MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 12, 2017

WHY WE LOSE INTEREST IN PEOPLE WHO SHOW TOO MUCH INTEREST IN US Tại sao chúng ta mất hứng thú với người quan tâm ta quá nhiềuWHY WE LOSE INTEREST IN PEOPLE WHO SHOW TOO MUCH INTEREST IN US

Tại sao chúng ta mất hứng thú với người quan tâm ta quá nhiều

By KAITLYN WYLDE
Mar 1 2016
Kaitlyn Wylde
Ngày 1, tháng Ba, năm 2016

It's old news that we want what we can't have. It's in our complex human nature to admire those who present themselves as unattainable. Because what that means to our emotionally complicated and ego-driven minds is that person is "too good." And "too good" is just good enough for us. It's the plot to every romance film — one character is attracted to another character who appears to be out of their league. That's a dynamic we know well. It conjures feelings of admiration, intrigue, and praise. We've become comfortable thinking that love and attraction is about being in awe of someone.

Chúng ta thích những gì chúng ta không thể có được là chuyện xưa mà vẫn mới. Bản chất phức tạp của con người của chúng ta muốn chiêm ngưỡng những người thể hiện mình như không thể với tới được. Bởi vì điều có nghĩa đối với đầu óc xúc cảm phức tạp và được định hướng bởi cái tôi của chúng ta lạimột người "quá tốt." Và "quá tốt" nghĩa là đủ tốt cho chúng ta. Nó là cốt chuyện cho mỗi cuốn phim lãng mạn - một nhân vật bị thu hút bởi một nhân vật khác xuất hiện để bị loại ra khỏi liên minh tình cảm. Đó là một động năng chúng ta đã biết rõ. Nó gợi ra cảm giác ngưỡng mộ, kích thích sự tò mò, và khen ngợi. Chúng ta trở nên thoải mái khi nghĩ rằng tình yêu và sự hấp dẫn gần như nằm trong việc nể phuc một ai đó.