MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 11, 2017

Six Habits of Highly Empathic People 6 thói quen của người thấu cảm cao
Six Habits of Highly Empathic People

6 thói quen của người thấu cảm cao

By Roman Krznaric
By Roman Krznaric
September 9th, 2016
9/9/2016


Are We Living in the Age of Empathy?

Có phải chúng ta đang sống trong thời đại Thấu cảm?

If you think you’re hearing the word “empathy” everywhere, you’re right. It’s now on the lips of scientists and business leaders, education experts and political activists. But there is a vital question that few people ask: How can I expand my own empathic potential? Empathy is not just a way to extend the boundaries of your moral universe. According to new research, it’s a habit we can cultivate to improve the quality of our own lives.

Nếu bạn nghĩ rằng “thấu cảm” tồn tại khắp mọi nơi, bạn đã đúng. Nó nằm trên môi những nhà khoa học, những lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia giáo dục và nhà hoạt động chính trị. Nhưng có một câu hỏi quan trọng mà ít người nêu ra: Làm sao để tôi phát triển năng lực thấu cảm của bản thân? Thấu cảm không chỉ là cách giúp mở rộng biên giới vũ trụ đạo đức của chúng ta. Theo các nghiên cứu mới, thấu cảm là một thói quen mà chúng ta có thể nuôi dưỡng  được để cải thiện chất lượng cuộc sống.

越南入侵柬埔寨 30年后获尊重 Người TQ viết về sự kiện VN ‘xâm lược’ CampuchiaHình: Quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia năm 1989. Nguồn: Corbis.

越南入侵柬埔寨 30年后获尊重
Người TQ viết về sự kiện VN ‘xâm lược’ Campuchia


25/02/2016


Lời giới thiệu của người dịch: Việt Nam (VN) giải phóng nhân dân Campuchia khỏi cuộc diệt chủng của Khmer Đỏ là hoàn toàn chính nghĩa, là công trạng to lớn của VN đóng góp vào sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Thế nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc (TQ) tìm đủ mọi thủ đoạn xuyên tạc vu khống sự kiện này. Nhưng cuối cùng chính nghĩa bao giờ cũng thắng. Những người TQ có lương tri cũng dần dần hiểu ra sự thật. Bạn đọc có thể thấy rõ điều đó qua bài dưới đây, đăng trên trang mạng Phượng Hoàng, một trang mạng chính thống hàng đầu của TQ, phục vụ người Hoa trên toàn cầu, bình quân hàng ngày có 671 triệu lượt truy cập.


What is the Best Age to Learn a Foreign Language? Có nên dạy con trẻ nói hai thứ tiếng cùng lúc hay không?
What is the Best Age to Learn a Foreign Language?

Có nên dạy con trẻ nói hai thứ tiếng cùng lúc hay không?

by Olga S.E.

Olga S.E


Lời người dịch: Rất nhiều bà mẹ Việt Nam biết tiếng nước ngoài muốn dạy con học ngoại ngữ càng sớm càng tốt, nhưng họ thường băn khoăn rằng liệu việc một đứa bé học ngoại ngữ sớm như thế có ảnh hưởng đến tiếng Việt của cháu không. Sau đây là tâm sự của một bà mẹ Nga, một giáo viên tiếng Anh, đã áp dụng lối học song ngữ cho cô con gái đầu lòng của mình.

The fact that my father dealt with native English speakers in his job as an interpreter didn’t facilitate my learning the language when I went to a Russian school with English bias at the age of seven. I encountered a lot of difficulties and didn’t make good progress in understanding grammar. It resulted in my inability to communicate in English in India where I had to spend seven months of my life being a ten-year-old. I only began to understand English grammar taking lessons from a private teacher before entering the institute. An idea began to form in my mind that it would be great to teach my future child to speak two languages at once.

Việc cha tôi giao dịch với người nói tiếng Anh bản ngữ trong công việc thông dịch của ông đã không tạo điều kiện cho tôi học ngoại ngữ tốt khi tôi vào học một trường Nga có dùng nhiều tiếng Anh năm tôi lên bảy tuổi. Tôi gặp rất nhiều khó khăn và không đạt được tiến bộ tốt trong việc nắm bắt ngữ pháp. Kết quả là tôi đã không đủ khả năng để giao tiếp bằng tiếng Anh ở Ấn Độ, nơi tôi lưu lại bảy tháng trời vào năm tôi được mười năm tuổi. Tôi chỉ bắt đầu hiểu ngữ pháp tiếng Anh khi đi học với một giáo viên dạy tư trước khi vào đại học. Một ý tưởng bắt đầu hình thành trong tâm trí của tôi rằng thật là tuyệt vời nếu dạy cho đứa con tương lai của mình nói hai ngôn ngữ cùng một lúc.

When Is the Best Time for Your Child to Start Learning a Second Language? Khi nào thì thời điểm tốt nhất để con bạn bắt đầu học một ngôn ngữ thứ hai?When Is the Best Time for Your Child to Start Learning a Second Language?

Khi nào thì thời điểm tốt nhất để con bạn bắt đầu học một ngôn ngữ thứ hai?

by Kaytie Norman
May 26, 2017
Kaytie Norman
May 26/5/2017


Until the 1990s, many American parents refrained from teaching their young children a second language for fear of confusing them.

Cho đến những năm 1990, nhiều bậc phụ huynh Mỹ vẫn không dạy trẻ nhỏ ngôn ngữ thứ hai vì sợ làm đầu óc chúng lẫn lộn.

In fact, as recently as 1999, researchers had published papers claiming that teaching your child a second language before they have mastered a first language could result in double semi-lingualism; i.e., the child does not develop full proficiency in either of the two languages. People who follow this school of thought believe children should not be exposed to a second language until the age of approximately 11-13 years.

Quả thực, gần đây nhất là năm 1999, các nhà nghiên cứu đã công bố các bài báo nói rằng dạy con bạn một ngôn ngữ thứ hai trước khi chúng thành thạo ngôn ngữ đầu tiên có thể dẫn đến hiện tượng bán song ngữ; nghĩa là đứa trẻ không phát triển thành thạo cả hai ngôn ngữ. Những người theo  trường phái tư duy này tin rằng trẻ em không nên tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai cho đến độ tuổi khoảng 11 tới 13.
However, most current research suggests this fear is unfounded, and evidence suggests that we may never be able to become perfectly bilingual if we start learning the second language after age 10. There are, indeed, many benefits to starting to learn a second language as soon as possible.

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu hiện nay cho thấy nỗi sợ hãi này là vô căn cứ, và bằng chứng cho thấy rằng chúng ta không bao giờ có thể trở thành song ngữ hoàn hảo nếu chúng ta bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai sau 10 tuổi. Quả thật, nhiều lợi ích nếu bắt đầu học một ngôn ngữ thứ hai càng sớm càng tốt.