MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, August 11, 2016

Activists demand Formosa Plastics Group shut steel unit in Vietnam Các nhà hoạt động yêu cầu Formosa Plastics Group đóng nhà máy thép tại Việt NamActivists demand Formosa Plastics Group shut steel unit in Vietnam

Các nhà hoạt động yêu cầu Formosa Plastics Group đóng nhà máy thép tại Việt Nam

Faith Hung


Aug 10 About 100 activists protested in front of Formosa Plastics Group's headquarters in Taipei on Wednesday demanding it shut its steel project in Vietnam and urged Hanoi to prosecute the Taiwanese firm for environmental damage.
"Formosa: out of Vietnam", "We want the truth", chatted the protesters, most of whom were Vietnamese.

Ngày 10 tháng 8, khoảng 100 nhà hoạt động phản đối trước trụ sở Formosa Plastics Group ở Đài Bắc hôm thứ tư yêu cầu đóng cửa dự án thép tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội truy tố các công ty Đài Loan gây thiệt hại về môi trường.
"Formosa: ra khỏi Việt Nam", "Chúng tôi muốn sự thật", những người biểu tình nói, phần lớn họ là người Việt.

The Vietnamese government said in June that the $10.6 billion steel project allowed toxic waste to enter the sea in one of Vietnam's biggest environmental disasters.

Trong tháng Sáu, chính phủ Việt Nam cho biết dự án thép 10,6 tỷ đô la đã xả chất thải độc hại vào nước biển gây ra một trong những thảm họa môi trường lớn nhất của Việt Nam.