MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, February 2, 2017

The face of terror is not the true faith of Islam. Bộ mặt của khủng bố không phải là đức tin chân chính của Hồi giáo.

The face of terror is not the true faith of Islam.
Bộ mặt của khủng bố không phải là đức tin chân chính của Hồi giáo.
George W. Bush
Islamic Center of Washington, D.C.
September 17, 2001

George W. Bush
Trung Tâm Hoioif Giáo Washington DC
17/9/2001
Thank you all very much for your hospitality. We've just had a -- wide-ranging discussions on the matter at hand. Like the good folks standing with me, the American people were appalled and outraged at last Tuesday's attacks. And so were Muslims all across the world. Both Americans and Muslim friends and citizens, tax-paying citizens, and Muslims in nations were just appalled and could not believe what we saw on our TV screens.

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì tấm lòng hiếu khách. Chúng tôi vừa mới tức thì có một cuộc thảo luận mở rộng về vấn đề này. Cũng như những đồng bào tốt đứng đây cùng tôi, người dân Mỹ thật sự kinh hoàng và phẫn nộ tại với cuộc tấn công hôm thứ Ba tuần trước. Và tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới cũng kinh hoàng và phẫn nộ như thế. Cả người Mỹ và bạn bè Hồi giáo, các công dân, người dân đóng thuế, và người Hồi giáo ở các quốc gia đã hoảng sợ và không thể tin những gì chúng ta nhìn thấy trên truyền hình.