MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, November 5, 2016

Миллион алых роз-Triệu bông hồng

Миллион алых роз
Алла Пугачёва
Triệu bông hồng
Alla Pugacheva
Million of Scarlet Roses  
Alla PugachevaЖил был художник один,
Домик имел и холсты,
Но он актрису любил,
Ту, что любила цветы.

Ngày xưa có một chàng họa sĩ
Có rất nhiều tranh và có ngôi nhà
Nhưng chàng đã đem lòng yêu quí
Một nàng nghệ sĩ rất yêu hoa.

Once upon a time there was an artist,
He had a cottage and canvasses,
But he loved an actress,
You, who loved flowers.

Он тогда продал свой дом,
Продал картины и кров,
И на все деньги купил
Целое море цветов.

Thế rồi một hôm chàng đem bán
Những bức tranh và bán ngôi nhà
Có bao nhiêu tiền chàng dành dụm
Rồi đem mua cả một biển hoa.

Therefore he sold his house,
Sold paintings and shelter,
And with all the money he bought
An entire sea of flowers.

Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна , из окна, из окна видишь  ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Triệu bông hồng, triệu bông hồng đỏ thắm
Em hãy từ cửa sổ đứng nhìn xem
Ai đang yêu nghiêm túc và say đắm
Biến đời mình thành hoa đẹp cho em.

Million, million, million scarlet roses
From the window, from the window, from the window you see,
Who is in love, in love, in love and serious,
Would turn his life into flowers for you.

Утром ты встанешь у окна,
Может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна,
Площадь цветами полна.

Và bên cửa sổ lúc sáng sớm
Liệu em có sung sướng phát cuồng?
Tựa hồ như mình trong giấc mộng
Nhìn thấy hoa tràn ngập quảng trường.

In the morning you stand by the window,
Perhaps you've gone insane?
Like the continuation of a dream,
The square is full of flowers.

Похолодеет душа,
Что за богач здесь чудит?
А под окном, чуть дыша,
Бедный художник стоит.

Một chút lạnh trong lòng, em chợt nghĩ
Đại gia nào sao hoang phí thế này?
Thì dưới khung cửa sổ, như nghẹt thở
Tội nghiệp cho chàng họa sĩ đứng đây.

Your heart goes cold,
Why these miraculous riches?
But beneath the window, barely breathing,
Stands the poor artist.

Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна , из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Triệu bông hồng, triệu bông hồng đỏ thắm
Em hãy từ cửa sổ đứng nhìn xem
Ai đang yêu nghiêm túc và say đắm
Biến đời mình thành hoa đẹp cho em.

A million, million, million scarlet roses
From the window, from the window, from the window you see,
Who is in love, in love, in love and serious,
Would turn his life into flowers for you.

Встреча была коротка,
В ночь ее поезд увез,
Но в её жизни была
Песня безумная роз.

Họ gặp nhau chỉ phút giây vậy đó
Rồi nàng theo tàu về chốn xa xăm
Nhưng dù sao, trong đời nàng đã có
Khúc hát tình si của những bông hồng.

The meeting was short,
That night her train left,
But in her life there was
A crazy song of roses.

Прожил художник один,
Много он бед перенес,
Но в его жизни была
Целая площадь цветов!

Còn chàng vẫn sống cuộc đời gian khó
Nhà không còn và chàng vẫn cô đơn
Nhưng dù sao, trong đời chàng đã có
Những bông hoa đầy cả quảng trường!

The artist lived out his life alone,
He went through many tragedies,
But in his life there had been
A whole square full of flowers!

Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна , из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Triệu bông hồng, triệu bông hồng đỏ thắm
Em hãy từ cửa sổ đứng nhìn xem
Ai đang yêu nghiêm túc và say đắm
Biến đời mình thành hoa đẹp cho em.

Translated by Nguyễn Viết Thắng

A million, million, million scarlet roses
From the window, from the window, from the window you see,
Who is in love, in love, in love and serious,
Would turn his life into flowers for you.


ДА, Я СКАЗАЛА: “УХОДИ”
Em bảo anh: “Đi đi!
YES, I SAID: GO AWAY!Сильва Капутикян (Армения) (1919-2006)
Silva Kaputikyan (Armenia) (1919-2006)
Silva Kaputikyan (Armenia) (1919-2006)

Да, я сказала: “Уходи.” –
Но почему ты не остался?
Сказала я: “Прощай, не жди”, –
Но как же ты со мной расстался?


Em bảo anh: “Đi đi”!
Sao anh không đứng lại?
Em bảo anh: “Đừng đợi”!
Sao anh vội về ngay!


Yes, I said: "Go away",
Why would you not stay?
I said: “Good bye, do not wait,"
How come you left without a trace?


Моим словам наперекор,
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?

Lời nói thoảng gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế!
Không nhìn vào mắt em.

Words got out in fear
Eyes were full of tears.
How come trust these words?
But not trust my eyes?  

Huyền Anh
Unknown?