MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, January 29, 2012

LOVE’S CONCERTO GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU


LOVE’S CONCERTO
How gentle is the rain
That falls softly on the meadow
Birds high up in the trees
Serenade the clouds with their melody
Oh! See there beyond the hills
The bright colors of the rainbow
Some magic from above
Made this day for us
Just to fall in love
You hold me in your arms
And say once again you love me
And if your love is true
Everything will be just as wonderful
Now, I belong to you
From this day until forever
Just love me tenderly
And I'll give to you
Every part of me
Oh! Don't ever make me cry
Through long lonely nights without love
Be always true to me
Keep this day in your heart eternally
You hold me in your arms
And say once again you love me
And if your love is true
Everything will be just as wonderful
GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
Mưa nhè nhẹ rơi êm êm
Nhẹ lướt mượt mà trên thảm cỏ mềm
Với tiếng lũ chim đùa vui
Thánh thót vang mây trời, ngàn muôn tiếng rộn vui
Ò ố ô! Trông đồi nương thơm nằng mới
Rạng rỡ cầu vồng khoe bao sắc màu
Ơi! Chúa Xuân trên trời cao
Đã cho ta gặp nhau
Để yêu nhau dài lâu
Anh cầm tay em chung bước
Và nói rằng yêu em nhất cõi đời
Xin giữ trung trinh lòng nhau
Với tháng năm dài lâu, trái tim không đổi thay
Yêu người em yêu thiết tha
Từ nay và cho tới cuối cõi đời
Xin hãy yêu em thực tâm
Em đã trao cho người
Trọn cả cõi hồn em
Ò ố ô! Xin đừng làm em thổn thức
Đừng để lòng em đêm đêm hững hờ
Xin hãy yêu em thực tâm
Đã yêu nhau ngày qua hãy yêu muôn ngày sau
Ta cầm nhau chung bước
Và nói rằng yêu nhau nhất cõi đời
Xin giữ trung trinh lòng nhau
Với tháng năm dài lâu, trái tim không đổi thay

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn