MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 20, 2017

只有持续提升中国人享有的自由,方能迎来创新 Tiếp tục cải thiện tự do hưởng của người dân Trung Quốc để mở ra sự đổi mới只有持续提升中国人享有的自由,方能迎来创新

Tiếp tục cải thiện tự do của người dân Trung Quốc để mở ra sự đổi mới
张维迎 (Zhang Weiying)
2017-07-01
Trương Duy Nghênh
01- 07- 2017


本文来自张维迎教授71日上午在2017年北大国家发展研究院毕业典礼上的演讲。
Bài viết này từ từ bài phát biểu của giáo sư Trương Duy Nghênh
(Zhang Weiying) vào sáng ngày 01 tháng 7 năm 2017, tại lễ tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia Đại học Bắc Kinh.


动和捍卫自由,是每一个关心中国命运的人的责任

"Thúc đẩy và bảo vệ tự dotrách nhiệm của mỗi người Trung Quốc quan tâm tới vận mệnh của đất nước."
同学们好!首先祝贺大家毕业!
北大人是一种光环,也是意味着责任,特别是对我们这个苦难深重、饱受蹂躏的民族的责任。
华文明是世界最古老的文明之一,并且是唯一延续至今的古老文明。古代中国有过辉煌的发明创造,为人类进步做出了重要贡献。
Chào các em sinh viên! Đầu tiên xin chúc mừng các em đã tốt nghiệp!
“Người Bắc Đại” là một vầng sáng, kèm theo đó là trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm đối với dân tộc chịu bao khổ nạn chịu bao chà đạp của chúng ta.
Văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh cổ xưa trên thế giới, đồng thời cũng là nền văn minh cổ xưa duy nhất được duy trì cho đến ngày nay. Trung Quốc thời cổ đại có sự phát minh sáng tạo đầy huy hoàng, có đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ của nhân loại.

FIVE QUESTIONS NO ONE CAN ANSWER Năm câu hỏi không ai có thể trả lờiFIVE QUESTIONS NO ONE CAN ANSWER
Năm câu hỏi không ai có thể trả lời


Science doesn't have all the answers. But it has the ones you can trust.
It's worth remembering that no science claims to be the definitive answer to anything. Proclaiming the 'one truth' is the hallmark of faith, not evidence based reasoning.
Any scientific study, or reasoning, is only the answer based on what's known so far.

Khoa học không có tất cả các câu trả lời. Nhưng nó có những câu trả lời bạn có thể tin cậy.
Cần nhớ rằng khoa học không tuyên bố câu trả lời dứt khoát cho bất cứ điều gì. Việc tuyên bố chỉ có 'một sự thật' là dấu ấn của đức tin, không phải bằng chứng dựa trên luận lý.
Bất kỳ nghiên cứu khoa học, hoặc luận lý nào, chỉ là câu trả lời dựa trên những gì đã được biết đến cho đến nay.

1. Are we alone in the universe?
The odds are, given the vast size of the universe, and the infinite number of celestial bodies flying around and infinite number of solar systems, we are not alone.
Yet so far we've not found any.
It's possible that Earth is the first life in the universe, after all it has to began somewhere.
Or we could be the last.
It has been covered, sort of, by the Fermi paradox.

1. Chúng ta có một mình trong vũ trụ không?
Thật lạ là, với kích thước rộng lớn của vũ trụ, và với vô số các thiên thể bay quanh và vô số hệ mặt trời, chúng tôi không đơn độc một mình.
Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy bất kỳ ai khác.
Có thể Trái đất là sự sống đầu tiên trong vũ trụ, nhưng dù sao đi nữa thì nó đã bắt đầu ở nơi nào đó.
Hoặc chúng ta có thể là những người cuối cùng.
Nó đã bị che phủ mooth phần bởi một nghịch lý của Fermi.