MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, November 11, 2016

WITH TRUMP, BEIJING TRUMPS WASHINGTON Nước Mỹ với Trump sẽ bị Bắc Kinh Lấn Lướt ở Châu ÁWITH TRUMP, BEIJING TRUMPS WASHINGTON

Nước Mỹ với Trump sẽ bị Bắc Kinh Lấn Lướt ở Châu Á

Hunter Marston - 10 Nov, 2016

Hunter Marston – 10/10/2016

The election of Donald Trump to the White House now paves the way for Beijing to exert more influence and control in the region. It will also leave long-time allies nervous, and puts the US at economic and strategic risk, writes Hunter Marston.

Nước Mỹ với tổng thống mới Donald Trump sẽ cho phép Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng và kiểm soát nhiều hơn ở châu Á. Việc Trump trở thành tổng thống đang làm cho các đồng minh lâu năm của Mỹ trong khu vực lo lắng, và đặt ra mối nguy cơ kinh tế và chiến lược cho Hoa Kỳ, Hunter Marston viết.