MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Sunday, June 25, 2017

Nixed China-Vietnam Meeting Highlights Illusion of South China Sea Calm Cuộc họp Việt-Trung bị hủy bỏ làm nổi bật ảo tưởng về sự bình yên ở Biển ĐôngNixed China-Vietnam Meeting Highlights Illusion of South China Sea Calm

Cuộc họp Việt-Trung bị hủy bỏ làm nổi bật ảo tưởng về sự bình yên ở Biển Đông

By Prashanth Parameswaran
The Diplomat
June 22, 2017

Prashanth Parameswaran
The Diplomat
22/6/2017

Incident is a warning that despite attempts to downplay the flashpoint, tensions could quickly escalate.

Sự cố là lời cảnh báo rằng, mặc dù có những nỗ lực nhằm giảm nhiệt, căng thẳng có thể leo thang một cách nhanh chóng.


On Thursday, news surfaced that a China-Vietnam defense meeting had been unexpectedly canceled, reportedly due to private disagreements over the South China Sea rather than the logistical issues publicly mentioned by Chinese defense industry. If true, this would be far from surprising given the past record of saber-rattling between Beijing and Hanoi. But more broadly, it should also serve as a warning to the international community that despite Chinese attempts to downplay the South China Sea issue, Beijing’s actions could quickly help escalate tensions once again for one reason or another.

Hôm thứ Năm, xuất hiện thông tin nói rằng cuộc họp giữa Bộ quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam đã bất ngờ bị hủy bỏ - người ta nói là do những bất đồng về Biển Đông chứ không phải những vấn đề hậu cần như Bộ quốc phòng Trung Quốc tuyên bố. Nếu đúng, thì đây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì trước đó đã từng có những vụ xung đột quân sự giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Nhưng rộng hơn, nó là lời cảnh báo đối với cộng đồng quốc tế rằng, mặc dù Trung Quốc tìm cách hạ thấp ý nghĩa của những vấn đề ở Biển Đông, hành động của Bắc Kinh có thể làm cho căng thẳng leo thang một cách nhanh chóng, vì bất kỳ lý do nào đó.

Thursday, June 22, 2017

EMPATHY THẤU CẢM

EMPATHY
THẤU CẢM


1. Definition
Empathy is, at its simplest, awareness of the feelings and emotions of other people. It is a key element of Emotional Intelligence, the link between self and others, because it is how we as individuals understand what others are experiencing as if we were feeling it ourselves.
Empathy goes far beyond sympathy, which might be considered ‘feeling for’ someone. Empathy, instead, is ‘feeling with’ that person, through the use of imagination.

1. Định nghĩa
Thấu cảm, theo nghĩa đơn giản nhất, là nhận thức về cảm xúc và tình cảm của người khác. Đó là yếu tố chính của Thông minh cảm xúc EI (Emotional Intelligence), là mối liên kết giữa cái tôi và người khác, bởi vì nó chính là cách mà chúng ta, như những cá nhân, hiểu những gì người khác đang trải qua như thể bản thân chúng ta đang cảm nhận vậy.
Thấu cảm vượt xa đồng cảm, là “cảm xúc dành cho” ai đó. Thấu cảm, khác đồng cảm, là “cảm xúc cùng với” người đó, thông qua việc sử dụng trí tưởng tượng.

Empathy is the power of entering into another’s personality and imaginatively experiencing his experiences.
Chambers English Dictionary, 1989 edition

Empathy is awareness of others’ feelings, needs and concerns.
Daniel Goleman, in Working with Emotional Intelligence

"Empathy is intuitive, but is also something you can work on, intellectually."
Tim Minchin

Thấu cảm là khả năng thâm nhập vào tính cách của người khác và bằng tưởng tượng trải nghiệm sự trải nghiệm của họ.
Chambers English Dictionary, ấn bản năm 1989

Thấu cảm là nhận thức về cảm xúc, nhu cầu và mối quan tâm của người khác.
Daniel Goleman, trong Working with Emotional Intelligence

Thấu cảm có tính trực giác, nhưng cũng là cái mà bạn có thể rèn luyện bằng trí tuệ.
Tim Minchin

Wednesday, June 21, 2017

What Xi Jinping Wants Tập Cận Bình muốn gì?

Chinese President Xi Jinping shakes hands with U.S. President Donald Trump.

What Xi Jinping Wants
Tập Cận Bình muốn gì?

Graham Allison
The Atlantic Daily
MAY 31, 2017
Graham Allison
The Atlantic Daily
31/5/2017

China’s leader is determined to turn his country into “the biggest player in the history of the world.” Can he do it while avoiding a dangerous collision with America?

Nhà lãnh đạo của Trung Quốc đang quyết tâm biến đất nước mình thành “chủ thể lớn nhất trong lịch sử thế giới”. Liệu ông có làm được điều đó trong khi tránh được một cuộc đụng độ nguy hiểm với Hoa Kỳ hay không?

Saturday, June 10, 2017

BRA ESSAY BÀI LUẬN VỀ CHIẾC ÁO NGỰC


BRA ESSAY
BÀI LUẬN VỀ CHIẾC ÁO NGỰC
by My-Ngoc To

Tô Mỹ Ngọc
I applied to Harvard as a joke. It was the last school added to my list, and I only did so because the application was very simple. Since I didn’t think I would get in, I didn’t bother trying to impress anyone and just wrote about what made me happy, which in this case were bras and stars. On the official acceptance letter which came in the mail, my admissions officer had hand-written, “I really enjoyed reading your bra essay!”

“Việc tôi nộp đơn xin vào trường Harvard như là một trò đùa, đây là trường cuối cùng tôi bổ sung vào danh sách, và tôi làm thế vì việc nộp đơn ứng tuyển rất đơn giản. Bởi  vì tôi không nghĩ là mình có thể được nhận, cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai và chỉ việc viết những gì khiến mình hạnh phúc, mà trong trường hợp này là những chiếc áo ngực và các ngôi sao. Trên lá thư chấp nhận chính thức gửi qua đường bưu điện, người phụ trách tuyển sinh đã viết tay dòng này, "Tôi thực sự rất thích đọc bài luận về áo ngực của bạn!"
The prompt actually came from a supplemental question on the UChicago application which called for a 500 word essay about an article of clothing that was important to you. I recycled it for my H app as an additional informational essay, and here it is below for your reading pleasure :)

Ý tưởng ban đầu thực sự xuất phát từ một câu hỏi bổ sung trong khi nộp đơn ứng tuyển vào trường Chicago, yêu cầu viết một bài luận 500 từ về thứ y phục quan trọng đối với bạn. Tôi đã tái chế nó nộp đơn ứng tuyển vào trường Harvard như là một bài luận thông tin bổ sung, và bài luận đó đăng dưới đây để các bạn đọc cho vui :)


Madame Hermet Bà Ec-mêMadame Hermet

Bà Ec-mê

Guy de Maupassant

Guy de Maupassant

Crazy people attract me. They live in a mysterious land of weird dreams, in that impenetrable cloud of dementia where all that they have witnessed in their previous life, all they have loved, is reproduced for them in an imaginary existence, outside of all laws that govern the things of this life and control human thought.

Những người điên thường hấp dẫn tôi. Những kẻ do sống trong thế giới bí ẩn của những giấc mơ kỳ quặc, trong áng mây mù dày đặc của sự rồi dại, tại nơi đây, mọi thứ họ đã thấy trên đời, mọi cái họ đã yêu quý, mọi người họ đã làm tái diễn trong một cuộc sống tưởng tượng, vượt ra ngoài mọi quy luật điều khiển sự vật và chi phối tư duy con người.

Monday, June 5, 2017

You May Want to Marry My Husband Có thể bạn muốn kết hôn với chồng tôi đóYou May Want to Marry My Husband

Có thể bạn muốn kết hôn với chồng tôi đó
Amy Krouse Rosenthal died on March 13, 2017, 10 days after this essay was published.
Amy Krouse Rosenthal qua đời ngày 13 tháng 3 năm 2017, mười ngày sau khi bài viết này được đăng.i


I have been trying to write this for a while, but the morphine and lack of juicy cheeseburgers (what has it been now, five weeks without real food?) have drained my energy and interfered with whatever prose prowess remains. Additionally, the intermittent micronaps that keep whisking me away midsentence are clearly not propelling my work forward as quickly as I would like. But they are, admittedly, a bit of trippy fun.

Tôi đã cố gắng viết bức thư này trong một thời gian khá dài, nhưng do morphin và thiếu món thị băm pho-ma ngon tuyệt (năm tuần nay rồi không được dùng thực phẩm đúng nghĩa) đã làm cạn kiệt năng lượng trong tôi và phá hỏng luôn chút kỹ năng viết lách còn sót lại. Chưa hết, những giấc ngủ ngắn chập chờn thường xuyên, làm tôi phải bỏ dở nửa chừng câu viết, rõ ràng đã khiến tôi không thể thúc đẩy công việc nhanh như tôi muốn. Những cũng phải thừa nhận, những giấc ngủ đó cũng mang lại đôi chút thú vị như đang dạo chơi vậy.

Sunday, June 4, 2017

A WHITE HERON CON CÒ TRẮNGA WHITE HERON

CON CÒ TRẮNG

Sarah Orne Jewett

Sarah Orne Jewett

I.   
The woods were already filled with shadows one June evening, just before eight o'clock, though a bright sunset still glimmered faintly among the trunks of the trees. A little girl was driving home her cow, a plodding, dilatory, provoking creature in her behavior, but a valued companion for all that. They were going away from whatever light there was, and striking deep into the woods, but their feet were familiar with the path, and it was no matter whether their eyes could see it or not.

I.
Một buổi chiều muộn tháng sáu, lúc chưa tới tám giờ, cả khu rừng như tràn ngập những bóng đen dù đâu đó vẫn còn những tia nắng mặt trời yếu ớt lách qua những tàng cây. Một bé gái đang trên đường về nhà với con bò cái, thứ sinh vật có kiểu hành xử chậm lụt, chây lười đến phiền toái nhưng lại chính là bạn đồng hành quý giá. Cả hai bước đi, càng lúc càng xa khỏi vùng có ánh sáng, và càng dấn sâu vào trong rừng hơn, nhưng bước chân chúng đã quá quen với đường đi, nên dù mắt có không nhìn thấy cũng chẳng hề chi.

Friday, May 12, 2017

If I Had My Child to Raise Over Again Nếu tôi được nuôi dạy con lần nữa

If I Had My Child to Raise Over Again

Nếu tôi được nuôi dạy con lần nữa
If I had my child to raise over again,
Nếu tôi được nuôi dạy con lần nữa,
I’d fingerpaint more and point the finger less.
Tay tôi tô màu nhiều và chỉ trỏ ít hơn.
I’d do less correcting and more connecting.
Chỉnh sửa ít hơn và hòa nhập nhiều hơn.
I’d take my eyes off my watch, and watch with my eyes.
Thôi nhìn đồng hồ, và chú tâm nhìn con lớn.
I would care to know less and know to care more.
Biết quan tâm nhiều hơn là quan tâm để biết.
I’d take more hikes and fly more kites.
Nhiều thời gian hơn cho đi bộ, thả diều.
I’d stop playing serious, and seriously play.
Ngừng đóng vai nghiêm để nghiêm túc vui chơi.
I’d run through more fields and gaze at more stars.
Chạy qua nhiều ruộng đồng và cùng ngắm sao trời.
I’d do more hugging and less tugging.
Ôm con nhiều hơn và sẽ bớt lắm lời.
I would be firm less often, and affirm much more.
Ít khe khắt, và thêm nhiều đồng thuận.
I’d build self-esteem first, and the house later.
Xây nhà sau khi đã xây lòng tự trọng.
I’d teach less about the love of power, and more about the power of love.
Ít dạy con về yêu quyền lực, và dạy nhiều về quyền lực của tình yêu.

Diane Loomans

Diane Loomans
Thursday, May 11, 2017

Le premier discours d'Emmanuel Macron élu Diễn văn đầu tiên của của Tổng thống mới đắc cử Emmanuel Macron


Le premier discours d'Emmanuel Macron éluBài phát biểu đầu tiên của của Tổng thống mới đắc cử Emmanuel Macron
8/5/2017
8/5/2017
«Je veux vous dire merci, merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d’entre vous qui m’ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Mais en cet instant c’est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m’adresser.

Tôi muốn cám ơn mọi người, với tất cả tấm lòng. Lòng tri ân của tôi sẽ dành cho những ai trong quí vị đã bỏ phiếu cho tôi, đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ không quên các bạn. Tôi sẽ cẩn trọng và nỗ lực để xứng đáng với lòng tin yêu của quí vị. Nhưng lúc này tôi muốn tỏ bày cùng tất cả mọi người, tất cả công dân.

Tuesday, May 9, 2017

The Tyranny of the Majority Sự chuyên chế của đa số
The Tyranny of the Majority

Sự chuyên chế của đa sốBy James Traub
Foreign Policy
June 21, 2013

James Traub
Foreign Policy
21/6/2013

It’s been quite a week for the abuse of democratic principles by putatively democratic leaders. Turkish prime minister Recep Tayyip Erdogan used riot police to clear Istanbul’s Taksim Square of peaceful demonstrators, whom he has denounced as "a few looters" and "a few bums." Egypt’s upper house passed a law restricting the operation of non-government organizations which Egyptian civil society groups assert "lays the foundation for a new police state" by the democratically elected President Mohamed Morsy. Hundreds of thousands of Brazilians have taken to the streets to protest practically everything — though there the government has professed bafflement rather than outrage.

Đã gần một tuần lễ xảy ra nạn lạm dụng các nguyên tắc dân chủ bởi các nhà lãnh đạo thường được cho là dân chủ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã sử dụng cảnh sát chống bạo động để giải tán những người biểu tình ôn hòa tại Quảng Trường Taksim của Istanbul, những người bị ông ta lên án là “một số kẻ cướp phá” và “một vài kẻ ăn bám”. Thượng viện Ai Cập đã thông qua một đạo luật hạn chế sự hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, khiến cho các nhóm xã hội dân sự Ai Cập khẳng định nó “đặt nền tảng cho một nhà nước cảnh sát mới” dưới quyền của Tổng thống Mohamed Morsy, người được bầu lên một cách dân chủ. Hàng trăm ngàn người Brazil đã xuống đường để phản đối gần như mọi thứ – nhưng chính phủ lại tỏ ra bối rối hơn là giận dữ.

Tuesday, May 2, 2017

How Western Civilization Could collapse Nền văn minh phương Tây có thể sụp đổ như thế nào
How Western Civilization Could collapse
Nền văn minh phương Tây có thể sụp đổ như thế nào

Some possible precipitating factors are already in place. How the West reacts to them will determine the world’s future, says Rachel Nuwer.
Một số yếu tố báo trước khả dĩ đã có mặt. Việc phương Tây phản ứng thế nào với các yếu tố này sẽ xác định tương lai của thế giới, Rachel Nuwer cho biết.

By Rachel Nuwer, BBC Future
18 April 2017

Rachel Nuwer, BBC Future
16 tháng 4 2017
The political economist Benjamin Friedman once compared modern Western society to a stable bicycle whose wheels are kept spinning by economic growth. Should that forward-propelling motion slow or cease, the pillars that define our society – democracy, individual liberties, social tolerance and more – would begin to teeter. Our world would become an increasingly ugly place, one defined by a scramble over limited resources and a rejection of anyone outside of our immediate group. Should we find no way to get the wheels back in motion, we’d eventually face total societal collapse.

Nhà kinh tế chính trị học Benjamin Friedman đã từng so sánh xã hội phương Tây hiện đại như một chiếc xe đạp vững chãi mà bánh xe quay được là nhờ ở sự tăng trưởng kinh tế. Nếu sự chuyển động này mà chậm lại hoặc dừng thì các trụ cột xác định xã hội của chúng ta, là dân chủ, tự do cá nhân, sự khoan dung xã hội và nhiều thứ khác, sẽ bắt đầu chao đảo. Thế giới của chúng ta sẽ trở thành một nơi ngày càng khó chịu, nơi tranh giành các nguồn cung cấp bị hạn chế và nơi từ chối những người không thuộc nhóm tiếp cận với mình. Nếu chúng ta không tìm được cách để bánh xe quay trở lại, ta sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ toàn xã hội.

Monday, May 1, 2017

Harvard President Drew Faust delivers her speech, "Aftermath: War, Memory and History." Bài thuyết trình "Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử" của Giáo sư D.G.Faust - Hiệu trưởng ĐH HarvardHarvard President Drew Faust delivers her speech, "Aftermath: War, Memory and History," at Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities in Vietnam.

Bài thuyết trình "Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử" của Giáo sư D.G.Faust - Hiệu trưởng ĐH Harvard tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG-HCM)Harvard President Drew Faust
At Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, Vietnam
March 23, 2017

Hiệu trưởng ĐH Harvard
tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG-HCM)
March 23/3/2017

Friday, April 28, 2017

China and Vietnam: Thoughts From a Chinese Sojourner in Ho Chi Minh City Quan hệ Việt-Trung qua con mắt một học giả Trung Quốc

China and Vietnam: Thoughts From a Chinese Sojourner in Ho Chi Minh City

Quan hệ Việt-Trung qua con mắt một học giả Trung Quốc

Xie Tao
The Diplomat, 02/03/2017

Xie Tao
The Diplomat, 02/03/2017

Different interpretations of history showcase hidden tensions in the China-Vietnam relationship.

Nhiều cách diễn giải khác nhau về lịch sử của những căng thẳng ẩn giấu trong mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.
In early February, I paid my second visit to Ho Chi Minh city, Vietnam. Unlike my first visit, which was four years ago, this time I decided to spend much of the five days exploring the various museums in the city. It was the dry season in Vietnam, and the museums would provide a pleasant shelter from the sizzling heat in the streets. Also, my son was only four years old during my first visit, and I thought four years later he was old enough to learn from the museums a little bit about the history and culture of a country he has visited twice.
Đầu tháng 2 năm nay, tôi có chuyến thăm thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khác với chuyến thăm lần đầu cách đây bốn năm, lần này tôi quyết định dành phần lớn thời gian trong năm ngày ở đây để khám phá các bảo tàng trong thành phố. Ở Việt Nam lúc này là mùa khô, và các bảo tàng sẽ cung cấp một nơi trú ẩn dễ chịu trước cái nóng hầm hập trên đường phố. Vả lại, con trai tôi mới bốn tuổi trong chuyến thăm đầu, và tôi nghĩ lớn thêm bốn năm là đủ cho nó học được chút gì đó từ các bảo tàng về lịch sử và văn hóa của một đất nước mà nó đã đến thăm hai lần.

Sunday, March 5, 2017

Can Putin Survive? Liệu Putin có thể sống sót?Can Putin Survive?

Liệu Putin có thể sống sót?

George Friedman
Geopolitical Weekly
MARCH 17, 2015
George Friedman
Geopolitical Weekly
17/3/2015
Editor's Note: This week, we revisit a Geopolitical Weekly first published in July 2014 that explored whether Russian President Vladimir Putin could hold on to power despite his miscalculations in Ukraine, a topic that returned to prominence with his recent temporary absence from public view. While Putin has since reappeared, the issues highlighted by his disappearing act persist.

Lưu ý của biên tập viên: Tuần này, chúng tôi lại một địa chính trị trong tuần đầu tiên công bố vào tháng năm 2014 có khám phá ra rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể duy trì quyền lực mặc dù tính toán sai lầm của ông ở Ukraine, một chủ đề mà trở nên nổi tiếng với sự vắng mặt tạm thời gần đây của mình trước công chúng. Trong khi Tổng thống Putin đã xuất hiện trở lại kể từ khi, những vấn đề nổi bật bởi hành động biến mất của ông vẫn tồn tại.

S China Sea: The beginning of Chinese rule? Biển Đông: Thời Trung Quốc cai trị bắt đầu?Dozens of Chinese dredgers, bulldozers and construction-related vessels have turned reefs into reclaimed land as China secures a stronger footing in the strategic waterways. Photo: Reuters
Hàng chục tàu hút bùn, xe ủi đất và các tàu bè liên quan đến xây dựng của Trung Quốc đã biến rạn san hô thành đất khai hoang khi Trung Quốc mạnh mẽ đặt chân vào những tuyến đường biển chiến lược. Ảnh: Reuters

S China Sea: The beginning of Chinese rule?

Biển Đông: Thời Trung Quốc cai trị bắt đầu?

DO THANH HAI
Today (Singapore)
JUNE 12, 2015

ĐỖ THANH HI
Today (Singapore)
12/6/2015
With the advantage of hindsight, it is now clear that China’s controversial deployment of the oil rig Haiyang Shiyou 981 in disputed waters of the South China Sea in mid-2014 was a sideshow. During the ensuing diplomatic crisis between China and Vietnam, Beijing made its key move, pouring sand on at least six reefs under its control in the Spratlys to create new islands.
Cái hay của việc nhìn lại là nay đã rõ việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng tranh chấp trên biển Đông vào giữa năm 2014 chỉ là trò đánh lạc hướng. Trong cuộc khủng hoảng ngoại giao sau đó giữa Trung Quốc và Việt Nam, Bắc Kinh đã đi nước cờ chính, bồi đắp cát lên ít nhất sáu rạn san hô do nước này kiểm soát ở quần đảo Trường Sa để tạo ra các hòn đảo mới.

Friday, March 3, 2017

Why Trump Can’t Bully China Tại sao Trump không thể bắt nạt Trung Quốc?


Why Trump Can’t Bully China
Tại sao Trump không thể bắt nạt Trung Quốc?

Kenneth Rogoff
Project Syndicate 2017
Kenneth Rogoff
Project Syndicate 09/02/2017


CAMBRIDGE – As US President Donald Trump proceeds to destabilize the post-war global economic order, much of the world is collectively holding its breath. Commentators search for words to describe his assault on conventional norms of leadership and tolerance in a modern liberal democracy. The mainstream media, faced with a president who might sometimes be badly uninformed and yet really believes what he is saying, hesitate to label conspicuously false statements as lies.

CAMBRIDGE – Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây bất ổn trật tự kinh tế thế giới thời hậu Thế chiến II, phần đông thế giới đang cùng lúc nín thở. Các nhà bình luận tìm kiếm những từ ngữ miêu tả cuộc tấn công của ông vào các quy chuẩn truyền thống về vai trò lãnh đạo và sự khoan dung trong một nền dân chủ tự do hiện đại. Các kênh truyền thông chủ lưu, phải đối mặt với một tổng thống thi thoảng có thể hết sức thiếu thông tin nhưng lại thực sự tin vào những điều mình đang nói, ngập ngừng gọi các tuyên bố sai lệch rõ ràng của ông là những lời nói dối.