MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, June 30, 2017

Is a New China-Vietnam Maritime Crisis Brewing in the South China Sea? Có một cuộc khủng hoảng mới giữa Trung Quốc và Việt Nam đang nhen nhóm ở Biển Đông?Vietnam military delegates listen to a speech delivered by China's Central Military Commission Vice Chairman Fan Changlong at the sixth Xiangshan Forum in Beijing, China (October 17, 2015).

Các đại biểu quân sự Việt Nam lắng nghe bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Phạm Trương Long tại Diễn đàn Xiangshan lần thứ sáu tại Bắc Kinh, Trung Quốc (17 tháng 10 năm 2015).
Is a New China-Vietnam Maritime Crisis Brewing in the South China Sea?

Có một cuộc khủng hoảng mới giữa Trung Quốc và Việt Nam đang nhen nhóm ở Biển Đông?

What are the implications of China’s abrupt cancellation of military border activities with Vietnam?

Ý nghĩa của việc Trung Quốc đột ngột hủy bỏ các hoạt động quân sự ở biên giới với Việt Nam là gì?

By Carl Thayer
The Diplomat
June 29, 2017

Carl Thayer
The Diplomat
29/6/2017

Sự hủy bỏ đột ngột giao lưu ở biên giới Việt - Trung đã làm suy yếu lòng tin chiến lược giữa Hà Nội và Bắc Kinh và là sự thất bại quan trọng nhất trong quan hệ song phương kể từ vụ giàn khoan HD-981 vào giữa năm 2014.

Thursday, June 29, 2017

How does impeachment work? Luận tội tổng thống diễn ra như thế nào?


How does impeachment work?

Luận tội tổng thống diễn ra như thế nào?

The Week Staff
Xã luận The Week

With scandals swirling around the White House, the 'I-word' is already being mentioned in Congress. Here’s everything you need to know:

Với những vụ bê bối đang diễn ra xung quanh Nhà Trắng, trong Quốc hội có người đã nhắc tới chữ “I” (chữ cái đầu tiên của từ Impeachment, nghĩa là luận tội tổng thống – ND) . Đây là tất cả những gì bạn nên biết.

Has any president been impeached?
Only two presidents have ever been impeached by the House, and both were acquitted by the Senate. Andrew Johnson was targeted in 1868 because of a power struggle over policy in the post–Civil War South; Bill Clinton, in 1998, over his affair with White House intern Monica Lewinsky. Richard Nixon faced impeachment, but quit first. (See below.) Impeachment chatter is rife again following the appointment of a special counsel to investigate potential collusion between President Trump's campaign and Russia, and Trump's legal team has reportedly begun researching how to defend him if he's impeached. The odds of Trump being impeached before the end of his first term have risen to 60 percent, according to betting house Paddy Power, and at least 26 Democrats and two Republicans have dropped the I-word. But the impeachment process is long, complicated, and heavily influenced by partisan considerations. If it happens, says Bill McCollum, a former Republican member of Congress who voted to impeach Clinton, "it's not going to happen overnight."

Đã có tổng thống nào bị luận tội chưa?
Trong suốt lịch sử của mình, Hạ viên mới luận tội hai vị tổng thống, cả hai sau đó đều được Thượng viện tuyên bố trắng án. Năm 1868, Andrew Johnson bị luận tội vì cuộc khủng hoảng chính trị, liên quan tới chính sách của ông đối với miền Nam sau Nội chiến; còn năm 1998 thì Bill Clinton bị luận tội vì câu chuyện tình ái với cô thực tập sinh ở Nhà Trắng, Monica Lewinsky. Richard Nixon bị đe dọa luận tội, nhưng ông đã từ chức từ trước. (Xem bên dưới). Hiện nay, sau khi công tố viên đặc biệt - điều tra về khả năng thông đồng giữa ban lãnh chiến dịch bầu cử của tổng thống Trump và Nga – được chỉ định, người ta nói rằng đội ngũ luật sư của Trump bắt đầu nghiên cứu những biện pháp bảo vệ nếu ông ta bị đưa ra luận tội. Theo công ty các cược Paddy Power, khả năng Trump bị luận tội ngay trong năm cầm quyền đầu tiên đã tăng lên đến 60% và ít nhất đã có 26 đảng viên Dân chủ và 2 đảng viên Cộng hòa nói đến “từ có chữ I”. Nhưng quá trình luận tội thường kéo dài và phức tạp, và bị ảnh hưởng nhiều bởi những tính tóan của các đảng. Nếu nó xảy ra, Bill McCollum - một cựu nghị sĩ Cộng hòa, người đã từng bỏ phiếu đòi luận tội Clinton – nói: “Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức được”.

Sunday, June 25, 2017

Nixed China-Vietnam Meeting Highlights Illusion of South China Sea Calm Cuộc họp Việt-Trung bị hủy bỏ làm nổi bật ảo tưởng về sự bình yên ở Biển ĐôngNixed China-Vietnam Meeting Highlights Illusion of South China Sea Calm

Cuộc họp Việt-Trung bị hủy bỏ làm nổi bật ảo tưởng về sự bình yên ở Biển Đông

By Prashanth Parameswaran
The Diplomat
June 22, 2017

Prashanth Parameswaran
The Diplomat
22/6/2017

Incident is a warning that despite attempts to downplay the flashpoint, tensions could quickly escalate.

Sự cố là lời cảnh báo rằng, mặc dù có những nỗ lực nhằm giảm nhiệt, căng thẳng có thể leo thang một cách nhanh chóng.


On Thursday, news surfaced that a China-Vietnam defense meeting had been unexpectedly canceled, reportedly due to private disagreements over the South China Sea rather than the logistical issues publicly mentioned by Chinese defense industry. If true, this would be far from surprising given the past record of saber-rattling between Beijing and Hanoi. But more broadly, it should also serve as a warning to the international community that despite Chinese attempts to downplay the South China Sea issue, Beijing’s actions could quickly help escalate tensions once again for one reason or another.

Hôm thứ Năm, xuất hiện thông tin nói rằng cuộc họp giữa Bộ quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam đã bất ngờ bị hủy bỏ - người ta nói là do những bất đồng về Biển Đông chứ không phải những vấn đề hậu cần như Bộ quốc phòng Trung Quốc tuyên bố. Nếu đúng, thì đây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì trước đó đã từng có những vụ xung đột quân sự giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Nhưng rộng hơn, nó là lời cảnh báo đối với cộng đồng quốc tế rằng, mặc dù Trung Quốc tìm cách hạ thấp ý nghĩa của những vấn đề ở Biển Đông, hành động của Bắc Kinh có thể làm cho căng thẳng leo thang một cách nhanh chóng, vì bất kỳ lý do nào đó.

Thursday, June 22, 2017

EMPATHY THẤU CẢM

EMPATHY
THẤU CẢM


1. Definition
Empathy is, at its simplest, awareness of the feelings and emotions of other people. It is a key element of Emotional Intelligence, the link between self and others, because it is how we as individuals understand what others are experiencing as if we were feeling it ourselves.
Empathy goes far beyond sympathy, which might be considered ‘feeling for’ someone. Empathy, instead, is ‘feeling with’ that person, through the use of imagination.

1. Định nghĩa
Thấu cảm, theo nghĩa đơn giản nhất, là nhận thức về cảm xúc và tình cảm của người khác. Đó là yếu tố chính của Thông minh cảm xúc EI (Emotional Intelligence), là mối liên kết giữa cái tôi và người khác, bởi vì nó chính là cách mà chúng ta, như những cá nhân, hiểu những gì người khác đang trải qua như thể bản thân chúng ta đang cảm nhận vậy.
Thấu cảm vượt xa đồng cảm, là “cảm xúc dành cho” ai đó. Thấu cảm, khác đồng cảm, là “cảm xúc cùng với” người đó, thông qua việc sử dụng trí tưởng tượng.

Empathy is the power of entering into another’s personality and imaginatively experiencing his experiences.
Chambers English Dictionary, 1989 edition

Empathy is awareness of others’ feelings, needs and concerns.
Daniel Goleman, in Working with Emotional Intelligence

"Empathy is intuitive, but is also something you can work on, intellectually."
Tim Minchin

Thấu cảm là khả năng thâm nhập vào tính cách của người khác và bằng tưởng tượng trải nghiệm sự trải nghiệm của họ.
Chambers English Dictionary, ấn bản năm 1989

Thấu cảm là nhận thức về cảm xúc, nhu cầu và mối quan tâm của người khác.
Daniel Goleman, trong Working with Emotional Intelligence

Thấu cảm có tính trực giác, nhưng cũng là cái mà bạn có thể rèn luyện bằng trí tuệ.
Tim Minchin

Wednesday, June 21, 2017

What Xi Jinping Wants Tập Cận Bình muốn gì?

Chinese President Xi Jinping shakes hands with U.S. President Donald Trump.

What Xi Jinping Wants
Tập Cận Bình muốn gì?

Graham Allison
The Atlantic Daily
MAY 31, 2017
Graham Allison
The Atlantic Daily
31/5/2017

China’s leader is determined to turn his country into “the biggest player in the history of the world.” Can he do it while avoiding a dangerous collision with America?

Nhà lãnh đạo của Trung Quốc đang quyết tâm biến đất nước mình thành “chủ thể lớn nhất trong lịch sử thế giới”. Liệu ông có làm được điều đó trong khi tránh được một cuộc đụng độ nguy hiểm với Hoa Kỳ hay không?

Saturday, June 10, 2017

BRA ESSAY BÀI LUẬN VỀ CHIẾC ÁO NGỰC


BRA ESSAY
BÀI LUẬN VỀ CHIẾC ÁO NGỰC
by My-Ngoc To

Tô Mỹ Ngọc
I applied to Harvard as a joke. It was the last school added to my list, and I only did so because the application was very simple. Since I didn’t think I would get in, I didn’t bother trying to impress anyone and just wrote about what made me happy, which in this case were bras and stars. On the official acceptance letter which came in the mail, my admissions officer had hand-written, “I really enjoyed reading your bra essay!”

“Việc tôi nộp đơn xin vào trường Harvard như là một trò đùa, đây là trường cuối cùng tôi bổ sung vào danh sách, và tôi làm thế vì việc nộp đơn ứng tuyển rất đơn giản. Bởi  vì tôi không nghĩ là mình có thể được nhận, cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai và chỉ việc viết những gì khiến mình hạnh phúc, mà trong trường hợp này là những chiếc áo ngực và các ngôi sao. Trên lá thư chấp nhận chính thức gửi qua đường bưu điện, người phụ trách tuyển sinh đã viết tay dòng này, "Tôi thực sự rất thích đọc bài luận về áo ngực của bạn!"
The prompt actually came from a supplemental question on the UChicago application which called for a 500 word essay about an article of clothing that was important to you. I recycled it for my H app as an additional informational essay, and here it is below for your reading pleasure :)

Ý tưởng ban đầu thực sự xuất phát từ một câu hỏi bổ sung trong khi nộp đơn ứng tuyển vào trường Chicago, yêu cầu viết một bài luận 500 từ về thứ y phục quan trọng đối với bạn. Tôi đã tái chế nó nộp đơn ứng tuyển vào trường Harvard như là một bài luận thông tin bổ sung, và bài luận đó đăng dưới đây để các bạn đọc cho vui :)


Madame Hermet Bà Ec-mêMadame Hermet

Bà Ec-mê

Guy de Maupassant

Guy de Maupassant

Crazy people attract me. They live in a mysterious land of weird dreams, in that impenetrable cloud of dementia where all that they have witnessed in their previous life, all they have loved, is reproduced for them in an imaginary existence, outside of all laws that govern the things of this life and control human thought.

Những người điên thường hấp dẫn tôi. Những kẻ do sống trong thế giới bí ẩn của những giấc mơ kỳ quặc, trong áng mây mù dày đặc của sự rồi dại, tại nơi đây, mọi thứ họ đã thấy trên đời, mọi cái họ đã yêu quý, mọi người họ đã làm tái diễn trong một cuộc sống tưởng tượng, vượt ra ngoài mọi quy luật điều khiển sự vật và chi phối tư duy con người.

Monday, June 5, 2017

You May Want to Marry My Husband Có thể bạn muốn kết hôn với chồng tôi đóYou May Want to Marry My Husband

Có thể bạn muốn kết hôn với chồng tôi đó
Amy Krouse Rosenthal died on March 13, 2017, 10 days after this essay was published.
Amy Krouse Rosenthal qua đời ngày 13 tháng 3 năm 2017, mười ngày sau khi bài viết này được đăng.i


I have been trying to write this for a while, but the morphine and lack of juicy cheeseburgers (what has it been now, five weeks without real food?) have drained my energy and interfered with whatever prose prowess remains. Additionally, the intermittent micronaps that keep whisking me away midsentence are clearly not propelling my work forward as quickly as I would like. But they are, admittedly, a bit of trippy fun.

Tôi đã cố gắng viết bức thư này trong một thời gian khá dài, nhưng do morphin và thiếu món thị băm pho-ma ngon tuyệt (năm tuần nay rồi không được dùng thực phẩm đúng nghĩa) đã làm cạn kiệt năng lượng trong tôi và phá hỏng luôn chút kỹ năng viết lách còn sót lại. Chưa hết, những giấc ngủ ngắn chập chờn thường xuyên, làm tôi phải bỏ dở nửa chừng câu viết, rõ ràng đã khiến tôi không thể thúc đẩy công việc nhanh như tôi muốn. Những cũng phải thừa nhận, những giấc ngủ đó cũng mang lại đôi chút thú vị như đang dạo chơi vậy.

Sunday, June 4, 2017

A WHITE HERON CON CÒ TRẮNGA WHITE HERON

CON CÒ TRẮNG

Sarah Orne Jewett

Sarah Orne Jewett

I.   
The woods were already filled with shadows one June evening, just before eight o'clock, though a bright sunset still glimmered faintly among the trunks of the trees. A little girl was driving home her cow, a plodding, dilatory, provoking creature in her behavior, but a valued companion for all that. They were going away from whatever light there was, and striking deep into the woods, but their feet were familiar with the path, and it was no matter whether their eyes could see it or not.

I.
Một buổi chiều muộn tháng sáu, lúc chưa tới tám giờ, cả khu rừng như tràn ngập những bóng đen dù đâu đó vẫn còn những tia nắng mặt trời yếu ớt lách qua những tàng cây. Một bé gái đang trên đường về nhà với con bò cái, thứ sinh vật có kiểu hành xử chậm lụt, chây lười đến phiền toái nhưng lại chính là bạn đồng hành quý giá. Cả hai bước đi, càng lúc càng xa khỏi vùng có ánh sáng, và càng dấn sâu vào trong rừng hơn, nhưng bước chân chúng đã quá quen với đường đi, nên dù mắt có không nhìn thấy cũng chẳng hề chi.