MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, March 11, 2013

ARTICHOKES: DELIVERING FLAVOR, TEXTURE AND NUTRITIONAL BENEFITS CÂY ATISO: CUNG CẤP HƯƠNG LIỆU, LỢI ÍCH VỀ DINH DƯỠNG VÀ ĐỘ SĂN CHẮC

ARTICHOKES: DELIVERING FLAVOR, TEXTURE AND NUTRITIONAL BENEFITS

CÂY ATISO: CUNG CẤP HƯƠNG LIỆU, LỢI ÍCH VỀ DINH DƯỠNG VÀ ĐỘ SĂN CHẮC

Artichokes are a delicious way to get nutrients that research shows we typically lack in our diets — fiber, vitamin C, magnesium and potassium. In the Health & Nutrition section, you will discover the many ways artichokes benefit your health and what makes this vegetable a nutrition all star.

Atisô là một cách rất hay để có được chất dinh dưỡng mà theo các nghiên cứu cho thấy chúng ta thường thiếu trong khẩu phần ăn - chất xơ, vitamin C, magiê và kali. Trong phần Sức khỏe & Dinh dưỡng, bạn sẽ khám phá nhiều lợi ích của atisô đối với sức khỏe của bạn và tại sao loại rau này là nguồn dinh dưỡng số một.

 
ANTIOXIDANTS

Artichokes contain phytonutrients (“fight-o-nutrients”), or plant compounds that have antioxidant properties and promote human health. Some of the most powerful, polyphenol-type antioxidants are found in Artichokes, a few of which are highlighted below:

CÁC CHẤT CHỐNG OXY HÓA

Atiso chứa hợp chất phytonutrients (fight-o-nutrients) hay hỗn hợp thực vật có đặc tính chống lão hóa và làm gia tăng sức khỏe cho con người. Một số chất chống lão hóa có hiệu quả nhất thuộc loại polyphenol được tìm thấy trong Atiso, một vài chất tiêu biểu được liệt kê dưới đây:

Quercetin

A flavonoid that works as an anti-carcinogen and antioxidant to protect against cancer and heart disease.

Quercetin

Là một hợp chất flavonoid (thuộc một nhóm lớn các sắc tố thực vật hòa tan trong nước có lợi cho sức khỏe) có tác dụng chống ung thư và chống lại sự lão hóa giúp bảo vệ phòng ngừa bệnh ung thư và bệnh tim.

Rutin

A flavonoid that promotes vascular health, helps prevent cell proliferation associated with cancer, and has anti-inflammatory and anti-allergenic properties.
Rutin

Là một hợp chất flavonoid giúp tăng cường sức khỏe và hoạt động của mạch máu, giúp ngăn ngừa sự phát triển các tế bào liên quan đến bệnh ung thư và có tác dụng chống sự viêm nhiễm và chống dị ứng.

Anthocyanins

Color pigments in Artichokes that are associated with a lower risk of certain cancers, urinary tract health, memory function and healthy aging.

Anthocyanins

Là những sắc tố màu chứa trong Atiso có tác dụng làm giảm nguy cơ bị bệnh ung thư, bệnh về đường tiết niệu, các chức năng của bộ nhớ và sức khỏe tuổi già.

Gallic Acid

An antioxidant also found in red wine and black tea. It has been shown to inhibit cell proliferation in prostate cancer cells.

Axit Gallic

Là một chất chống lão hóa cũng được tìm thấy trong rượu vang đỏ và trà đen. Nó cũng được xem là một chất ức chế sự phát triển của các tế bào gây ung thư tuyến tiền liệt.

Luteolin and Cynarin

Polyphenol antioxidants that may lower cholesterol levels. Artichokes contain cyanarin, which may also help in regeneration of liver tissue.


Luteolin và Cynarin

Là những chất chống lão hóa polyphenol có tác dụng làm giảm lượng cholesterol. Atiso chứa chất cyanarin, chất này cũng có tác dụng giúp tái sinh mô của gan.


Caffeic Acid and Chlorogenic Acid

Contain anti-cancer, antimicrobial, anti-LDL (bad cholesterol) and antiviral properties.

Axit Caffeic và Axit Chlorogenic

Có những đặc tính chống ung thư, kháng khuẩn, giảm hàm lượng cholesterol LDL (cholesterol xấu), và chống các loại vi rút.


Silymarin

This antioxidant may aid the liver in regenerative tissue growth.

Silymarin

Chất chống lão hóa này có thể giúp gia tăng sự tái sinh các mô của gan.

WHAT ARTICHOKES OFFER

Artichokes are delicious when prepared by themselves, but they’re also a great partner for other healthy ingredients (e.g., with tomatoes in pasta).


ATISO CUNG CẤP NHỮNG GÌ

Atisô ngon khi được chế biến độc vị, nhưng chúng cũng là một thành phần tuyệt vời khi kết hợp với các nguyên liệu lành mạnh khác (ví dụ, với cà chua trong món pasta).

One medium Artichoke is an excellent source of dietary fiber (10.3 grams!). It’s also an excellent source of vitamin C, and a good source of folate and magnesium.
Artichokes have no fat, cholesterol or trans fat.


Một Atisô trung bình là một nguồn chất xơ tuyệt vời (10,3 gram). Đó cũng là một nguồn vitamin C tuyệt vời, và một nguồn folate và magie tốt.
Atisô không có chất béo, cholesterol hay chất béo tổng hợp.
VITAMINS, MINERALS AND MORE

VITAMIN, KHOÁNG CHẤT VÀ...
Potassium

Artichokes are an under-recognized source of potassium, a mineral that's vital to maintaining normal heart rhythm, fluid balance, muscle and nerve function. One medium Artichoke provides more than 400 milligrams of potassium, about as much as a small banana. There is strong evidence that a diet rich in potassium is linked to reduced risk of stroke. Potassium also blunts the effects of salt on blood pressure.

Kali

Atiso được công nhận là một nguồn cung cấp chất kali, đó là một khoáng chất rất quan trọng trong việc duy trì nhịp đập bình thường của tim, cân bằng dung dịch trong cơ thể, duy trì chức năng của cơ bắp và các chức năng thần kinh. Một bông Atiso cỡ vừa cung cấp hơn 400 mg kali, bằng lượng kali trong một quả chuối nhỏ. Có bằng chứng cho thấy rằng chế độ ăn uống giàu chất kali sẽ giúp việc làm giảm nguy cơ bị đột quỵ. Kali cũng làm giảm sự ảnh hưởng của muối lên áp suất máu.

Magnesium

Magnesium is used in building bones, manufacturing proteins, releasing energy from muscle storage, and regulating our body temperature. Many adults — especially women — aren't getting enough of this mineral. Artichokes are a good source.

Magie

Magie có tác dụng trong việc hình thành xương, sản xuất protein, giải phóng năng lượng từ nguồn tích tụ ở cơ, và điều tiết nhiệt độ của cơ thể chúng ta. Nhiều người lớn-đặc biệt là phụ nữ không có được đầy đủ khoáng chất này. Atiso là một nguồn magie rất tốt.

Vitamin C

Artichokes are an excellent source of vitamin C, a water-soluble vitamin that functions as a potent antioxidant. Vitamin C is vital for a healthy immune system. It also is important in forming collagen, a protein that gives structure to our bones, cartilage, muscle and blood vessels. Vitamin C also aids in the absorption of iron.

Vitamin C

Atiso là một nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời, là một loại vitamin hòa tan trong nước có chức năng như một chất chống lão hóa mạnh. Vitamin C rất cần thiết cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Nó cũng rất quan trọng trong việc hình thành collagen, một loại protein giúp cho việc hình thành cấu trúc của xương, sụn, cơ và mạch máu của chúng ta. Vitamin C cũng hỗ trợ trong việc hấp thu sắt.

Dietary Fiber

Found only in plant foods, fiber helps maintain a healthy digestive system, lowers blood cholesterol, reduces the risk of heart disease and may prevent certain types of cancer. Fiber also works to keep blood-sugar levels stable, which is especially important for people with diabetes. It can also help us feel full, aiding in weight control. Artichokes are fiber rich, providing 10.3 grams in one Artichoke (120 grams).

Chất xơ trong bữa ăn hàng ngày

Chỉ tìm thấy trong các loại rau quả, chất xơ giúp duy trì hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh, làm giảm lượng cholesterol trong máu, làm giảm các nguy cơ đau tim và có thể ngăn ngừa một số bệnh ung thư. Chất xơ cũng có tác dụng giữ cho lượng đường trong máu ổn định, điều này đặc biệt quan trọng đối với người bị tiểu đường. Nó cũng có thể giúp chúng ta cảm thấy no, giúp chúng ta kiểm soát được trọng lượng. Atiso rất giàu chất xơ, một bông Atiso(cân nặng 10,3 gram) chứa khoảng 120g chất xơ.

Protein

The USDA 2005 Dietary Guidelines for Americans recommend eating more plant-based protein in place of animal-based protein as a way to help reduce saturated fat and cholesterol intake. With no fat, cholesterol or trans fat, Artichokes are a healthful source of protein. One medium Artichoke provides four grams.

Protein

Cẩm nang chỉ dẫn chế độ dinh dưỡng của cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Hoa kỳ giành cho người Mỹ khuyên rằng nên ăn nhiều chất protein có trong rau quả để thay thế cho các chất protein có trong thịt cá như là một cách nhằm giúp làm giảm lượng chất béo bão hòa và lượng cholesterol được tiêu thụ. Với đặc tính không chứa chất béo, cholesterol và chất béo không bão hòa, Atiso là một nguồn cung cấp protein lành mạnh. Một bông Atiso cỡ vừa cung cấp 4 gram protein.

MEDICAL USES

The majority of the cynarine found in artichoke is located in the pulp of the leaves, though dried leaves and/or stems of artichoke also contain Cynara which are used to increase bile (is a bitter-tasting, dark green to yellowish brown fluid, produced by the liver of most vertebrates, that aids the process of digestion of lipids in the small intestine) production. Cynarin, an active constituent in Cynara, causes an increased bile flow. This diuretic vegetable is of nutritional value because of its exhibiting aid to digestion, strengthening of the liver function, gall bladder function, and raising of HDL/LDL ratio. This reduces cholesterol levels, which diminishes the risk for arteriosclerosis and coronary heart disease. Aqueous extracts from artichoke leaves have also shown to reduce cholesterol by inhibiting HMG-CoA reductase and having a hypolipidemic influence, lowering blood cholesterol.  Artichoke contains anticancer agents Apigenin, luteolin.

NHỮNG CÔNG DỤNG VỀ MẶT Y HỌC

Phần lớn chất cynarin được tìm thấy trong bông Atiso là nằm ở phần lõi của lá, ngay cả lá đã khô, và/hoặc thân của Atiso cũng chứa chất cynara, chất này được dùng làm gia tăng việc sản sinh ra mật (bile là một chất lỏng có vị đắng, màu xanh dương đậm hoặc màu nâu vàng, do gan của động vật có xương sống sản xuất, hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa chất lipid ở ruột non). Cynarin, là thành phần hoạt tính có trong Cynara, là nguyên nhân làm gia tăng lưu lượng chất bile. Loại rau quả làm lợi tiểu này rất có giá trị dinh dưỡng bởi vì nó thể hiện sự hỗ trợ cho sự tiêu hóa, tăng cường chức năng của gan, chức năng túi mật, nâng cao tỉ lệ cholesterol HDL/LDL. Đặc tính này giúp làm giảm lượng cholesterol, làm thu hẹp nguy cơ mắc phải chứng xơ cứng động mạch và chứng đau tim động mạch vành. Nước uống chiết xuất từ lá Atiso cũng cho thấy làm giảm lượng cholesterol bởi sự ức chế men khử HMG-Coa và tác dụng giảm lượng lipid trong máu, hạ thấp lượng cholesterol trong máu. Atiso có chứa các chất chống ung thư như: Apigenin, Luteolin.


Translated by LQT
http://www.oceanmist.com/health/nutritioniq/nutritioniq.aspx


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn