MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, May 12, 2017

If I Had My Child to Raise Over Again Nếu tôi được nuôi dạy con lần nữa

If I Had My Child to Raise Over Again

Nếu tôi được nuôi dạy con lần nữa
If I had my child to raise over again,
Nếu tôi được nuôi dạy con lần nữa,
I’d fingerpaint more and point the finger less.
Tay tôi tô màu nhiều và chỉ trỏ ít hơn.
I’d do less correcting and more connecting.
Chỉnh sửa ít hơn và hòa nhập nhiều hơn.
I’d take my eyes off my watch, and watch with my eyes.
Thôi nhìn đồng hồ, và chú tâm nhìn con lớn.
I would care to know less and know to care more.
Biết quan tâm nhiều hơn là quan tâm để biết.
I’d take more hikes and fly more kites.
Nhiều thời gian hơn cho đi bộ, thả diều.
I’d stop playing serious, and seriously play.
Ngừng đóng vai nghiêm để nghiêm túc vui chơi.
I’d run through more fields and gaze at more stars.
Chạy qua nhiều ruộng đồng và cùng ngắm sao trời.
I’d do more hugging and less tugging.
Ôm con nhiều hơn và sẽ bớt lắm lời.
I would be firm less often, and affirm much more.
Ít khe khắt, và thêm nhiều đồng thuận.
I’d build self-esteem first, and the house later.
Xây nhà sau khi đã xây lòng tự trọng.
I’d teach less about the love of power, and more about the power of love.
Ít dạy con về yêu quyền lực, và dạy nhiều về quyền lực của tình yêu.

Diane Loomans

Diane Loomans
Thursday, May 11, 2017

Le premier discours d'Emmanuel Macron élu Diễn văn đầu tiên của của Tổng thống mới đắc cử Emmanuel Macron


Le premier discours d'Emmanuel Macron éluBài phát biểu đầu tiên của của Tổng thống mới đắc cử Emmanuel Macron
8/5/2017
8/5/2017
«Je veux vous dire merci, merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d’entre vous qui m’ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Mais en cet instant c’est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m’adresser.

Tôi muốn cám ơn mọi người, với tất cả tấm lòng. Lòng tri ân của tôi sẽ dành cho những ai trong quí vị đã bỏ phiếu cho tôi, đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ không quên các bạn. Tôi sẽ cẩn trọng và nỗ lực để xứng đáng với lòng tin yêu của quí vị. Nhưng lúc này tôi muốn tỏ bày cùng tất cả mọi người, tất cả công dân.

Tuesday, May 9, 2017

The Tyranny of the Majority Sự chuyên chế của đa số
The Tyranny of the Majority

Sự chuyên chế của đa sốBy James Traub
Foreign Policy
June 21, 2013

James Traub
Foreign Policy
21/6/2013

It’s been quite a week for the abuse of democratic principles by putatively democratic leaders. Turkish prime minister Recep Tayyip Erdogan used riot police to clear Istanbul’s Taksim Square of peaceful demonstrators, whom he has denounced as "a few looters" and "a few bums." Egypt’s upper house passed a law restricting the operation of non-government organizations which Egyptian civil society groups assert "lays the foundation for a new police state" by the democratically elected President Mohamed Morsy. Hundreds of thousands of Brazilians have taken to the streets to protest practically everything — though there the government has professed bafflement rather than outrage.

Đã gần một tuần lễ xảy ra nạn lạm dụng các nguyên tắc dân chủ bởi các nhà lãnh đạo thường được cho là dân chủ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã sử dụng cảnh sát chống bạo động để giải tán những người biểu tình ôn hòa tại Quảng Trường Taksim của Istanbul, những người bị ông ta lên án là “một số kẻ cướp phá” và “một vài kẻ ăn bám”. Thượng viện Ai Cập đã thông qua một đạo luật hạn chế sự hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, khiến cho các nhóm xã hội dân sự Ai Cập khẳng định nó “đặt nền tảng cho một nhà nước cảnh sát mới” dưới quyền của Tổng thống Mohamed Morsy, người được bầu lên một cách dân chủ. Hàng trăm ngàn người Brazil đã xuống đường để phản đối gần như mọi thứ – nhưng chính phủ lại tỏ ra bối rối hơn là giận dữ.

Tuesday, May 2, 2017

How Western Civilization Could collapse Nền văn minh phương Tây có thể sụp đổ như thế nào
How Western Civilization Could collapse
Nền văn minh phương Tây có thể sụp đổ như thế nào

Some possible precipitating factors are already in place. How the West reacts to them will determine the world’s future, says Rachel Nuwer.
Một số yếu tố báo trước khả dĩ đã có mặt. Việc phương Tây phản ứng thế nào với các yếu tố này sẽ xác định tương lai của thế giới, Rachel Nuwer cho biết.

By Rachel Nuwer, BBC Future
18 April 2017

Rachel Nuwer, BBC Future
16 tháng 4 2017
The political economist Benjamin Friedman once compared modern Western society to a stable bicycle whose wheels are kept spinning by economic growth. Should that forward-propelling motion slow or cease, the pillars that define our society – democracy, individual liberties, social tolerance and more – would begin to teeter. Our world would become an increasingly ugly place, one defined by a scramble over limited resources and a rejection of anyone outside of our immediate group. Should we find no way to get the wheels back in motion, we’d eventually face total societal collapse.

Nhà kinh tế chính trị học Benjamin Friedman đã từng so sánh xã hội phương Tây hiện đại như một chiếc xe đạp vững chãi mà bánh xe quay được là nhờ ở sự tăng trưởng kinh tế. Nếu sự chuyển động này mà chậm lại hoặc dừng thì các trụ cột xác định xã hội của chúng ta, là dân chủ, tự do cá nhân, sự khoan dung xã hội và nhiều thứ khác, sẽ bắt đầu chao đảo. Thế giới của chúng ta sẽ trở thành một nơi ngày càng khó chịu, nơi tranh giành các nguồn cung cấp bị hạn chế và nơi từ chối những người không thuộc nhóm tiếp cận với mình. Nếu chúng ta không tìm được cách để bánh xe quay trở lại, ta sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ toàn xã hội.

Monday, May 1, 2017

Harvard President Drew Faust delivers her speech, "Aftermath: War, Memory and History." Bài thuyết trình "Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử" của Giáo sư D.G.Faust - Hiệu trưởng ĐH HarvardHarvard President Drew Faust delivers her speech, "Aftermath: War, Memory and History," at Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities in Vietnam.

Bài thuyết trình "Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử" của Giáo sư D.G.Faust - Hiệu trưởng ĐH Harvard tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG-HCM)Harvard President Drew Faust
At Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, Vietnam
March 23, 2017

Hiệu trưởng ĐH Harvard
tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG-HCM)
March 23/3/2017