MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, August 4, 2017

Animals In Love - Động vật yêu nhau

CHINA’S WEAPONIZATION OF TRADE Trung Quốc dùng Thương mại làm vũ khí Brahma Chellaney Project syndicate JUL 26, 2017 Brahma Chellaney

CHINA’S WEAPONIZATION OF TRADE
Trung Quốc dùng Thương mại làm vũ khí
Brahma Chellaney

Project syndicate
JUL 26, 2017
Brahma Chellaney

Project syndicate
26/7/2017

NEW DELHI – China denies mixing business with politics, yet it has long used trade to punish countries that refuse to toe its line. China’s recent heavy-handed economic sanctioning of South Korea, in response to that country’s decision to deploy the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) anti-missile system, was just the latest example of the Chinese authorities’ use of trade as a political weapon.

NEW DELHI – Trung Quốc phủ nhận việc kết hợp kinh doanh với chính trị, nhưng nước này đã sử dụng thương mại nhằm trừng phạt những nước không đi theo đường lối của họ từ khá lâu rồi. Những biện pháp trường phạt kinh tế nặng nề mà Trung Quốc áp dụng ở Hàn Quốc trong thời gian gần đây nhằm phản ứng lại quyết định triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ (THAAD) của nước này chỉ là ví dụ mới nhất về việc chính quyền Trung Quốc sử dụng thương mại làm vũ khí chính trị.