MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, August 10, 2017

Let these be your desires Cứ ham muốn những điều nàyLet these be your desires

Cứ ham muốn những điều này
Khalil Gibran
Khalil Gibran


Love has no other desire but to fulfill itself
Tình yêu chẳng ham muốn gì ngoài được hết mình yêu.
But if your love and must needs have desires,
Nhưng nếu trong tình yêu phải cần ham muốn,
Let these be your desires:
Thì cứ ham cứ muốn những điều này:
To melt and be like a running brook
That sings its melody to the night.
Hãy tan ra như suối kia tuôn chảy
Mãi ngân nga giai điệu vào đêm.
To know the pain of too much tenderness.
Hãy biết khổ đau bởi quá nhiều dịu ngọt.
To be wounded by your own understanding of love;
And to bleed willingly and joyfully.
Hãy bi thương bởi hiểu thấu tình yêu
Rồi nhỏ máu hân hoan và tự nguyện.
To wake at dawn with a winged heart
And give thanks for another day of loving;
Hãy thức giấc lúc bình minh với trái tim chắp cánh
Và cảm ơn đời thêm ngày nữa yêu thương.
To rest at the noon hour and meditate love's ecstasy;
Hãy nghỉ ngơi lúc ban trưa, ngẫm suy phút say sưa tình ái;
To return home at eventide with gratitude;
Chiều trở lại nhà, lòng thấy biết ơn ai
And then to sleep with a prayer
Ru giấc ngủ với lời cầu nguyện
For the beloved in your heart
Cho người thương giấu kín trong lòng
And a song of praise upon your lips.
khúc ngợi ca khẽ mấp máy môi hồng.
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn