MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 29, 2016

China’s Game of Deception Takes a Blow in South China Sea Trò chơi dối trá của Trung Quốc ở Biển Đông bị giáng một đòn mạnhChinese dredgers work on the construction of artificial islands on and around Michief Reef in the Spratly Islands of the South China Sea on May 2, 2016. The U.S. Navy recently sent a warship to patrol near the Chinese regime’s man-made islands. (U.S. Navy)

Các tàu nạo vét của Trung Quốc làm việc trên công trường của các đảo nhân tạo trên và xung quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Biển Đông ngày 2 tháng 5. Hải quân Hoa Kỳ gần đây gửi một tàu chiến để tuần tra gần các đảo nhân tạo của Chế độ Trung Cộng. (US Navy)

China’s Game of Deception Takes a Blow in South China Sea
Trò chơi dối trá của Trung Quốc ở Biển Đông bị giáng một đòn mạnh

By Joshua Philipp,
Epoch Times   
July 12, 2016
Joshua Philipp,
Epoch Times
Anh22 Tháng Bảy , 2016

Tribunal's ruling discredits China's disinformation, but the conflict is far from over.

Phán quyết Tòa án bác bỏ tuyên bố sai trái của Trung Quốc, nhưng các cuộc xung đột còn lâu mới kết thúc.

South China Sea: Australia in three-way rebuke of China Tuyên bố chung về biển Đông: Úc là một trong ba nước trách cứ Trung QuốcThomas Mensah, jurist and diplomat from Ghana, stood up to China while presiding over the tribunal's arbitration. Photo: Getty Images

Thomas Mensah, luật gia và nhà ngoại giao Ghana, đã dám đương đầu với Trung Quốc khi chủ toạ toà trọng tài. Ảnh: Getty Images

South China Sea: Australia in three-way rebuke of China

Tuyên bố chung về biển Đông: Úc là một trong ba nước trách cứ Trung Quốc

Philip Wen
The Sydney Morning Herald
26 July 2016

Philip Wen
The Sydney Morning Herald
26-7-2016Beijing: The Australian government has issued a strong joint statement with the United States and Japan calling on China to abide by a Hague tribunal's ruling on the South China Sea.

Bắc Kinh: Chính phủ Úc cùng với Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố chung mạnh mẽ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa án The Hague về Biển Đông.

The three countries issued the statement late on Monday at the conclusion of the trilateral strategic dialogue held between Foreign Affairs Minister Julie Bishop and her US counterpart John Kerry and Japan's Fumio Kishida, on the sidelines of a South-east Asian regional security conference in Vientiane, Laos.

Ba nước này đã đưa ra tuyên bố muộn hôm thứ Hai, cuối cuộc đối thoại chiến lược ba bên giữa các bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop của Úc, John Kerry của Mỹ và Fumio Kishida của Nhật Bản, bên lề hội nghị an ninh khu vực Đông Nam Á tại Vientiane, Lào.


A Chinese H-6K bomber patrols the islands and reefs in the South China Sea.

Một máy bay ném bom Trung Quốc H-6K tuần tra các đảo và rạn đá ở  biển Đông. Ảnh: Xinhua/ AP
The statement, tellingly, went further than a cautious joint statement produced by then 10 ASEAN member nations, meeting for the first time after the July 12 arbitration which came down overwhelmingly in favour of the Philippines, and against China. The ASEAN statement failed to directly mention the ruling, highlighting the divide between countries in the region as Beijing continues to exert both diplomatic and economic pressure.

Đáng chú ý là tuyên bố này đi xa hơn tuyên bố chung thận trọng của 10 nước thành viên ASEAN, họp lần đầu tiên sau khi trọng tài công bố phán quyết ngày 12 tháng 7 nghiêng áp đảo về Philippines, và chống lại Trung Quốc. Tuyên bố chung của ASEAN không trực tiếp đề cập đến phán quyết, làm nổi rõ sự chia rẽ giữa các nước trong khu vực khi Bắc Kinh tiếp tục gây sức ép cả ngoại giao lẫn kinh tế.

In contrast, the direct language and coordinated nature of the trilateral statement from Australia, Japan and the United States is likely to further antagonise China which has already lashed out at the respective countries' support of the Hague ruling. Beijing sees such statements as proof of US-led outside interference and evidence that it and its strategic allies are motivated by a desire to contain China's rise.

Ngược lại, lời lẽ trực tiếp và bản chất có phối hợp trong tuyên bố ba bên của Úc, Nhật và Mỹ có khả năng làm Trung Quốc vốn đang đả kích các nước này ủng hộ phán quyết The Hague, càng phản kháng hơn nữa. Bắc Kinh xem những tuyên bố như vậy là bằng chứng can thiệp từ bên ngoài do Mỹ cầm đầu và là chứng cớ về việc Mỹ và các đồng minh chiến lược được thúc đẩy bởi mong muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

"The ministers expressed their strong support for the rule of law and called on China and the Philippines to abide by the Arbitral Tribunal's Award of July 12 in the Philippines-China arbitration, which is final and legally binding on both parties," the trilateral statement said. "The ministers stressed that this is a crucial opportunity for the region to uphold the existing rules-based international order and to show respect for international law."

Tuyên bố ba bên nêu, “Các Bộ trưởng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc quản lý theo luật pháp (rule of law), kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân thủ phán quyết ngày 12 tháng 7 của Tòa Trọng tài vụ Philippines –Trung Quốc vốn có tính chung thẩm và ràng buộc pháp lý đối với cả hai bên. Các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng đây là một cơ hội cốt yếu cho khu vực để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp hiện có và thể hiện sự tôn trọng luật pháp quốc tế“.

The statement also expressed "strong opposition" to any coercive unilateral actions that could alter the status quo in the South China Sea, while urging all states "to refrain from such actions as large-scale land reclamation, and the construction of outposts as well as the use of those outposts for military purposes".

Tuyên bố cũng bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ” đối với bất kỳ hành động cưỡng chế đơn phương nào có thể làm thay đổi hiện trạng ở biển Đông, trong khi kêu gọi tất cả các nước “ngưng các hành động như bồi đắp đất với quy mô lớn, và xây dựng các tiền đồn, cũng như sử dụng các tiền đồn đó cho mục đích quân sự”.

The tribunal at the Hague-based Permanent Court of Arbitration ruled that China's claim to almost all of South China Sea was unfounded. Implicit in the ruling is that China has no standing in its other disputes with Malaysia, Brunei and Vietnam, which also are ASEAN members.

Tòa Trọng tài Thường trực có trụ sở  ở The Hague phán rằng, yêu sách của Trung Quốc đối với hầu hết toàn bộ biển Đông là vô căn cứ. Hàm chứa trong phán quyết này là Trung Quốc không có chỗ đứng trong các tranh chấp khác với Malaysia, Brunei và Việt Nam, cũng là thành viên của ASEAN.

But ASEAN became divided because of China's divide-and-rule diplomacy by winning support from Cambodia, and to some extent Laos, which resulted in the grouping issuing the bland joint statement.

Nhưng ASEAN trở nên chia rẻ vì chính sách chia để trị của Trung Quốc với việc giành được sự ủng hộ của Campuchia, và trong một chừng mực nào đó của Lào, điều đó đã khiến cho nhóm đưa ra một tuyên bố chung nhạt nhẽo.

In Vientiane, Chinese Foreign Minister Wang Yi called for an end to the "political manipulation and sensationalisation" of the South China Sea and reiterated a desire for the US to help support a return to direct bilateral negotiations between Beijing and Manila. While in a meeting with Mr Kishida, he urged Japan, which is not a claimant in the South China Sea disputes, to "avoid interfering in and hyping up the maritime spats", according to state-run news agency Xinhua.

Tại Viêng Chăn, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vượng Nghị (Wang Yi) kêu gọi chấm dứt việc “thao túng chính trị và kích động” về biển Đông và nhắc lại mong muốn nhờ Mỹ giúp đỡ nối lại các cuộc đàm phán song phương trực tiếp giữa Bắc Kinh và Manila. Trong khi tại cuộc họp với Kishida, ông ta kêu gọi Nhật Bản, vốn không phải là một tranh chấp ở biển Đông, “tránh can thiệp và thổi phồng các vụ hục hặc trên biển”, theo Tân Hoa Xã.

Translated by Song PhanSONNET BY SHAKESPEARE THƠ SONNET CỦA SHAKESPEARESONNET BY SHAKESPEARE

THƠ SONNET CỦA SHAKESPEARE

SONNET 2 by SHAKESPEARE

When forty winters shall beseige thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty's field,
Thy youth's proud livery, so gazed on now,
Will be a tatter'd weed, of small worth held:
Then being ask'd where all thy beauty lies,
Where all the treasure of thy lusty days;
To say, within thine own deep-sunken eyes,
Were an all-eating shame and thriftless praise.
How much more praise deserved thy beauty's use,
If thou couldst answer 'This fair child of mine
Shall sum my count and make my old excuse,'
Proving his beauty by succession thine!
   This were to be new made when thou art old,
   And see thy blood warm when thou feel'st it cold.


SONNET 2 CỦA SHAKESPEARE

Khi cái tuổi bốn mươi, già, đau yếu
Làm trán anh nham nhở những đường cày,
Ai lúc đó nhìn anh và đoán hiểu
Rằng anh từng xinh đẹp giống hôm nay?
Nếu bị hỏi: "Ở đâu rồi cái đẹp,
Bao hào hoa một thời trẻ đâu rồi?
"Anh biết trả lời sao, hay lễ phép
Chỉ ầm ừ cam xấu hổ mà thôi?
Danh giá nhất là khi anh sẽ nói:
"Con tôi đây, xin các vị cứ nhìn.
Nó thừa kế tuổi xuân tôi sôi nổi,
Tôi đã nhường cả sắc đẹp, niềm tin!"
Vâng, phải thế, khi anh già, con cái
Phải làm máu trong người anh nóng lại.

THÁI BÁ TÂN

The technology behind Aquila Công nghệ đằng sau AquilaThe technology behind Aquila

Công nghệ đằng sau Aquila

MARK ZUCKERBERG·FRIDAY, 22 JULY 2016
On June 28th, we completed the first successful flight of Aquila -- our solar-powered plane that will beam internet to remote parts of the world and eventually break the record for longest unmanned aircraft flight.

Mark Zuckerberg Thứ sáu, 22/7/2016
Vào ngày 28 tháng 6, chúng tôi hoàn thành chuyến bay thành công đầu tiên của Aquila - máy bay năng lượng mặt trời của chúng tôisẽ đưa internet đến các vùng xa xôi của thế giới và cuối cùng sẽ phá vỡ kỷ lục về chuyến bay không người lái dài nhất.

The flight took place before dawn in Yuma, Arizona. Our original mission was to fly Aquila for 30 minutes, but things went so well that we decided to keep the plane up for 96 minutes. We gathered lots of data about our models and the aircraft structure -- and after two years of development, it was emotional to see Aquila actually get off the ground.

Chuyến bay diễn ra trước bình minh ở Yuma, Arizona. Nhiệm vụ ban đầu của chúng tôi là cho Aquila bay trong 30 phút, nhưng mọi thứ diễn ra rất tốt nên chúng tôi quyết định để máy bay lên đến 96 phút. Chúng tôi thu thập được rất nhiều dữ liệu về các mô hình của chúng tôi và các cấu trúc máy bay - và sau hai năm phát triển, thật xúc động khi xem Aquila thực sự cất cánh lên khỏi mặt đất.