MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 28, 2016

Michelle Obama's speech to the DNC -2016 - Phát biểu của bà Obama tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ


Michelle Obama's speech to the Democratic National Convention in Philadelphia, July 25, 2016.

Phát biểu của bà Obama tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Philadelphia, 25/7/2016.
MRS. OBAMA: Thank you all. (Applause.) Thank you so much. You know, it’s hard to believe that it has been eight years since I first came to this convention to talk with you about why I thought my husband should be President. (Applause.)

Xin cám ơn các bạn. (Vỗ tay) Cám ơn các bạn rất nhiều. Các bạn biết đấy, thật khó mà tin được rằng, đã 8 năm rồi kể từ lần đầu tiên tôi tới hội nghị này để nói với các bạn vì sao tôi nghĩ rằng, chồng mình cần phải trở thành tổng thống. (Vỗ tay)

Remember how I told you about his character and conviction, his decency and his grace -– the traits that we’ve seen every day that he’s served our country in the White House.
Còn nhớ tôi đã nói với các bạn về tính cách và lập trường vững chắc của anh ấy, khí phách và phong thái của anh ấy, những phẩm chất nổi bật mà chúng ta đã được chứng kiến mỗi ngày khi anh ấy ở Nhà Trắng và phục vụ cho quốc gia chúng ta chứ?

I also told you about our daughters –- how they are the heart of our hearts, the center of our world. And during our time in the White House, we’ve had the joy of watching them grow from bubbly little girls into poised young women -– a journey that started soon after we arrived in Washington, when they set off for their first day at their new school.

Tôi cũng từng nói với các bạn về con gái của chúng tôi, rằng chúng là trái tim trong trái tim chúng tôi, là trung tâm trong thế giới của chúng tôi ra sao. Và suốt quãng thời gian của mình ở Nhà Trắng, chúng tôi đã được hưởng niềm vui khi nhìn thấy chúng từ những cô bé tinh nghịch nay đã trở thành thiếu nữ chững chạc – một cuộc hành trình bắt đầu chẳng mấy lâu sau khi chúng tôi bước chân vào Nhà Trắng.