MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, November 20, 2016

A CHILD CALLED 'IT' (1) KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰAA CHILD CALLED 'IT'

KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA

Dave Pelzer

Dave Pelzer


Biên dịch:
THANH HOA - VI THẢO NGUYÊN

CONTENTS
Introduction
Acknowledgement
Author’s notes

1-THE RESCUE
2- GOOD TIMES
3- BAD BOY
4- THE FIGHT FOR FOOD
5- THE ACCIDENT
6- WHILE FATHER IS AWAY
7- THE LORD’S PRAYER
EPILOGUE
AFTERWORD

MC LC
Lời giới thiệu.
Lời cảm ơn.
Lời tác giả.

1- GIẢI THOÁT
2- THỜI TƯƠI ĐẸP
3- ĐỨA TRẺ HƯ HỎNG
4- CUỘC CHIẾN VÌ MIẾNG ĂN
5 -TAI NẠN
6- KHI CHA VẮNG NHÀ
7- LỜI CẦU CHÚA
LỜI KẾT
LỜI BẠT


Introduction

David J. Pelzer's mother, Catherine Roerva, was, he writes in this ghastly, fascinating memoir, a devoted den mother to the Cub Scouts in her care, and somewhat nurturant to her children - but not to David, whom she referred to as "an It."
This book is a brief, horrifying account of the bizarre tortures she inflicted on him, told from the point of view of the author as a young boy being starved, stabbed, smashed face-first into mirrors, forced to eat the contents of his sibling's diapers and a spoonful of ammonia, and burned over a gas stove by a maniacal, alcoholic mom. Sometimes she claimed he had violated some rule - no walking on the grass at school! - but mostly it was pure sadism. Inexplicably, his father didn't protect him; only an alert schoolteacher saved David.

Lời giới thiệu

Mẹ của tác giả David J. Pelzer, Catherine Roerva, từng là, như ông đã viết cuốn hồi ký trong kinh khủng, hấp dẫn này, một người trưởng hướng đạo sinh chăm sóc các sói con, và khá quan tâm chăm sóc cho con cái mình - nhưng không phải cho cậu con trai David, người mà gọi là "một con vật".
Cuốn sách này là một lời kể tóm tắt, kinh hoàng về sự tra tấn kỳ quặc mà bà mẹ đã gây thương tổn cho tác giả, từ quan điểm của  tác giả một cậu bé bị bỏ đói, bị đâm, đập vỡ mặt rồi bị bắt đứng nhìn mình trong gương, bị buộc phải ăn phân của em mình trên tã và uống ammoniac, và bị đốt trên bếp gas bởi một mẹ say rượu, điên cuồng. Đôi khi tuyên con trai đã vi phạm một số quy tắc - không đi bộ trên bãi cỏ ở trường! - Nhưng phần lớn là do tính bà thích trò tàn bạo. Không hiểu sao, cha của tác giả đã không bảo vệ con trai; chỉ một thầy giáo sáng suốt đã cứu được David.

A CHILD CALLED 'IT' (2) KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA


A CHILD CALLED 'IT' (2)

KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA (2)

Dave Pelzer

Dave Pelzer


Biên dịch:
THANH HOA - VI THẢO NGUYÊN

CONTENTS
Introduction
Acknowledgement
Author’s notes
1-THE RESCUE
2- GOOD TIMES
3- BAD BOY
4- THE FIGHT FOR FOOD
5- THE ACCIDENT
6- WHILE FATHER IS AWAY
7- THE LORD’S PRAYER
EPILOGUE
AFTERWORD

MC LC
Lời giới thiệu.
Lời cảm ơn.
Lời tác giả.
1- GIẢI THOÁT
2- THỜI TƯƠI ĐẸP
3- ĐỨA TRẺ HƯ HỎNG
4- CUỘC CHIẾN VÌ MIẾNG ĂN
5 -TAI NẠN
6- KHI CHA VẮNG NHÀ
7- LỜI CẦU CHÚA
LỜI KẾT
LỜI BẠT