MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, March 5, 2017

Can Putin Survive? Liệu Putin có thể sống sót?Can Putin Survive?

Liệu Putin có thể sống sót?

George Friedman
Geopolitical Weekly
MARCH 17, 2015
George Friedman
Geopolitical Weekly
17/3/2015
Editor's Note: This week, we revisit a Geopolitical Weekly first published in July 2014 that explored whether Russian President Vladimir Putin could hold on to power despite his miscalculations in Ukraine, a topic that returned to prominence with his recent temporary absence from public view. While Putin has since reappeared, the issues highlighted by his disappearing act persist.

Lưu ý của biên tập viên: Tuần này, chúng tôi lại một địa chính trị trong tuần đầu tiên công bố vào tháng năm 2014 có khám phá ra rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể duy trì quyền lực mặc dù tính toán sai lầm của ông ở Ukraine, một chủ đề mà trở nên nổi tiếng với sự vắng mặt tạm thời gần đây của mình trước công chúng. Trong khi Tổng thống Putin đã xuất hiện trở lại kể từ khi, những vấn đề nổi bật bởi hành động biến mất của ông vẫn tồn tại.

S China Sea: The beginning of Chinese rule? Biển Đông: Thời Trung Quốc cai trị bắt đầu?Dozens of Chinese dredgers, bulldozers and construction-related vessels have turned reefs into reclaimed land as China secures a stronger footing in the strategic waterways. Photo: Reuters
Hàng chục tàu hút bùn, xe ủi đất và các tàu bè liên quan đến xây dựng của Trung Quốc đã biến rạn san hô thành đất khai hoang khi Trung Quốc mạnh mẽ đặt chân vào những tuyến đường biển chiến lược. Ảnh: Reuters

S China Sea: The beginning of Chinese rule?

Biển Đông: Thời Trung Quốc cai trị bắt đầu?

DO THANH HAI
Today (Singapore)
JUNE 12, 2015

ĐỖ THANH HI
Today (Singapore)
12/6/2015
With the advantage of hindsight, it is now clear that China’s controversial deployment of the oil rig Haiyang Shiyou 981 in disputed waters of the South China Sea in mid-2014 was a sideshow. During the ensuing diplomatic crisis between China and Vietnam, Beijing made its key move, pouring sand on at least six reefs under its control in the Spratlys to create new islands.
Cái hay của việc nhìn lại là nay đã rõ việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng tranh chấp trên biển Đông vào giữa năm 2014 chỉ là trò đánh lạc hướng. Trong cuộc khủng hoảng ngoại giao sau đó giữa Trung Quốc và Việt Nam, Bắc Kinh đã đi nước cờ chính, bồi đắp cát lên ít nhất sáu rạn san hô do nước này kiểm soát ở quần đảo Trường Sa để tạo ra các hòn đảo mới.