MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, June 30, 2017

Is a New China-Vietnam Maritime Crisis Brewing in the South China Sea? Có một cuộc khủng hoảng mới giữa Trung Quốc và Việt Nam đang nhen nhóm ở Biển Đông?Vietnam military delegates listen to a speech delivered by China's Central Military Commission Vice Chairman Fan Changlong at the sixth Xiangshan Forum in Beijing, China (October 17, 2015).

Các đại biểu quân sự Việt Nam lắng nghe bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Phạm Trương Long tại Diễn đàn Xiangshan lần thứ sáu tại Bắc Kinh, Trung Quốc (17 tháng 10 năm 2015).
Is a New China-Vietnam Maritime Crisis Brewing in the South China Sea?

Có một cuộc khủng hoảng mới giữa Trung Quốc và Việt Nam đang nhen nhóm ở Biển Đông?

What are the implications of China’s abrupt cancellation of military border activities with Vietnam?

Ý nghĩa của việc Trung Quốc đột ngột hủy bỏ các hoạt động quân sự ở biên giới với Việt Nam là gì?

By Carl Thayer
The Diplomat
June 29, 2017

Carl Thayer
The Diplomat
29/6/2017

Sự hủy bỏ đột ngột giao lưu ở biên giới Việt - Trung đã làm suy yếu lòng tin chiến lược giữa Hà Nội và Bắc Kinh và là sự thất bại quan trọng nhất trong quan hệ song phương kể từ vụ giàn khoan HD-981 vào giữa năm 2014.