MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 8, 2017

On Love and Marriage Về Tình yêu và Hôn nhânOn Love and Marriage

Về Tình yêu và Hôn nhân
Khalil Gibran, The Prophet
Khalil Gibran, Nhà tiên tri


You were born together, and together you shall be forevermore.
Các ngươi sinh ra bên nhau và sẽ mãi cùng nhau.
You shall be together when the white wings of death scatter your days.
Các ngươi sẽ còn ở bên nhau khi đôi cánh trắng thiên thần đến lấy đi năm tháng của mình.
Ay, you shall be together even in the silent memory of God.
Các ngươi sẽ thậm chí cùng nhau trong ký ức câm lặng của Tạo hoá.
But let there be spaces in your togetherness, and let the winds of the heavens dance between you.

Nhưng hãy để những khoảng trống giữa chỗ cùng nhau và hãy để cho những ngọn gió trời uốn lượn giữa hai người.


Love one another, but make not a bond of love:
Hãy yêu nhau, nhưng chớ đem dây tình buộc chặt:
Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.
Hãy để tình yêu là mặt biển động giữa hai bờ linh hồn các ngươi.
Fill each other's cup but drink not from one cup.
Rót đầy ly nhau mà không nên uống chỉ từ một cốc.
Give one another of your bread but eat not from the same loaf.
Trao cho nhau bánh mì nhưng chớ ăn chỉ từ một ổ bánh.
Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone;
Hãy hân hoan múa hát cùng nhau mà để mỗi người vẫn được một mình;
Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.
Ngay cả những sợi dây đàn luýt cũng ở một mình dù cùng rung lên chung một điệu nhạc.


Give your hearts, but not into each other’s keeping,
For only the hand of Life can contain your hearts.
Hãy trao nhau con tim, nhưng không phải để cất giữ, Bởi chỉ bàn tay Cuộc Đời mới có thể giữ được trái tim các ngươi.
Stand together yet not too near together,
For the pillars of the temple stand apart,

Hãy đứng cùng nhau mà chẳng quá gần nhau:
Như những chiếc cột của ngôi đền vẫn đứng riêng rẽ,
and the oak tree and the cypress grow not in each other’s shadow.

như những cây sồi, cây bách cùng vươn cao mà không che bóng lên nhau.
Things You Need to Know Before Getting Married to Avoid a Rude Shock Những điều bạn cần biết trước khi kết hôn để tránh sốc nặngThings You Need to Know Before Getting Married to Avoid a Rude Shock

Những điều bạn cần biết trước khi kết hôn để tránh sốc nặng

Marriage is the toughest decision to take. Here are a few things to know before getting married, that can help you to decide your future better.


Hôn nhân là quyết định khó khăn nhất. Dưới đây là một vài điều cần biết trước khi kết hôn giúp bạn quyết định tương lai tốt đẹp hơn.

As I write this, I can see a spate of both, men and women, whine about their marriage woes. Its funny, because all of them were in love (with their respective partners) at one point of time. So, what happened? Well, it was a lot like love, probably. Matches may be made in heaven, but marriages are made here, on earth, by testing compatibility. In the beginning of every relationship, every moment of it seems hunky-dory. Precisely, in these rosy times, a couples plunges into a wedlock, locking their destinies forever, and thus entering into a joint venture for life. A marriage is a joint venture with added romance. If the articles of association, and the memorandum of understanding aren't framed well before entering this venture, it is a sure recipe for tumultuous ride till the end.

Khi tôi viết bài này, tôi có thể nhìn thấy cả hai, nam và nữ, gia tăng ca cẩm về những đau khổ do hôn nhân mang lại. Thật buồn cười, bởi vì tất cả họ đều đang yêu nhau (từng đôi một) tại một thời điểm. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Vâng, có lẽ cũng nhiều như tình yêu. Xe duyên có thể được thực hiện trên trời cao, nhưng hôn nhân được thực hiện ngay đây, trên mặt đất, bằng cách thử thách sự tương thích của hai người. Bắt đầu mối quan hệ, mỗi khoảnh khắc của nó có vẻ như êm ấm, ngọt ngào. Chính xác, trong những thời kỳ đẹp như hoa hồng này, một cặp đôi bước vào kết hôn, mãi mãi khóa chặt số phận của họ vào nhau, và do đó tham gia vào một liên minh suốt đời. Một cuộc hôn nhân là một liên doanh có bổ sung chút lãng mạn. Nếu các điều khoản của thở ước, và bản ghi nhớ không được soạn thảo tốt trước khi tham gia vào liên doanh này, thì chắc chắn sẽ có những chuyện trục trặc cho đến khi kết thúc.