MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, May 1, 2017

Harvard President Drew Faust delivers her speech, "Aftermath: War, Memory and History." Bài thuyết trình "Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử" của Giáo sư D.G.Faust - Hiệu trưởng ĐH HarvardHarvard President Drew Faust delivers her speech, "Aftermath: War, Memory and History," at Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities in Vietnam.

Bài thuyết trình "Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử" của Giáo sư D.G.Faust - Hiệu trưởng ĐH Harvard tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG-HCM)Harvard President Drew Faust
At Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, Vietnam
March 23, 2017

Hiệu trưởng ĐH Harvard
tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG-HCM)
March 23/3/2017