáo viên: Không dài lắm đâu, chỉ chép mỗi đoạn đó thôi.
Học sinh: Nhiều môn học khác cũng bắt đọc thuộc lòng nữa chứ...

Teacher: Let’s start analyzing the text, everybody pay attention. Who’s going to read the first part? Everyone else pay attention and conclude what the theme of this segment is.

Giáo viên: Hãy bắt đầu phân tích văn bản, tất cả chú ý. Ai sẽ đọc phần đầu tiên? Các bạn khác chú ý và kết luận chủ đề của đoạn này là gì
Student: (reads)
Teacher: Here, everyone focus on this sentence. It is a metaphor. Is this a direct or indirect metaphor? Why does the author use it?
Students: (N number of people start to sleep)


Học sinh: (đọc)
Giáo viên: Đây, tất cả các em tập trung vào câu này. Đó là một phép ẩn dụ. Đây là một phép ẩn dụ trực tiếp hay gián tiếp? Tại sao tác giả sử dụng nó?
Học sinh: (N học sinh bắt đầu ngủ)

Teacher: Everyone notice this word, if we exchange it with another, why does it not work as well as the original?
Students: (More people start to sleep)

Giáo viên: Mọi người hãy lưu ý từ này, nếu chúng ta vào tự khác, tại sao nó không thể hay như ban đầu?
Sinh viên: (Nhiều học hinh hơn ngủ gật)

Teacher: Did everybody notice, if I exchange the position of this phrase with the following one, does it work? Why or why not?
Student: I’m not you, how could I notice? (More people fall asleep)
Teacher: Why are you all sleeping? You need to know, if you don’t pay attention in class, you won’t get good grades, if your grades are not good enough you won’t go to university, and if you don’t go to university you can’t…You need to understand these principles of life!!!

Giáo viên: Có ai nhận ra không, nếu cô thay vị trí của cụm từ này với cụm tự tiếp theo, liệu nó có hay không? Tại sao có, tại sao không?
Học sinh: Em có là cô đâu mà em biết được điều đó chứ? (Nhiều người ngủ theo)
Giáo viên: Tại sao tất cả các em lại ngủ gật chứ? Các em cần phải biết, nếu các em không chú ý trong lớp học, các em sẽ không nhận được điểm tốt, nếu điểm của các em không tốt, sẽ không vào được trường đại học, và nếu các em không vào được đại học các em không thể... Các em cần phải hiểu những nguyên tắc sống này!

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn