MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, September 1, 2011

What A Woman Really Wants Điều phụ nữ mong muốn nhấtWhat A Woman Really Wants
Điều phụ nữ mong muốn nhất
A Good Story With A Moral
Câu chuyện luân lý
Young King Arthur was ambushed and imprisoned by the monarch of a neighboring kingdom. The monarch could have killed him but was moved by Arthur's youth and ideals. So, the monarch offered him his freedom, as long as he could answer a very difficult question. Arthur would have a year to figure out the answer and, if after a year, he still had no answer, he would be put to death.
Ngày xưa, khi còn trẻ vua Arthur đã bị nhà vua láng giềng đánh phục kích và bắt giam. Vốn dĩ định xử tử Arthur nhưng nhà vua lại tiếc tuổi trẻ và tài trí thông minh của chàng. Do đó, vua đặt ra cho Arthur một câu hỏi hóc búa để đổi lấy mạng sống của mình. Arthur có một năm để suy nghĩ và sau một năm nếu không tìm ra câu trả lời chàng sẽ bị kết tội chết.
The question was: What do women really want?
Câu hỏi được nhà vua đặt ra là “Phụ nữ mong muốn điều gì nhất?”
Such a question would perplex even the most knowledgeable man, and to young Arthur, it seemed an impossible query. But, since it was better than death, he accepted the monarch's proposition to have an answer by year's end.
Câu hỏi này đã gây khó khăn cho cả những người đàn ông thông thái nhất và với Arthur trẻ tuổi, nó dường như là câu hỏi không thể trả lời. Nhưng nó vẫn còn tốt hơn cái chết, nên Arthur đã chấp nhận lời thách đố của nhà vua và hẹn đưa ra đáp án vào cuối năm.
He returned to his kingdom and began to poll everyone: the princess, the priests, the wise men, and even the court jester. He spoke with everyone, but no one could give him a satisfactory answer.
Khi trở về vương quốc, Arthur lập tức hỏi ý kiến của mọi người từ các công chúa, mục sư, những người thông thái và thậm chí cả anh hề trong cung điện. Nhà vua triệu tập các thần dân để hỏi nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thỏ đáng.
Many people advised him to consult the old witch, for only she would have the answer. But the price would be high as the witch was famous throughout the kingdom for the exorbitant prices she charged.
Người ta khuyên vua Arthur nên tìm gặp mụ phù thủy già nổi tiếng khắp vương quốc bởi chỉ có mụ mới có thể trả lời, nhưng để đổi lấy câu trả lời cái giá của mụ cũng rất cao.
The last day of the year arrived and Arthur had no choice but to talk to the witch. She agreed to answer the question, but he would have to agree to her price first.
Ngày cuối cùng của năm đã đến và Arthur không còn lựa chọn nào khác ngoài nói chuyện với mụ phù thủy. Mụ đồng ý, nhưng vua Arthur phải trả giá trước.
The old witch wanted to marry Sir Lancelot, the most noble of the Knights of the Round Table, and Arthur's closest friend!
Mụ phù thủy muốn kết hôn với Lancelot, hiệp sĩ thông thái nhất trong số các Hiệp sỹ Hội Bàn tròn và cũng là bạn thân nhất của Arthur.
Young Arthur was horrified. She was hunchbacked and hideous, had only one tooth, smelled like sewage, made obscene noises, etc. He had never encountered such a repugnant creature in all his life.
Vua Arthur hết sức bất ngờ và sợ hãi. Làm sao Lancelot có thể lấy một mụ phù thủy gù gớm guốc chỉ có một răng và luôn hôi rình như nước cống, nói năng tục tĩu. Cả cuộc đời Arthur chưa bao giờ gặp phải người nào xấu xí như mụ.
He refused to force his friend to marry her and endure such a terrible burden, but Lancelot, learning of the proposal, spoke with Arthur.
Arthur từ chối ép bạn mình lấy mụ ta và chịu đựng gánh nặng kinh hãi đó, nhưng Lancelot, khi biết được đề nghị này, liền đến nói chuyện với Arthur.
He said nothing was too big of a sacrifice compared to Arthur's life and the preservation of the Round Table.
Chàng cho rằng không gì quá lớn mà không thể hy sinh so với mạng sống của Arthur và sự tồn tại của Hội Bàn Tròn.
Hence, a wedding was proclaimed and the witch answered Arthur's question thus: "What a woman really wants," she said, "is to be in charge of her own life."
Sau đó, đám cưới được công bố và mụ phù thủy đã trả lời nhà vua như sau: “Điều phụ nữ thực sự mong muốn…là được tự quyết định cuộc đời của mình”.
Everyone in the kingdom instantly knew that the witch had uttered a great truth and that Arthur's life would be spared.
Ngay lập tức, mọi người trong vương quốc đều biết rằng mụ phù thủy đã nêu một chân lý vỹ đại để cứu lấy sinh mạng của đức vua.
And so it was, the neighboring monarch granted Arthur his freedom and Lancelot and the witch had a wonderful wedding.
Quả đúng thế, Arthur đã được vua láng giềng trả tự do. Lancelot và mụ phù thủy tổ chức đám cưới linh đình.
The honeymoon hour approached and Lancelot, steeling himself for a horrific experience, entered the bedroom. But, what a sight awaited him. The most beautiful woman he had ever seen, lay before him on the bed. The astounded Lancelot asked what had happened.
Tuần trăng mật đã đến và Lancelot lấy hết cam đảm để trấn áp sợ hãi, bước vào phòng tân hôn. Nhưng một cảnh tượng lạ lùng đang chờ đón chàng. Người phụ nữ xinh đẹp nhất mà chàng từng thấy đang ngồi trên giường. Chàng Lancelot vô cùng kinh ngạc hỏi chuyện gì đã xảy ra.
The beauty replied that since he had been so kind to her when she appeared as a witch, she would henceforth be her horrible deformed self only half the time and the beautiful maiden the other half.
Người đẹp trả lời vì chàng đã rất tử tế với nàng ngay cả khi nàng xuất hiện trong hình dáng mụ phù thủy, nên nàng từ nay trở đi chỉ biến dạng một nửa thời gian mà thôi, nửa còn lại vẫn là cô gái xinh đẹp.
"Which would you prefer? she asked him. "Beautiful during the day ... or at night?"
Chàng thích thế nào: em sẽ xinh đẹp như thế này vào ban ngày hay vào buổi tối?
Lancelot pondered the predicament. During the day he could have a beautiful woman to show off to his friends, but at night, in the privacy of his castle, an old witch! Or, would he prefer having a hideous witch during the day, but by night a beautiful woman for him to enjoy wonderous, intimate moments with?
Lancelot phân vân suy nghĩ. Vào ban ngày, chàng sẽ có một người vợ xinh đẹp để hãnh diễn với bạn bè, nhưng khi đêm đến một mình trong lâu đài, sẽ chỉ có mụ phù thủy già xấu xí? Hay chàng muốn một phù thủy gớm guốc ở bên chàng vào buổi sáng nhưng đêm đêm một phụ nữ xinh đẹp sẽ ở đó chia sẻ cùng chàng những phút giây gắn bó tuyệt vời?
Noble Lancelot, knowing the answer the witch gave Arthur to his question, said that he would allow HER to make the choice herself.
Upon hearing this, she announced that she would be beautiful all the time because he had respected her enough to let her be in charge of her own life.
Lancelot thông thái, đã biết câu trả lời mụ phù thủy đưa cho vua Arthur, nói chàng sẽ để cho vợ tự quyết định. Khi nghe những lời nói đó, cô gái tuyên bố sẽ luôn trong hình dáng xinh đẹp này, bởi Lancelot đã tôn trọng cô đủ để cho cô tự quyết định lấy cuộc đời mình.
The moral is
If you don't let a woman have her own way, things are going to get ugly.
Lời khuyên của câu chuyện:
Nếu bạn không để phụ nữ tự quyết định theo ý họ, mọi việc sẽ diễn ra tồi tệ hơn.
Translated by nguyenquang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn