MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, December 13, 2011

13 Of The World’s Most Bizarre Plants And Fungi - 13 loại thực vật và nấm kỳ lạ

13 Of The World’s Most Bizarre Plants And Fungi -

13 loại thực vật và nấm kì lạ nhất trên thế giới

Plants and fungi are classified as different kingdoms by scientists, just like Animals, Protists, Jeff Goldblum and two distinct kinds of bacteria. However, they both form a vital role in the natural world: cycling energy. Plants take sunlight and make it usable while fungi decompose and recycle. Despite these noble purposes, many species of both groups are downright weird.

Các nhà khoa học phân nấm và thực vật thành các giới khác nhau, như động vật, sinh vật đơn bào, Jeft Goldblum và hai loại vi khuẩn riêng biệt. Tuy nhiên” vai trò quan trọng của chúng trong thế giưos tự nhiên là tuần hoàn năng lượng. Thực vật quang hợp và tạo ra chất có ích trong khi nấm đảm nhận việc phân hủy và tái chế. Tuy đóng vai trò quan trọng là thế nhưng có nhiều loài trong số chúng rất quái lạ.

1.Rafflesias Flower
rafflesias flower01

Rafflesias Flower

Smells like a dumpster. Better get in for a closer look.

What is 4 feet across, smells like a dead body, and is a parasite that feeds by growing parts of itself inside another living thing? “Flower” probably wasn’t the first thing you would normally think of, but the Rafflesias flower from Malaysia is exactly that. The only part of the plant that isn’t burrowing through vines to steal their nutrients is the flower itself, which smells like rotting meat to attract carrion beetles, which spread their pollen. It’s kind of like a normal bee/flower relationship, except in this case the bees are beetles who think the flower is a corpse.

Hoa Rafflessias

Nó có mùi như bãi rác. Cứ lại gần nó bạn sẽ biết.

Loại hoa này có đường kính đến 1m2, có mùi như xác chết, và nó ký sinh và kiếm thức ăn bằng cách mọc các bộ phận của nó vào trong các sinh vật khác? Nhìn có vẻ không giống nhưng loài Rafflesias ở Malaysia là một cây hoa đúng nghĩa. Bộ phận duy nhất của cây này mà không mọc nhánh để ăn trộm chất dinh dưỡng là chính bản thân cái hoa, tỏa ra mùi thịt thối để thu hút những côn trùng chuyên ăn xác chết đến thụ phấn. Đây là quan hệ bình thường giữa côn trùng và hoa, trừ trường hợp bọn bọ nghĩ giống hoa này là tử thi thật sự.2.Titan Arum
titan arum

Titan Arum

Somebody should put some underwear on that or something.

This big wiener-shaped monstrosity is the Titan Arum, also colloquially known as the “Corpse flower” (botanists aren’t the world’s most creative people). Can you guess why? Yes, it also smells like a dead body. Go nature! You can’t make a giant flower that smells like, maybe, a rose? Or do bugs that like dead things pollinate better?

The blooms can reach 9 feet in height making Titans the largest flowers in the world. Unlike the last entry, they aren’t parasites, so they are slightly less frightening than the Rafflesia since they’re just a big stinky flower. It should also be noted that Amorphophallus titanum, is Latin for “Giant misshapen penis”, and the popular name of Titan Arum was coined by David Attenborough, because he thought saying “Amorphophallus” on TV was inappropriate.

Cây Chân Bê Khổng lồ

Có lẽ nên mặc nội y cho nó hoặc thứ gì tương tự.

Thứ kì quái nhìn như miếng lạp xưởng này là Cây Chân Bê Titan, còn được gọi là “Hoa Tử Thi” (những nhà thực vât học quả không phải là những người sáng tạo nhất thế giới). Chắc bạn đoán được nguyên nhân tại sao. Nó cũng có mùi như xác chết. Chúa ơi! Người không thể tạo ra những bông hoa khổng lồ thơm như hoa hồng ư? Hay có phải bọn bọ ăn xác chết thụ phấn tốt hơn không?

Khi nở hoa, chúng cao tận 2m7 và là loại hoa lớn nhất thế giới. Không giống Raffesia, cây Chân Bê không ăn thịt nên cũng bớt đáng sợ, chúng chỉ là những bông hoa khổng lồ hôi hám. Cũng cần chú ý là Cây Chân bê có tên khoa học là Amorphophallus Titanum, có nghĩa là “dương vật khổng lồ méo mó”, tên thường gọi của nó do David Attenborough đặt, vì ông ấy nghĩ gọi ‘Amorphophallus” trên truyền hình không phù hợp.

3. Elephant foot yam
elephant foot yam

Elephant foot yam

Has the distinction of appearing in both The Joy of Cooking AND The Joy of Sex

The elephant foot yam is a relative of the stinky phallus up there. And joy of joys, this one is edible! Seriously, the root of this is apparently a yam and is eaten in several countries as a delicacy. It looks like an ugly mushroom, but with any luck, doesn’t smell like death. Since it bears resemblance to its big brother, Titan Arum, it also understandably has a suggestive name: “mutated wiener”. Have fun with your weiner yams, rest of the world, we’ll stick with potatoes.

Cây khoai Chân Voi

Có sự khác biệt khi 2 quyển sách “Niềm vui nấu nướng” và “Khoái lạc ái ân” được xuất bản. (2 quyển sách bán rất chạy ở Mỹ)

Cây khoai Chân Voi này cùng họ với giống cây hôi thối có hình dương vật đằng trên. Thú vị hơn là nó ăn được. Nói nghiêm túc thì phần rễ của nó nhìn giống củ khoai và một vài quốc gia còn coi nó như món ngon. Tuy nó giống một loại nấm xấu xí nhưng được cái không hôi như xác chết. Vì tương tự gã họ hàng Chân Bê Titan khổng lồ nên thật dễ hiểu khi nó có cái tên khác là “lạp xưởng đột biến”. Ai thích thì cứ dùng củ khoai lạp xưởng đó, còn chúng ta cứ trung thành với khoai tây thôi.

4. Bear’s head tooth mushroom
bears head tooth mushroom

Bear’s head tooth mushroom

The mop tree in full bloom

These things are about thirty kinds of weird. It looks like an old man’s beard made out of worms, and is actually a mushroom. They are edible, and apparently certain types have been found to be helpful in fighting cancer, stimulating nerve growth, and helping kill roundworms. They also grow branches, like a tree.

While many people love the taste of mushrooms, and an anti-cancer pizza would win all the Nobel prizes, but we think most people would agree that getting past the appearance would be pretty tough.

Nấm Đầu Gấu

Tán xòe rộng hết cỡ.

Những cây nấm kì lạ này có tới 30 loại. Loại nấm này trông như bộ râu gồm những con giun ghép lại, và nó là nấm thật. Chúng ăn được, thậm chí một vài loại trong số chúng còn giúp chữa ung thư, kích thích tăng trưởng thận kinh và diệt giun tròn. Chúng cũng phân nhánh như cây.

Trong khi nhiều người thích loại nấm này, và một pizza chống ung thư loại này có thể đã giành giải Nobel, nhưng chúng tôi nghĩ phần đông đều định kiến về vẻ ngoài của nó.

5. Red Cage fungus
red cage fungus

Red Cage fungus

Looks like a ball of living Cheetohs

It turns out giant flowers aren’t the only things that smell like dead bodies (aside from more dead bodies), and this mushroom is one of them. Fungi are usually a lot bigger than we realize. The bulk of it remains underground, the only part we can see is the mushroom, or “fruiting body”. But they don’t have to be mushroom shaped… in this case, it is lattice shaped and the interior is coated with slime. The stench exists for much the same reason as the flowers; flies distribute the spores allowing more stinky mushrooms to grow.

Unlike the bear’s head, this one you don’t want to eat. Eating one has been documented to cause stomach cramps, convulsions, loss of the ability to speak and can cause the person who ate it to fall into a stupor. You may be wondering who in hell would eat a mushroom that smells like a cadaver, well, the Wikipedia entry that mentions the symptoms also said that in the case documented above, the kid who ate the mushrooms was forced to throw up. And he didn’t just cough up the mushroom pieces, there were two worms as well.

Nấm Chuồng Đỏ

Nó trông giống quả bóng đồ chơi của con mèo Cheetohs.

Loại nấm này cũng có những bông hoa khổng lồ với mùi khủng khiếp (thậm chí còn hôi hơn xác chết). Kích cỡ chúng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Phần lớn thân nấm ở dưới lòng đất, phần chúng ta thấy là mũ nấm, hay “phần thịt”. Nhưng loại nấm này cũng không có dạng nấm mà là hình mắt cáo, với lớp chất nhớt phủ ngoài. Tương tự như những giống hoa nói trên, mùi thối của nó thu hút bọn ruồi, giúp phát tán bào tử nấm để sản sinh thêm loài hôi hám này.

Không như nấm Đầu Gấu, nấm Chuồng Đỏ không ăn được. Ăn vào, nó gây co thắt dạ dày, co giật, mất khả năng nói và thậm chí làm nạn nhân không cử động được. Bạn tự nhủ là ai điên mà đi ăn thứ nấm hôi như xác chết đó nhưng Wikipedia mà đã đề cập đến những triệu chứng kể trên, kể thêm rằng trong vụ một vụ ngộ độc được ghi nhận người ta bắt cậu bé ăn thứ nấm này phải nôn ra. Và thắng bé không chỉ khạc mấy miếng nấm đâu, còn cả hai con sâu nữa.

6. Witch’s Butter and Black Jelly Roll
tremella mesenterica

Worst. Donuts. Ever. Loại bánh vòng xấu chưa từng thấy

exidia glandulosa

Witch’s Butter and Black Jelly Roll

Worst. Donuts. Ever.

These two have possibly the most revolting names in fungal history. Witches butter is considered a delicacy in some places (Okay, in China, so take that info with a grain of salt) but most of the world seems to think they taste pretty bland. Both types are parasites of wood fungus, which for some reason I find deeply unsettling. They add to their appeal by also being called Yellow Brain Fungus.

Bơ Phù Thủy và Thạch Đen Cuộn

Loại bánh vòng xấu chưa từng thấy

Đây có thể là hai cái tên đặc biệt nhất trong giới nấm. Nhiều nơi còn xem Bơ Phù Thủy như đặc sản (cũng ổn thôi, ở Trung Quốc, người ta thêm vào chút muối), nhưng hầu như mọi người đều nghĩ nó ngọt dịu. Thật đáng lo là hai loại này đều kí sinh trên nấm gỗ. Và tệ hơn, chúng còn được gọi là Nấm Não Vàng.

7. Madagascar ocotillo
madagascar ocotillo

Madagascar ocotillo

This is the sort of potted plant you give people you don’t like.

We couldn’t find much on these save that they are from Madagascar (imagine that) and they are endangered. They have the notable distinction of being on this list and not smelling like fecal matter or dead meat, but rather look like something used during the Inquisition to force confessions of heresy.

Cây Xương Rồng Madagascar

Bạn mà ghét ai thì tặng họ một chậu cây này.

Chúng tôi không tìm thấy tài liệu nào nói về việc loài này có nguồn gốc từ Madagascar (cứ tưởng tượng thế đi) và chúng nguy hiểm cả. Chúng nổi bật hẳn so với mấy loài cây trên vì không hôi như phân hay thịt thối, nhưng chúng lại giống dụng cụ tra tấn để ép cung trong những tòa án dị giáo.


8. Durian
durian01

durian02

Durian

Koosh Balls from the 7th Circle.

The durian tree is a pretty standard looking tropical tree, but what got it on the list was its fruit. It looks like a cross between a granny smith apple and a hedgehog, and while that picture is impressive enough, this one gives you some scale for these monsters:

If that fruit stand collapses this man is a goner.

It’s no wonder there are reports of these things falling out of trees and killing people every so often. They can weigh up to 7 lbs, and are called “the king of fruit” by enthusiasts. They could easily be called “spiky fart-melons” by non-enthusiasts, because durians have a smell that trumps even the death-beetle attracting plants and fungus further up the list. It has been described as smelling like “pig-c*?p, turpentine and onions, garnished with a gym sock. It can be smelled from yards away.” In Singapore, they are banned by law on public transportation. That’s right, it smells worse than a city bus.

Cây sầu riêng

Tính từ vòng tròn thứ 7 trên thân quả thì nó trông giống quả bóng Koosh (một loại đồ chơi quấn từ sợi cao su).

Cây sầu riêng cũng giống như đa số cây nhiệt đới khác, nó chỉ khác với danh sách phía trên vì nó là cây ăn quả. Nó giống như con lai giữa táo xanh Granny Smith và loài nhím, và nếu như bức tranh đã dủ ấn tương, thì vẫn còn những điều khủng khiếp đang chờ.

Quả này mà rơi trúng đầu thì coi như xong.

Chẳng hề ngạc nhiên khi có khá nhiều báo cáo về việc những nạn nhân tử vong do trái cây rơi xuống. Chúng có thể nặng hơn 3 kg, và những người hài hước vẫn gọi chúng là “vua trái cây”. Những người khắt khe hơn thì chọn tên “dưa nhọn” vì mùi của sầu riêng ăn đứt bọn nấm và thực vật chuyên thu hút côn trùng ăn xác chết trên kia. Có người tả nó “hôi như phân lợn, nhựa thông và hành tây, thêm vào mùi tất thối nữa, xa cả mấy mét cũng còn ngửi thấy”. Ở Singaore, người ta cấm mang sầu riêng lên các phương tiện công cộng. Cũng phải thôi, nó còn hôi hơn cả xe buýt thành phố mà.

9.Silver Torch Cactus
silver torch cactus01

Silver Torch Cactus

Like some kind of Seussian-influenced LSD trip.

Silver Torch cacti look like some kind of horrifying nest of worms. Oddly enough for a cactus, they prefer cold, and can survive temperatures down to -10 degrees Celsius. If their regular appearance wasn’t bad enough, the more mature specimens have flowers, which look like more worms or monstrous fingers erupting from the cactus’s sides. They live in the mountains of Argentina and Bolivia, so don’t go there.

Xương rồng Đuốc Bạc

Nó giống một đám bùi nhùi như trong truyện “Chuyến du hành LSD” (một câu chuyện thiếu nhi do tiến sĩ Seuss viết)

Xuong rồng Đuốc bạc trông như một tổ sâu gớm ghiếc. Khác với xương rồng thường, chúng ưa lạnh và có thể chịu được nhiệt độ dưới âm 10 độ C. Nếu hình dáng bình thường của chúng vẫn còn tạm được thì khi nở hoa, chúng như có thêm nhiều sâu bọ và những ngón tay khổng lồ mọc ra từ thân. Chúng sinh trưởng ở vùng núi Argentina và Bolivia, nên bạn đừng dại mà tới đó.

10. Austrocylinropuntia vestita
austrocylinropuntia vestita

Austrocylinropuntia vestita

Long name, ugly plant.

This is what the kids would look like if Cthulhu had hairy plant children. We could find even less on it than the Madagascan ocotillo, but judging from the fact that it is in a pot, we’re going to assume that since you can probably get one at Home Depot, they aren’t endangered.

Xương rồng Austrocylinropuntia

Tên dài, cây xấu.

Nếu con quái vật Cthulhu có cây con thì nó chính là loại xương rồng này (quái vật đầu voi với nhiều xúc tu của bạch tuộc – nhân vật giả tưởng trong bộ truyện “Tiếng gọi của Cthulhu”). Nó còn hiếm hơn cả giống xương rồng Madagasca, nhưng sự thật là chúng được trồng trong chậu, bạn có thể để nó ở kho chứa đồ trong nhà, nó không nguy hiểm đâu.

11. Dragon’s Blood tree
dragons blood tree01

This is how the trees would look if slow children designed them.

dragons blood tree02

Dragon’s Blood tree

This is how the trees would look if slow children designed them.

Easily the coolest looking tree with the most awesome name ever. Ever. They are called “Dragon’s Blood” trees because their sap is deep red. They grow in such a way that they look like mother nature wanted a mushroom forest but the fungus just wouldn’t grow big enough, so she just redesigned a tree.

They only grow on one island in the world and are severely endangered, which sucks because every country should have these. Screw pine trees, I want a giant dragon mushroom tree for Christmas. The name and appearance makes me think they are crawling with Italian Plumbers

Cây máu rồng

Loại cây này giống hệt những cái cây do trẻ em thiểu năng vẽ ra.

Chưa từng thấy cây nào đẹp mà có cái tên tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên, chúng được gọi là cây máu rồng vì nhựa cây có màu đỏ đậm. Mẹ Thiên Nhiên muốn phát triển một rừng nấm nhưng không thành, thế là Người tạo ra giống cây trên.

Nó chỉ sinh trưởng trên một hòn đảo duy nhất và có nguy cơ tuyệt chủng, điều này vốn dễ giải quyết vì thiết nghĩ nước nào cũng nên trồng nó. Cứ ném mấy cây thông đi, tôi thích trang trí Giáng Sinh bằng loại nấm rồng khổng lồ này. Cái tên và hình dáng của chúng làm tôi cứ nghĩ chúng đang kéo lê mấy giỏ bẫy tôm hùm của Ý.

12. Elephant’s Trunk
elephants trunk

Elephant’s Trunk

Things like this normally only exist for cartoon antagonists to fall on.

If Snuffleupagus had a trunk like this, Sesame Street would have been a barren alley. That is one of the most barbaric looking plants we have ever seen, and we can only imagine the defenseless little creatures that must get impaled on these horrors in the wild. They grow to be 12 feet tall, and if you damage them, they grow a brand new trunk out of the wound. This thing is the bloody hydra, in plant form.

Some species are grown for their latex-laden sap, and we pity the poor fools who have to work with them.

Cây vòi voi

Những thứ như thế này bình thường chỉ tồn tại để những kẻ chống phim hoạt hinhg kích bác mà thôi.

Nếu Snuffleupagus (con ma mút không ngà trong serie phim Seasame street) có cái vòi bằng loài cây này, hẳn con đường Seasame đã thành đất cằn sỏi đá. Nó là loài cây khủng khiếp nhất chúng ta từng biết, thử tưởng tượng có vật gì vô ý bị nó xuyên qua thì đáng sợ biết chừng nào, Chúng cao tầm 3,6 m, nếu bạn chặt bỏ nó thì cây sẽ mọc ra nhành mới từ vết thương, cứ như Hydra khát máu. (quái vật trong thần thoại Hy Lạp có nhiều đầu phun lửa, chặt đứt một đầu sẽ mọc ra hai đầu mới).

Một vài loại đầy nhựa mủ, thật tiếc cho ai phải làm việc với chúng.

13. Tree Tumbo
tree tumbo

Tree Tumbo

You know what they say. Find one thing you’re good at and do it for thousands of years.

Tree Tumbo is a special little plant; they only ever grow 2 leaves, and those leaves grow continuously for their entire lives, like rabbit teeth. Except they can’t chew anything as plants lack strong jaw muscles so they just keep growing and growing. Do you want to know what makes them impressive? They can live to be over a thousand years old! Some are believed to be over 2000! That’s right, if these things could talk, they could tell you what Jesus looked like, if he happened to make his way to Namibia at any point (and, you know, if they had eyes)

Cây Tumbo

Bạn hiểu điều mà mọi người vẫn thường nói chứ: bạn làm tốt việc gì thì cứ làm nó trong hàng ngàn năm.

Cây Tumbo là một loại thực vật đặc biệt, nó chỉ có hai lá, và hai lá này song hành suốt đời sống của chúng như răng thỏ. Mặc dù chúng không ăn bất kì thứ gì như những cây ít cành lá khác, chúng vẫn tiếp tục phát triển. Vậy điều gì khiến chúng trở nên ấn tượng? Chúng có thể sống hơn 1000 năm. Có người còn nghĩ con số có thể lên đến 2000. Nếu loài cây này biết nói, nó có thể nói cho bạn biết đức Chúa Jesus trông như thế nào, có phải Người đã tình cờ tìm ra con đường đến Namibia không (ấy là trong điều kiện chúng có mắt ).

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn