MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, May 11, 2017

Le premier discours d'Emmanuel Macron élu Diễn văn đầu tiên của của Tổng thống mới đắc cử Emmanuel Macron


Le premier discours d'Emmanuel Macron éluBài phát biểu đầu tiên của của Tổng thống mới đắc cử Emmanuel Macron
8/5/2017
8/5/2017
«Je veux vous dire merci, merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d’entre vous qui m’ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Mais en cet instant c’est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m’adresser.

Tôi muốn cám ơn mọi người, với tất cả tấm lòng. Lòng tri ân của tôi sẽ dành cho những ai trong quí vị đã bỏ phiếu cho tôi, đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ không quên các bạn. Tôi sẽ cẩn trọng và nỗ lực để xứng đáng với lòng tin yêu của quí vị. Nhưng lúc này tôi muốn tỏ bày cùng tất cả mọi người, tất cả công dân.