MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Friday, December 15, 2017

中国历史上的愚民政策 Chính sách ngu dân trong lịch sử Trung Quốc中国历史上的愚民政策
Chính sách ngu dân trong lịch sử Trung Quốc

李忠琴
Li Zhongqin

2017 09 26

26/9/2017
有人曾总结出中国历史上的十大定律:象牙筷定律、兔死狗烹定律、包围定律、敌戒定律、朋党定律、黄宗羲定律、五世而斩定律、权大欺主定律、皮毛定律、枪杆子里面出政权定律。这些定律总结得都不错。不过,我觉得仍不全面,起码应该再加进一条:上下相愚定律

Từng có tổng kết cho rằng lịch sử Trung Quốc có “mười định luật lớn”, bao gồm: đũa ngà voi, thỏ chết chó hầm, bao vây xu nịnh, dè chừng kẻ thù, kéo kết bè đảng, Hoàng Tôn, xử trảm năm đời, quyền lớn hiếp chủ, da lông, chính quyền từ báng sung [1]; những định luật này không sai, nhưng tôi cảm thấy chưa đủ, ít nhất cần thêm vào một định luật: “Định luật trên dưới cùng ngu”.

上下相愚定律,即指在专制社会里,统治者必然实行愚民政策;愚民政策实施,又必然在朝野产生愚君对策。是谓之上下相愚上下相愚结果,是上有昏君、下有愚民,劣胜优汰、道德沉沦,社会黑暗、谎言纷纭,腐朽落后、积弱积贫。


Cái gọi là “Định luật trên dưới cùng ngu”, là chỉ trong xã hội chuyên chế, kẻ thống trị thực hành chính sách ngu dân; có “chính sách ngu dân” tất sẽ xuất hiện “đối sách ngu quân” trong triều đình và dân chúng. Đây gọi là “trên dưới cùng ngu”. Hệ quả của “trên dưới cùng ngu” là trên có hôn quân, dưới có ngu dân, xấu thắng tốt thua, luân lý hao mất, xã hội đen tối, giả dối lên ngôi, hủ bại lạc hậu, hèn hạ bạc nhược.

Saturday, December 2, 2017

THE END OF THE TRUMP ADMINISTRATION? Những viễn cảnh cho việc Trump rời Nhà TrắngTHE END OF THE TRUMP ADMINISTRATION?

Những viễn cảnh cho việc Trump rời Nhà Trắng

JORGE G. CASTAÑEDA
Project Syndicate
Jun 15, 2017

JORGE G. CASTAÑEDA
Project Syndicate
15/6/2017

The world’s view of US President Donald Trump’s administration is changing for the worse. In fact, the chaos and controversy that have marked Trump’s short time in office have deepened doubts, both inside and outside the US, about whether his presidency will even survive its entire four-year term.

Đánh giá của thế giới về chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thay đổi theo hướng xấu đi. Trên thực tế, hỗn loạn và tranh cãi gắn liền với quãng thời gian ngắn cầm quyền của Trump đã làm sâu sắc thêm những hoài nghi từ cả trong và ngoài nước Mỹ, rằng liệu Trump sẽ yên vị trong toàn bộ 4 năm của nhiệm kỳ Tổng thống hay không.

a corner of mine: CAMBODIA’S IMPOSSIBLE DREAM: KOH TRAL Giấc mơ tuyệ...

a corner of mine: CAMBODIA’S IMPOSSIBLE DREAM: KOH TRAL Giấc mơ tuyệ...: CAMBODIA ’S IMPOSSIBLE DREAM: KOH TRAL Giấc mơ tuyệt vọng của Campuchia: Phú Quốc History ...

CAMBODIA’S IMPOSSIBLE DREAM: KOH TRAL Giấc mơ tuyệt vọng của Campuchia: Phú Quốc

CAMBODIA’S IMPOSSIBLE DREAM: KOH TRAL
Giấc mơ tuyệt vọng của Campuchia: Phú QuốcHistory doesn’t appear to support claims by the Cambodian opposition to the Vietnamese island of Phu Quoc.

Lịch sử không ủng hộ yêu sách của phe đối lập Campuchia đối với đảo Phú Quốc của Việt Nam.

By Jeff Mudrick
The diplomat
June 17, 2014

Jeff Mudrick
The diplomat
17/6/2014
The popular Khmer view of Koh Tral – as reflected in the Khmer blogosphere, in popular song, and on YouTube travelogues – is that the island which Vietnamese know as Phu Quoc is historically Khmer, that Cambodia has never relinquished its territorial claim, that Koh Tral was unfairly awarded the Vietnamese in 1954 over Cambodian protest, and that because the maritime border used a 1939 French colonial administrative line never intended to reflect sovereignty (the “Brevie Line”) international law should dictate the island’s return to Cambodia.

Quan điểm phổ biến của người Khmer về đảo Koh Tral, mà người Việt Nam gọi là Phú Quốc, là hòn đảo này là của người Khmer từ xa xưa và Campuchia chưa bao giờ từ bỏ yêu sách lãnh thổ của mình rằng:
Koh Tral được trao cho Việt Nam vào năm 1954 một cách bất công bất chấp sự phản đối của Campuchia, và biên giới biển sử dụng một đường quản lý hành chính của thực dân Pháp năm 1939 (“đường Brevie”) không có mục đích phản ánh chủ quyền nên luật pháp quốc tế phải ra phán quyết trả lại hòn đảo này cho Campuchia.

Saturday, November 25, 2017

THIS IS HOW A SUPERPOWER COMMITS SUICIDE ĐÂY LÀ CÁCH MỘT SIÊU CƯỜNG TỰ SÁTTHIS IS HOW A SUPERPOWER COMMITS SUICIDE

ĐÂY LÀ CÁCH MỘT SIÊU CƯỜNG TỰ SÁT

By Richard Javad Heydarian
The WorldPost Opinion
November 13, 2017
Richard Javad Heydarian
The WorldPost Opinion
13/11/2017


MANILA, Philippines — During President Donald Trump’s first official Asia tour, the precipitous erosion of America’s decades-long hegemony in the region has been painfully apparent.

Trong chuyến công du chính thức đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại châu Á, sự giảm sút nhanh chóng quyền bá chủ kéo dài nhiều thập niên của Hoa Kỳ ở khu vực này đã trở nên rõ ràng một cách đau đớn.

This is partially the structural byproduct of the rapid rise of China, which has openly called for a 21st century new regional order of “Asia for Asians.” Since 2013, the Asian powerhouse has rolled out an alluring package of development initiatives, which could potentially redraw the economic landscape of the region and beyond. With China emerging as the world’s economic engine, it is proactively reclaiming its historical place in the sun.

Đây có phần là một sản phẩm phụ mang tính cơ cấu từ sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, quốc gia đã công khai kêu gọi một trật tự khu vực mới của thế kỷ 21 “châu Á của người châu Á”. Từ năm 2013, cường quốc châu Á này đã đưa ra một gói các sáng kiến phát triển hấp dẫn, có tiềm năng sẽ vẽ lại cảnh quan kinh tế của khu vực và xa hơn nữa. Khi Trung Quốc nổi lên thành một cỗ máy kinh tế của thế giới, nước này cũng chủ động đòi lại vị trí lịch sử của nó dưới ánh mặt trời.

Saturday, November 18, 2017

KỂ TỪ GIỜ FROM NOW ONWARD
KỂ TỪ GIỜ

FROM NOW ONWARD

DP
by DP

Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được.
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước,
Đau khổ hay không là tự do mình.

From now on, live for yourself, please
Whether you're stronger or weaker.
With natural smiles, do walk carefree,
As suffering is inner and not outer.

Kể từ giờ em phải thật là xinh,
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm,
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi...

From now on you should be really pretty,
Life-loving with ever-radiant smiles
Not for just a particular person to admire,
As soon over is your short youthful time...

Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.

From now on you should live happily
To bury sadness in the graveyard of the past.
Whoever has hurt you should also be forgiven,
As, after all, you deserve to be in peace with yourself.

Kể từ giờ không phải nhớ hay quên,
Không muộn phiền vì một người nào nữa.
Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.

From now on, whether you remember or forget,
Stop being grieved for anyone else.
And have fun, otherwise, you will miss
The arriving train that brings happiness to you.

Wednesday, November 1, 2017

Quà tặng trong Chiến tranh Trần Mộng Tú The Gift in Wartime


Quà tặng trong Chiến tranh
Trần Mộng Tú

The Gift in Wartime
Trần Mộng Tú

Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mồ xanh

I offer you roses
Buried in your new grave
I offer you my wedding gown
To cover your tomb still green with grass
Anh tặng em bội tinh
Kèm với ngôi sao bạc
Chiếc hoa mai mầu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng

You give me medals
Together with silver stars
And the yellow pips* on your badge
Unused and still shining
Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu

I offer you my youth
The days we were still in love
My youth died away
When they told the bad news
Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương

You give me the smell of blood
From your war dress
Your blood and your enemy's
So that I may be moved
Em tặng anh mây vương
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời

I offer you clouds
That linger on my eyes on summer days
I offer you cold winters
Amid my spring time of life
Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động

You give me your lips with no smile
You give me your arms without tenderness
You give me your eyes with no sight
And your motionless body
Anh muôn vàn tạ lỗi
Xin hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau.

Seriously, you apologize to me
And promise to meet me in our next life
I will hold this shrapnel as a token
By which we will recognize each other.
Tháng 7/ 1969
*Pips are military badges of rank worn on the shoulder.

Translated by Van Pham


Nếu bài thơ là lời của người nam thì  mình có bản dịch như sau

Quà tặng trong Chiến tranh
Trần Mộng Tú
The Gifts In Wartime
Trần Mộng Tú

Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mồ xanh
You offer me some roses
To be buried in my fresh grave.
You offer your wedding gown
To blanket the greenish mound.

Anh tặng em bội tinh
Kèm với ngôi sao bạc
Chiếc hoa mai mầu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng
I give you silver star
Medal of valor and
Yellow insignia
Unworn and still shiny.

Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu
You offer blooms of youth
To all our loving days
Which fade and pass away
When sad news’s told to you

Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương
I give you scent of blood
Of mine and of my foe’s
In my combat uniform
So you can miss us both

Em tặng anh mây vương
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời
You offer me white clouds
From summer sky - your eyes.
You offer chill winters
From your springtime of life

Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động
I give my lips with no smile
I give my arms with no hug
I give my eyes with no sight
And the motionless body of mine

Anh muôn vàn tạ lỗi
Xin hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau.

Profusely, I apologize
And vow to be with you next life.
Please hold this bullet as a token
For us to identify each other some time.
Tháng 7/ 1969
Translated by Nguyen QuangTuesday, October 24, 2017

筌者所以在鱼-A trap is for fish-Có nơm là vì cá


筌者所以在
A trap is for fish:

Có nơm là vì cá
筌者所以在鱼,鱼而忘筌。
蹄者所以在兔,得兔而忘蹄。
言者所以在意,得意而忘言。
安得夫忘言, 人而與之言哉。
莊子
(南華經)
Thuyên giả sở dĩ tại ngư;
đắc ngư nhi vong thuyên.
Đề giả sở dĩ tại thố,
đắc thố nhi vong đề
Ngôn giả sở dĩ tại ý,
đắc ý nhi vong ngôn.
Ngô an đắc phù vong ngôn chi nhân nhi dữ chi ngôn tai.
Trang Tử
(Nam Hoa Kinh)
A trap is for fish:
when you've got the fish,
you can forget the trap.
A snare is for rabbits:
when you've got the rabbit,
you can forget the snare.
Words are for meaning,
when you've got the meaning,
you can forget the words.
When can I find someone who has forgotten the words
to have a word with him?
Zhuang zi
(Nan Hua jing)
Có nơm là vì cá,
được cá hãy quên nơm.
Có bẫy là vì thỏ,
được thỏ hãy quên bẫy.
Có lời là vì ý,
được ý hãy quên lời.
Ta tìm đâu được người biết quên lời để cùng nhau đàm luận.
Trang Tử
(Nam Hoa Kinh)

Friday, September 15, 2017

INSIDE VIETNAM CITY, THE FRENCH HOLDING CAMP FOR VULNERABLE UK-BOUND MIGRANTS BÊN TRONG VIETNAM CITY, MỘT TRAI TẠM TRÚ CHO NGƯỜI DI CƯ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG QUA BIÊN GIỚI NƯỚC ANH

INSIDE VIETNAM CITY, THE FRENCH HOLDING CAMP FOR VULNERABLE UK-BOUND MIGRANTS

BÊN TRONG VIETNAM CITY, MỘT TRAI TẠM TRÚ CHO NGƯỜI DI CƯ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG QUA BIÊN GIỚI NƯỚC ANH

by Amelia Gentleman
The Guardian, Sunday 10 September 2017
Amelia Gentleman
The Guardian, 10/9/2017

Hidden in woodland, camp houses up to 100 Vietnamese people allegedly on their way to work illegally in Britain

Trong một khu rừng ở Pháp, có một trại tạm trú với 100 người Việt, được cho là đang trên đường tìm kiếm việc làm bất hợp pháp ở Anh quốc

Detailed accounts of a holding camp in Northern France, where hundreds of vulnerable Vietnamese young people are housed every year before being smuggled into exploitation in the UK, have prompted anti-trafficking charities to call on the British and French governments to disrupt the criminal networks running the site.

Báo cáo chi tiết về một trại giam ở miền Bắc nước Pháp, nơi hàng trăm thanh thiếu niên Việt Nam dễ bị tổn thương lưu trú hàng năm trước khi bị nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh, đã thúc đẩy các tổ chức từ thiện chống buôn người kêu gọi Chính phủ Anh và Pháp phá vỡ mạng lưới tội phạm điều hành địa điểm này.


Trafficked and enslaved: the teenagers tending UK cannabis farms
Bị buôn bán và làm nô lệ: những thanh thiếu niên chăm sóc trang trại cần sa ở Anh