MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, February 8, 2017

Trump’s Doctrine of Unpredictability Chủ thuyết Không Thể Tiên Đoán của TrumpTrump’s Doctrine of Unpredictability

Chủ thuyết Không Thể Tiên Đoán của Trump
BY MICHAEL H. FUCHS
Democracy Journal
JANUARY 26, 2017

MICHAEL H. FUCHS
Democracy Journal
26/1/2017

Trump’s foreign policy “unpredictability” might just be cluelessness.
Chủ thuyết “Không Thể Tiên Đoán” có thể chỉ là trò vô chiêu

Does Donald Trump have a foreign policy?
During the transition period alone, the President: broke decades of tradition and talked to the President of Taiwan; condemned China for seizing a U.S. underwater drone in the South China Sea, then reversed his view the same day with a tweet telling China to “keep it!”; took the side of Russian President Vladimir Putin after President Obama sanctioned Russia for interfering in the U.S. presidential election.
Trying to piece Mr. Trump’s foreign policy together, one cannot be blamed for missing the grand strategy in it all.

Có thật ông Donald Trump có chính sách ngoại giao?
Ngay trong thời gian chuyển tiếp chờ nắm quyền Hành Pháp, Tổng Thống (TT) Trump đã làm nhiều màn ngoạn mục: phá lệ ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng bằng việc nói chuyện với TT Đài Loan; lên án Trung Cộng (TC) về việc bắt giữ hải cụ lặn ngầm không người lái do thám trên biển Đông, đồng thời không lâu sau lại gởi tin qua tweet kêu TC “cứ giữ lấy”; đứng về phía TT Putin của Nga sau khi TT Obama trừng phạt nước này vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử TT tại Mỹ.
Ráp lại hết những bước về chính sách ngoại giao của Trump, người ta không thể nhìn ra sách lược lớn về đối ngoại.