MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 21, 2017

HOW MANY DAYS BEFORE PRESIDENT PENCE? Bao nhiêu ngày nữa thì Pence lên làm Tổng thống?HOW MANY DAYS BEFORE PRESIDENT PENCE?
Bao nhiêu ngày nữa thì Pence lên làm Tổng thống?

Ronald L. Feinman
Newsweek
2/19/17
Ronald L. Feinman
Newsweek
19-2-2017The news of the forced resignation of National Security Adviser Michael Flynn, due to the scandal that he, as a private citizen, spoke to the Russian ambassador in December after President Barack Obama issued sanctions on Russia for their aggressive behavior, has rocked the Donald Trump Presidency.

Tin tức về chuyện bị bắt buộc phải từ chức của Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, do vụ bê bối mà ông, là một công dân, đã nói chuyện với Đại sứ Nga vào tháng 12, sau khi Tổng thống Barack Obama ban hành lệnh trừng phạt Nga do hành vi hung hăng của họ, đã làm rung chuyển chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Trump, already under fire by many conservatives and Republicans for his “bromance” with Russian President Vladimir Putin, is suspect as to his loyalty to traditional American foreign policy, as a result of him having hired Flynn in the first place.

Trump, đang bị nhiều nhà [chính trị] bảo thủ và thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích vì cuộc tình “bạn trai” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bị nghi ngờ về lòng trung thành với chính sách đối ngoại truyền thống của Mỹ, do ông đã bổ nhiệm Flynn ngay từ lúc đầu.