MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, October 7, 2011

Hanoi expects 'frank' S. China Sea talks Hà Nội mong đợi đàm phán "thẳng thắn" về Biển Đông


Hanoi expects 'frank' S. China Sea talks

Nội mong đợi đàm phán "thẳng thắn" về Biển Đông

HANOI - Vietnam expects frank talks over disputed maritime territory in the South China Sea when the leader of the country's communist party travels to Beijing next week, an official said on Thursday.

Hà Nội - Việt Nam hy vọng các cuộc đàm phán thẳng thắn về lãnh hải đang tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) khi các nhà lãnh đạo đảng cộng sản của Việt Nam đến Bắc Kinh vào tuần tới, một quan chức cho biết hôm thứ Năm.

Communist Party General Secretary Nguyen Phu Trong will visit China from October 11 to 15 at the invitation of President Hu Jintao.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 theo lời mời của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Among the wide range of issues to be discussed are the two country's conflicting sovereignty claims in what Vietnam calls the East Sea, said Vietnamese foreign ministry spokesman Luong Thanh Nghi.

Trong số nhiều vấn đề sẽ được thảo luận có vấn đề hai nước tuyên bố chủ quyền đối lập nhau tại nơi mà Việt Nam gọi là Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết.

"We think that the existing matters in the bilateral relations, including the marine issues, will be discussed in a frank and sincere manner," Nghi told reporters.

"Chúng tôi nghĩ rằng vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương, bao gồm cả các vấn đề biển, sẽ được thảo luận một cách thẳng thắn và chân thành", ông Nghi nói với các phóng viên.

"Settling disputes in the East Sea is a long-term, difficult and complicated process requiring efforts and a practical and objective approach by both sides."

"Giải quyết tranh chấp ở Biển Đông là một quá trình lâu dài, khó khăn và phức tạp đòi hỏi nỗ lực và cách tiếp cận thực tế và khách quan của cả hai bên."

China is Vietnam's largest trading partner but the communist neighbours have a long-standing dispute over sovereignty of the potentially oil-rich Paracel and Spratly island groups, which straddle vital commercial shipping lanes.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhưng các nước láng giềng cộng sản có tranh chấp lâu đời về chủ quyền Hoàng Sa có khả năng giàu dầu mỏ và các nhóm đảo Trường Sa, nằm ​​giữa tuyến đường biển thương mại quan trọng.

Relations sank to their lowest point in years in May and June when Vietnam said Chinese vessels twice interfered with its oil survey ships inside the country's exclusive economic zone.

Quan hệ hai nước rơi xuống điểm thấp nhất trong những năm gần đây vào tháng Năm và tháng Sáu, khi Việt Nam cho biết tàu của Trung Quốc đã hai lần quấy nhiễu các tàu khảo sát dầu mỏ của Việt Nam bên trong khu vực đặc quyền kinh tế của đất nước.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn