MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, January 30, 2017

Trump Is Violating the Constitution Trump đang vi hiến

Trump Is Violating the Constitution

Trump đang vi hiếnDonald Trump just before he was sworn in as president of the United States, Capitol Hill, January 20, 2017
Donald Trump ngay trước khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, Capitol Hill, 20 Tháng 1 2017


David Cole 
FEBRUARY 23, 2017

 David Cole 
23/2/2017
When Barack Obama became the forty-fourth president of the United States in 2009, he appointed Norman Eisen, a “special counsel for ethics and government,” to ensure that he violated no prohibitions on conflicts of interest. Before he was replaced in 2011, Eisen, later an ambassador to the Czech Republic and a lawyer who specialized in cases involving fraud, addressed a wide range of questions, including such matters as whether President Obama, a basketball fan, could accept tickets to see the Washington Wizards or the Georgetown Hoyas play.
Khi trở thành tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ năm 2009, Barack Obama đã bổ nhiệm Norman Eisen, một “cố vấn đặc biệt về đạo đức và chính phủ,” nhằm đảm bảo mình không vi phạm bất cứ điều cấm nào về xung đột lợi ích. Trước khi được thay thế vào năm 2011, Eisen, sau này là đại sứ Hoa Kỳ tại Cộng hòa Séc và một luật sư chuyên về những vụ liên quan đến gian lận, đã giải quyết một loạt câu hỏi, bao gồm những vấn đề như liệu Tổng thống Obama, một người hâm mộ bóng rổ, có thể nhận vé đi xem đội Washington Wizards hay đội Georgetown Hoyas chơi hay không.