MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, October 2, 2011

Bob Marley’s Poems Thơ Bob Marley’s


Bob Marley’s Poems

Thơ Bob Marley’s

Three little birds

Ba con chim nhỏ


Don’t worry about a thing,

cause every little thing gonna be all right.

Singin: don’t worry about a thing,

cause every little thing gonna be all right!

Rise up this mornin,

Smiled with the risin sun,

Three little birds

Pitch by my doorstep

Singin sweet songs

Of melodies pure and true,

Sayin, (this is my message to you-ou-ou:)


Thức dậy buổi sáng sớm

Mỉm cười với mặt trời

Có ba con chim nhỏ

Đậu ở trên bực cửa

Cất lời ca ngọt ngào

Chân thực và trong trẻo

Chim hót- (đó là điều

anh muốn nói với em)

Đừng lo vì điều gì

Mọi việc đều sẽ ổn

Singin: don’t worry bout a thing,

cause every little thing gonna be all right.

Singin: don’t worry (don’t worry) bout a thing,

cause every little thing gonna be all right!


Rise up this mornin,

Smiled with the risin sun,

Three little birds

Pitch by my doorstep

Singin sweet songs

Of melodies pure and true,

Sayin, this is my message to you-ou-ou:

Singin: don’t worry about a thing, worry about a thing, oh!

Every little thing gonna be all right. Don’t worry!

Singin: don’t worry about a thing - I won’t worry!

cause every little thing gonna be all right.

Singin: don’t worry about a thing,

cause every little thing gonna be all right - I won’t worry!

Singin: don’t worry about a thing,

cause every little thing gonna be all right.

Singin: don’t worry about a thing, oh no!

cause every little thing gonna be all right!


Singin: don’t worry about a thing,

cause every little thing gonna be all right.

Singin: don’t worry about a thing, oh no!

cause every little thing gonna be all right!No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn