MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, March 9, 2012

Shocked to see Vietnamese’s drinking habit Sốc vì thấy người Việt ngày nào cũng nhậu!Shocked to see Vietnamese’s drinking habit

Sợ nhất ngày nào cũng nhậu!

Hiroyuki Okamoto

Hiroyuki Okamoto
I had been living in Vietnam for only eight months when I decided to settle here for as long as possible. Truth be told, my life seems perfect here. However, one of the things that troubles me as well as many other foreigners about Vietnamese culture is their drinking habit.

Tôi đã đến Việt Nam được tám tháng và quyết định sẽ ở đây lâu dài bởi công việc, cuộc sống và mọi thứ đều rất hoàn hảo với tôi. Tuy nhiên, một trong những điều tôi cũng như nhiều người nước ngoài khác khá băn khoăn là văn hóa uống bia rượu ở đây. Người Việt uống bia rượu quá nhiều.

As far as I know through reading the newspapers these days, beer consumption in Vietnam reaches billions of liters per year. This is a really shocking number to me; it is especially distressing to see so many traffic accidents caused by people drinking beer uncontrollably.

Theo như tôi biết thông qua việc đọc báo những ngày này, bia tiêu thụ tại Việt Nam đạt đến hàng tỷ lít mỗi năm. Đây là một số thực sự gây sốc với tôi, thật hết sức buồn khi nhìn thấy tai nạn giao thông gây ra bởi những người uống bia không kiểm soát được.
Honestly speaking, our country used to be in the same situation about 20 years ago. Japanese people in those days drank a lot of beer, causing many traffic accidents. The Japanese government at the time immediately introduced measures to help reduce the numbers of accidents. I think Vietnamese government should do the same to bring the problem under control. And this should be done as soon as possible before it becomes too late.

Thật tình mà nói, đất nước của chúng tôi cũng có tình trạng này đó khoảng 20 năm trước đây. Người dân Nhật Bản hồi ấy uống rất nhiều bia, gây ra nhiều tai nạn giao thông. Chính phủ Nhật Bản vào thời điểm đó ngay lập tức đưa ra các biện pháp để giúp làm giảm số tai nạn. Tôi nghĩ rằng Chính phủ Việt Nam nên làm như vậy để kiểm soát vấn đề này. Và điều này nên được thực hiện càng sớm càng tốt trước khi nó trở thành quá trễ.

There is no limit to how much you can drink in my country; however, you have to be at least 20 to buy or consume beer. And a young customer has to show his or her ID card before he or she is allowed to purchase any alcoholic drink. The people in Japan also drink a lot of beer; however, they just do this at the weekend. And people who drink beer, even half a glass of it, will not be allowed to drive their car. They are warned to take the subway or the taxi home. Otherwise, drunken people will be fined around 3,000 USD if they are caught by the police. Moreover, there is a car service in Japan which takes drunk people home whenever they receive a call from these people.


nước của tôi không hề có giới hạn người ta được phép uống bao nhiêu; tuy nhiên, bạn phải ít nhất 20 tuổi mới được mua hoặc uống bia. Và một khách hàng trẻ tuổi phải trình thẻ tùy thân của mình trước khi được phép mua bất kỳ thức uống có cồn nào. Người Nhật Bản cũng uống rất nhiều bia, tuy nhiên, họ chỉ làm điều này vào cuối tuần. Và những người uống bia, thậm chí dù nửa ly cũng sẽ không được phép lái xe. Họ được cảnh báo nên đi tàu điện ngầm, xe taxi. Nếu không, người say rượu sẽ bị phạt khoảng 3.000 USD nếu họ bị công an bắt. Hơn nữa, có là một dịch vụ xe hơi tại Nhật Bản sẵn sàng đưa những người say rượu về nhà bất cứ khi nào họ nhận được một cuộc gọi từ những người này.
I am so puzzled to see people in Vietnam can drink at any age and at any time during the weekdays. Whenever I pass by a restaurant or a streetside food stall, big and small, in Vietnam, I see people clinking their beer glasses and shouting “bottom’s up” all the time, no matter whether it is morning, noon or evening.

Tôi thấy rất khó hiểu khi nhìn thấy người Việt Nam có thể uống ở mọi lứa tuổi và vào bất kỳ thời điểm nào suốt các ngày trong tuần. Bất cứ khi nào tôi đi qua một nhà hàng hoặc quán bán đồ ăn bên lề đường, lớn nhỏ tại Việt Nam, tôi thấy mọi người luôn luôn cụng ly bia và hét lên "Trăm phần trăm" bất luận đó là buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi tối.

This makes me think a lot. Why and how can they drink beer so often? Have they ever thought that drinking so much alcohol will lead to traffic accidents and many other negative consequences? Have they ever thought about their health and other people’s safety?

Điều này làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao và làm thế nào mà họ có thể uống bia thường xuyên như vậy? Họ có bao giờ nghĩ rằng uống rượu quá nhiều sẽ dẫn đến tai nạn giao thông và nhiều hậu quả tiêu cực khác? Họ đã bao giờ nghĩ về sức khỏe và an toàn của người khác?
I do drink beer to relax after work and to lessen the feeling of loneliness. However, I allow myself to drink only once or twice per week. This is not too difficult to do, I realize, as long as we think through our decision carefully and then set our mind to it.
Tôi uống bia để thư giãn sau khi làm việc và làm giảm bớt cảm giác của sự cô đơn. Tuy nhiên, tôi cho phép mình uống một lần hoặc hai lần mỗi tuần. Tôi nhận ra rằng, điều này không phải là quá khó khăn không làm được, miễn là chúng ta suy nghĩ và ra quyết định của một cách cẩn thận và lưu ý điều đó.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn