MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 22, 2017

DID LIU XIAOBO DIE FOR NOTHING? Lưu Hiểu Ba có chết vô ích?DID LIU XIAOBO DIE FOR NOTHING?

Lưu Hiểu Ba có chết vô ích?

Minxin Pei
JUL 16, 2017 12

Bùi Mẫn Hân
16/7/2017
HONG KONG – The relatively sudden death of Liu Xiaobo, the imprisoned Chinese dissident and Nobel Peace Prize laureate, amounted to a great loss. It also sent a strong message: the Chinese Communist Party (CCP) leadership is committed to defending its political monopoly by any means and at any cost.

HONG KONG – Cái chết tương đối đột ngột của Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đang bị giam cầm và cũng là người đoạt giải Nobel Hoà bình, là một tổn thất lớn. Nó cũng đưa ra một thông điệp mạnh mẽ: Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quyết tâm bảo vệ độc quyền chính trị của mình bằng bất kỳ phương tiện nào và với bất cứ giá nào.

The 61-year-old Liu, a former literary critic and high-profile champion of human rights and non-violent resistance, spent the last eight years of his life behind bars on trumped-up charges of “subversion.” His real offense was to call for democracy in China. Even before his imprisonment, he faced constant police surveillance and harassment. When he was awarded the Nobel in 2010, the Chinese authorities not only prevented his family from traveling to Oslo to accept the prize; they placed his wife under house arrest.

Lưu Hiểu Ba, 61 tuổi, từng là nhà phê bình văn học và người bảo vệ nhân quyền và phản kháng bất bạo động, đã sống 8 năm cuối cùng của cuộc đời mình trong tù ngục vì những cáo buộc về “họat động lật đổ”. Tội thật sự của ông là kêu gọi thiết lập chế độ dân chủ ở Trung Quốc. Ngay cả trước khi bị giam cầm, ông đã thường xuyên bị cảnh sát giám sát và quấy rầy. Năm 2010, khi ông được trao giải Nobel, nhà cầm quyền Trung Quốc không chỉ cản trở, không cho gia đình ông đến Oslo nhận giải; mà còn giam lỏng vợ ông.

KARELA - GIANT CANCER SLAYER Mướp đắng - kẻ tiêu diệt ung thư tuyệt vờiKARELA - GIANT CANCER SLAYER
Mướp đắng - kẻ tiêu diệt ung thư tuyệt vời

It stops breast cancer growth in its tracks & prevents disease from spreading, finds US Study.

Mướp đắng ngăn chặn ung thư vú đang tiến triển và ngăn ngừa bệnh di căn, US Study phát hiện.

The humble Indian ‘karela’ has now been found to be a giant slayer of breast cancer cells. Scientists from Saint Louis University have for the first time found that an extract from bitter melon or bitter gourd (karela) not only killed human breast cancer cells but also prevented them from multiplying.

Người ta phát hiện trái mướp đắng khiêm tốn 'karela' một khổng lồ tiêu diệt các tế bào ung thư vú. Các nhà khoa học từ Đại học Saint Louis lần đầu tiên phát hiện ra rằng một chất chiết xuất từ  trái dưa đắng” hay trái mướp đắng (karela) không chỉ giết chết tế bào ung thư vú người mà còn ngăn không cho chúng tăng sinh.

Karela has been known to be highly rich in all essential minerals and vitamins, including vitamin A, B1, B2 and C, besides iron. Till now, the bitter vegetable was known to be highly beneficial against diabetes, high blood pressure, heartburn, cholesterol levels and ulcers. Ratna Ray, professor in the department of pathology and lead researcher, said she was surprised that the extract from karela she stir fries inhibits the growth of breast cancer cells.

Karela được biết đến là có nhiều chất khoáng và vitamin cần thiết, bao gồm vitamin A, B1, B2 và C, sắt. Cho đến nay, người ta biết rằng loại rau đắng này có nhiều lợi ích đối với bệnh nhân tiểu đường, huyết áp cao, ợ nóng, cholesterol cao và loét. Ratna Ray, giáo sư bệnh học và nhà nghiên cứu hàng đầu, cho biết đã rất ngạc rằng chiết xuất từ mướp đằng mà thường rưới lên khoai tây chiên lại ức chế được sự phát triển của tế bào ung thư vú.

Thursday, July 20, 2017

只有持续提升中国人享有的自由,方能迎来创新 Tiếp tục cải thiện tự do hưởng của người dân Trung Quốc để mở ra sự đổi mới只有持续提升中国人享有的自由,方能迎来创新

Tiếp tục cải thiện tự do của người dân Trung Quốc để mở ra sự đổi mới
张维迎 (Zhang Weiying)
2017-07-01
Trương Duy Nghênh
01- 07- 2017


本文来自张维迎教授71日上午在2017年北大国家发展研究院毕业典礼上的演讲。
Bài viết này từ từ bài phát biểu của giáo sư Trương Duy Nghênh
(Zhang Weiying) vào sáng ngày 01 tháng 7 năm 2017, tại lễ tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia Đại học Bắc Kinh.


动和捍卫自由,是每一个关心中国命运的人的责任

"Thúc đẩy và bảo vệ tự dotrách nhiệm của mỗi người Trung Quốc quan tâm tới vận mệnh của đất nước."
同学们好!首先祝贺大家毕业!
北大人是一种光环,也是意味着责任,特别是对我们这个苦难深重、饱受蹂躏的民族的责任。
华文明是世界最古老的文明之一,并且是唯一延续至今的古老文明。古代中国有过辉煌的发明创造,为人类进步做出了重要贡献。
Chào các em sinh viên! Đầu tiên xin chúc mừng các em đã tốt nghiệp!
“Người Bắc Đại” là một vầng sáng, kèm theo đó là trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm đối với dân tộc chịu bao khổ nạn chịu bao chà đạp của chúng ta.
Văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh cổ xưa trên thế giới, đồng thời cũng là nền văn minh cổ xưa duy nhất được duy trì cho đến ngày nay. Trung Quốc thời cổ đại có sự phát minh sáng tạo đầy huy hoàng, có đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ của nhân loại.

FIVE QUESTIONS NO ONE CAN ANSWER Năm câu hỏi không ai có thể trả lờiFIVE QUESTIONS NO ONE CAN ANSWER
Năm câu hỏi không ai có thể trả lời


Science doesn't have all the answers. But it has the ones you can trust.
It's worth remembering that no science claims to be the definitive answer to anything. Proclaiming the 'one truth' is the hallmark of faith, not evidence based reasoning.
Any scientific study, or reasoning, is only the answer based on what's known so far.

Khoa học không có tất cả các câu trả lời. Nhưng nó có những câu trả lời bạn có thể tin cậy.
Cần nhớ rằng khoa học không tuyên bố câu trả lời dứt khoát cho bất cứ điều gì. Việc tuyên bố chỉ có 'một sự thật' là dấu ấn của đức tin, không phải bằng chứng dựa trên luận lý.
Bất kỳ nghiên cứu khoa học, hoặc luận lý nào, chỉ là câu trả lời dựa trên những gì đã được biết đến cho đến nay.

1. Are we alone in the universe?
The odds are, given the vast size of the universe, and the infinite number of celestial bodies flying around and infinite number of solar systems, we are not alone.
Yet so far we've not found any.
It's possible that Earth is the first life in the universe, after all it has to began somewhere.
Or we could be the last.
It has been covered, sort of, by the Fermi paradox.

1. Chúng ta có một mình trong vũ trụ không?
Thật lạ là, với kích thước rộng lớn của vũ trụ, và với vô số các thiên thể bay quanh và vô số hệ mặt trời, chúng tôi không đơn độc một mình.
Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy bất kỳ ai khác.
Có thể Trái đất là sự sống đầu tiên trong vũ trụ, nhưng dù sao đi nữa thì nó đã bắt đầu ở nơi nào đó.
Hoặc chúng ta có thể là những người cuối cùng.
Nó đã bị che phủ mooth phần bởi một nghịch lý của Fermi.

Tuesday, July 18, 2017

A THEORY OF TEN UNIVERSAL VALUES Lý thuyết về mười giá trị phổ quát

A THEORY OF TEN UNIVERSAL VALUES

Lý thuyết về mười giá trị phổ quát

Gregg Henriques Ph.D.
Oct 19, 2014
Tiến sĩ Gregg Henriques
19 tháng 10 năm 2014

Matching ten universal values with the unified approach.

Kết hợp 10 giá trị phổ quát với cách tiếp cận thống nhất.

I have been reading up a lot on values and theories of values lately. One particularly interesting and prominent theory is from Shalom Schwartz who proposes that there are ten broad value domains that are universal and fairly comprehensive. The values he advocates for are as follows.

Thời gian gần đây, tôi đã đọc rất nhiều về các giá trị và lý thuyết về các giá trị. Một lý thuyết đặc biệt thú vị và nổi bật là của Shalom Schwartz, người đã đề xuất rằng có mười lĩnh vực giá trị rộng có tính phổ quát và khá toàn diện. Các giá trị ông ủng hộ như sau.

WHAT ARE THE DIFFERENT TYPES OF GOVERNMENTS? CÁC LOẠI HÌNH CHÍNH THỂWHAT ARE THE DIFFERENT TYPES OF GOVERNMENTS?

CÁC LOẠI HÌNH CHÍNH THỂ

By Remy Melina
February 14, 2011
Remy Melina
Ngày 14 tháng 2 năm 2011


Here's a rundown of the various forms of government, with definitions provided by "The World Factbook."

Đây là một tóm tắt các hình thức chính quyền khác nhau, với các định nghĩa được cung cấp bởi " The World Factbook."

Absolute monarchy - a form of government where the monarch rules unhindered, i.e., without any laws, constitution or legally organized opposition.

Quân chủ chuyên chế - một hình thức chính quyền trong đó quốc vương cai trị không chịu bất kỳ cản trở nào, nghĩa là không có luật pháp, hiến pháp hoặc lực lương đối được tổ chức hợp pháp.

Anarchy - a condition of lawlessness or political disorder brought about by the absence of governmental authority.

Vô chính phủ - tình trạng vô luật pháp hay rối loạn chính trị do không có của chính quyền.

Authoritarian - a form of government in which state authority is imposed onto many aspects of citizens' lives.

Chuyên chế - một hình thức của chính phủ trong đó quyền lực nhà nước áp đặt lên nhiều mặt của đời sống công dân.

WHETHER PRIDE IS GOOD FOR YOU MAY DEPEND ON YOUR PERSONALITY TỰ HÀO CÓ TỐT CHO BẠN HAY KHÔNG TÙY THUỘC VÀO TÍNH CÁCH CỦA BẠNWHETHER PRIDE IS GOOD FOR YOU MAY DEPEND ON YOUR PERSONALITY

TỰ HÀO CÓ TỐT CHO BẠN HAY KHÔNG TÙY THUỘC VÀO TÍNH CÁCH CỦA BẠN

Neil Mclatchie
The Independence
Monday 19 June 2017

Neil Mclatchie
The Independence (Độc lập)
Thứ hai, ngày 19 tháng 6 năm 2017

The Greek philosopher Aristotle described pride as the “crown of the virtues”. It is, after all, an emotion we experience when we’ve achieved something great, or when someone close to us has. It usually has a recognisable physical expression – a slight smile, the head tilted back, the chest expanded, with arms raised or akimbo. Think Superman after he’s defeated a villain.

Nhà triết học Hy Lạp Aristotle mô tả tự hào là "vương miện của các đức hạnh". Tựu trung, đó là cảm xúc được trải nghiệm khi chúng ta hoặc ai đó gần gũi với chúng ta đạt được điều gì đó tuyệt vời. Nó thường có một biểu hiện thể chất dễ nhận biết - một nụ cười nhẹ, đầu nghiêng về phía sau, ngực ưỡn rộng, với hai tay nâng lên hoặc chống nạnh. Hãy nghĩ tới Superman sau khi anh đánh bại một nhân vật phản diện thì biết.

Sunday, July 16, 2017

DISTINCTIONS BETWEEN INTELLECTUALS AND PSEUDO-INTELLECTUALS Phân biệt giữa trí thức và ngụy trí thứcDISTINCTIONS BETWEEN INTELLECTUALS AND PSEUDO-INTELLECTUALS

Phân biệt giữa trí thức và ngụy trí thức

By Sydney Harris,
Detroit Free Press,
(11/20/81)
Sydney Harris,
Detroit Free Press,
(20/11/81)

*The intellectual is looking for the right questions to ask; the pseudo is giving what he claims to be the right answers.

* Người trí thức tìm cách đặt ra những câu hỏi đúng; ngụy trí thức đưa ra cái mà họ cho là câu trả lời đúng.
*The intellectual is evidently motivated by a disinterested love of truth; the pseudo is interested in being right, or being thought to be right, whether he is or not.

* Trí thức động cơ rõ ràng là tình yêu không thiên vị đối với sự thật; ngụy trí thức quan tâm đến việc mình đúng, hoặc cứ cho là mình đúng, cho dù có đúng hay không.

*The intellectual is willing to admit that what he does not know is far greater than what he knows; the pseudo claims to know as much as can be known about the subject under consideration.

* Người trí thức sẵn sàng thừa nhận rằng những gì họ không biết là nhiều hơn nhiều so với những gì đã biết; ngụy trí thức tuyên bố biết tuốt về chủ đề đang được xem xét.

Saturday, July 15, 2017

HOT AND VIOLENT NÓNG BỨC VÀ BẠO LỰCHOT AND VIOLENT

NÓNG BỨC VÀ BẠO LỰC

Researchers have begun to understand the economic and social damage caused by climate change.

Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu hiểu được những thiệt hại kinh tế xã hội gây ra bởi biến đổi khí hậu.

by David Rotman 
December 22, 2015

David Rotman
22 tháng 12 năm 2015
No one knows how climate change will transform our lives. Not only is it uncertain how much elevated levels of carbon dioxide in the atmosphere will raise temperatures and affect precipitation in different parts of the world, but there remains much to learn about how these changes will reduce agricultural productivity, damage human health, and affect economic growth. In addition to these worrisome unknowns is a question that provokes even deeper anxiety: could the damage wrought by climate change, or even the threat of it, lead to a far more violent world?

Không ai biết biến đổi khí hậu sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào. Chúng ta không biết chắc nồng độ carbon dioxit trong khí quyển là bao nhiêu thì sẽ làm tăng nhiệt độ, và ảnh hưởng tới lượng mưa ở những khu vực khác nhau trên trái đất. Chúng ta cũng phải tìm hiểu những sự thay đổi này sẽ làm giảm năng suất nông nghiệp, ảnh hưởng sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế như thế nào. Ngoài ra một câu hỏi có thể gây nhiều lo lắng hơn: liệu thiệt hại do biến đổi khí hậu, hoặc thậm chí mối đe dọa từ sự biến đổi khí hậu, có dẫn đến một thế giới đầy bạo lực trong tương lai?

ARISTOCRATIC CULTURE Văn hoá quý tộcARISTOCRATIC CULTURE

Văn hoá quý tộc

Aristocracy is the repository of culture. Culture is to guide one’s actions by one’s understanding, endorsed by the richest emotion. Emotions are sensations of the heart. The heart sails into action when the nerves – the vital – are pleasantly saturated with positive energy. The vital is the superstructure of the body, the physical substance in us.

Chế độ quý tộc là kho lưu trữ văn hoá. Văn hoá là để hướng dẫn hành động của con người bằng sự hiểu biết của họ, được chứng thực bởi cảm xúc phong phú nhất. Cảm xúc là cảm giác của trái tim. Trái tim bắt đầu hoạt động khi các dây thần kinh – bộ phận thiết yếu nhất được thấm nhuần một cách thích thú với nguồn năng lượng dồi dào. Quan trọng nhất là cấu trúc thượng tầng của cơ thể, vật chất thực thể trong chúng ta.

One rule of the ascent from the physical to the mental is that the existing layer should be saturated with energy before one can rise to the next level. For one to rise from the physical to the vital – i.e., a physical worker to raise himself to a non-physical supervisor – he must work long enough for his physical work to be perfected. Work needs energy.

Một nguyên tắc của việc thăng tiến từ thể chất đến tinh thần là tầng lớp hiện tại nên được bão hòa/ thấm nhuần với năng lượng trước khi có thể nâng lên cấp độ tiếp theo. Đối với một người để đi lên từ cấp độ thể chất đến thiết yếu, tức là, một nhân viên lao động thể chất nâng mình lên một người giám sát không còn làm việc thể chất nữa thì họ phải làm việc đủ lâu để công việc thể chất của mình được hoàn thiện. Công việc cần năng lượng.

Friday, July 14, 2017

渴望逃离–给妻 Khát vọng xa chạy cao bay


渴望逃离给妻

Khát vọng xa chạy cao bay (1)  – Tặng vợ

晓波

Lưu Hiểu Ba

抛开虚拟的殉难
我渴望躺在你的脚下
这是除了与死亡纠缠的
唯一义务
也是心如明镜时
持久的幸福
你的脚趾不会折断
一只猫紧跟在身后
真想替你赶走它
转过头
向我伸出利爪
蓝眼睛的深处
似乎有一座监狱
如果我盲目跨出
哪怕仅仅一步
就会变成一条鱼
1999.8.12


Ném quách những tuẫn nạn cứ chập chờn trong trí
Anh thèm khát được nằm xuống dưới chân em
Đó là khi đã gạt ra ngoài
nghĩa vụ duy nhất vấn vít mình với cái chết
Cũng là khi lòng anh như gương sáng
Hạnh phúc giữ bền lâu
Ngón chân em không tách lìa ra (2)
Một con mèo đến kề bên cọ thân sau của nó
Cứ tưởng anh muốn đuổi nó giùm em
Nó quay đầu
Hướng về anh vươn những chiếc móng sắc
Nơi đáy sâu đôi mắt xanh lè
Tưởng như có cả một nhà ngục
Nếu anh cứ mờ mắt bước qua
Thậm chí mới chỉ dợm một bước
Sẽ biến ngay thành một con cá.
12.8.1999

Nguyễn Huệ Chi dịch

THE POWER OF A SMILE Sức mạnh của nụ cườiTHE POWER OF A SMILE
Sức mạnh của nụ cười

by Tupac Shakur

Tupac Shakur
The power of a gun can kill
and the power of fire can burn
the power of wind can chill
and the power of a mind can learn
the power of anger can rage
inside until it tears you apart
but the power of a smile
especially yours can heal a frozen heart

Sức mạnh của súng có thể giết chết
và sức mạnh của lửa có thể hủy diệt
sức mạnh của gió có thể buốt giá
và sức mạnh của đầu óc có thể học tập
sức mạnh của tức giận có thể cuồng dâng
bên trong đến khi xé tan bạn ra
nhưng sức mạnh của một nụ cười, nhất
của bạn, có thể hàn gắn con tim giá băng


Thursday, July 13, 2017

WHAT IS THE MEANING OF LIFE? Ý nghĩa của cuộc sống là gì?WHAT IS THE MEANING OF LIFE?

In a busy life, Copi is a father who tries to teach the right way to his son, Paste. But…what is the correct path?

Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Trong một cuộc sống bận rộn, Copi (Sao Chép) là một người cha cố gắng dạy con trai mình đi theo con đường đúng đắn, Paste (Dán). Nhưng ... thế nào là con đường đúng đắn?

And where is the place in life for our dreams?  If we forget to dream, how long will it be before we drift into a meaningless existence of drudgery.

Và đâu là nơi cuộc sống dành cho những giấc mơ của chúng ta? Nếu chúng ta quên ước mơ, nó sẽ còn bao lâu trước khi chúng ta trôi dạt vào một sự tồn tại nhọc nhằn vô nghĩa.

‘Alike’ is a powerful animated short film about the meaning of life.

'Giống như nhau' là một bộ phim hoạt hình ngắn đầy sức mạnh về ý nghĩa của cuộc sống.


http://upliftconnect.com/remember-the-meaning-of-life/

GENTLENESS AS A VIRTUE ĐỨC TÍNH DỊU DÀNG
GENTLENESS AS A VIRTUE

ĐỨC TÍNH DỊU DÀNG
Gentleness is the virtue of doing your good with the least possible harm to others. It is the decision to approach others from a stance of love—or at least benevolence—rather than indifference, or worse. Gentleness is courage without violence, strength without harshness, and love without anger. Gentleness is an inner peace that resists war, cruelty, brutality, aggressiveness, barbarism, coarseness, insult, violence, and other violations of another's sanctity. Gentleness gains its strength from its steady and stable foundation. Gentleness is a constant strength born from serenity and patience that contrasts with the turmoil of outrage, wrath, vengeance, and violence.


Sự dịu dàng là đức tính làm điều tốt với thiệt hại ít nhất nếu đối với người khác. Đó là quyết định tiếp cận người khác từ lập trường tình yêu - hoặc ít nhất là từ tâm – chứ không phải là thờ ơ, hoặc tệ hơn nữa. Sự dịu dàng là lòng dũng cảm không bạo lực, sức mạnh không có hà khắc, và tình yêu không có phẫn nộ. Sự dịu dàng là bình yên bên trong chống lại chiến tranh, ác độc, thô lỗ, hung hăng, man rợ, thô bạo, xúc phạm, bạo lực, và các vi phạm tính thánh thiện của người khác. Sự dịu dàng tạo được sức mạnh từ nền tảng ổn định và vững chắc. Sự dịu dàng là một sức mạnh thường xuyên sinh ra từ đức điềm tĩnh tính kiên nhẫn tương phản với sự hỗn loạn do giận dữ, phẫn nộ, thù hằn và bạo động.